Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN EN 12254 (83 2491) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Cloniace zariadenia pre pracovné miesta s laserovými zariadeniami. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12254 (83 2491)

Dátum vydania: 01.09.2010

Cloniace zariadenia na laserové pracoviská. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12254/A1 (83 2491) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2004

Cloniace zariadenia pre pracovné miesta s laserovými zariadeniami. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12254/AC (83 2491)

Dátum vydania: 01.04.2012

Cloniace zariadenia na laserové pracoviská. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12254+A2 (83 2491) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2008

Cloniace zariadenia pre pracovné miesta s laserovými zariadeniami. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 166 (83 2401) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Osobné prostriedky na ochranu očí. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 166 (83 2401) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Osobné prostriedky na ochranu očí. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 166 (83 2401)

Dátum vydania: 01.07.2003

Osobné prostriedky na ochranu očí. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 167 (83 2411) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Osobné prostriedky na ochranu očí. Optické skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 167 (83 2411)

Dátum vydania: 01.04.2003

Osobné prostriedky na ochranu očí. Optické skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 168 (83 2412)

Dátum vydania: 01.05.2003

Osobné prostriedky na ochranu očí. Neoptické skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 168 (83 2412) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Osobné prostriedky na ochranu očí. Neoptické skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 170 (83 2432) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre proti ultrafialovému žiareniu. Požiadavky na činiteľa prestupu a odporúčané použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 170 (83 2432)

Dátum vydania: 01.04.2004

Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre proti ultrafialovému žiareniu. Požiadavky na činiteľ prestupu a odporúčané použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 171 (83 2433) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre proti infračervenému žiareniu. Požiadavky na činiteľa prestupu a odporúčané použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 171 (83 2433)

Dátum vydania: 01.07.2003

Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre proti infračervenému žiareniu. Požiadavky na činiteľa prestupu a odporúčané použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 174 (83 2453) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Osobné prostriedky na ochranu očí. Okuliare na zjazdové lyžovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 174 (83 2453)

Dátum vydania: 01.07.2002

Osobné prostriedky na ochranu očí. Okuliare na zjazdové lyžovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18527-1 (83 2453)

Dátum vydania: 01.09.2022

Chrániče očí a tváre na športové použitie. Časť 1: Požiadavky na zjazdové lyžiarske a snowboardové okuliare (ISO 18527-1: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac