SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 83 4611 (83 4611) zrušená

Dátum vydania: 21.04.1982

Ochrana ovzdušia. Meranie tuhých emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 4611/Z1 (83 4611) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1997

Ochrana ovzdušia. Meranie tuhých emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 4611/Z2 (83 4611) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1997

Ochrana ovzdušia. Meranie tuhých emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12341 (83 4602)

Dátum vydania: 01.02.2016

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie suspendovaných častíc PM10 alebo PM2,5 štandardnou gravimetrickou metódou merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12341/Oa (83 4602)

Dátum vydania: 01.11.2017

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie suspendovaných častíc PM10 alebo PM2,5 štandardnou gravimetrickou metódou merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13211 (83 4612)

Dátum vydania: 01.04.2003

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Manuálna metóda stanovenia koncentrácie celkovej ortuti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13211/AC (83 4612)

Dátum vydania: 01.08.2005

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Manuálna metóda stanovenia koncentrácie celkovej ortuti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13284-1 (83 4631) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie nízkych hmotnostných koncentrácií tuhých znečisťujúcich látok. Časť 1: Manuálna gravimetrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13284-1 (83 4631) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2018

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie nízkych hmotnostných koncentrácií tuhých znečisťujúcich látok. Časť 1: Manuálna gravimetrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13284-1 (83 4631)

Dátum vydania: 01.11.2018

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie nízkych hmotnostných koncentrácií tuhých znečisťujúcich látok. Časť 1: Manuálna gravimetrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13284-2 (83 4631)

Dátum vydania: 01.05.2018

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie nízkych hmotnostných koncentrácií tuhých znečisťujúcich látok. Časť 2: Automatizované meracie systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13284-2 (83 4631) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2005

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie nízkych hmotnostných koncentrácií tuhých znečisťujúcich látok. Časť 2: Automatizované meracie systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14385 (83 4613) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie celkových emisií As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl a V

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14385 (83 4613)

Dátum vydania: 01.03.2005

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie celkových emisií As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl a V

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14385/O1 (83 4613)

Dátum vydania: 01.11.2011

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie celkových emisií As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl a V

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14884 (83 4616)

Dátum vydania: 01.08.2006

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie koncentrácie celkovej ortuti: automatizované meracie systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15859 (83 4629)

Dátum vydania: 01.12.2010

Ochrana ovzdušia. Certifikácia automatizovaných prístrojov na monitorovanie činnosti prachových odlučovačov na stacionárnych zdrojoch emisií. Požiadavky na pracovné charakteristiky a skúšobné postupy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 17389 (83 4620)

Dátum vydania: 01.02.2021

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Postupy zabezpečovania kvality a riadenia kvality automatizovaných prístrojov na monitorovanie činnosti prachových odlučovačov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17389 (83 4628) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2020

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Postupy zabezpečovania kvality a riadenia kvality pre automatizované prístroje na monitorovanie činnosti prachových odlučovačov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 23210 (83 4632)

Dátum vydania: 01.04.2010

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie PM10/PM2,5 v odpadových plynoch. Meranie nízkych koncentrácií s použitím impaktorov (ISO 23210: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 10155 (83 4630)

Dátum vydania: 01.11.2000

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Automatické monitorovanie hmotnostnej koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok. Pracovné charakteristiky, skúšobné metódy a požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 12141 (83 4604)

Dátum vydania: 01.03.2004

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok (prachu) v nízkych koncentráciách. Manuálna gravimetrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 7708 (83 4601)

Dátum vydania: 01.11.2001

Ochrana ovzdušia. Definície frakcie veľkosti častíc pre odber vzoriek na zdravotné účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 9096 (83 4610) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1997

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie koncentrácie a hmotnostného toku tuhých znečisťujúcich látok v prúdiacom plyne. Manuálna gravimetrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 9096 (83 4610) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Manuálne stanovenie hmotnostnej koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 9096 (83 4610)

Dátum vydania: 01.02.2021

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Manuálne stanovenie hmotnostnej koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 9096/C1 (83 4610) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2008

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Manuálne stanovenie hmotnostnej koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17286 (83 4617)

Dátum vydania: 01.09.2019

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Monitorovanie ortuti zachytávaním na sorbent

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac