SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EN 1037 (83 3312) zrušená

Dátum vydania: 19.06.1998

Bezpečnosť strojov. Zabránenie neočakávanému uvedeniu do chodu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1037+A1 (83 3312) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2008

Bezpečnosť strojov. Zabránenie neočakávanému uvedeniu do chodu (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13478 (83 3390) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Bezpečnosť strojov. Prevencia a ochrana pred požiarom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13478 (83 3390) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Bezpečnosť strojov. Prevencia a ochrana pred požiarom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13478+A1 (83 3390) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2008

Bezpečnosť strojov. Prevencia a ochrana pred požiarom (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1760-1 (83 3314) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2000

Bezpečnosť strojov. Ochranné zariadenia reagujúce na tlak. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania a skúšania rohoží a podláh reagujúcich na tlak

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1760-1+A1 (83 3314) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2009

Bezpečnosť strojov. Ochranné zariadenia reagujúce na tlak. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania a skúšania rohoží a podláh reagujúcich na tlak (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1760-2 (83 3314) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Bezpečnosť strojov. Ochranné zariadenie reagujúce na tlak. Časť 2: Všeobecné zásady navrhovania a skúšania hrán a tyčí reagujúcich na tlak

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1760-2+A1 (83 3314) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2009

Bezpečnosť strojov. Ochranné zariadenia reagujúce na tlak. Časť 2: Všeobecné zásady navrhovania a skúšania hrán a tyčí reagujúcich na tlak (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1760-3 (83 3314) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Bezpečnosť strojov. Ochranné zariadenia reagujúce na tlak. Časť 3: Všeobecné zásady navrhovania a skúšania nárazníkov, platní, laniek a podobných zariadení reagujúcich na tlak

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1760-3/AC (83 3314) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Bezpečnosť strojov. Ochranné zariadenia reagujúce na tlak. Časť 3: Všeobecné zásady navrhovania a skúšania nárazníkov, platní, laniek a podobných zariadení reagujúcich na tlak

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1760-3+A1 (83 3314) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Bezpečnosť strojov. Ochranné zariadenia reagujúce na tlak. Časť 3: Všeobecné zásady navrhovania a skúšania nárazníkov, platní, laniek a podobných zariadení reagujúcich na tlak (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 418 (83 3311) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1994

Bezpečnosť strojových zariadení. Zariadenie núdzového zastavenia, hľadiská funkčnosti. Konštrukčné zásady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 954-1 (83 3313) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1999

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 982 (83 3370) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1999

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na tekutinové hnacie systémy a ich prvky. Hydraulika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 982+A1 (83 3370) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2009

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na tekutinové hnacie systémy a ich prvky. Hydraulika (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 983 (83 3371) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1999

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na tekutinové hnacie systémy a ich prvky. Pneumatika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 983+A1 (83 3371) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2009

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na tekutinové hnacie systémy a ich prvky. Pneumatika (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 999 (83 3303) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2000

Bezpečnosť strojov. Umiestnenie ochranných zariadení so zreteľom na rýchlosti približujúcich sa častí ľudského tela

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 999+A1 (83 3303) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2008

Bezpečnosť strojov. Umiestnenie ochranných zariadení so zreteľom na rýchlosti približujúcich sa častí ľudského tela (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11161 (83 3306)

Dátum vydania: 01.10.2007

Bezpečnosť strojov. Integrované výrobné systémy. Základné požiadavky (ISO 11161: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11161/A1 (83 3306)

Dátum vydania: 01.08.2010

Bezpečnosť strojov. Integrované výrobné systémy. Základné požiadavky (ISO 11161: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13849-1 (83 3313) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania (ISO 13849-1: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13849-1 (83 3313) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2008

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania (ISO 13849-1: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13849-1 (83 3313) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2007

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania. (ISO 13849-1: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13849-1 (83 3313)

Dátum vydania: 01.05.2016

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania (ISO 13849-1: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13849-1/AC (83 3313) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2009

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania (ISO 13849-1: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13849-1/Oa (83 3313) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania (ISO 13849-1: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13849-1/Oa (83 3313) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania (ISO 13849-1: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13849-2 (83 3305) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 2: Hodnotenie (ISO 13849-2:2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13849-2 (83 3313) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2005

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 2: Hodnotenie (ISO 13849-2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13849-2 (83 3313) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2008

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 2: Hodnotenie (ISO 13849-2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13849-2 (83 3313) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2013

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 2: Hodnotenie (ISO 13849-2: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13849-2 (83 3313)

Dátum vydania: 01.08.2013

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 2: Hodnotenie (ISO 13849-2: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13850 (83 3311) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2016

Bezpečnosť strojov. Funkcia núdzového zastavenia. Princípy navrhovania (ISO 13850: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13850 (83 3311)

Dátum vydania: 01.10.2017

Bezpečnosť strojov. Funkcia núdzového zastavenia. Princípy navrhovania (ISO 13850: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13850 (83 3311) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2008

Bezpečnosť strojov. Núdzové zastavenie. Princípy navrhovania (ISO 13850: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13850 (83 3311) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2007

Bezpečnosť strojov. Núdzové zastavenie. Princípy navrhovania (ISO 13850: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13855 (83 3303)

Dátum vydania: 01.10.2010

Bezpečnosť strojov. Umiestnenie ochranných zariadení so zreteľom na rýchlosť približujúcich sa častí ľudského tela (ISO 13855: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13856-1 (83 3314)

Dátum vydania: 01.12.2013

Bezpečnosť strojov. Ochranné zariadenia reagujúce na tlak. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania a skúšania rohoží a podláh reagujúcich na tlak (ISO 13856-1: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13856-1 (83 3314) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2013

Bezpečnosť strojov. Ochranné zariadenia reagujúce na tlak. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania a skúšania rohoží a podláh reagujúcich na tlak (ISO 13856-1: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13856-2 (83 3314) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2013

Bezpečnosť strojov. Ochranné zariadenia reagujúce na tlak. Časť 2: Všeobecné zásady navrhovania a skúšania hrán a tyčí reagujúcich na tlak (ISO 13856-2: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13856-2 (83 3314)

Dátum vydania: 01.02.2014

Bezpečnosť strojov. Ochranné zariadenia reagujúce na tlak. Časť 2: Všeobecné zásady navrhovania a skúšania hrán a tyčí reagujúcich na tlak (ISO 13856-2: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13856-3 (83 3314)

Dátum vydania: 01.08.2014

Bezpečnosť strojov. Ochranné zariadenia reagujúce na tlak. Časť 3: Všeobecné zásady navrhovania a skúšania nárazníkov, platní, laniek a podobných zariadení reagujúcich na tlak (ISO 13856-3:2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14118 (83 3312) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2018

Bezpečnosť strojov. Zabránenie neočakávanému uvedeniu do chodu (ISO 14118: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14118 (83 3312)

Dátum vydania: 01.05.2019

Bezpečnosť strojov. Zabránenie neočakávanému uvedeniu do chodu (ISO 14118: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19353 (83 3390) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2019

Bezpečnosť strojov. Prevencia a ochrana pred požiarom (ISO 19353: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 19353 (83 3390)

Dátum vydania: 01.01.2021

Bezpečnosť strojov. Prevencia a ochrana pred požiarom (ISO 19353: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19353 (83 3390) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2016

Bezpečnosť strojov. Prevencia a ochrana pred požiarom (ISO 19353: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 4413 (83 3370)

Dátum vydania: 01.05.2011

Hydraulické pohony. Všeobecné pravidlá a bezpečnostné požiadavky na systémy a ich prvky (ISO 4413: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 4414 (83 3371)

Dátum vydania: 01.05.2011

Pneumatické pohony. Všeobecné pravidlá a bezpečnostné požiadavky na systémy a ich prvky (ISO 4414: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI CR 954-100 (83 3313) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 100: Pokyny na používanie a uplatňovanie EN 954-1: 1996

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac