SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EN 1005-1 (83 3502) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2003

Bezpečnosť strojov. Fyzická výkonnosť človeka Časť 1: Termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1005-1 (83 3502) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Bezpečnosť strojov. Fyzická výkonnosť človeka. Časť 1: Termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1005-1+A1 (83 3502)

Dátum vydania: 01.04.2009

Bezpečnosť strojov. Fyzická výkonnosť človeka. Časť 1: Termíny a definície (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1005-2 (83 3502) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Bezpečnosť strojov. Fyzická výkonnosť človeka. Časť 2: Ručná manipulácia so strojmi a strojovými časťami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1005-2 (83 3502) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Bezpečnosť strojov. Fyzická výkonnosť človeka. Časť 2: Manipulácia so strojmi a časťami strojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1005-2+A1 (83 3502)

Dátum vydania: 01.04.2009

Bezpečnosť strojov. Fyzická výkonnosť človeka. Časť 2: Ručná manipulácia so strojmi a strojovými časťami (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1005-3 (83 3502) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Bezpečnosť strojov. Fyzická výkonnosť človeka. Časť 3: Odporúčané limity sily pri uvádzaní strojov do chodu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1005-3+A1 (83 3502)

Dátum vydania: 01.04.2009

Bezpečnosť strojov. Fyzická výkonnosť človeka. Časť 3: Odporúčané limity sily pri uvádzaní strojov do chodu (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1005-4 (83 3502) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2005

Bezpečnosť strojov. Fyzická výkonnosť človeka. Časť 4: Hodnotenie pracovných polôh a pohybov pri práci na stroji

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1005-4+A1 (83 3502)

Dátum vydania: 01.04.2009

Bezpečnosť strojov. Fyzická výkonnosť človeka. Časť 4: Hodnotenie pracovných polôh a pohybov pri práci na stroji (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1005-5 (83 3502) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2007

Bezpečnosť strojov. Fyzická výkonnosť človeka. Časť 5: Posudzovanie rizika pri opakovanej činnosti s vysokou frekvenciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1005-5 (83 3502)

Dátum vydania: 01.12.2007

Bezpečnosť strojov. Fyzická výkonnosť človeka. Časť 5: Posudzovanie rizika pri opakovanej činnosti s vysokou frekvenciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12515 (83 3562) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Tepelné prostredia. Analytické stanovenie a interpretácia tepelnej záťaže s použitím výpočtu požadovanej intenzity potenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13202 (83 3555) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Ergonómia tepelného prostredia. Teploty povrchu. Pokyny na stanovenie limitu teploty povrchu v normách na výrobok podľa EN 563

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13861 (83 3511) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Bezpečnosť strojov. Pokyny na používanie ergonomických noriem pri konštruovaní strojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13861 (83 3511) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2012

Bezpečnosť strojov. Pokyny na používanie ergonomických noriem pri konštruovaní strojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13861 (83 3511)

Dátum vydania: 01.08.2012

Bezpečnosť strojov. Pokyny na používanie ergonomických noriem pri konštruovaní strojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13921 (83 3505) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2007

Osobné ochranné prostriedky. Ergonomické princípy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13921 (83 3505)

Dátum vydania: 01.01.2009

Osobné ochranné prostriedky. Ergonomické princípy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16710-2 (83 3520)

Dátum vydania: 01.09.2016

Ergonómia. Časť 2: Metodika analýzy práce na podporu projektovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 27243 (83 3561) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1998

Horúce prostredia. Stanovenie tepelnej záťaže pracovníka podľa ukazovateľa WBGT (teploty mokrého a guľového teplomeru)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 27243/Z1 (83 3561) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1998

Horúce prostredia. Stanovenie tepelnej záťaže pracovníka podľa ukazovateľa WBGT (teploty mokrého a guľového teplomeru)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 28996 (83 3565) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2004

Ergonómia. Stanovenie tvorby metabolického tepla (ISO 8996: 1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 547-1 (83 3515) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1999

Bezpečnosť strojov. Rozmery ľudského tela. Časť 1: Zásady stanovenia rozmerov otvorov na vstup celého tela do strojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 547-1+A1 (83 3515)

Dátum vydania: 01.02.2009

Bezpečnosť strojov. Rozmery ľudského tela. Časť 1: Zásady stanovenia rozmerov otvorov na vstup celého tela do strojov (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 547-2 (83 3515) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1999

Bezpečnosť strojov. Rozmery ľudského tela. Časť 2: Zásady stanovenia rozmerov prístupových otvorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 547-2+A1 (83 3515)

Dátum vydania: 01.02.2009

Bezpečnosť strojov. Rozmery ľudského tela. Časť 2: Zásady stanovenia rozmerov prístupových otvorov (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 547-3 (83 3515) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1999

Bezpečnosť strojov. Rozmery ľudského tela. Časť 3: Antropometrické údaje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 547-3+A1 (83 3515)

Dátum vydania: 01.02.2009

Bezpečnosť strojov. Rozmery ľudského tela. Časť 3: Antropometrické údaje (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 614-1 (83 3503) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2006

Bezpečnosť strojov. Zásady ergonomického navrhovania. Časť 1: Terminológia a všeobecné zásady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 614-1+A1 (83 3503)

Dátum vydania: 01.06.2009

Bezpečnosť strojov. Zásady ergonomického navrhovania. Časť 1: Terminológia a všeobecné zásady (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 614-2+A1 (83 3503)

Dátum vydania: 01.03.2009

Bezpečnosť strojov. Zásady ergonomického navrhovania. Časť 2: Interakcia medzi navrhovaním strojov a pracovného miesta (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 842+A1 (83 3532)

Dátum vydania: 01.03.2009

Bezpečnosť strojov. Vizuálne signály nebezpečenstva. Všeobecné požiadavky, konštrukcia a skúšky (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 894-1 (83 3585) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2000

Bezpečnosť strojov. Ergonomické požiadavky na navrhovanie displejov a regulačných ovládačov. Časť 1: Všeobecné zásady vzájomného pôsobenia človeka s displejmi a regulačnými ovládačmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 894-1+A1 (83 3585)

Dátum vydania: 01.04.2009

Bezpečnosť strojov. Ergonomické požiadavky na navrhovanie displejov a regulačných ovládačov. Časť 1: Všeobecné zásady vzájomného pôsobenia človeka s displejmi a regulačnými ovládačmi (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 894-2 (83 3585) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2000

Bezpečnosť strojov. Ergonomické požiadavky na navrhovanie displejov a regulačných ovládačov. Časť 2: Displeje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 894-2+A1 (83 3585)

Dátum vydania: 01.04.2009

Bezpečnosť strojov. Ergonomické požiadavky na navrhovanie displejov a regulačných ovládačov. Časť 2: Displeje (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 894-3 (83 3585) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Bezpečnosť strojov. Ergonomické požiadavky na navrhovanie displejov a regulačných ovládačov. Časť 3: Regulačné ovládače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 894-3 (83 3585) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Bezpečnosť strojov. Ergonomické požiadavky na navrhovanie displejov a regulačných ovládačov. Časť 3: Regulačné ovládače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 894-3+A1 (83 3585)

Dátum vydania: 01.04.2009

Bezpečnosť strojov. Ergonomické požiadavky na navrhovanie displejov a regulačných ovládačov. Časť 3: Regulačné ovládače (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 894-4 (83 3585)

Dátum vydania: 01.01.2011

Bezpečnosť strojov. Ergonomické požiadavky na navrhovanie displejov a regulačných ovládačov. Časť 4: Umiestnenie a usporiadanie displejov a regulačných ovládačov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 981 (83 3530) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1999

Bezpečnosť strojov. Systémy akustickej a vizuálnej výstrahy a informačných signálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 981+A1 (83 3530)

Dátum vydania: 01.03.2009

Bezpečnosť strojov. Systémy akustickej a vizuálnej výstrahy a informačných signálov (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10075-1 (83 3501) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2000

Ergonomické zásady vo vzťahu k mentálnemu pracovnému zaťaženiu. Základné termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10075-1 (83 3572)

Dátum vydania: 01.04.2018

Ergonomické zásady vo vzťahu k psychickej pracovnej záťaži. Časť 1: Všeobecné pojmy, termíny a definície (ISO 10075-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10075-1/Z1 (83 3501) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Ergonomické zásady vo vzťahu k mentálnemu pracovnému zaťaženiu. Základné termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10075-2 (83 3572)

Dátum vydania: 01.10.2001

Ergonomické zásady vo vzťahu k psychickému pracovnému zaťaženiu. Časť 2: Navrhované princípy (ISO 10075-2:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10075-3 (83 3572)

Dátum vydania: 01.02.2005

Ergonomické zásady vo vzťahu k psychickej pracovnej záťaži. Časť 3: Zásady a požiadavky na metódy merania a určovania psychickej pracovnej záťaže (ISO 10075-3: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 10551 (83 3552) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Ergonómia tepelných zariadení. Stanovenie vplyvu tepelných zariadení podľa subjektívnych posudzovacích stupníc (ISO 10551: 1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10551 (83 3552) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Ergonómia tepelných zariadení. Stanovenie vplyvu tepelných zariadení podľa subjektívnych posudzovacích stupníc (ISO 10551:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10551 (83 3552)

Dátum vydania: 01.01.2020

Ergonómia fyzikálneho prostredia. Subjektívne hodnotiace stupnice na posudzovanie fyzikálneho prostredia (ISO 10551: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11064-1 (83 3568)

Dátum vydania: 01.10.2001

Ergonomické navrhovanie riadiacich stredísk. Časť 1: Princípy a navrhovanie riadiacich stredísk (ISO 11064-1:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11064-2 (83 3568)

Dátum vydania: 01.10.2001

Ergonomické navrhovanie riadiacich stredísk. Časť 2: Zásady zloženia riadiacej skupiny (ISO 11064-2:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11064-3 (83 3568)

Dátum vydania: 01.05.2002

Ergonomické navrhovanie riadiacich stredísk. Časť 3: Riadiaca miestnosť (ISO 11064-3:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11064-3/0a (83 3568)

Dátum vydania: 01.10.2010

Ergonomické navrhovanie riadiacich stredísk. Časť 3: Riadiaca miestnosť (ISO 11064-3:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11064-4 (83 3568) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Ergonomické navrhovanie riadiacich stredísk. Časť 4: Usporiadanie a rozmery pracovných miest (ISO 11064-4: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11064-4 (83 3568)

Dátum vydania: 01.05.2014

Ergonomické navrhovanie riadiacich stredísk. Časť 4: Usporiadanie a rozmery pracovných miest (ISO 11064-4: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11064-5 (83 3568)

Dátum vydania: 01.11.2008

Ergonomické navrhovanie riadiacich stredísk. Časť 5: Displeje a ovládače (ISO 11064-5: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11064-6 (83 3568)

Dátum vydania: 01.12.2005

Ergonomické navrhovanie riadiacich stredísk. Časť 6: Environmentálne požiadavky na riadiace strediská (ISO 11064-6: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11064-7 (83 3568)

Dátum vydania: 01.09.2006

Ergonomické navrhovanie riadiacich stredísk. Časť 7: Princípy hodnotenia riadiacich stredísk (ISO 11064-7: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11079 (83 3554)

Dátum vydania: 01.06.2008

Ergonómia tepelného prostredia. Určovanie a interpretácia zaťaženia chladom pri použití požadovanej izolácie odevov (IREQ) a lokálneho pôsobenia chladu (ISO 11079: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 11399 (83 3550)

Dátum vydania: 01.01.2002

Ergonómia tepelného prostredia. Zásady a používanie príslušných medzinárodných noriem (ISO 11399:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12894 (83 3556) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Ergonómia tepelného prostredia. Lekársky dohľad nad osobami vystavenými extrémnym horúcim alebo studeným prostrediam (ISO 12894: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 12894 (83 3556)

Dátum vydania: 01.07.2003

Ergonómia tepelného prostredia. Lekársky dohľad nad osobami vystavenými extrémnym horúcim alebo studeným prostrediam (ISO 12894:2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13731 (83 3560)

Dátum vydania: 01.06.2004

Ergonómia tepelného prostredia. Slovník a symboly (ISO 13731: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13732-1 (83 3558) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2007

Ergonómia tepelného prostredia. Metódy posudzovania ľudských reakcií na kontakt s povrchmi. Časť 1: Horúce povrchy (ISO 13732-1: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13732-1 (83 3558)

Dátum vydania: 01.01.2009

Ergonómia tepelného prostredia. Metódy posudzovania ľudských reakcií na kontakt s povrchmi. Časť 1: Horúce povrchy (ISO 13732-1: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13732-3 (83 3558)

Dátum vydania: 01.01.2009

Ergonómia tepelného prostredia. Metódy posudzovania ľudských reakcií na kontakt s povrchmi. Časť 3: Chladné povrchy (ISO 13732-3: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13732-3 (83 3558) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Ergonómia tepelného prostredia. Metódy posudzovania ľudských reakcií na kontakt s povrchmi. Časť 3: Chladné povrchy (ISO 13732-3: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14505-2 (83 3566)

Dátum vydania: 01.05.2007

Ergonómia tepelného prostredia. Hodnotenie tepelného prostredia vo vozidlách. Časť 2: Stanovenie ekvivalentnej teploty (ISO 14505-2: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14505-2/AC (83 3566)

Dátum vydania: 01.09.2009

Ergonómia tepelného prostredia. Hodnotenie tepelného prostredia vo vozidlách. Časť 2: Stanovenie ekvivalentnej teploty (ISO 14505-2: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14505-3 (83 3566)

Dátum vydania: 01.12.2006

Ergonómia tepelného prostredia. Hodnotenie tepelného prostredia vo vozidlách. Časť 3: Hodnotenie tepelnej pohody na súbore ľudí (ISO 14505-3: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14738 (83 3507) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Bezpečnosť strojov. Antropometrické požiadavky na navrhovanie pracovísk pri strojoch (ISO 14738: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14738 (83 3507)

Dátum vydania: 01.01.2009

Bezpečnosť strojov. Antropometrické požiadavky na navrhovanie pracovísk pri strojoch (ISO 14738: 2002 + Cor.1: 2003 + Cor.2: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14915-1 (83 3581)

Dátum vydania: 01.07.2003

Ergonómia programového vybavenia pre multimediálne používateľské rozhrania. Časť 1: Zásady navrhovania a štruktúra (ISO 14915-1:2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14915-2 (83 3581)

Dátum vydania: 01.02.2004

Ergonómia programového vybavenia pre multimediálne používateľské rozhrania. Časť 2: Multimediálne riadenie a usmerňovanie (ISO 14915-2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14915-3 (83 3581) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2003

Ergonómia programového vybavenia pre multimediálne používateľské rozhrania. Časť 3: Výber a kombinácia médií (ISO 14915-3: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15265 (83 3557) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2005

Ergonómia tepelného prostredia. Stratégia posudzovania rizika pri prevencii proti stresu alebo nepohodliu v tepelných pracovných podmienkach (ISO 15265: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 15265 (83 3557)

Dátum vydania: 01.07.2005

Ergonómia tepelného prostredia. Stratégia posudzovania rizika pri prevencii proti stresu alebo nepohodliu v tepelných pracovných podmienkach (ISO 15265: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15535 (83 3516) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2007

Všeobecné požiadavky na vytvorenú antropometrickú databázu (ISO 15535: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15535 (83 3516) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2004

Antropometrické databázy. Všeobecné požiadavky na vytvorenú antropometrickú databázu (ISO 15535: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15535 (83 3516)

Dátum vydania: 01.02.2013

Všeobecné požiadavky na zakladanie antropometrických databáz (ISO 15535: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 15536-1 (83 3518) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2006

Ergonómia. Počítačové rozkladacie modely a vzory ľudského tela. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 15536-1: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 15536-1 (83 3518)

Dátum vydania: 01.01.2009

Ergonómia. Počítačové rozkladacie modely a vzory ľudského tela. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 15536-1: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15536-2 (83 3518)

Dátum vydania: 01.08.2007

Ergonómia. Počítačové rozkladacie modely a vzory ľudského tela. Časť 2: Overovanie funkcií a kontrola rozmerov systémov počítačových rozkladacích modelov (ISO 15536-2: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15537 (83 3517) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Zásady výberu osôb na skúšanie priemyselných výrobkov a návrhov z antropometrického hľadiska (ISO 15537: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15537 (83 3517)

Dátum vydania: 01.09.2022

Zásady výberu osôb na skúšanie priemyselných výrobkov a návrhov z antropometrického hľadiska (ISO 15537: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15743 (83 3559)

Dátum vydania: 01.01.2009

Ergonómia tepelného prostredia. Chladné pracovné miesta. Posudzovanie rizika a manažérstvo (ISO 15743: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20685 (83 3519) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2010

Metódy trojrozmerného skenovania pre medzinárodne kompatibilné antropometrické databázy (ISO 20685: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20685 (83 3519) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2006

Metódy trojrozmerného skenovania pre medzinárodne kompatibilné antropometrické databázy (ISO 20685: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20685-1 (83 3519)

Dátum vydania: 01.06.2019

Ergonómia. Metódy trojrozmerného skenovania pre medzinárodne kompatibilné antropometrické databázy. Časť 1: Hodnotiaci protokol pre rozmery tela extrahované z trojrozmerného skenovania (ISO 20685-1: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20685-2 (83 3519)

Dátum vydania: 01.08.2017

Ergonómia. Metódy trojrozmerného skenovania pre medzinárodne kompatibilné antropometrické databázy. Časť 2: Hodnotiaci protokol pre relatívne polohy meracích bodov na povrchu tela a ich opakovateľnosť (ISO 20685-2: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 24500 (83 3540)

Dátum vydania: 01.03.2011

Ergonómia. Dostupný návrh. Akustické signály pre spotrebiteľské výrobky (ISO 24500: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 24501 (83 3541)

Dátum vydania: 01.04.2011

Ergonómia. Dostupný návrh. Hladiny akustického tlaku akustických signálov pre spotrebiteľské výrobky (ISO 24501: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 24502 (83 3542)

Dátum vydania: 01.04.2011

Ergonómia. Dostupný návrh. Špecifikácia kontrastu jasu farebného svetla súvisiaceho s vekom (ISO 24502: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 24503 (83 3543)

Dátum vydania: 01.05.2011

Ergonómia. Dostupný návrh. Použitie hmatových bodov a čiar na spotrebiteľských výrobkoch (ISO 24503: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 24504 (83 3544)

Dátum vydania: 01.11.2016

Ergonómia. Dostupný návrh. Hladiny akustického tlaku hovorených informácií pre produkty a verejné rozhlasy (ISO 24504: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 24550 (83 3545)

Dátum vydania: 01.08.2020

Ergonómia. Dostupný návrh. Indikačné svetlá na spotrebiteľských výrobkoch (ISO 24550: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 24551 (83 3546)

Dátum vydania: 01.08.2020

Ergonómia. Dostupný návrh. Hlasové pokyny na spotrebiteľských výrobkoch (ISO 24551: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 26800 (83 3500)

Dátum vydania: 01.01.2012

Ergonómia. Všeobecný prístup, zásady a koncepty (ISO 26800: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>