SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 13361 (80 6224) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na používanie pri stavbách nádrží a priehrad

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13361 (80 6224) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2005

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe nádrží a hrádzí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13361 (80 6224) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2014

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe nádrží a hrádzí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13361 (80 6224) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2018

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe nádrží a hrádzí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13361 (80 6224)

Dátum vydania: 01.12.2018

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe nádrží a hrádzí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13361/A1 (80 6224) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2007

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe nádrží a hrádzí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13362 (80 6225) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe kanálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13362 (80 6225) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2018

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe kanálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13362 (80 6225)

Dátum vydania: 01.12.2018

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe kanálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13362 (80 6225) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2014

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe kanálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13491 (80 6221) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2014

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na pužitie zábran proti kvapalinám pri stavbe tunelov a podzemných stavieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13491 (80 6221) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2018

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie zábran proti kvapalinám pri stavbe tunelov a podzemných stavieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13491 (80 6221)

Dátum vydania: 01.12.2018

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe tunelov a podzemných stavieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13491 (80 6221) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2005

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti zábran proti kvapalinám požadované pri stavbe tunelov a podzemných stavieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13491 (80 6221) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované pri použití zábran proti kvapalinám pri stavbe tunelov a podzemných stavieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13491/A1 (80 6221) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2007

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti zábran proti kvapalinám požadované pri stavbe tunelov a podzemných stavieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13492 (80 6222) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované pri stavbách skládok tekutých odpadov, prečerpávacích staníc alebo bezpečnostných nádrží

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13492 (80 6222) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2005

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe miest na zneškodňovanie kvapalných odpadov, medziskládok alebo druhotných nádrží

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13492 (80 6222)

Dátum vydania: 01.02.2019

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe miest na zneškodňovanie kvapalných odpadov, medziskládok alebo druhotných nádrží

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13492 (80 6222) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2018

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe miest na zneškodňovanie kvapalných odpadov, medziskládok alebo druhotných nádrží

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13492 (80 6222) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2014

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe miest na zneškodňovanie kvapalných odpadov, medziskládok alebo druhotných nádrží

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13492/A1 (80 6222) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2007

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe miest na zneškodňovanie kvapalných odpadov, medziskládok alebo druhotných nádrží

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13493 (80 6223) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2005

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe miest na skladovanie a zneškodňovanie tuhých odpadov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13493 (80 6223) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2006

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe miest na skladovanie a zneškodňovanie tuhých odpadov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13493 (80 6223) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2014

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe miest na skladovanie a zneškodňovanie tuhých odpadov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13493 (80 6223) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2018

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe miest na skladovanie a zneškodňovanie tuhých odpadov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13493 (80 6223)

Dátum vydania: 01.02.2019

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe miest na skladovanie a zneškodňovanie tuhých odpadov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14150 (80 6235)

Dátum vydania: 01.10.2019

Geosyntetické zábrany. Zisťovanie priepustnosti kvapalín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14150 (80 6235) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Geosyntetické zábrany. Zisťovanie priepustnosti kvapalín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14415 (80 6230)

Dátum vydania: 01.11.2004

Geosyntetické zábrany. Skúšobná metóda na zisťovanie odolnosti proti vylúhovaniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14575 (80 6234)

Dátum vydania: 01.09.2005

Geosyntetické zábrany. Skúšobná metóda na zisťovanie odolnosti proti oxidácii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16993 (80 6226)

Dátum vydania: 01.09.2018

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie v konštrukcii retenčných nádrží, kontajnérov druhotných kvapalín (nad aj pod úrovňou terénu) a ďalších kontajnérov na chemikálie, znečistenú vodu a vyprodukované kvapaliny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16994 (80 6250)

Dátum vydania: 01.08.2018

Ílové geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na ich použitie pri stavbe podzemných konštrukcií (okrem tunelov a súvisiacich stavieb)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 29073-1 (80 6201)

Dátum vydania: 01.01.1997

Textílie. Skúšobné metódy na netkané textílie. 1. časť: Zisťovanie plošnej hmotnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 29073-3 (80 6201)

Dátum vydania: 01.01.1997

Textílie. Skúšobné metódy na netkané textílie. 3. časť: Zisťovanie pevnosti v ťahu a ťažnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 29073-4 (80 6201) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1997

Textílie. Skúšobné metódy na netkané textílie. 4. časť: Zisťovanie pevnosti v ďalšom trhaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21765 (80 6204)

Dátum vydania: 01.06.2021

Textílie. Stanovenie deformovateľnosti na tkaných a neskladaných textíliách (ISO 21765: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 30023 (80 6202)

Dátum vydania: 01.01.2022

Textílie. Kvalifikačné symboly na označovanie pracovných odevov, ktoré sa majú priemyselne prať (ISO 30023: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 30023 (80 6202) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2012

Textílie. Kvalifikačné symboly na označovanie pracovných odevov určených na priemyselné pranie (ISO 30023: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6938 (80 6203)

Dátum vydania: 01.05.2015

Textílie. Prírodné vlákna. Generické názvy a definície (ISO 6938: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9073-10 (80 6201)

Dátum vydania: 01.06.2005

Textílie. Skúšobné metódy na netkané textílie. Časť 10: Bavlnené odletky a tvorba iných častíc v suchom stave (ISO 9073-10: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9073-11 (80 6201)

Dátum vydania: 01.06.2005

Textílie. Skúšobné metódy na netkané textílie. Časť 11: Meranie odtečenej kvapaliny (ISO 9073-11: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9073-12 (80 6201)

Dátum vydania: 01.06.2005

Textílie. Skúšobné metódy na netkané textílie. Časť 12: Požadovaná nasiakavosť (ISO 9073-12: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9073-13 (80 6201)

Dátum vydania: 01.08.2007

Textílie. Skúšobné metódy na netkané textílie. Časť 13: Zisťovanie času opakovaného prenikania kvapalín (ISO 9073-13: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9073-14 (80 6201)

Dátum vydania: 01.08.2007

Textílie. Skúšobné metódy na netkané textílie. Časť 14: Krycí materiál mokrého podkladu (ISO 9073-14: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9073-15 (80 6201)

Dátum vydania: 01.09.2008

Textílie. Skúšobné metódy na netkané textílie. Časť 15: Stanovenie priepustnosti vzduchu (ISO 9073-15: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9073-16 (80 6201)

Dátum vydania: 01.02.2009

Textílie. Skúšobné metódy na netkané textílie. Časť 16: Stanovenie odolnosti proti prenikaniu vody (hydrostatickým tlakom) (ISO 9073-16: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9073-17 (80 6201)

Dátum vydania: 01.09.2008

Textílie. Skúšobné metódy na netkané textílie. Časť 17: Zisťovanie prenikania vody (skúška prúdom vody) (ISO 9073-17: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9073-18 (80 6201)

Dátum vydania: 01.09.2008

Textílie. Skúšobné metódy na netkané textílie. Časť 18: Zisťovanie pevnosti v ťahu a predĺženia netkaných materiálov ťahovou metódou Grab (ISO 9073-18: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9073-2 (80 6201)

Dátum vydania: 01.05.1997

Textílie. Skúšobné metódy na netkané textílie. 2. časť: Zisťovanie hrúbky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9073-4 (80 6201) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Textílie. Skúšobné metódy na netkané textílie. Časť 4: Zisťovanie pevnosti v ďalšom trhaní (ISO 9073-4:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9073-4 (80 6201)

Dátum vydania: 01.01.2022

Netkané textílie. Skúšobné metódy. Časť 4: Stanovenie pevnosti v ďalšom trhaní lichobežníkovou metódou (ISO 9073-4: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9073-4 (80 6201) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2021

Textílie. Skúšobné metódy na netkané textílie. Časť 4: Zisťovanie pevnosti v ďalšom trhaní (ISO 9073-4: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9073-5 (80 6201)

Dátum vydania: 01.02.2009

Textílie. Skúšobné metódy na netkané textílie. Časť 5: Odolnosť proti mechanickému prieniku (postup pretrhnutia guľôčkou) (ISO 9073-5: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9073-6 (80 6201) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Textílie. Skúšobné metódy na netkané textílie. Časť 6: Absorpcia (ISO 9073-6:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9073-6 (80 6201)

Dátum vydania: 01.10.2004

Textílie. Skúšobné metódy na netkané textílie. Časť 6: Absorpcia (ISO 9073-6: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9073-7 (80 6201)

Dátum vydania: 01.08.2001

Textílie. Skúšobné metódy na netkané textílie. Časť 7: Zisťovanie ohybovej dÍžky (ISO 9073-7:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9073-8 (80 6201)

Dátum vydania: 01.08.2001

Textílie. Skúšobné metódy na netkané textílie. Časť 8: Zisťovanie času prenikania kvapalín (napodobeniny moču) (ISO 073-8:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9073-9 (80 6201) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Textílie. Skúšobné metódy na netkané textílie. Časť 9: Zisťovanie koeficientu splývavosti (ISO 9073-9:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9073-9 (80 6201)

Dátum vydania: 01.08.2008

Textílie. Skúšobné metódy na netkané textílie. Časť 9: Zisťovanie koeficientu splývavosti (ISO 9073-9: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 14416 (80 6231) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Geosyntetické zábrany. Skúšobná metóda na zisťovanie odolnosti proti koreňom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 14416 (80 6231)

Dátum vydania: 01.03.2015

Geosyntetické zábrany. Skúšobná metóda na zisťovanie odolnosti proti koreňom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 14417 (80 6232)

Dátum vydania: 01.03.2015

Geosyntetické zábrany. Skúšobná metóda na zisťovanie vplyvu cyklov namočenie-vysušenie na priepustnosť ílových geosyntetických zábran

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 14417 (80 6232) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Geosyntetické zábrany. Skúšobná metóda na zisťovanie vplyvu cyklov namočenie-vysušenie na priepustnosť ílových geosyntetických zábran

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 14418 (80 6233) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Geosyntetické zábrany. Skúšobná metóda na zisťovanie vplyvu cyklov zamrznutie-rozmrznutie na priepustnosť ílových geosyntetických zábran

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 14418 (80 6233)

Dátum vydania: 01.03.2015

Geosyntetické zábrany. Skúšobná metóda na zisťovanie vplyvu cyklov zamrznutie-rozmrznutie na priepustnosť ílových geosyntetických zábran

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac