SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 12240 (80 8906)

Dátum vydania: 01.09.2001

Suché zipsy. Stanovenie celkovej a účinnej šírky stúh a účinnej šírky uzáveru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12241 (80 8911)

Dátum vydania: 01.09.2001

Suché zipsy. Metóda uzatvárania pred praním a sušením alebo chemickým čistením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12242 (80 8910)

Dátum vydania: 01.09.2001

Suché zipsy. Stanovenie oddeľovacej sily

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12243 (80 8912)

Dátum vydania: 01.09.2001

Suché zipsy. Stanovenie rozmerovej zmeny pri praní a sušení a pri chemickom čistení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13780 (80 8913)

Dátum vydania: 01.10.2003

Suché zipsy. Zisťovanie strihovej pevnosti v pozdĺžnom smere

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1414+A1 (80 8908)

Dátum vydania: 01.09.2001

Suché zipsy. Postup cyklického namáhania pred následným skúšaním (obsahuje Zmenu A1:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1415 (80 8909)

Dátum vydania: 01.09.2001

Suché zipsy. Vlastnosti rezaných okrajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1416 (80 8907)

Dátum vydania: 01.09.2001

Suché zipsy. Zisťovanie oblúkovitosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14959 (80 8914)

Dátum vydania: 01.08.2006

Suché zipsy. Zisťovanie odolnosti proti rozstrapkaniu po praní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16812 (80 8930)

Dátum vydania: 01.10.2016

Textílie a textilné výrobky. Elektrovodivé textílie. Stanovenie lineárneho elektrického odporu vodivých ciest

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17130 (80 8932)

Dátum vydania: 01.11.2019

Textílie a textilné výrobky. Nebezpečné látky potenciálne prítomné v zložkách materiálov textilných výrobkov. Stanovenie dimetylfumarátu (DMFu), metódou plynovej chromatografie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17131 (80 8933)

Dátum vydania: 01.11.2019

Textílie a textilné výrobky. Nebezpečné látky potenciálne prítomné v zložkách materiálov textilných výrobkov. Stanovenie dimetylformamidu (DMF), metódou plynovej chromatografie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20418-1 (80 8931)

Dátum vydania: 01.11.2018

Textílie. Kvalitatívna a kvantitatívna proteomická analýza niektorých vlákien zo zvieracích chlpov. Časť 1: Detekcia peptidov použitím LC-ESI-MS s redukciou proteínov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20418-3 (80 8931)

Dátum vydania: 01.10.2020

Textílie. Kvalitatívna a kvantitatívna proteomická analýza niektorých vlákien zo zvieracích chlpov. Časť 3: Detekcia peptidov pomocou LC-MS bez redukcie proteínov (ISO 20418-3: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20705 (80 8935)

Dátum vydania: 01.04.2020

Textílie. Kvantitatívna mikroskopická analýza. Všeobecné princípy skúšok (ISO 20705: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22744-1 (80 8936)

Dátum vydania: 01.09.2020

Textílie a textilné výrobky. Nebezpečné látky potenciálne prítomné v zložkách materiálov textilných výrobkov. Stanovenie organických zlúčenín cínu, metódou plynovej chromatografie (ISO 22744-1: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22744-2 (80 8936)

Dátum vydania: 01.01.2021

Textílie a textilné výrobky. Stanovenie organociničitých zlúčenín. Časť 2: Priama metóda s použitím kvapalinovej chromatografie (ISO 22744-2: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22818 (80 8937)

Dátum vydania: 01.07.2021

Textílie. Stanovenie chlórovaných parafínov s krátkym reťazcom (SCCP) a chlórovaných parafínov so stredným reťazcom (MCCP) v textilných výrobkoch z rôznych matríc pomocou plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou s negatívnou chemickou ionizáciou (GC-NCI-MS) (ISO 22818: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac