SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 83 4711-1 (83 4711)

Dátum vydania: 21.04.1982

Meranie emisií oxidu siričitého, oxidu sírového, kyseliny sírovej a celkového obsahu oxidov síry zo zdrojov znečisťovania ovzdušia. Všeobecná časť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4711-2 (83 4711)

Dátum vydania: 21.04.1982

Meranie emisií oxidu siričitého, oxidu sírového, kyseliny sírovej a celkového obsahu oxidov síry zo zdrojov znečisťovania ovzdušia. Odber vzoriek pre manuálne metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4711-3 (83 4711) zrušená

Dátum vydania: 21.04.1982

Meranie emisií oxidu siričitého, oxidu sírového, kyseliny sírovej a celkového obsahu oxidov síry zo zdrojov znečisťovania ovzdušia. Stanovenie celkového obsahu oxidov síry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4711-4 (83 4711)

Dátum vydania: 21.04.1982

Meranie emisií oxidu siričitého, oxidu sírového, kyseliny sírovej a celkového obsahu oxidov síry zo zdrojov znečisťovania ovzdušia. Stanovenie obsahu kyseliny sírovej a celkového obsahu oxidu siričitého a sírového

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4711-5 (83 4711)

Dátum vydania: 21.04.1982

Meranie emisií oxidu siričitého, oxidu sírového, kyseliny sírovej a celkového obsahu oxidov síry zo zdrojov znečisťovania ovzdušia. Stanovenie celkového obsahu oxidu sírového a kyseliny sírovej a obsahu oxidu siričitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4711-6 (83 4711)

Dátum vydania: 21.04.1982

Meranie emisií oxidu siričitého, oxidu sírového, kyseliny sírovej a celkového obsahu oxidov síry zo zdrojov znečisťovania ovzdušia. Stanovenie obsahu oxidu sírového

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4711-7 (83 4711) zrušená

Dátum vydania: 21.04.1982

Meranie emisií oxidu siričitého, oxidu sírového, kyseliny sírovej a celkového obsahu oxidov síry zo zdrojov znečisťovania ovzdušia. Kontinuálne stanovenie celkového obsahu oxidu siričitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4712-1 (83 4712)

Dátum vydania: 10.08.1987

Ochrana ovzdušia. Stanovenie emisií sírovodíka zo stacionárnych zdrojov. Všeobecná časť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4712-2 (83 4712)

Dátum vydania: 10.08.1987

Ochrana ovzdušia. Stanovenie emisií sírovodíka zo stacionárnych zdrojov. Odber vzoriek pre manuálne metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4712-3 (83 4712)

Dátum vydania: 10.08.1987

Ochrana ovzdušia. Stanovenie emisií sírovodíka zo stacionárnych zdrojov. Metóda odmerného stanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4712-4 (83 4712)

Dátum vydania: 10.08.1987

Ochrana ovzdušia. Stanovenie emisií sírovodíka zo stacionárnych zdrojov. Metóda fotometrického stanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4713-1 (83 4713) zrušená

Dátum vydania: 10.08.1987

Ochrana ovzdušia. Stanovenie emisií sírouhlíka zo stacionárnych zdrojov. Všeobecná časť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4713-2 (83 4713) zrušená

Dátum vydania: 10.08.1987

Ochrana ovzdušia. Stanovenie emisií sírouhlíka zo stacionárnych zdrojov. Odber vzoriek pre manuálne metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4713-3 (83 4713) zrušená

Dátum vydania: 10.08.1987

Ochrana ovzdušia. Stanovenie emisií sírouhlíka zo stacionárnych zdrojov. Metóda argentometrická

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4713-4 (83 4713) zrušená

Dátum vydania: 10.08.1987

Ochrana ovzdušia. Stanovenie emisií sírouhlíka zo stacionárnych zdrojov. Metóda jodometrická

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4721-1 (83 4721) zrušená

Dátum vydania: 02.02.1987

Ochrana ovzdušia. Stanovenie emisií oxidov dusíka zo stacionárnych zdrojov. Všeobecná časť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4721-2 (83 4721) zrušená

Dátum vydania: 02.02.1987

Ochrana ovzdušia. Stanovenie emisií oxidov dusíka zo stacionárnych zdrojov. Odber vzoriek pre manuálne metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4721-3 (83 4721) zrušená

Dátum vydania: 02.02.1987

Ochrana ovzdušia. Stanovenie emisií oxidov dusíka zo stacionárnych zdrojov. Metóda alkalimetrickej titrácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4721-4 (83 4721) zrušená

Dátum vydania: 02.02.1987

Ochrana ovzdušia. Stanovenie emisií oxidov dusíka zo stacionárnych zdrojov. Metóda fotometrického stanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4728-1 (83 4728) zrušená

Dátum vydania: 08.10.1984

Ochrana ovzdušia. Meranie emisií amoniaku zo zdrojov znečisťovania ovzdušia. Všeobecná časť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4728-2 (83 4728)

Dátum vydania: 08.10.1984

Ochrana ovzdušia. Meranie emisií amoniaku zo zdrojov znečisťovania ovzdušia. Odber vzoriek pre manuálne metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4728-3 (83 4728)

Dátum vydania: 08.10.1984

Ochrana ovzdušia. Meranie emisií amoniaku zo zdrojov znečisťovania ovzdušia. Metóda odmerného stanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4728-4 (83 4728)

Dátum vydania: 08.10.1984

Ochrana ovzdušia. Meranie emisií amoniaku zo zdrojov znečisťovania ovzdušia. Metóda fotometrického stanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4728-5 (83 4728)

Dátum vydania: 08.10.1984

Ochrana ovzdušia. Meranie emisií amoniaku zo zdrojov znečisťovania ovzdušia. Metóda potenciometrická

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4740 (83 4740) zrušená

Dátum vydania: 14.05.1990

Ochrana ovzdušia. Stanovenie emisií oxidu uhoľnatého zo stacionárnych zdrojov. Metóda infračervenej absorpčnej spektroskopie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4741 (83 4741) zrušená

Dátum vydania: 08.10.1984

Ochrana ovzdušia. Meranie emisií organických zlúčenín. Plameňoionizačná metóda pre kontinuálne stanovenie celkového obsahu organických látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4751-1 (83 4751)

Dátum vydania: 10.08.1987

Ochrana ovzdušia. Stanovenie emisií chlóru a chlorovodíka zo stacionárnych zdrojov. Všeobecná časť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4751-2 (83 4751)

Dátum vydania: 10.08.1987

Ochrana ovzdušia. Stanovenie emisií chlóru a chlorovodíka zo stacionárnych zdrojov. Odber vzoriek pre manuálne metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4751-3 (83 4751)

Dátum vydania: 10.08.1987

Ochrana ovzdušia. Stanovenie emisií chlóru a chlorovodíka zo stacionárnych zdrojov. Stanovenie chlóru. Fotometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4751-4 (83 4751)

Dátum vydania: 10.08.1987

Ochrana ovzdušia. Stanovenie emisií chlóru a chlorovodíka zo stacionárnych zdrojov. Stanovenie chlóru. Odmerná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4751-5 (83 4751)

Dátum vydania: 10.08.1987

Ochrana ovzdušia. Stanovenie emisií chlóru a chlorovodíka zo stacionárnych zdrojov. Stanovenie chlorovodíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4751-6 (83 4751)

Dátum vydania: 10.08.1987

Ochrana ovzdušia. Stanovenie emisií chlóru a chlorovodíka zo stacionárnych zdrojov. Stanovenie chlóru a chlorovodíka vedľa seba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4752-1 (83 4752)

Dátum vydania: 04.08.1989

Ochrana ovzdušia. Stanovenie emisií fluóru zo stacionárnych zdrojov. Všeobecná časť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4752-2 (83 4752)

Dátum vydania: 04.08.1989

Ochrana ovzdušia. Stanovenie emisií fluóru zo stacionárnych zdrojov. Odber vzoriek pre manuálne metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4752-3 (83 4752)

Dátum vydania: 04.08.1989

Ochrana ovzdušia. Stanovenie emisií fluóru zo stacionárnych zdrojov. Potenciometrická metóda stanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4752-4 (83 4752)

Dátum vydania: 04.08.1989

Ochrana ovzdušia. Stanovenie emisií fluóru zo stacionárnych zdrojov. Fotometrická metóda stanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 4752-5 (83 4752)

Dátum vydania: 04.08.1989

Ochrana ovzdušia. Stanovenie emisií fluóru zo stacionárnych zdrojov. Metóda odmerného stanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12619 (83 4741) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Meranie nízkych hmotnostných koncentrácií organických látok vo forme plynov a pár vyjadrených ako celkový organický uhlík v odpadových plynoch. Kontinuálna metóda s plameňovoionizačným detektorom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12619 (83 4741)

Dátum vydania: 01.09.2013

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Meranie hmotnostnej koncentrácie celkového plynného organického uhlíka. Kontinuálna metóda s plameňovo-ionizačným detektorom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12619/Oa (83 4741) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2006

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Meranie nízkych hmotnostných koncentrácií organických látok vo forme plynov a pár vyjadrených ako celkový organický uhlík v odpadových plynoch. Kontinuálna metóda s plameňovoionizačným detektorom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13211 (83 4755) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Manuálna metóda stanovenia celkovej koncentrácie ortuti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13526 (83 4757) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Meranie hmotnostnej koncentrácie celkového plynného organického uhlíka v odpadových plynoch z procesov používajúcich rozpúšťadlá. Kontinuálna metóda s plameňovoionizačným detektorom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13649 (83 4756) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie vybratých plynných organických látok. Metóda adsorpcie na aktivovanom uhlí a desorpcie rozpúšťadlom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13725 (83 4763) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Ochrana ovzdušia. Stanovenie koncentrácie pachu dynamickou olfaktometriou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13725 (83 4763)

Dátum vydania: 01.06.2022

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie koncentrácie pachu a intenzity emisií pachu zo stacionárnych zdrojov dynamickou olfaktometriou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13725/AC (83 4763) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2008

Ochrana ovzdušia. Stanovenie koncentrácie pachu dynamickou olfaktometriou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14789 (83 4749) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie objemovej koncentrácie kyslíka (O2). Paramagnetická referenčná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14789 (83 4759) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2006

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie objemovej koncentrácie kyslíka (O2). Referenčná metóda: paramagnetizmus

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14789 (83 4759) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2017

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie objemovej koncentrácie kyslíka. Štandardná referenčná metóda: paramagnetizmus

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14789 (83 4759)

Dátum vydania: 01.04.2018

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie objemovej koncentrácie kyslíka. Štandardná referenčná metóda: paramagnetizmus

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14789/O1 (83 4759)

Dátum vydania: 01.11.2018

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie objemovej koncentrácie kyslíka. Štandardná referenčná metóda: paramagnetizmus

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14789/O1 (83 4759) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2009

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie objemovej koncentrácie kyslíka (O2). Referenčná metóda: paramagnetizmus

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14791 (83 4714) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2006

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie oxidu siričitého. Referenčná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14791 (83 4714)

Dátum vydania: 01.04.2018

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie oxidov síry. Štandardná referenčná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14791 (83 4714) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2017

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie oxidu siričitého. Štandardná referenčná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14792 (83 4750) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2017

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie hmotnostnej koncentrácie oxidov dusíka. Štandardná referenčná metóda: chemiluminiscencia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14792 (83 4750)

Dátum vydania: 01.02.2018

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie hmotnostnej koncentrácie oxidov dusíka. Štandardná referenčná metóda: chemiluminiscencia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14792 (83 4750) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2006

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie hmotnostnej koncentrácie oxidov dusíka (NOx). Referenčná metóda: chemiluminiscencia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14792 (83 4750) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie hmotnostnej koncentrácie oxidov dusíka (NOx). Chemiluminiscenčná referenčná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN EN 14792/O1 (83 4750) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2013

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie hmotnostnej koncentrácie oxidov dusíka (NOx). Referenčná metóda: chemiluminiscencia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14792/O1 (83 4750)

Dátum vydania: 01.11.2018

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie hmotnostnej koncentrácie oxidov dusíka. Štandardná referenčná metóda: chemiluminiscencia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15058 (83 4740)

Dátum vydania: 01.12.2018

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie hmotnostnej koncentrácie oxidu uhoľnatého. Štandardná referenčná metóda: nedisperzná infračervená spektrometria

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15058 (83 4740) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2017

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie hmotnostnej koncentrácie oxidu uhoľnatého. Štandardná referenčná metóda: nedisperzná infračervená spektrometria

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15058 (83 4740) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2007

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie hmotnostnej koncentrácie oxidu uhoľnatého (CO). Referenčná metóda: nedisperzná infračervená spektrometria

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15058/O1 (83 4740) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2007

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie hmotnostnej koncentrácie oxidu uhoľnatého (CO). Referenčná metóda: nedisperzná infračervená spektrometria

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 16429 (83 4731)

Dátum vydania: 01.02.2022

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Referenčná metóda merania koncentrácie plynného chlorovodíka (HCl) v odpadových plynoch emitovaných priemyselnými zariadeniami do ovzdušia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16429 (83 4731) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2021

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Referenčná metóda stanovenia koncentrácie plynného chlorovodíka (HCl) v odpadových plynoch emitovaných priemyselnými zariadeniami do ovzdušia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17346 (83 4734)

Dátum vydania: 01.10.2020

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda na stanovenie koncentrácie amoniaku difúznym odberom vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1911 (83 4753)

Dátum vydania: 01.02.2011

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie chloridov v plynnej fáze vyjadrených ako HCl. Štandardná referenčná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1911-1 (83 4753) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Manuálna metóda stanovenia HCl. Časť 1: Odber vzoriek plynov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1911-2 (83 4753) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Manuálna metóda stanovenia HCl. Časť 2: Absorpcia plynných látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1911-3 (83 4753) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Manuálna metóda stanovenia HCl. Časť 3: Analýza absorpčných roztokov a výpočty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1948-1 (83 4754) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a dibenzofuránov. Časť 1: Odber vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1948-1 (83 4754)

Dátum vydania: 01.09.2006

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a dibenzofuránov a polychlórovaných bifenylov podobných dioxínom. Časť 1: Odber vzoriek polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a dibenzofuránov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1948-2 (83 4754)

Dátum vydania: 01.09.2006

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a dibenzofuránov a polychlórovaných bifenylov podobných dioxínom. Časť 2: Extrakcia a čistenie polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a dibenzofuránov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1948-2 (83 4754) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a dibenzofuránov. Časť 2: Extrakcia a čistenie vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1948-3 (83 4754) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a dibenzofuránov. Časť 3: Identifikácia a stanovenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1948-3 (83 4754)

Dátum vydania: 01.09.2006

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a dibenzofuránov a polychlórovaných bifenylov podobných dioxínom. Časť 3: Identifikácia a stanovenie polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a dibenzofuránov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1948-4 (83 4754) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2011

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a dibenzofuránov a polychlórovaných bifenylov podobných dioxínom. Časť 4: Odber vzoriek a analýza polychlórovaných bifenylov podobných dioxínom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1948-4+A1 (83 4754)

Dátum vydania: 01.04.2014

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a dibenzofuránov a polychlórovaných bifenylov podobných dioxínom. Časť 4: Odber vzoriek a analýza polychlórovaných bifenylov podobných dioxínom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13199 (83 4744)

Dátum vydania: 01.03.2013

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie celkových prchavých organických látok (TVOC) v odpadových plynoch z nespaľovacích procesov. Nedisperzný infračervený analyzátor s katalytickým konvertorom (ISO 13199: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13833 (83 4764)

Dátum vydania: 01.09.2013

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie pomeru oxidu uhličitého pochádzajúceho z biomasy (biogénneho) a z fosílnych palív. Odber vzoriek a stanovenie rádiouhlíkovou metódou (ISO 13833: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21877 (83 4733) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2020

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie hmotnostnej koncentrácie amoniaku. Manuálna metóda (ISO 21877: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 21877 (83 4733)

Dátum vydania: 01.10.2020

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie amoniaku. Manuálna metóda (ISO 21877: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 25139 (83 4742)

Dátum vydania: 01.09.2011

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Manuálna metóda na stanovenie koncentrácie metánu plynovou chromatografiou (ISO 25139: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 25140 (83 4743)

Dátum vydania: 01.01.2011

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Automatizovaná metóda na stanovenie koncentrácie metánu plameňovoionizačnou detekciou (FID) (ISO 25140: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 10849 (83 4761)

Dátum vydania: 01.11.1998

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie oxidov dusíka. Pracovné charakteristiky automatizovaných meracích systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 11338-1 (83 4758)

Dátum vydania: 01.11.2005

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov v plynnej fáze a sorbovaných na tuhých časticiach. Časť 1: Odber vzorky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 11338-2 (83 4758)

Dátum vydania: 01.11.2005

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov v plynnej fáze a sorbovaných na tuhých časticiach. Časť 2: Príprava vzorky, čistenie a stanovenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 11564 (83 4722)

Dátum vydania: 01.11.2000

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie oxidov dusíka. Fotometrická metóda pomocou naftyletyléndiamínu (obsahuje opravu TC1:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 12039 (83 4762) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Meranie koncentrácií oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého a kyslíka. Pracovné charakteristiky a kalibrácia automatizovaných meracích systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 12039 (83 4762)

Dátum vydania: 01.02.2021

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie hmotnostnej koncentrácie oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého a kyslíka v spalinách. Pracovné charakteristiky automatizovaných meracích systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 15713 (83 4752)

Dátum vydania: 01.03.2009

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Odber vzoriek a stanovenie fluoridov v plynnej fáze

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 17179 (83 4732)

Dátum vydania: 01.05.2017

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie hmotnostnej koncentrácie amoniaku v odpadovom plyne. Pracovné charakteristiky automatizovaných meracích systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 7935 (83 4760)

Dátum vydania: 01.06.1997

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Meranie hmotnostnej koncentrácie oxidu siričitého. Pracovné charakteristiky automatizovaných meracích metód

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 13649 (83 4756) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2015

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie vybratých plynných organických látok. Metóda adsorpcie na aktivovanom uhlí a desorpcie rozpúšťadlom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P CEN/TS 13649 (83 4756)

Dátum vydania: 01.01.2016

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie jednotlivých plynných organických zlúčenín. Sorpčná metóda odberu vzoriek a extrakcia rozpúšťadlom alebo tepelná desorpcia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16429 (83 4731) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2013

Stacionárne zdroje emisií. Odber vzoriek a stanovenie obsahu chlorovodíka v potrubiach a komínoch. Infračervená meracia technika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17021 (83 4715)

Dátum vydania: 01.06.2017

Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie oxidu siričitého prístrojovými postupmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17337 (83 4757)

Dátum vydania: 01.12.2019

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie viaczložkových plynných vzoriek. Infračervená spektroskopia pomocou Fourierovej transformácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>