SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EN 1050 (83 3008) zrušená

Dátum vydania: 03.08.1998

Bezpečnosť strojov. Princípy posudzovania rizika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1070 (83 3002) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Bezpečnosť strojov. Terminológia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1088 (83 3007) zrušená

Dátum vydania: 19.06.1998

Bezpečnosť strojov. Blokovacie zariadenia ochranných krytov. Zásady navrhovania a výberu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1088/A1 (83 3007) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2007

Bezpečnosť strojov. Blokovacie zariadenia ochranných krytov. Zásady navrhovania a výberu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1088+A2 (83 3007) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2009

Bezpečnosť strojov. Blokovacie zariadenia ochranných krytov. Zásady navrhovania a výberu (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12198-1 (83 3020) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Bezpečnosť strojov. Posúdenie a zníženie rizika emisie žiarenia zo strojov. Časť 1: Všeobecné princípy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12198-1+A1 (83 3020)

Dátum vydania: 01.01.2009

Bezpečnosť strojov. Posúdenie a zníženie rizika emisie žiarenia zo strojov. Časť 1: Všeobecné princípy (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12198-2 (83 3020) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2003

Bezpečnosť strojov. Posúdenie a zníženie rizika emisie žiarenia zo strojov. Časť 2: Postup merania emisie žiarenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12198-2+A1 (83 3020)

Dátum vydania: 01.01.2009

Bezpečnosť strojov. Posúdenie a zníženie rizika emisie žiarenia zo strojov. Časť 2: Postup merania emisie žiarenia (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12198-3 (83 3020) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2003

Bezpečnosť strojov. Posúdenie a zníženie rizika emisie žiarenia zo strojov. Časť 3: Zníženie žiarenia tlmením alebo zakrytím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12198-3+A1 (83 3020)

Dátum vydania: 01.01.2009

Bezpečnosť strojov. Posúdenie a zníženie rizika emisie žiarenia zo strojov. Časť 3: Zníženie žiarenia tlmením alebo zakrytím (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 292-1 (83 3001) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1996

Bezpečnosť strojových zariadení. Základné termíny, všeobecné zásady navrhovania. 1. časť: Základné názvoslovie, metodika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 292-1/Z1 (83 3001) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1998

Bezpečnosť strojových zariadení. Základné termíny, všeobecné zásady navrhovania. 1. časť: Základné názvoslovie, metodika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 292-2 (83 3001) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1996

Bezpečnosť strojových zariadení. Základné termíny, všeobecné zásady navrhovania. 2. časť: Technické zásady a špecifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 292-2 (83 3001) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1995

Bezpečnosť strojov. Všeobecné zásady navrhovania. Časť 2: Technické zásady a špecifikácia + Add.1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 292-2 (83 3001) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1995

Bezpečnosť strojov. Všeobecné zásady navrhovania. 2. časť: Technické zásady a špecifikácia + Add.1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 292-2/A1 (83 3001) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1997

Bezpečnosť strojových zariadení. Základné termíny, všeobecné zásady navrhovania. 2. časť: Technické zásady a špecifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 414 (83 3003) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1997

Bezpečnosť strojových zariadení. Pravidlá navrhovania a predkladania bezpečnostných noriem

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 414 (83 3003) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1993

Bezpečnosť strojových zariadení. Pravidlá navrhovania a predkladania bezpečnostných noriem

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 414 (83 3003) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Bezpečnosť strojov. Pravidlá navrhovania a predkladania bezpečnostných noriem

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 457 (83 3004) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1997

Bezpečnosť strojových zariadení. Akustické výstražné signály. Všeobecné požiadavky, navrhovanie a skúšanie(ISO 7731:1986 mod)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 563+AC (83 3005) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1997

Bezpečnosť strojových zariadení. Dotykové teploty povrchu. Ergonomické údaje na stanovenie medzných hodnôt horúceho povrchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 563+AC/A1 (83 3005) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2002

Bezpečnosť strojových zariadení. Dotykové teploty povrchu. Ergonomické údaje na stanovenie medzných hodnôt horúceho povrchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 563+AC/A1/Oa (83 3005) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Bezpečnosť strojových zariadení. Dotykové teploty povrchu. Ergonomické údaje na stanovenie medzných hodnôt horúceho povrchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 614-1 (83 3006) zrušená

Dátum vydania: 23.03.1998

Bezpečnosť strojových zariadení. Zásady ergonomického navrhovania. Časť 1: Názvoslovie a všeobecné zásady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 614-2 (83 3006) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Bezpečnosť strojových zariadení. Zásady ergonomického navrhovania. Časť 2: Interakcia medzi navrhovaním strojov a pracovného miesta

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 626-1 (83 3009) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1999

Bezpečnosť strojov. Zníženie rizika z nebezpečných látok emitovaných strojmi. Časť 1: Zásady a špecifikácie pre výrobcov strojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 626-1+A1 (83 3009) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2008

Bezpečnosť strojov. Zmenšenie rizika z nebezpečných látok emitovaných strojmi. Časť 1: Zásady a špecifikácie pre výrobcov strojov (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 626-2 (83 3009) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1999

Bezpečnosť strojov. Zmenšenie rizika z nebezpečných látok emitovaných strojmi. Časť 2: Metodika overovacích postupov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 626-2+A1 (83 3009) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2008

Bezpečnosť strojov. Zmenšenie rizika z nebezpečných látok emitovaných strojmi. Časť 2: Metodika overovacích postupov (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 842 (83 3010) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Bezpečnosť strojov. Vizuálne signály nebezpečenstva. Všeobecné požiadavky, konštrukcia a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 953+A1 (83 3006) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2009

Bezpečnosť strojov. Ochranné kryty. Všeobecné požiadavky na navrhovanie a konštrukciu pevných a pohyblivých krytov (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 12100 (83 3001)

Dátum vydania: 01.06.2011

Bezpečnosť strojov. Všeobecné zásady konštruovania strojov. Posudzovanie a znižovanie rizika (ISO 12100: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 12100/O1 (83 3001)

Dátum vydania: 01.09.2012

Bezpečnosť strojov. Všeobecné zásady konštruovania strojov. Posudzovanie a znižovanie rizika (ISO 12100: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 12100-1 (83 3001) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Bezpečnosť strojov. Základné termíny, všeobecné zásady konštruovania strojov. Časť 1: Základná terminológia, metodika (ISO 12100-1: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 12100-1/A1 (83 3001) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2009

Bezpečnosť strojov. Základné termíny, všeobecné zásady konštruovania strojov. Časť 1: Základná terminológia, metodika (ISO 12100-1: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 12100-2 (83 3001) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Bezpečnosť strojov. Základné termíny, všeobecné zásady konštruovania strojov. Časť 2: Technické zásady (ISO 12100-2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 12100-2/A1 (83 3001) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2009

Bezpečnosť strojov. Základné termíny, všeobecné zásady konštruovania strojov. Časť 2: Technické zásady (ISO 12100-2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14119 (83 3007) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2014

Bezpečnosť strojov. Blokovacie zariadenia ochranných krytov. Zásady navrhovania a výberu (ISO 14119: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14119 (83 3007)

Dátum vydania: 01.09.2014

Bezpečnosť strojov. Blokovacie zariadenia ochranných krytov. Zásady navrhovania a výberu (ISO 14119: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14120 (83 3006) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2016

Bezpečnosť strojov. Ochranné kryty. Všeobecné požiadavky na navrhovanie a konštrukciu pevných a pohyblivých krytov (ISO 14120: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14120 (83 3006)

Dátum vydania: 01.10.2017

Bezpečnosť strojov. Ochranné kryty. Všeobecné požiadavky na navrhovanie a konštrukciu pevných a pohyblivých krytov (ISO 14120: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14121-1 (83 3008) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2008

Bezpečnosť strojov. Posudzovanie rizika. Časť 1: Princípy (ISO 14121-1: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14123-1 (83 3009) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2016

Bezpečnosť strojov. Zmenšenie rizika z nebezpečných látok emitovaných strojmi. Časť 1: Zásady a špecifikácie pre výrobcov strojov (ISO 14123-1: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14123-1 (83 3009)

Dátum vydania: 01.05.2019

Bezpečnosť strojov. Znižovanie rizika z nebezpečných látok emitovaných strojmi. Časť 1: Zásady a špecifikácie pre výrobcov strojov (ISO 14123-1: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14123-2 (83 3009) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2016

Bezpečnosť strojov. Zmenšenie rizika z nebezpečných látok emitovaných strojmi. Časť 2: Metodika overovacích postupov (ISO 14123-2: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14123-2 (83 3009)

Dátum vydania: 01.05.2019

Bezpečnosť strojov. Znižovanie rizika z nebezpečných látok emitovaných strojmi. Časť 2: Metodika overovacích postupov (ISO 14123-2: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20607 (83 3004) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2020

Bezpečnosť strojov. Príručka na používanie. Všeobecné zásady tvorby (ISO 20607: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 20607 (83 3004)

Dátum vydania: 01.11.2021

Bezpečnosť strojov. Návod na používanie. Všeobecné zásady tvorby (ISO 20607: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 45001 (83 3000) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2018

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s návodom na používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK/EN
STN ISO 45001 (83 3000)

Dátum vydania: 01.02.2019

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s usmernením na používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN OHSAS 18001 (83 3000) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2009

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN OHSAS 18001 (83 3000) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2008

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN OHSAS 18002 (83 3000) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2009

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Návod na implementáciu OHSAS 18001: 2007

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 1070 (83 3002) zrušená

Dátum vydania: 23.03.1998

Bezpečnosť strojových zariadení. Názvoslovie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN Guide 414 (83 3003)

Dátum vydania: 01.08.2014

Bezpečnosť strojov. Pravidlá navrhovania a predkladania bezpečnostných noriem

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/TR 22100-1 (83 3001) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2017

Bezpečnosť strojov. Vzťah s ISO 12100. Časť 1: Ako sa ISO 12100 vzťahuje na normy typu B a normy typu C (ISO/TR 22100-1: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/TR 22100-1 (83 3001)

Dátum vydania: 01.08.2021

Bezpečnosť strojov. Vzťah s ISO 12100. Časť 1: Ako sa ISO 12100 vzťahuje na normy typu B a normy typu C (ISO/TR 22100-1: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/TR 22100-4 (83 3001)

Dátum vydania: 01.08.2020

Bezpečnosť strojov. Vzťah s ISO 12100. Časť 4: Usmernenie pre výrobcov strojov pri posudzovaní aspektov súvisiacich s bezpečnosťou IT (kybernetickou bezpečnosťou) (ISO/TR 22100-4: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/TR 22100-5 (83 3001)

Dátum vydania: 01.08.2022

Bezpečnosť strojov. Vzťah s ISO 12100. Časť 5: Účinky strojového učenia umelej inteligencie (ISO/TR 22100-5: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 14715 (83 3019)

Dátum vydania: 01.05.2005

Bezpečnosť strojov. Ionizujúce emisie žiarenia zo strojov. Pokyny na používanie technických noriem pri konštruovaní strojov a zosúlaďovanie príslušných legislatívnych požiadaviek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI ISO/TR 14121-2 (83 3008) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2009

Bezpečnosť strojov. Posúdenie rizika. Časť 2: Praktické návody a príklady metód

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac