Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 08 6505 (08 6505) zrušená

Dátum vydania: 14.05.1990

Regulácia vodných turbín. Preberacie skúšky regulátorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 08 6505 (08 6505) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1975

REGULACE~VODNICH~TURBIN.~PREJIMACI~ZKOUSKY REGULATORU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61362 (08 6501) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2002

Regulácia vodných turbín. Pokyny na špecifikáciu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61362 (08 6501)

Dátum vydania: 01.02.2013

Pokyny na špecifikáciu regulačných systémov hydraulických turbín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62270 (08 6501)

Dátum vydania: 01.03.2005

Automatizácia vodných elektrární. Pokyny pre počítačom podporované riadenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac