SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 83 2201 (83 2201) zrušená

Dátum vydania: 29.04.1986

Pracovná ochrana. Osobné ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Rozdelenie, všeobecné požiadavky a ukazovatele kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 2201/Z1 (83 2201) zrušená

Dátum vydania: 15.02.1993

Pracovná ochrana. Osobné ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Rozdelenie, všeobecné požiadavky a ukazovatele kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 2201/Z2 (83 2201) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1997

Pracovná ochrana. Osobné ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Rozdelenie, všeobecné požiadavky a ukazovatele kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 2201/Z3 (83 2201) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1997

Pracovná ochrana. Osobné ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Rozdelenie, všeobecné požiadavky a ukazovatele kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 2221 (83 2221) zrušená

Dátum vydania: 06.09.1983

Filtračné respirátory proti nejedovatým prachom. Základné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 83 2221/a (83 2221) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1986

Filtračné respirátory proti nejedovatým prachom. Základné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 2221/Z2 (83 2221) zrušená

Dátum vydania: 10.11.1995

Filtračné respirátory proti nejedovatým prachom. Základné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 2221/Z3 (83 2221) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1997

Filtračné respirátory proti nejedovatým prachom. Základné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1061 (83 2282) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov na sebazáchranu. Autonómne dýchacie prístroje s uzatvoreným okruhom. Únikový prístroj s chemicky vyvíjaným kyslíkom (NaClO|idx(3)|). Požiadavky, skúšanie a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1146 (83 2283)

Dátum vydania: 01.05.2006

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s kuklou. Požiadavky, skúšanie a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1146/Oa (83 2283)

Dátum vydania: 01.06.2006

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s kuklou. Požiadavky, skúšanie a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1146+A1+A2 (83 2283) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov na sebazáchranu. Autonómne dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s kuklou (únikový prístroj na stlačený vzduch s kuklou). Požiadavky, skúšanie, označovanie. (obsahuje Zmeny A1:1998 a A2:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1146+A1+A2/A3 (83 2283) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov na sebazáchranu. Autonómne dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s kuklou (únikový prístroj na stlačený vzduch s kuklou). Požiadavky, skúšanie, označovanie. (obsahuje Zmeny A1:1998 a A2:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12021 (83 2284) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Stlačený vzduch pre dýchacie prístroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12021 (83 2284)

Dátum vydania: 01.10.2014

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Stlačený vzduch pre dýchacie prístroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12083+AC (83 2285)

Dátum vydania: 01.09.2001

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre s dýchacou hadicou (filtre, ktoré sa nepripevňujú k maske). Protiplynové filtre, filtre proti časticiam a filtre kombinované. Požiadavky, skúšanie a označovanie (obsahuje Opravu AC:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12419 (83 2208) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj so stlačeným vzduchom, s tvárovou maskou, polmaskou alebo štvrťmaskou na použitie v ľahkých podmienkach. Požiadavky, skúšanie, označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12941 (83 2286)

Dátum vydania: 01.09.2001

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné prostriedky s pomocnou ventiláciou pripojenou k prilbe alebo ku kukle. Požiadavky, skúšanie a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12941/A1 (83 2286) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné prostriedky s pomocnou ventiláciou pripojenou k prilbe alebo ku kukle. Požiadavky, skúšanie a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12941/A1 (83 2286)

Dátum vydania: 01.12.2004

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné prostriedky s pomocnou ventiláciou pripojenou k prilbe alebo ku kukle. Požiadavky, skúšanie a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12941/A2 (83 2286)

Dátum vydania: 01.04.2009

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné prostriedky s pomocnou ventiláciou pripojenou k prilbe alebo ku kukle. Požiadavky, skúšanie a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12942 (83 2287)

Dátum vydania: 01.09.2001

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné zariadenie s pomocným motorovým pohonom, ktoré obsahuje tvárové masky, polmasky alebo štvrťmasky. Požiadavky, skúšanie, označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12942/A1 (83 2287)

Dátum vydania: 01.05.2004

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné zariadenie s pomocným motorovým pohonom, ktoré obsahuje tvárové masky, polmasky alebo štvrťmasky. Požiadavky, skúšanie, označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12942/A2 (83 2287)

Dátum vydania: 01.04.2009

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné zariadenie s pomocným motorovým pohonom, ktoré obsahuje tvárové masky, polmasky alebo štvrťmasky. Požiadavky, skúšanie, označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 132 (83 2204) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1997

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 132+AC (83 2204) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Definície termínov a piktogramov (obsahuje Opravu AC:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13274-1 (83 2213)

Dátum vydania: 01.07.2002

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 1: Stanovenie prieniku a celkového prieniku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13274-1 (83 2213) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 1: Stanovenie prieniku a celkového prieniku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13274-2 (83 2213) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 2: Praktické skúšky nosením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13274-2 (83 2213) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 2: Praktické skúšky nosením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13274-2 (83 2213)

Dátum vydania: 01.01.2020

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 2: Praktické skúšky nosením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13274-3 (83 2213)

Dátum vydania: 01.12.2002

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 3: Stanovenie dýchacieho odporu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13274-4 (83 2213) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 4: Skúška plameňom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13274-4 (83 2213) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2021

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 4: Skúška plameňom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13274-4 (83 2213)

Dátum vydania: 01.11.2021

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 4: Skúška plameňom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13274-5 (83 2213)

Dátum vydania: 01.07.2002

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 5: Kondicionovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13274-6 (83 2213)

Dátum vydania: 01.04.2003

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 6: Stanovenie obsahu oxidu uhličitého vo vdychovanom vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13274-7 (83 2213) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 7: Stanovenie prieniku častíc cez filter

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13274-7 (83 2213) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2004

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 7: Stanovenie prieniku častíc filtrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13274-7 (83 2213) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2008

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 7: Stanovenie prieniku častíc cez filter

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13274-7 (83 2213)

Dátum vydania: 01.11.2019

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 7: Stanovenie prieniku častíc cez filter

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13274-8 (83 2213) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2004

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 8: Stanovenie zanášania dolomitickým prachom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13274-8 (83 2213)

Dátum vydania: 01.05.2004

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 8: Stanovenie zanášania dolomitovým prachom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 133 (83 2200) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Klasifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 133 (83 2200) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1993

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Rozdelenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 134 (83 2203) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1997

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Názvoslovie súčiastok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 134 (83 2203)

Dátum vydania: 01.10.2001

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Terminológia súčiastok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 134/O1 (83 2203) zrušená

Dátum vydania: 30.04.1998

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Názvoslovie súčiastok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 135 (83 2205)

Dátum vydania: 01.10.2001

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Zoznam ekvivalentných termínov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 135 (83 2205) zrušená

Dátum vydania: 23.03.1998

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Zoznam ekvivalentných výrazov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 136 (83 2210)

Dátum vydania: 01.10.2001

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Tvárové masky. Požiadavky, skúšanie, označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 136 (83 2210) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Tvárové masky. Požiadavky, skúšanie, označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 136/AC (83 2210)

Dátum vydania: 01.02.2010

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Tvárové masky. Požiadavky, skúšanie, označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 136-10 (83 2216) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1997

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Tvárové masky na špeciálne použitie. Požiadavky, skúšanie, označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 136-10 (83 2216) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1995

Ochranné dýchacie prístroje. Plné masky na špeciálne účely. Požiadavky, skúšanie, označovanie *

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 136-10 (83 2216) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1995

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Tvárové masky na špeciálne použitie. Požiadavky, skúšanie, označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 137 (83 2218) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1995

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Samostatné dýchacie prístroje s otvoreným okruhom na stlačený vzduch. Požiadavky, skúšanie, označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 137 (83 2218)

Dátum vydania: 01.06.2007

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s celotvárovou maskou. Požiadavky, skúšanie a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 137 (83 2218) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1995

Ochranné dýchacie prístroje. Samostatné dýchacie zariadenie na stlačený vzduch s otvoreným okruhom. Požiadavky, skúšanie, označovanie *

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 137+AC (83 2218) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne dýchacie prístroje s otvoreným okruhom na stlačený vzduch. Požiadavky, skúšanie, označovanie (obsahuje Opravu AC:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13794 (83 2270) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2004

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómny únikový dýchací prístroj s uzavretým okruhom. Požiadavky, skúšanie a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13794 (83 2270)

Dátum vydania: 01.05.2004

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístroje s uzavretým okruhom. Požiadavky, skúšanie, označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 138 (83 2279)

Dátum vydania: 01.04.1999

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj s prívodom čistého vzduchu na použitie s tvárovou maskou, polmaskou alebo náustkovým spojením. Požiadavky, skúšanie a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 139+AC (83 2275) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1999

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj s prívodom stlačeného vzduchu na použitie s tvárovou maskou, polmaskou alebo náustkovým spojením. Požiadavky, skúšanie a označovanie (obsahuje Zmenu AC:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 139+AC/A1 (83 2275) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj s prívodom stlačeného vzduchu na použitie s tvárovou maskou, polmaskou alebo náustkovým spojením. Požiadavky, skúšanie a označovanie (obsahuje Zmenu AC:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13949 (83 2280)

Dátum vydania: 01.05.2004

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómny dýchací prístroj na potápanie s otvoreným okruhom na použitie so stlačeným plynom Nitrox a kyslíkom. Požiadavky, skúšanie, označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13949 (83 2280) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2004

Dýchacie prístroje. Autonómne dýchacie prístroje na stlačenú zmes dusíka a kyslíka s otvoreným okruhom. Požiadavky, skúšanie a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 140 (83 2211)

Dátum vydania: 01.10.2001

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Polmasky a štvrťmasky. Požiadavky, skúšanie, označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 140+A1 (83 2211) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1997

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Polmasky a štvrťmasky. Požiadavky, skúšanie, označovanie. (obsahuje Zmenu A1:1992)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 141 (83 2220) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1997

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Protiplynové a kombinované filtre. Požiadavky, skúšanie, označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 141 (83 2220) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1995

Ochranné dýchacie prístroje. Plynové filtre a kombinované filtre. Požiadavky, skúšanie, označovanie *

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 141 (83 2220) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Protiplynové a kombinované filtre. Požiadavky, skúšanie, označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 141 (83 2220) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1995

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Protiplynové a kombinované filtre. Požiadavky, skúšanie, označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14143 (83 2288) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2004

Zariadenie na ochranu dýchacích orgánov. Autonómny izolačný potápačský dýchací prístroj

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14143 (83 2288) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Zariadenie na ochranu dýchacích orgánov. Autonómny izolačný potápačský dýchací prístroj

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14143 (83 2288)

Dátum vydania: 01.12.2013

Zariadenie na ochranu dýchacích orgánov. Autonómny izolačný potápačský dýchací prístroj

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 142 (83 2212)

Dátum vydania: 01.07.2003

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Náustkové spojenia. Požiadavky, skúšanie, označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 142/O1 (83 2212)

Dátum vydania: 01.11.2003

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Náustkové spojenia. Požiadavky, skúšanie, označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 142+AC1 (83 2212) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1997

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Náustkové spojenia. Požiadavky, skúšanie, označovanie (obsahuje Opravu AC1:1989)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 143 (83 2222) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1997

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre proti časticiam. Požiadavky, skúšanie, označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 143 (83 2222) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1995

Ochranné dýchacie prístroje. Čiastočné masky. Požiadavky, skúšanie, označovanie *

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 143 (83 2222) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre proti časticiam. Požiadavky, skúšanie, označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 143 (83 2222) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1995

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre proti časticiam. Požiadavky, skúšanie, označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 143 (83 2222)

Dátum vydania: 01.12.2021

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre proti časticiam. Požiadavky, skúšanie a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 143 (83 2222) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2021

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre proti časticiam. Požiadavky, skúšanie a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 143/A1 (83 2222) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2006

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre proti časticiam. Požiadavky, skúšanie, označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 143/AC (83 2222) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2003

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre proti časticiam. Požiadavky, skúšanie, označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 143/AC2 (83 2222) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2011

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre proti časticiam. Požiadavky, skúšanie, označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14387 (83 2219) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2021

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Protiplynové a kombinované filtre. Požiadavky, skúšanie a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14387 (83 2219)

Dátum vydania: 01.12.2021

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Protiplynové a kombinované filtre. Požiadavky, skúšanie a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14387 (83 2219) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2004

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Protiplynové a kombinované filtre. Požiadavky, skúšanie a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14387 (83 2219) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Protiplynové filtre a kombinované filtre. Požiadavky, skúšanie, označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14387/AC (83 2219) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Protiplynové a kombinované filtre. Požiadavky, skúšanie a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14387+A1 (83 2219) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2008

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Protiplynové a kombinované filtre. Požiadavky, skúšanie a označovanie (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 144-1 (83 2224) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1995

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventily plynových fliaš. Časť 1: Závitové spojenie čapu ventilu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 144-1 (83 2224) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventily plynových fliaš. Časť 1: Závitové spojenie čapu ventilu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 144-1 (83 2224) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1995

Ochranné dýchacie prístroje. Ventily plynových fliaš. Závitové spojenie zapustených spojov *

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 144-1 (83 2224) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1997

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventily plynových fliaš. Závitové spojenie čapu ventilu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 144-1 (83 2224) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2018

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventily plynových fliaš. Časť 1: Závitové spojenie na vstupnom hrdle

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 144-1 (83 2224)

Dátum vydania: 01.12.2018

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventily plynových fliaš. Časť 1: Pripojenia na vstupe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>