SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 1076 (83 3802) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2010

Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Postupy na meranie plynov a pár čerpadlovými vzorkovačmi. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1076 (83 3802) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2011

Pracovná expozícia. Postupy merania plynov a pár pomocou čerpadlových vzorkovačov. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1076+AC (83 3802) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Ovzdušie na pracovisku. Čerpadlové sorpčné rúrky na stanovenie plynov a pár. Požiadavky a skúšobné metódy (obsahuje opravu AC:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1231 (83 3803) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Ovzdušie na pracovisku. Zariadenia na krátkodobé meranie detekčnou rúrkou. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14175-1 (83 3820) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2004

Odsávacie boxy. Časť 1: Terminológia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
DE DE
STN EN 14175-1 (83 3820)

Dátum vydania: 01.06.2004

Odsávacie boxy. Časť 1: Slovník

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14175-2 (83 3820)

Dátum vydania: 01.06.2004

Odsávacie boxy. Časť 2: Požiadavky na bezpečnosť a výkonové parametre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14175-2 (83 3820) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2004

Odsávacie boxy. Časť 2: Bezpečnosť a výkonové parametre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14175-3 (83 3820) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Odsávacie boxy. Časť 3: Typové skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14175-3 (83 3820)

Dátum vydania: 01.11.2019

Odsávacie boxy. Časť 3: Metódy skúšania typu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14175-4 (83 3820)

Dátum vydania: 01.03.2005

Odsávacie boxy. Časť 4: Skúšobné metódy priamo na mieste

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14175-6 (83 3820)

Dátum vydania: 01.11.2006

Odsávacie boxy. Časť 6: Odsávacie boxy s regulovaným prietokom vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14175-7 (83 3820)

Dátum vydania: 01.10.2012

Odsávacie boxy. Časť 7: Odsávacie boxy na vysoké zaťaženie teplom a kyselinami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14175-8 (83 3820)

Dátum vydania: 01.10.2022

Odsávacie boxy. Časť 8: Odsávacie boxy na prácu s rádioaktívnymi materiálmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14530 (83 3814)

Dátum vydania: 01.09.2004

Pracovné ovzdušie. Stanovenie tuhých častíc v emisiách z dieselových motorov. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14583 (83 3804) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2005

Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Zariadenia na objemový odber vzoriek bioaerosólov. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14583 (83 3804)

Dátum vydania: 01.04.2022

Pracovná expozícia. Zariadenia na objemový odber vzoriek bioaerosólov. Všeobecné požiadavky na použitie a hodnotenie účinnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16897 (83 3807)

Dátum vydania: 01.01.2018

Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Charakterizácia ultrajemných aerosólov/nanoaerosólov. Stanovenie koncentrácie počtu častíc pomocou kondenzačného čítača častíc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 482 (83 3800) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Ovzdušie na pracovisku. Všeobecné požiadavky na postupy merania chemických látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 482 (83 3800) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2007

Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Všeobecné požiadavky na postupy merania chemických látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 482 (83 3800) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2012

Pracovná expozícia. Všeobecné požiadavky na pracovné charakteristiky postupov merania chemických faktorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 482 (83 3800) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2021

Pracovná expozícia. Postupy na stanovovanie koncentrácie chemických faktorov. Všeobecné požiadavky na pracovné charakteristiky postupov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 482 (83 3800)

Dátum vydania: 01.12.2021

Pracovná expozícia. Postupy na stanovenie koncentrácie chemických faktorov. Základné požiadavky na pracovné charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 482+A1 (83 3800) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2016

Pracovná expozícia. Všeobecné požiadavky na pracovné charakteristiky postupov merania chemických faktorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 838 (83 3801) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2010

Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Postupy na meranie plynov a pár difúznymi vzorkovačmi. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 838 (83 3801) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Ovzdušie na pracovisku. Difúzne vzorkovače na stanovenie plynov a pár. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17621 (83 3803)

Dátum vydania: 01.02.2016

Ovzdušie na pracovisku. Zariadenia na krátkodobé meranie detekčnou rúrkou. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO 17621: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22065 (83 3802) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2020

Pracovné ovzdušie. Plyny a pary. Požiadavky na hodnotenie meracích postupov využívajúcich čerpadlové vzorkovače (ISO 22065: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 22065 (83 3802) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2020

Pracovné ovzdušie. Plyny a pary. Požiadavky na hodnotenie postupov merania využívajúcich čerpadlové vzorkovače (ISO 22065: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 22065 (83 3802)

Dátum vydania: 01.05.2021

Pracovné ovzdušie. Plyny a pary. Požiadavky na hodnotenie postupov merania využívajúcich čerpadlové vzorkovače (ISO 22065: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23320 (83 3801)

Dátum vydania: 01.09.2022

Pracovné ovzdušie. Plyny a pary. Požiadavky na hodnotenie postupov merania využívajúcich difúzne vzorkovače (ISO 23320: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 8518 (83 3815)

Dátum vydania: 01.03.2004

Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Stanovenie olova a zlúčenín olova v tuhých znečisťujúcich látkach. Plameňová alebo elektrotermická atómová absorpčná spektrometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17441 (83 3822)

Dátum vydania: 01.08.2020

Laboratórne inštalácie. Vetracie systémy v laboratóriách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ENV 13419-1 (83 3810) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Stavebné výrobky. Stanovenie emisie prchavých organických zlúčenín. Časť 1: Metóda skúšania v emisnej komore

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ENV 13419-2 (83 3810) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Stavebné výrobky. Stanovenie emisie prchavých organických zlúčenín. Časť 2: Metóda skúšania v emisnej komôrke

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ENV 13419-3 (83 3810) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Stavebné výrobky. Stanovenie emisie prchavých organických zlúčenín. Časť 3: Postup odberu vzoriek, uchovávanie vzoriek a príprava skúšobných telies

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16013-1 (83 3805)

Dátum vydania: 01.12.2010

Pracovná expozícia. Pokyny na používanie prístrojov s priamym odčítaním na monitorovanie aerosólov. Časť 1: Výber monitora na špecifické aplikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16013-2 (83 3805)

Dátum vydania: 01.12.2010

Pracovná expozícia. Pokyny na používanie prístrojov s priamym odčítaním na monitorovanie aerosólov. Časť 2: Hodnotenie koncentrácií polietavých častíc optickými čítačmi častíc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16013-3 (83 3805)

Dátum vydania: 01.01.2013

Pracovná expozícia. Pokyny na používanie prístrojov s priamym odčítaním na monitorovanie aerosólov. Časť 3: Hodnotenie koncentrácií polietavých častíc fotometrami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16589 (83 3821)

Dátum vydania: 01.01.2014

Laboratórne inštalácie. Zachytávacie zariadenia s kĺbovým extrakčným ramenom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17055 (83 3806)

Dátum vydania: 01.07.2017

Pracovná expozícia. Meranie chemických faktorov podľa požiadaviek EN 482 a jednej z noriem EN 838, EN 1076, EN 13205, EN 13890 a EN 13936. Voľba postupov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac