SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 83 4501 (83 4501)

Dátum vydania: 01.07.1997

Ochrana ovzdušia. Základné termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4501 (83 4501) zrušená

Dátum vydania: 28.09.1987

Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia. Základné pojmy, názvoslovie a rozdelenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4511 (83 4511) zrušená

Dátum vydania: 30.11.1981

Ochrana ovzdušia. Klasifikácia emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14181 (83 4520) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Zabezpečovanie kvality automatizovaných meracích systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14181 (83 4520) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2005

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Zabezpečovanie kvality automatizovaných meracích systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14181 (83 4520) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2015

Stacionárne zdroje znečisťovania. Zabezpečovanie kvality automatizovaných meracích systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14181 (83 4520)

Dátum vydania: 01.03.2016

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Zabezpečovanie kvality automatizovaných meracích systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14790 (83 4540) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2017

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie vodných pár v potrubiach. Štandardná referenčná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14790 (83 4540)

Dátum vydania: 01.04.2018

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie vodných pár v potrubiach. Štandardná referenčná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14790 (83 4540) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2006

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie vodných pár v potrubiach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14793 (83 4533)

Dátum vydania: 01.06.2017

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Preukázanie rovnocennosti alternatívnej metódy a referenčnej metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15259 (83 4521)

Dátum vydania: 01.04.2010

Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Požiadavky na úseky a miesta merania, účel a plán merania a na správu o meraní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15259 (83 4521) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2008

Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Požiadavky na miesta a úseky merania a na cieľ merania, plán merania a správu z merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15445 (83 4513)

Dátum vydania: 01.07.2008

Ochrana ovzdušia. Fugitívne a difúzne emisie z priemyselných sektorov. Určovanie fugitívnych emisií zo zdrojov prachu s použitím reverzného rozptylového modelovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15446 (83 4514)

Dátum vydania: 01.07.2008

Ochrana ovzdušia. Fugitívne a difúzne emisie z priemyselných sektorov. Určovanie fugitívnych a difúznych emisií pár prchavých látok zo zariadení a potrubí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 17255-1 (83 4519)

Dátum vydania: 01.02.2020

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Systémy zberu a spracovania dát. Časť 1: Špecifikácia požiadaviek na spracovanie dát a oznamovanie výsledkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17255-2 (83 4519) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2020

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Systémy zberu a spracovania dát. Časť 2: Špecifikácia požiadaviek na zber a spracovanie údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 17255-2 (83 4519)

Dátum vydania: 01.02.2021

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Systémy zberu a spracovania dát. Časť 2: Špecifikácia požiadaviek na systémy zberu a spracovania údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17255-3 (83 4519) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2022

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Systémy zberu a spracovania dát. Časť 3: Špecifikácia požiadaviek na testovanie výkonnosti systémov zberu a spracovania dát

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 17255-3 (83 4519)

Dátum vydania: 01.06.2022

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Systémy zberu a spracovania dát. Časť 3: Špecifikácia požiadaviek na testovanie výkonnosti systémov zberu a spracovania údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17628 (83 4515)

Dátum vydania: 01.08.2022

Ochrana ovzdušia. Fugitívne a difúzne emisie z priemyselných sektorov. Štandardná metóda na určovanie difúznych emisií prchavých organických látok do atmosféry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11771 (83 4512)

Dátum vydania: 01.07.2011

Ochrana ovzdušia. Zisťovanie časovo spriemerovaných množstiev emisií a emisných faktorov. Všeobecný postup (ISO 11771: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16911-1 (83 4534) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2013

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie rýchlosti a objemového prietoku plynov v potrubiach. Časť 1: Manuálna referenčná metóda (ISO 16911-1: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 16911-1 (83 4534)

Dátum vydania: 01.05.2014

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Meranie rýchlosti a objemového prietoku plynov v potrubiach. Časť 1: Manuálna referenčná metóda (ISO 16911-1: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16911-2 (83 4534)

Dátum vydania: 01.09.2013

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie rýchlosti a objemového prietoku plynov v potrubiach. Časť 2: Automatizované meracie systémy (ISO 16911-2: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 10396 (83 4530)

Dátum vydania: 01.01.2008

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Odber vzoriek na automatizované zisťovanie koncentrácií plynných látok trvalo inštalovanými monitorovacími systémami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 10396 (83 4530) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1997

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Odber vzoriek na automatizované zisťovanie koncentrácií plynných látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 10780 (83 4531)

Dátum vydania: 01.10.1998

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Meranie rýchlosti a objemového prietoku plynov v potrubiach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 14164 (83 4532)

Dátum vydania: 01.12.2002

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Meranie objemového prietoku plynov v potrubiach. Automatizovaná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P CEN/TS 14793 (83 4533) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2006

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Postup vnútrolaboratórnej validácie alternatívnej metódy porovnaním s referenčnou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P CEN/TS 15674 (83 4523)

Dátum vydania: 01.01.2009

Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Návod na vypracovanie normalizovaných metód

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P CEN/TS 15675 (83 4524) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2009

Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Používanie EN ISO/IEC 17025: 2005 pri periodických meraniach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI CEN/TR 15983 (83 4522) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2011

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Návod na používanie EN 14181: 2004

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI CEN/TR 17078 (83 4534)

Dátum vydania: 01.04.2019

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Usmernenie na používanie EN ISO 16911-1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17078 (83 4534) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2017

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Usmernenie na používanie EN ISO 16911-1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac