Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 01 3502 (01 3502) zrušená

Dátum vydania: 26.11.1984

Výkresy potrubia. Značky pre kreslenie potrubia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3504 (01 3504) zrušená

Dátum vydania: 03.10.1985

Výkresy potrubia. Označovanie potrubia podľa prevádzkovej látky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 3504/a (01 3504) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1987

Výkresy potrubia. Označovanie potrubia podľa prevádzkovej látky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3580 (01 3580) zrušená

Dátum vydania: 05.07.1982

Modelové projektovanie. Základné názvy a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3582 (01 3582) zrušená

Dátum vydania: 17.01.1985

Modelové projektovanie. Zobrazenie dvojrozmerných makiet strojov a zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3590 (01 3590) zrušená

Dátum vydania: 08.05.1985

Modelové projektovanie. Požiadavky na konštrukcie a rozmery trojrozmerných modelových prvkov a modelových zostáv

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3591 (01 3591) zrušená

Dátum vydania: 26.11.1984

Modelové projektovanie. Technický obsah trojrozmernej pracovnej modelovej zostavy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3592 (01 3592) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1984

Modelové projektovanie. Technické informácie v trojrozmernej pracovnej modelovej zostave

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac