SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EN 15267-1 (83 4106)

Dátum vydania: 01.11.2009

Ochrana ovzdušia. Certifikácia automatizovaných meracích systémov. Časť 1: Všeobecné zásady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15267-2 (83 4106)

Dátum vydania: 01.11.2009

Ochrana ovzdušia. Certifikácia automatizovaných meracích systémov. Časť 2: Začiatočné posudzovanie systému manažérstva kvality výrobcu AMS a dohľad nad výrobným procesom po certifikácii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15267-3 (83 4106) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2008

Ochrana ovzdušia. Certifikácia automatizovaných meracích systémov. Časť 3: Pracovné charakteristiky a skúšobné postupy automatizovaných meracích systémov na monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15267-3 (83 4106)

Dátum vydania: 01.09.2008

Ochrana ovzdušia. Certifikácia automatizovaných meracích systémov. Časť 3: Požiadavky na pracovné charakteristiky a postupy skúšania automatizovaných meracích systémov na monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15267-4 (83 4106)

Dátum vydania: 01.06.2017

Ochrana ovzdušia. Certifikácia automatizovaných meracích systémov. Časť 4: Požiadavky na pracovné charakteristiky a postupy skúšania automatizovaných meracích systémov na periodické monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14956 (83 4110)

Dátum vydania: 01.10.2003

Ochrana ovzdušia. Hodnotenie vhodnosti meracieho postupu porovnaním s požadovanou neistotou merania (ISO 14956: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20988 (83 4102)

Dátum vydania: 01.01.2008

Ochrana ovzdušia. Návod na odhad neistoty merania (ISO 20988: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9169 (83 4105)

Dátum vydania: 01.03.2007

Ochrana ovzdušia. Definície a zisťovanie pracovných charakteristík automatizovaného meracieho systému (ISO 9169: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 13752 (83 4108)

Dátum vydania: 01.11.2000

Ochrana ovzdušia. Hodnotenie neistoty meracej metódy v prevádzkových podmienkach použitím inej referenčnej metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 4226 (83 4101) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1997

Ochrana ovzdušia. Všeobecné vzťahy. Jednotky merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 6879 (83 4106) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1998

Ochrana ovzdušia. Pracovné charakteristiky a súvisiace termíny pre metódy zisťovania kvality ovzdušia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 7168 (83 4107) zrušená

Dátum vydania: 22.07.1998

Ochrana ovzdušia. Prezentácia údajov o kvalite vonkajšieho ovzdušia v alfa-numerickej forme

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 8756 (83 4109)

Dátum vydania: 01.05.2001

Ochrana ovzdušia. Zaobchádzanie s údajmi o teplote, tlaku a vlhkosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 9169 (83 4105) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1998

Ochrana ovzdušia. Zisťovanie pracovných charakteristík metód merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac