SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 12940 (79 5901)

Dátum vydania: 01.01.2005

Odpady pri výrobe obuvi. Klasifikácia odpadu a manažérstvo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14602 (79 5902) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Obuv. Skúšobné metódy na hodnotenie ekologických kritérií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14602 (79 5902)

Dátum vydania: 01.02.2013

Obuv. Skúšobné metódy na hodnotenie ekologických kritérií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16181-1 (79 5910)

Dátum vydania: 01.08.2021

Obuv. Kritické látky potenciálne prítomné v obuvi a dielcoch obuvi. Časť 1: Stanovenie ftalátov extrakciou s rozpúšťadlom (ISO 16181-1: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16181-2 (79 5910)

Dátum vydania: 01.11.2021

Obuv. Kritické látky potenciálne prítomné v obuvi a dielcoch obuvi. Časť 2: Stanovenie ftalátov bez extrakcie rozpúšťadlom (ISO 16181-2: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16186 (79 5911)

Dátum vydania: 01.10.2021

Obuv. Kritické látky potenciálne prítomné v obuvi a dielcoch obuvi. Stanovenie dimetylfumarátu (DMFU) v materiáloch obuvi (ISO 16186: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16189 (79 5905)

Dátum vydania: 01.03.2022

Obuv. Kritické látky potenciálne prítomné v obuvi a v častiach obuvi. Skúšobná metóda na kvantitatívne stanovenie dimetylformamidu v materiáloch obuvi (ISO 16189: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16190 (79 5906)

Dátum vydania: 01.02.2022

Obuv. Kritické látky potenciálne prítomné v obuvi a v dielcoch obuvi. Skúšobná metóda na kvantitatívne stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov v materiáloch obuvi (ISO 16190: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19574 (79 5912)

Dátum vydania: 01.07.2022

Obuv a dielce obuvi. Kvalitatívna skúšobná metóda na hodnotenie antimykotickej aktivity (rastová skúška) (ISO 19574: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19577 (79 5907)

Dátum vydania: 01.04.2020

Obuv. Kritické látky potenciálne prítomné v obuvi a súčastiach obuvi. Stanovenie nitrózamínov (ISO 19577: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20150 (79 5908)

Dátum vydania: 01.07.2019

Obuv a dielce obuvi. Kvantitatívna skúšobná  metóda na posúdenie antifungálnej aktivity (ISO 20150: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20536 (79 5909)

Dátum vydania: 01.05.2018

Obuv. Kritické látky potenciálne prítomné v obuvi a v dielcoch obuvi. Stanovenie fenolu v obuvníckych materiáloch (ISO 20536: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21061 (79 5904)

Dátum vydania: 01.03.2022

Obuv. Chemické skúšky. Prípravu vzoriek (ISO 21061: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 16181 (79 5904) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2011

Obuv. Kritické chemické látky potenciálne prítomné v obuvi a v častiach obuvi. Stanovenie ftalátov v materiáloch obuvi (ISO/TS 16181: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 16189 (79 5905) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2013

Obuv. Kritické látky potenciálne prítomné v obuvi a v častiach obuvi. Skúšobná metóda na kvantitatívne stanovenie dimetylformamidu v materiáloch obuvi (ISO/TS 16189: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 16190 (79 5906) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2013

Obuv. Kritické látky potenciálne prítomné v obuvi a v častiach obuvi. Skúšobná metóda na kvantitatívne stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov v materiáloch obuvi (ISO/TS 16190: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ENV 12940 (79 5901) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Odpady pri výrobe obuvi. Klasifikácia odpadu a manažérstvo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/TR 16178 (79 5903) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2010

Obuv. Kritické chemické látky potenciálne prítomné v obuvi a v častiach obuvi (ISO/TR 16178: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/TR 16178 (79 5903) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2013

Obuv. Kritické chemické látky potenciálne prítomné v obuvi a v častiach obuvi (ISO/TR 16178: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/TR 16178 (79 5903)

Dátum vydania: 01.02.2022

Obuv. Kritické látky potenciálne prítomné v obuvi a v dielcoch obuvi. Zoznam kritických chemických látok (ISO/TR 16178: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac