SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 80 0600 (80 0600) zrušená

Dátum vydania: 18.10.1967

Stanovenie čísla medi celulózy v textilných surovinách, polotovaroch a výrobkoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 80 0600/a (80 0600) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1986

Stanovenie čísla medi celulózy v textilných surovinách, polotovaroch a výrobkoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 80 0601 (80 0601) zrušená

Dátum vydania: 10.07.1967

Stanovenie priemerného polymerizačného stupňa celulózy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 80 0601/a (80 0601) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1986

Stanovenie priemerného polymerizačného stupňa celulózy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 80 0621 (80 0621) zrušená

Dátum vydania: 18.10.1967

Stanovenie celkového množstva alkálií vo vlne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 80 0622 (80 0622) zrušená

Dátum vydania: 18.10.1967

Stanovenie celkového množstva kyselín vo vlne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 80 0623 (80 0623) zrušená

Dátum vydania: 18.10.1967

Stanovenie obsahu prímesí rozpustných v etylétere v textíliách obsahujúcich vlnené vlákna

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17132 (80 0626)

Dátum vydania: 01.12.2019

Textílie a textilné výrobky. Nebezpečné látky potenciálne prítomné v zložkách materiálov textilných výrobkov. Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH), metódou chromatografických techník

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17134 (80 0627)

Dátum vydania: 01.12.2019

Textílie a textilné výrobky. Nebezpečné látky potenciálne prítomné v zložkách materiálov textilných výrobkov. Stanovenie určitých konzervačných prísad metódou kvapalnej chromatografie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17137 (80 0624)

Dátum vydania: 01.05.2019

Textílie. Stanovenie obsahu zlúčenín na báze chlórbenzénu a chlórtoluénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21084 (80 0625)

Dátum vydania: 01.07.2019

Textílie. Metóda na stanovenie alkylfenolov (AP) (ISO 21084: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac