SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN EN 13098 (83 3609) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Pracovné ovzdušie. Pokyny na meranie vzdušných mikroorganizmov a endotoxínov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13098 (83 3609) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2020

Pracovná expozícia. Meranie vzdušných mikroorganizmov a mikrobiálnych látok. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13098 (83 3609)

Dátum vydania: 01.10.2020

Pracovná expozícia. Meranie vzdušných mikroorganizmov a mikrobiálnych látok. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13205 (83 3622) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Pracovné ovzdušie. Hodnotenie pracovných charakteristík zariadení na meranie koncentrácie polietavých častíc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13205-1 (83 3622)

Dátum vydania: 01.11.2014

Pracovná expozícia. Hodnotenie pracovných charakteristík zariadení na meranie koncentrácie polietavých častíc. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13205-2 (83 3622)

Dátum vydania: 01.11.2014

Pracovná expozícia. Hodnotenie pracovných charakteristík zariadení na meranie koncentrácie polietavých častíc. Časť 2: Laboratórny test účinnosti založený na stanovení účinnosti odberu vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13205-4 (83 3622)

Dátum vydania: 01.11.2014

Pracovná expozícia. Hodnotenie pracovných charakteristík zariadení na meranie koncentrácie polietavých častíc. Časť 4: Laboratórny test účinnosti na základe porovnávania koncentrácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13205-5 (83 3622)

Dátum vydania: 01.11.2014

Pracovná expozícia. Hodnotenie pracovných charakteristík zariadení na meranie koncentrácie polietavých častíc. Časť 5: Test účinnosti aerosólových vzorkovačov a porovnávanie vzorkovačov vykonané na pracovisku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13205-6 (83 3622)

Dátum vydania: 01.11.2014

Pracovná expozícia. Hodnotenie pracovných charakteristík zariadení na meranie koncentrácie polietavých častíc. Časť 6: Preprava a spracovanie testov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13890 (83 3611) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Pracovné ovzdušie. Postupy na meranie kovov a polokovov v polietavých časticiach. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13890 (83 3611) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2010

Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Postupy na meranie kovov a polokovov v polietavých časticiach. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13936 (83 3603)

Dátum vydania: 01.06.2014

Pracovné ovzdušie. Postupy stanovenia chemických látok vyskytujúcich sa vo forme zmesi polietavých častíc a pár. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14031 (83 3612) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Pracovné ovzdušie. Stanovenie endotoxínov v ovzduší

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14031 (83 3612)

Dátum vydania: 01.11.2021

Pracovná expozícia. Kvantitatívne meranie endotoxínov v ovzduší

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14042 (83 3607) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15051 (83 3618) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2006

Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Meranie prašnosti sypkých materiálov. Požiadavky a referenčné skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15051-1 (83 3618)

Dátum vydania: 01.04.2014

Pracovná expozícia. Meranie prašnosti sypkých materiálov. Časť 1: Požiadavky a referenčné skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15051-2 (83 3618) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2014

Pracovná expozícia. Meranie prašnosti sypkých materiálov. Časť 2: Metóda rotačného bubna

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15051-2+A1 (83 3618)

Dátum vydania: 01.06.2017

Pracovná expozícia. Meranie prašnosti sypkých materiálov. Časť 2: Metóda rotačného bubna

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15051-3 (83 3618)

Dátum vydania: 01.04.2014

Pracovná expozícia. Meranie prašnosti sypkých materiálov. Časť 3: Kontinuálna kvapková metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1540 (83 3600) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2012

Pracovná expozícia. Terminológia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1540 (83 3600) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Pracovné ovzdušie. Terminológia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1540 (83 3600) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2022

Pracovná expozícia. Terminológia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1540 (83 3600)

Dátum vydania: 01.09.2022

Pracovná expozícia. Terminológia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16966 (83 3613)

Dátum vydania: 01.04.2019

Pracovná expozícia. Meranie inhalačnej expozície nanočasticiam a ich agregátom a aglomerátom. Metriky (indikátory), ktoré sa majú použiť, ako je koncentrácia častíc, povrchová koncentrácia a hmotnostná koncentrácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17058 (83 3614)

Dátum vydania: 01.04.2019

Pracovná expozícia. Posúdenie inhalačnej expozície nanočasticiam a ich agregátom a aglomerátom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17199-1 (83 3619)

Dátum vydania: 01.08.2019

Pracovná expozícia. Meranie prašnosti sypkých materiálov obsahujúcich alebo uvoľňujúcich vdychovateľné NOAA alebo iné vdychovateľné častice. Časť 1: Požiadavky a výber skúšobných metód

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17199-2 (83 3619)

Dátum vydania: 01.08.2019

Pracovná expozícia. Meranie prašnosti sypkých materiálov obsahujúcich alebo uvoľňujúcich vdychovateľné NOAA alebo iné vdychovateľné častice. Časť 2: Metóda s veľkým rotačným bubnom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17199-3 (83 3619)

Dátum vydania: 01.08.2019

Pracovná expozícia. Meranie prašnosti sypkých materiálov obsahujúcich alebo uvoľňujúcich vdychovateľné NOAA alebo iné vdychovateľné častice. Časť 3: Kontinuálna kvapková metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17199-4 (83 3619)

Dátum vydania: 01.08.2019

Pracovná expozícia. Meranie prašnosti sypkých materiálov obsahujúcich alebo uvoľňujúcich vdychovateľné NOAA alebo iné vdychovateľné častice. Časť 4: Metóda s malým rotačným bubnom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17199-5 (83 3619)

Dátum vydania: 01.08.2019

Pracovná expozícia. Meranie prašnosti sypkých materiálov obsahujúcich alebo uvoľňujúcich vdychovateľné NOAA alebo iné vdychovateľné častice. Časť 5: Metóda s trepačkou Vortex

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17289-1 (83 3620)

Dátum vydania: 01.05.2021

Charakterizácia sypkých materiálov. Stanovenie váženej veľkosti jemnej frakcie a obsahu kryštalického kremíka. Časť 1: Všeobecné informácie a výber skúšobných metód

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17289-2 (83 3620)

Dátum vydania: 01.05.2021

Charakterizácia sypkých materiálov. Stanovenie váženej veľkosti jemnej frakcie a obsahu kryštalického kremíka. Časť 2: Výpočtová metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17289-3 (83 3620)

Dátum vydania: 01.05.2021

Charakterizácia sypkých materiálov. Stanovenie váženej veľkosti jemnej frakcie a obsahu kryštalického kremíka. Časť 3: Sedimentačná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 45544-1 (83 3635)

Dátum vydania: 01.08.2015

Ovzdušie na pracovisku. Elektrické prístroje používané na priamu detekciu a priame meranie koncentrácie toxických plynov a pár. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 45544-1 (83 3635) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Ovzdušie na pracovisku. Elektrické prístroje používané na priamu detekciu a priame meranie koncentrácie toxických plynov a pár. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 45544-2 (83 3635) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Ovzdušie na pracovisku. Elektrické prístroje používané na priamu detekciu a priame meranie koncentrácie toxických plynov a pár. Časť 2: Funkčné požiadavky na prístroje používané na meranie koncentrácií v oblasti limitných hodnôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 45544-2 (83 3635)

Dátum vydania: 01.08.2015

Ovzdušie na pracovisku. Elektrické prístroje používané na priamu detekciu a priame meranie koncentrácie toxických plynov a pár. Časť 2: Prevádzkové požiadavky na prístroje určené na meranie expozície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 45544-3 (83 3635)

Dátum vydania: 01.08.2015

Ovzdušie na pracovisku. Elektrické prístroje používané na priamu detekciu a priame meranie koncentrácie toxických plynov a pár. Časť 3: Prevádzkové požiadavky na prístroje určené na všeobecnú detekciu plynov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 45544-3 (83 3635) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Ovzdušie na pracovisku. Elektrické prístroje používané na priamu detekciu a priame meranie koncentrácie toxických plynov a pár. Časť 3: Funkčné požiadavky na prístroje používané na meranie koncentrácií vysoko nad limitnými hodnotami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 45544-4 (83 3635) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Ovzdušie na pracovisku. Elektrické prístroje používané na priamu detekciu a priame meranie koncentrácie toxických plynov a pár. Časť 4: Návod na výber, inštaláciu, používanie a údržbu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 45544-4 (83 3635)

Dátum vydania: 01.11.2016

Ovzdušie na pracovisku. Elektrické prístroje používané na priamu detekciu a priame meranie koncentrácie toxických plynov a pár. Časť 4: Návod na výber, inštaláciu, používanie a údržbu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 481 (83 3621)

Dátum vydania: 01.04.1998

Ovzdušie na pracovisku. Určenie veľkosti frakcií na meranie častíc rozptýlených vo vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 689 (83 3610) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Ovzdušie na pracovisku. Pokyny na hodnotenie inhalačnej expozície chemickým látkam na porovnanie s limitnými hodnotami a stratégia merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 689 (83 3610) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2018

Pracovná expozícia. Meranie inhalačnej expozície chemickým látkam. Stratégia na skúšanie zhody s limitnými hodnotami pracovnej expozície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 689+AC (83 3610)

Dátum vydania: 01.09.2019

Pracovná expozícia. Meranie inhalačnej expozície chemickým faktorom. Stratégia skúšania zhody s limitnými hodnotami pracovnej expozície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13138 (83 3636)

Dátum vydania: 01.06.2012

Ochrana ovzdušia. Konvencia odberu vzoriek podľa depozície polietavých častíc v ľudskom dýchacom systéme (ISO 13138: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21832 (83 3611)

Dátum vydania: 01.09.2020

Pracovná expozícia. Postupy na meranie kovov a polokovov v polietavých časticiach. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO 21832: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28439 (83 3605)

Dátum vydania: 01.09.2011

Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Charakterizácia ultrajemných aerosólov/nanoaerosólov. Stanovenie granulometrického zloženia a početnej koncentrácie systémami na analýzu diferenciálnej mobility (ISO 28439: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 18158 (83 3601)

Dátum vydania: 01.04.2021

Pracovné ovzdušie. Terminológia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 21623 (83 3606)

Dátum vydania: 01.08.2018

Pracovná expozícia. Posúdenie dermálnej expozície nanočasticiam a ich agregátom a aglomerátom (NOAA) (ISO/TS 21623: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ENV 13936 (83 3603) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Pracovné ovzdušie. Stanovenie chemických zlúčenín vyskytujúcich sa ako zmes polietavých častíc a pary. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 13205-3 (83 3622)

Dátum vydania: 01.11.2014

Pracovná expozícia. Hodnotenie pracovných charakteristík zariadení na meranie koncentrácie polietavých častíc. Časť 3: Analýza dát účinnosti odberu vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15547 (83 3604)

Dátum vydania: 01.08.2007

Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Výpočet koncentrácie aerosólovej frakcie zo zdravotného hľadiska z koncentrácie nameranej vzorkovačom so známymi pracovnými charakteristikami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac