SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 83 2000 (83 2000) zrušená

Dátum vydania: 31.08.1989

Pracovná ochrana. Sústava noriem RVHP v oblasti pracovnej ochrany. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 2001 (83 2001) zrušená

Dátum vydania: 13.05.1981

Pracovná ochrana. Nebezpečné a škodlivé faktory pracovného procesu. Klasifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 2002 (83 2002) zrušená

Dátum vydania: 29.12.1980

Pracovná ochrana. Výrobné zariadenia. Obecné bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 2003 (83 2003) zrušená

Dátum vydania: 02.07.1980

Pracovná ochrana. Pracovné procesy. Všeobecné bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 83 2004 (83 2004) zrušená

Dátum vydania: 13.05.1981

PRACOVNA OCHRANA.~OCHRANNE~PRACOVNE~PROSTRIEDKY. VSEOBECNE POZIADAVKY. KLASIFIKACIA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 2011 (83 2011) zrušená

Dátum vydania: 02.07.1980

Pracovná ochrana. Základné pojmy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 2040 (83 2040) zrušená

Dátum vydania: 13.10.1986

Pracovná ochrana. Ochranné kryty a ohradenia výrobných zariadení. Bezpečné vzdialenosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 2041 (83 2041) zrušená

Dátum vydania: 09.03.1982

Pracovná ochrana. Ochranné kryty výrobných zariadení. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 2042 (83 2042) zrušená

Dátum vydania: 11.11.1982

Pracovná ochrana. Ovládače výrobného zariadenia. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 83 2042/a (83 2042) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1989

Pracovná ochrana. Ovládače výrobného zariadenia. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 2043 (83 2043) zrušená

Dátum vydania: 11.03.1983

Pracovná ochrana. Ovládače výrobného zariadenia. Značenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 2044 (83 2044) zrušená

Dátum vydania: 30.08.1984

Pracovná ochrana. Bezdotykové ochranné prostriedky výrobných zariadení. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 83 2044/a (83 2044) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1988

Pracovná ochrana. Bezdotykové ochranné prostriedky výrobných zariadení. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 2045 (83 2045) zrušená

Dátum vydania: 11.11.1982

Pracovná ochrana. Výrobné zariadenia. Všeobecné požiadavky na pracovné miesta

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 2046 (83 2046) zrušená

Dátum vydania: 03.05.1984

Pracovná ochrana. Kabíny výrobných zariadení. Všeobecné bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 2047 (83 2047) zrušená

Dátum vydania: 03.09.1984

Pracovná ochrana. Dvojručné ochranné zariadenia na výrobných zariadeniach. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 2048 (83 2048) zrušená

Dátum vydania: 03.09.1984

Pracovná ochrana. Dištančné ochranné zariadenia výrobných zariadení. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 2049 (83 2049) zrušená

Dátum vydania: 03.09.1984

Pracovná ochrana. Blokovacie zariadenia výrobných zariadení. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 2061 (83 2061) zrušená

Dátum vydania: 16.01.1984

Pracovná ochrana. Zabezpečenie proti výbuchu. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 2062 (83 2062) zrušená

Dátum vydania: 18.06.1986

Bezpečnosť práce. Prachovzdušné zmesi. Metóda stanovenia spodnej medze výbušnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 2063 (83 2063) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1988

Zabezpečenie zariadení proti vzniku mechanických zážihových iskier

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 2066 (83 2066) zrušená

Dátum vydania: 21.09.1990

Zabezpečenie banských zariadení proti vzniku mechanických zážihových iskier. Metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 2079 (83 2079) zrušená

Dátum vydania: 14.03.1988

Žiarové striekanie. Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 2088 (83 2088) zrušená

Dátum vydania: 20.12.1984

Pracovná ochrana. Sedadlá výrobných zariadení. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 2090 (83 2090) zrušená

Dátum vydania: 29.03.1982

Ergonomické požiadavky na pracovné systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 2095 (83 2095) zrušená

Dátum vydania: 30.08.1984

Ochrana práce. Dermatologické prostriedky individuálnej ochrany. Klasifikácia a všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 29241-1 (83 2091) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1997

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. 1. časť: Všeobecný úvod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 29241-2 (83 2091)

Dátum vydania: 01.10.1997

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. 2. časť: Požiadavky na pracovné úlohy - Pokyny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 29241-3 (83 2091) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1997

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. 3. časť: Požiadavky na zobrazovacie displeje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 29241-3/A1 (83 2091) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. 3. časť: Požiadavky na zobrazovacie displeje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 29241-3/A1 (83 2091) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. 3. časť: Požiadavky na zobrazovacie displeje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 953 (83 2041) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2000

Bezpečnosť strojov. Ochranné kryty. Všeobecné požiadavky na navrhovanie a konštrukciu pevných a pohyblivých krytov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13406-1 (83 2094) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Ergonomické požiadavky na prácu so zobrazovacími displejmi založenými na plochých obrazovkách.Časť 1: Úvod (ISO 13406-1:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13406-2 (83 2094) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Ergonomické požiadavky na prácu so zobrazovacími displejmi založenými na plochých obrazovkách. Časť 2: Ergonomické požiadavky na ploché obrazovky displejov (ISO 13406-2: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13407 (83 2092) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Postupy ergonomického navrhovania interakčných systémov (ISO 13407: 1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 9241-1 (83 2091)

Dátum vydania: 01.09.2001

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 1: Všeobecný úvod (ISO 9241-1:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9241-1/A1 (83 2091) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 1: Všeobecný úvod (ISO 9241-1:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 9241-1/A1 (83 2091)

Dátum vydania: 01.11.2002

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 1: Všeobecný úvod (ISO 9241-1:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9241-10 (83 2091) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 10: Základné zásady vytvárania dialógu (ISO 9241-10:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9241-11 (83 2091) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2001

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 11: Údaje o možnostiach využitia (ISO 9241-11:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9241-12 (83 2091) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 12: Zobrazenie informácií (ISO 9241-12:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9241-13 (83 2091)

Dátum vydania: 01.01.2001

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 13: Príručka používateľa (ISO 9241-13:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9241-14 (83 2091)

Dátum vydania: 01.09.2001

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 14: Vedenie dialógu pomocou menu (ISO 9241-14:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9241-15 (83 2091)

Dátum vydania: 01.08.2000

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 15: Vedenie dialógu pomocou povelových jazykov (ISO 9241-15: 1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9241-16 (83 2091)

Dátum vydania: 01.09.2001

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 16: Vedenie dialógu pomocou priamej manipulácie (ISO 9241-16: 1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9241-17 (83 2091) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 17: Vedenie dialógu pomocou obrazových formulárov (ISO 9241- 17:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9241-4+AC1 (83 2091) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 4: Požiadavky na klávesnice (ISO 9241-4:1998) (obsahuje zmenu AC1:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9241-5 (83 2091)

Dátum vydania: 01.10.2001

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 5: Požiadavky na usporiadanie pracovného miesta a na pracovnú polohu (ISO 9241-5:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 9241-6 (83 2091)

Dátum vydania: 01.09.2001

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 6: Požiadavky na pracovné prostredie (ISO 9241-6:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9241-7 (83 2091) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 7: Požiadavky na displeje z hľadiska odrazov (ISO 9241-7:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9241-8 (83 2091) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 8: Požiadavky na zobrazenie farieb (ISO 9241-8:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 9241-9 (83 2091) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 9: Požiadavky na vstupné zariadenia - s výnimkou klávesníc (ISO 9241-9:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 9355-1 (83 2093) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Ergonomické požiadavky na navrhovanie displejov a ovládacích zariadení. Časť 1: Interakcia človeka s displejmi a ovládacími zariadeniami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 9355-2 (83 2093) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Ergonomické požiadavky na navrhovanie displejov a ovládacích zariadení. Časť 2: Displeje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac