SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN CR 13695-2 (77 7020) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Obaly. Požiadavky na meranie a overovanie štyroch ťažkých kovov a iných nebezpečných látok prítomných v obaloch a ich uvoľňovanie do okolitého prostredia. Časť 2: Požiadavky na meranie a overovanie nebezpečných látok prítomných v obaloch a ich uvoľňovanie do okolitého prostredia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13193 (77 7000)

Dátum vydania: 01.04.2002

Obaly. Obaly a životné prostredie. Terminológia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13427 (77 7004) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Obaly. Požiadavky na použitie európskych noriem v oblasti obalov a odpadu z obalov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13427 (77 7004)

Dátum vydania: 01.01.2005

Obaly. Požiadavky na použitie európskych noriem v oblasti obalov a odpadu z obalov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13428 (77 7005)

Dátum vydania: 01.01.2005

Obaly. Špecifické požiadavky na výrobu a zloženie. Prevencia znížením zdrojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13428 (77 7005) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Obaly. Špecifické požiadavky na výrobu a zloženie. Prevencia znížením zdrojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13429 (77 7006) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Obaly. Opätovné použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13429 (77 7006)

Dátum vydania: 01.01.2005

Obaly. Opätovné použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13430 (77 7007)

Dátum vydania: 01.01.2005

Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné materiálovou recykláciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13430 (77 7007) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné materiálovou recykláciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13431 (77 7008) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Obaly. Požiadavky na energeticky zhodnotiteľné obaly vrátane špecifikácie minimálnej nízkokalorickej výhrevnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13431 (77 7008)

Dátum vydania: 01.01.2005

Obaly. Požiadavky na energeticky zhodnotiteľné obaly vrátane špecifikácie minimálnej nízkokalorickej výhrevnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13432 (77 7009)

Dátum vydania: 01.04.2002

Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné kompostovaním a biodegradáciou. Skúšobná schéma a kritériá hodnotenia na konečnú prijateľnosť obalov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13432/AC (77 7009)

Dátum vydania: 01.04.2006

Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné kompostovaním a biodegradáciou. Skúšobná schéma a kritériá hodnotenia na konečnú prijateľnosť obalov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13437 (77 7014)

Dátum vydania: 01.01.2004

Obaly. Obaly a materiálová recyklácia. Kritériá na metódy recyklácie. Opis postupov recyklácie a diagramov materiálového toku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13439 (77 7017) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Obaly. Rýchlosť energetického zhodnotenia. Definícia a metóda výpočtu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13439 (77 7017)

Dátum vydania: 01.04.2004

Obaly. Rýchlosť energetického zhodnotenia. Definícia a metóda výpočtu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13440 (77 7018)

Dátum vydania: 01.01.2004

Obaly. Intenzita recyklácie. Definícia a metóda výpočtu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14045 (77 7015)

Dátum vydania: 01.01.2004

Obaly. Vyhodnotenie dezintegrácie obalových materiálov v skúškach orientovaných na prax za definovaných podmienok kompostovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14046 (77 7016)

Dátum vydania: 01.01.2004

Obaly. Vyhodnotenie úplnej aeróbnej biologickej odbúrateľnosti obalových materiálov za riadených podmienok kompostovania. Metóda analýzy uvoľneného oxidu uhličitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14806 (77 7019)

Dátum vydania: 01.02.2006

Obaly. Predbežné hodnotenie dezintegrácie obalových materiálov za simulovaných podmienok kompostovania v laboratórnom meradle

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16283 (77 7022)

Dátum vydania: 01.06.2013

Obaly. Flexibilné hliníkové tuby. Skúšobná metóda na meranie sily na prepichnutie membrány

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16284 (77 7023)

Dátum vydania: 01.06.2013

Obaly. Flexibilné laminátové a plastové tuby. Skúšobná metóda na určovanie priľnavej sily membrány

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16285 (77 7024) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2013

Obaly. Flexibilné hliníkové tuby. Skúšobná metóda na meranie deformácie telesa hliníkovej tuby (gilotínová skúška)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16285 (77 7024)

Dátum vydania: 01.03.2022

Obaly. Flexibilné hliníkové tuby. Skúšobná metóda na meranie deformácie telesa hliníkovej tuby (gilotínová skúška)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI CEN/TR 13688 (77 7011)

Dátum vydania: 01.02.2009

Obaly. Materiálová recyklácia. Správa o požiadavkách na látky a materiály na predchádzanie trvalému obmedzovaniu recyklácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 13695-2 (77 7020) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2019

Obaly. Požiadavky na meranie a určenie štyroch ťažkých kovov a iných nebezpečných látok v obaloch a ich uvoľňovanie do životného prostredia. Časť 2: Požiadavky na meranie a určenie nebezpečných látok v obaloch a ich uvoľňovanie do životného prostredia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI CEN/TR 13695-2 (77 7020)

Dátum vydania: 01.12.2019

Obaly. Požiadavky na meranie a určenie štyroch ťažkých kovov a iných nebezpečných látok v obaloch a ich uvoľňovanie do životného prostredia. Časť 2: Požiadavky na meranie a určenie nebezpečných látok v obaloch a ich uvoľňovanie do životného prostredia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI CEN/TR 13695-2 (77 7020) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Obaly. Požiadavky na meranie a určenie štyroch ťažkých kovov a iných nebezpečných látok v obaloch a ich uvoľňovanie do životného prostredia. Časť 2: Požiadavky na meranie a určenie nebezpečných látok v obaloch a ich uvoľňovanie do životného prostredia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 13910 (77 7013)

Dátum vydania: 01.12.2010

Obaly. Správa o kritériách a metodikách analýzy životného cyklu obalov (CEN/TR 13910: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 14520 (77 7003)

Dátum vydania: 01.08.2005

Obaly. Opätovné použitie. Metódy hodnotenia výkonnosti systému na opätovné použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI CEN/TR 16353 (77 7021)

Dátum vydania: 01.11.2012

Obaly. Bezpečnostné pokyny na flexibilné plastové obaly na minimalizovanie nebezpečenstva zadusenia detí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI CR 12340 (77 7001) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Obaly. Odporúčania na vykonávanie inventarizačnej analýzy životného cyklu obalových systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
TNI CR 13504 (77 7012) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Obaly. Zhodnocovanie materiálu. Kritériá pre minimálny obsah recyklovaného materiálu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
TNI CR 13686 (77 7010)

Dátum vydania: 01.10.2002

Obaly. Optimalizácia energetického zhodnotenia odpadu z obalov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
TNI CR 13688 (77 7011) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Obaly. Materiálová recyklácia. Správa o požiadavkách na látky a materiály na predchádzanie trvalému obmedzovaniu recyklácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
TNI CR 13695-1 (77 7020) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Obaly. Požiadavky na meranie a overovanie štyroch ťažkých kovov a iných nebezpečných látok prítomných v obaloch a ich uvoľňovanie do okolitého prostredia. Časť 1: Požiadavky na meranie a overovanie štyroch ťažkých kovov prítomných v obaloch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CR 13910 (77 7013) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Obaly. Správa o kritériách a metodikách analýzy životného cyklu obalov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI CR 1460 (77 7002) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Obaly. Energetické zhodnotenie použitých obalov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac