Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 08 5000 (08 5000) zrušená

Dátum vydania: 20.08.1985

Názvoslovie vodných turbín, akumulačných čerpadiel, čerpadlových turbín a regulátorov vodných turbín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 08 5003 (08 5003) zrušená

Dátum vydania: 21.05.1984

Vodné turbíny. Veličiny, jednotky, značky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 08 5005 (08 5005) zrušená

Dátum vydania: 28.01.1982

Vodné turbíny s natáčavými lopatkami a turbíny radiálno-axiálne. Typy. Hlavné parametre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 08 5005/a (08 5005) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1986

Vodné turbíny s natáčavými lopatkami a turbíny radiálno-axiálne. Typy. Hlavné parametre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 08 5010 (08 5010) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1962

Vodné turbíny. Hydraulické skúšky na preberanie vodných turbín na vodnom diele

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 08 5010/a (08 5010) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1972

Vodné turbíny. Hydraulické skúšky na preberanie vodných turbín na vodnom diele

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 08 5010/b (08 5010) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1981

Vodné turbíny. Hydraulické skúšky na preberanie vodných turbín na vodnom diele

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 08 5011 (08 5011)

Dátum vydania: 10.11.1976

Vodné turbíny. Hydraulické skúšky na preberanie vodných turbín na laboratórnych modeloch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 08 5011/Z1 (08 5011)

Dátum vydania: 01.03.1992

Vodné turbíny. Hydraulické skúšky na preberanie vodných turbín na laboratórnych modeloch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 08 5011/Z2 (08 5011)

Dátum vydania: 01.10.1993

Vodné turbíny. Hydraulické skúšky na preberanie vodných turbín na laboratórnych modeloch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 08 5012 (08 5012) zrušená

Dátum vydania: 27.10.1986

Hydraulické skúšky na preberanie akumulačných čerpadiel a čerpadlových turbín na modeli

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 08 5012/Z1 (08 5012) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1992

Hydraulické skúšky na preberanie akumulačných čerpadiel a čerpadlových turbín na modeli

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 08 5012/Z2 (08 5012) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1993

Hydraulické skúšky na preberanie akumulačných čerpadiel a čerpadlových turbín na modeli

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 08 5015 (08 5015) zrušená

Dátum vydania: 26.10.1990

Vyhodnocovanie kavitačného opotrebovania vodných turbín, akumulačných čerpadiel a čerpadlových turbín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 08 5016 (08 5016) zrušená

Dátum vydania: 06.10.1983

Termodynamická metóda merania účinnosti vodných turbín, akumulačných čerpadiel a čerpadlových turbín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 08 5018 (08 5018) zrušená

Dátum vydania: 08.05.1985

VERTIKALNI~VODNI~TURBINY. TECHNICKE POZADAVKY A~PRAVIDLA~PREJIMKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 08 5020 (08 5020)

Dátum vydania: 18.09.1979

Spúšťanie, prevádzka a údržba vodných turbín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 08 5020/Z1 (08 5020)

Dátum vydania: 01.09.1992

Spúšťanie, prevádzka a údržba vodných turbín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 08 5021 (08 5021) zrušená

Dátum vydania: 05.01.1989

Pravidlá preverovania, prevádzky a údržby akumulačných čerpadiel a čerpadlových turbín pracujúcich ako čerpadlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 45510-5-4 (08 5001)

Dátum vydania: 01.01.2001

Predpisy na obstarávanie zariadení elektrární. Časť 5-4: Vodné turbíny, akumulačné čerpadlá a čerpadlové turbíny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60041 (08 5010)

Dátum vydania: 01.05.2002

Preberacie skúšky na vodnom diele na určenie hydraulických charakteristík vodných turbín, akumulačných čerpadiel a čerpadlových turbín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60193 (08 5009) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Vodné turbíny, akumulačné čerpadlá a čerpadlové turbíny. Preberacie skúšky na modeli

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60308 (08 5010)

Dátum vydania: 01.12.2005

Vodné turbíny. Skúšky regulačných systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60609-1 (08 5015)

Dátum vydania: 01.05.2005

Vodné turbíny, akumulačné čerpadlá a čerpadlové turbíny. Hodnotenie opotrebenia kavitáciou. Časť 1: Hodnotenie vodných turbín, akumulačných čerpadiel a čerpadlových turbín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60609-2 (08 5015)

Dátum vydania: 01.08.2001

Vyhodnocovanie kavitačného opotrebenia vodných turbín, akumulačných čerpadiel a čerpadlových turbín. Časť 2: Hodnotenie peltonových turbín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60994 (08 5014)

Dátum vydania: 01.05.2002

Pokyny na meranie vibrácií a pulzácií v hydraulických strojoch (turbínach, akumulačných čerpadlách a čerpadlových turbínach) na vodnom diele

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60995 (08 5013) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Stanovenie spôsobilosti protopypu modelovými preberacími skúškami hydraulických strojov s prihliadnutím na vplyv mierky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61116 (08 5017)

Dátum vydania: 01.05.2002

Pravidlá voľby technologických zariadení malých vodných elektrární

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62006 (08 5010)

Dátum vydania: 01.09.2011

Hydraulické stroje. Preberacie skúšky malých vodných elektrární

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62097 (08 5013) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2009

Radiálne a axiálne hydraulické stroje. Metóda premeny výkonnostných parametrov z modelu na prototyp

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62256 (08 5015)

Dátum vydania: 01.01.2018

Vodné turbíny, akumulačné čerpadlá a čerpadlové turbíny. Obnova a zlepšovanie funkčných vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62256 (08 5015) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2008

Vodné turbíny, akumulačné čerpadlá a čerpadlové turbíny. Obnova a zlepšovanie funkčných vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62364 (08 5010) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2014

Hydraulické stroje. Návod na riešenie hydroabrazívnej erózie v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60193 (08 5009)

Dátum vydania: 01.10.2019

Vodné turbíny, akumulačné čerpadlá a čerpadlové turbíny. Preberacie skúšky na modeli

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60545 (08 5010)

Dátum vydania: 01.11.2021

Návod na uvedenie do prevádzky a prevádzkovanie hydraulických turbín, čerpadlových turbín a akumulačných čerpadiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62097 (08 5013)

Dátum vydania: 01.08.2019

Radiálne a axiálne hydraulické stroje. Metodika transpozície výkonových parametrov z modelu na prototyp

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62364 (08 5010)

Dátum vydania: 01.07.2019

Hydraulické stroje. Návod na riešenie hydroabrazívnej erózie v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 63132-1 (08 5030)

Dátum vydania: 01.10.2020

Príručka na montážne postupy a tolerancie hydroelektrických strojov. Časť 1: Všeobecné aspekty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 63132-2 (08 5030)

Dátum vydania: 01.10.2020

Príručka na montážne postupy a tolerancie hydroelektrických strojov. Časť 2: Vertikálny generátor

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 63132-3 (08 5030)

Dátum vydania: 01.10.2020

Príručka na montážne postupy a tolerancie hydroelektrických strojov. Časť 3: Vertikálne Francisove turbíny alebo čerpadlové turbíny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 63132-4 (08 5030)

Dátum vydania: 01.10.2020

Príručka na montážne postupy a tolerancie hydroelektrických strojov. Časť 4: Vertikálne Kaplanove turbíny alebo propelerové turbíny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60995 (08 5013) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1993

Stanovenie charakteristiky prototypu z modelových preberacích skúšok hydraulických strojov so zohľadnením vplyvu mierky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac