Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 09 0011 (09 0011)

Dátum vydania: 31.07.1978

Spaľovacie motory. Veličiny, jednotky a značky pre spaľovacie motory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 09 0014 (09 0014)

Dátum vydania: 08.12.1965

Spaľovacie motory. Definície výkonov piestových spaľovacích motorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 09 0014/a (09 0014)

Dátum vydania: 01.01.1969

Spaľovacie motory. Definície výkonov piestových spaľovacích motorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 09 0014/b (09 0014)

Dátum vydania: 01.07.1974

Spaľovacie motory. Definície výkonov piestových spaľovacích motorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 09 0014/c (09 0014)

Dátum vydania: 01.08.1976

Spaľovacie motory. Definície výkonov piestových spaľovacích motorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 09 0015 (09 0015)

Dátum vydania: 31.07.1968

Spaľovacie motory. Piestové spaľovacie motory. Definície otáčok a ich zmien

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 09 0015/a (09 0015)

Dátum vydania: 01.08.1971

Spaľovacie motory. Piestové spaľovacie motory. Definície otáčok a ich zmien

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 09 0015/b (09 0015)

Dátum vydania: 01.07.1974

Spaľovacie motory. Piestové spaľovacie motory. Definície otáčok a ich zmien

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 09 0019 (09 0019)

Dátum vydania: 16.11.1960

Zmysel otáčania pomocných strojov a prístrojov spaľovacích motorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 09 0019/a (09 0019)

Dátum vydania: 01.09.1988

Zmysel otáčania pomocných strojov a prístrojov spaľovacích motorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 09 0022 (09 0022)

Dátum vydania: 19.01.1972

Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 09 0027 (09 0027)

Dátum vydania: 03.09.1968

Spaľovacie motory. Určovanie strán a vyhotovenia piestových spaľovacích motorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 09 0028 (09 0028)

Dátum vydania: 03.09.1968

Spaľovacie motory. Označovanie poradia valcov piestových spaľovacích motorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 09 0028/a (09 0028)

Dátum vydania: 01.04.1973

Spaľovacie motory. Označovanie poradia valcov piestových spaľovacích motorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 09 0028/b (09 0028)

Dátum vydania: 01.11.1985

Spaľovacie motory. Označovanie poradia valcov piestových spaľovacích motorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 09 0029 (09 0029)

Dátum vydania: 03.09.1968

Spaľovacie motory. Označovanie poradia zapaľovania piestových spaľovacích motorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 09 0041 (09 0041)

Dátum vydania: 17.04.1975

Piestové spaľovacie motory. Typové označovanie naftových motorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1679-1 (09 0001) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnosť. Časť 1: Naftové motory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1679-1+A1 (09 0001)

Dátum vydania: 01.06.2011

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnosť. Časť 1: Naftové motory (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac