SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 01 0101 (01 0101) zrušená

Dátum vydania: 28.12.1967

Názvoslovie v oblasti riadenia kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 0101/a (01 0101) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1984

Názvoslovie v oblasti riadenia kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 0101/b (01 0101) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1986

Názvoslovie v oblasti riadenia kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 0101/c (01 0101) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1987

Názvoslovie v oblasti riadenia kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0102 (01 0102) zrušená

Dátum vydania: 04.01.1979

NAZVOSLOVI SPOHLEHLIVOSTI V TECHNICE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 0102/A (01 0102) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1987

NAZVOSLOVI SPOHLEHLIVOSTI V TECHNICE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0103 (01 0103) zrušená

Dátum vydania: 22.10.1975

Výpočet ukazovateľov spoľahlivosti dvojstavových sústav

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0103/a (01 0103) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1981

Výpočet ukazovateľov spoľahlivosti dvojstavových sústav

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0103/b (01 0103) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1990

Výpočet ukazovateľov spoľahlivosti dvojstavových sústav

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0104 (01 0104) zrušená

Dátum vydania: 12.09.1988

Teória pravdepodobnosti a aplikovaná štatistika. Termíny, definície a označenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0105 (01 0105) zrušená

Dátum vydania: 10.06.1983

Názvoslovie technickej diagnostiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 0105/a (01 0105) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1987

Názvoslovie technickej diagnostiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0111 (01 0111)

Dátum vydania: 09.07.1969

Názvoslovie metód sieťovej analýzy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 0113 (01 0113) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1985

AKOST~VYROBKOV.~TERMINY A DEFINICIE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 0115 (01 0115) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Terminológia v metrológii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0115 (01 0115) zrušená

Dátum vydania: 14.05.1991

Názvoslovie v metrológii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 0115 (01 0115) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2011

Terminológia v metrológii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 0115 (01 0115)

Dátum vydania: 01.01.2022

Terminológia v metrológii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 0116 (01 0116)

Dátum vydania: 01.05.2004

Terminológia v legálnej metrológii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0120 (01 0120) zrušená

Dátum vydania: 11.08.1986

Hodnotová analýza - hodnotové inžinierstvo. Názvy a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 0141 (01 0141) zrušená

Dátum vydania: 12.10.1999

Názvoslovie poštovej prevádzky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 0141 (01 0141)

Dátum vydania: 01.04.2003

Terminológia poštovej prevádzky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 0141/Z1 (01 0141)

Dátum vydania: 01.02.2007

Terminológia poštovej prevádzky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0142 (01 0142) zrušená

Dátum vydania: 10.08.1987

Názvoslovie rozširovania periodickej tlače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0166 (01 0166)

Dátum vydania: 01.01.1993

Nakladateľská (vydavateľská) úprava kníh a niektorých ďalších druhov neperiodických publikácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0168 (01 0168)

Dátum vydania: 17.08.1987

Tvorba menného záhlavia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0169 (01 0169)

Dátum vydania: 14.04.1989

Skratky slov v bibliografickom zázname dokumentu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 0169/Z1 (01 0169)

Dátum vydania: 01.04.1998

Skratky slov v bibliografickom zázname dokumentu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0170 (01 0170) zrušená

Dátum vydania: 26.04.1961

Názvoslovie z odboru automatizácie a regulačnej techniky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0171 (01 0171) zrušená

Dátum vydania: 04.01.1962

Názvoslovie z odboru transduktorovej techniky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0172 - ISO 5964 (01 0172)

Dátum vydania: 03.05.1991

Pokyny na vypracovanie a rozvíjanie viacjazyčných tezaurov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0179 (01 0179) zrušená

Dátum vydania: 07.03.1974

Skratky z oblasti vedeckých, technických a ekonomických informácií, bibliografie a knihovníctva. Skratky normalizačných organizácií a označovanie technických noriem

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0180 (01 0180)

Dátum vydania: 20.04.1984

Medzinárodné desatinné triedenie (MDT). Výber najdôležitejších znakov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0181 (01 0181) zrušená

Dátum vydania: 24.03.1977

Abecedné radenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0182 (01 0182) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1977

Kódy jazykov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 0182/a (01 0182) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1980

Kódy jazykov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0183 (01 0183) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1978

Informačné pramene. Názvoslovie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 0183/a (01 0183) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1990

Informačné pramene. Názvoslovie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0184 (01 0184) zrušená

Dátum vydania: 05.04.1986

Číselné označovanie častí textov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 0185 (01 0185) zrušená

Dátum vydania: 04.09.1975

Transliterácie cyriliky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0186 (01 0186) zrušená

Dátum vydania: 29.03.1982

Vyjadrovanie časových údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0187 (01 0187) zrušená

Dátum vydania: 05.12.1988

Medzinárodné štandardné číslovanie seriálových publikácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0188 (01 0188) zrušená

Dátum vydania: 20.05.1982

Tvorba predmetových hesiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0189 (01 0189) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1988

Medzinárodné štandardné číslovanie kníh (ISBN)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 0189/a (01 0189) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1989

Medzinárodné štandardné číslovanie kníh (ISBN)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0190 (01 0190) zrušená

Dátum vydania: 04.07.1985

Kódy názvov krajín a iných geografických jednotiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0191 (01 0191)

Dátum vydania: 23.05.1980

Formálna úprava jednorazových bibliografických súpisov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0192 (01 0192) zrušená

Dátum vydania: 23.06.1978

Registre publikácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0193 (01 0193) zrušená

Dátum vydania: 27.03.1987

Jednojazyčný tezaurus. Zloženie, usporiadanie a formálna úprava

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0194 (01 0194) zrušená

Dátum vydania: 27.01.1983

Referát a anotácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 0194/a (01 0194) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1987

Referát a anotácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 0195 (01 0195) zrušená

Dátum vydania: 06.10.1964

BIBLIOGRAFICKY (DOKUMENTACNI) A~KATALOGIZACNI~ZAZNAM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 0195 (01 0195) zrušená

Dátum vydania: 23.08.1990

Bibliografický záznam

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0196 (01 0196) zrušená

Dátum vydania: 26.02.1969

Skracovanie názvov časopisov a iných periodík

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 0196/a (01 0196) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1986

Skracovanie názvov časopisov a iných periodík

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0197 (01 0197) zrušená

Dátum vydania: 29.07.1970

Bibliografické citácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 0197/1a (01 0197) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1980

Bibliografické citácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 0197/b (01 0197) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1983

Bibliografické citácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0198 (01 0198) zrušená

Dátum vydania: 12.06.1972

Formálna úprava rešerší

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0199 (01 0199)

Dátum vydania: 23.04.1975

Vydavateľská úprava odborných časopisov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12973 (01 0121) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Hodnotové manažérstvo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12973 (01 0121)

Dátum vydania: 01.07.2020

Manažérstvo hodnoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1325 (01 0110) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2014

Hodnotové manažérstvo. Slovník. Termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK/EN
STN EN 1325 (01 0110)

Dátum vydania: 01.06.2016

Manažérstvo hodnoty. Slovník. Termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1325-1 (01 0110) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1999

Slovník hodnotového manažérstva, hodnotovej analýzy a funkčnej analýzy. Časť 1: Hodnotová analýza a funkčná analýza

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1325-2 (01 0110) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Slovník hodnotového manažérstva, hodnotovej analýzy a funkčnej analýzy. Časť 2: Hodnotové manažérstvo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13619 (01 0136)

Dátum vydania: 01.08.2003

Poštové služby. Automatická identifikácia zásielok. Optické charakteristiky na spracovanie listov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13724 (01 0138) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Poštové služby. Vhadzovacie otvory domových listových schránok a listových panelov. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13724 (01 0138)

Dátum vydania: 01.10.2013

Poštové služby. Vhadzovacie otvory domových listových schránok a listových panelov. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13724/AC (01 0138)

Dátum vydania: 01.06.2017

Poštové služby. Vhadzovacie otvory domových listových schránok a listových panelov. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13850 (01 0135) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2013

Poštové služby. Kvalita služby. Meranie času dopravy medzi koncovými bodmi pre jednotlivo podávané prioritné zásielky a zásielky prvej triedy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13850 (01 0135) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2003

Poštové služby. Kvalita služieb. Meranie času dopravy medzi koncovými bodmi pre jednotlivo podávané prioritné zásielky a zásielky 1. triedy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13850 (01 0135) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Poštové služby. Kvalita služby. Meranie času dopravy medzi koncovými bodmi pre jednotlivo podávané prioritné zásielky a zásielky prvej triedy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13850+A1 (01 0135) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Poštové služby. Kvalita služby. Meranie času dopravy medzi koncovými bodmi pre jednotlivo podávané prioritné zásielky a zásielky prvej triedy (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14012 (01 0134) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2009

Poštové služby. Kvalita služby. Princípy vybavovania sťažností a reklamácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14012 (01 0134) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Poštové služby. Kvalita služby. Meranie náhrad a reklamačné konanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14012 (01 0134) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Poštové služby. Kvalita služby. Meranie sťažností a postupy náhradového konania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14137 (01 0133) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Poštové služby. Kvalita služby. Meranie stratovosti doporučených a iných druhov poštových zásielok pomocou sledovania trasy dopravy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14137 (01 0133) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Poštové služby. Kvalita služby. Meranie stratených doporučených poštových zásielok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14142-1 (01 0137) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Poštové služby. Databázy adries. Časť 1: Prvky poštových adries

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14142-1 (01 0137) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2012

Poštové služby. Databázy adries. Časť 1: Prvky poštových adries

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14482 (01 0125)

Dátum vydania: 01.04.2011

Poštové služby. Prepravky na medzinárodné listové zásielky. Metódy skúšania a technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14508 (01 0132) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Poštové služby. Kvalita služby. Meranie času na prepravu obyčajnej poštovej zásielky a poštovej zásielky prvej triedy medzi koncovými bodmi poštových služieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14508 (01 0132) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Poštové služby. Kvalita služby. Meranie času dopravy medzi koncovými bodmi pre jednotlivo podávané neprioritné zásielky a zásielky druhej triedy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14508+A1 (01 0132) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Poštové služby. Kvalita služby. Meranie času dopravy medzi koncovými bodmi pre jednotlivo podávané neprioritné zásielky a zásielky druhej triedy (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14534 (01 0131) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2004

Poštové služby. Kvalita služby. Meranie času dopravy medzi koncovými bodmi pre hromadne podávané zásielky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14534+A1 (01 0131) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Poštové služby. Kvalita služby. Meranie času dopravy medzi koncovými bodmi pre hromadne podávané zásielky (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14615 (01 0130) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2005

Poštové služby. Digitálne poštové známky. Použitie, bezpečnosť a navrhovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 45020 (01 0100)

Dátum vydania: 01.05.2007

Normalizácia a súvisiace činnosti. Všeobecný slovník (ISO/IEC Guide 2:2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 45020 (01 0100) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2000

Normalizácia a súvisiace činnosti. Všeobecný slovník (ISO/IEC Guide 2:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 45020 (01 0100) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1996

Všeobecné termíny a definície z oblasti normalizácie a s ňou súvisiacich častí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 45020/Z1 (01 0100) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Normalizácia a súvisiace činnosti. Všeobecný slovník (ISO/IEC Guide 2:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 45020/Z2 (01 0100) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2005

Normalizácia a súvisiace činnosti. Všeobecný slovník (ISO/IEC Guide 2:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 26000 (01 0105)

Dátum vydania: 01.02.2021

Usmernenie k spoločenskej zodpovednosti (ISO 26000: 2010) (Norma je identická s STN ISO 26000 z júna 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 26000/Z1 (01 0105)

Dátum vydania: 01.02.2021

Usmernenie k spoločenskej zodpovednosti (ISO 26000: 2010) (Norma je identická s STN ISO 26000 z júna 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 2789 (01 0150) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Informácie a dokumentácia. Medzinárodná knižničná štatistika (ISO 2789: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 2789 (01 0150) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2000

Informácie a dokumentácia. Medzinárodná knižničná štatistika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 2789/Z1 (01 0150) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Informácie a dokumentácia. Medzinárodná knižničná štatistika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 3166-1 (01 0190) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2008

Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín (ISO 3166-1: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3166-1 (01 0190) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2007

Kódy na reprezentáciu názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín (ISO 3166-1: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>