Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 83 5510 (83 5510) zrušená

Dátum vydania: 24.06.1983

Ochrana ovzdušia. Metódy stanovenia imisií znečisťujúcich látok. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 5510 (83 5510)

Dátum vydania: 01.04.2004

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Odber vzoriek a metaúdaje na hodnotenie kvality vonkajšieho ovzdušia. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 5511 (83 5511) zrušená

Dátum vydania: 03.09.1981

Ochrana ovzdušia. Odber vzoriek pri meraní imisií. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 11222 (83 5514)

Dátum vydania: 01.05.2004

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie neistoty časového priemeru pri meraniach na zisťovanie kvality ovzdušia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 11222 (83 5514) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Ochrana ovzdušia. Stanovenie neistoty priemernej hodnoty výsledkov meraní za daný časový interval pri meraniach kvality ovzdušia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 7168-1 (83 5513)

Dátum vydania: 01.03.2003

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Výmena údajov. Časť 1: Základný formát na prezentáciu údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 7168-1/O1 (83 5513)

Dátum vydania: 01.05.2005

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Výmena údajov. Časť 1: Základný formát na prezentáciu údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 7168-2 (83 5513)

Dátum vydania: 01.03.2003

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Výmena údajov. Časť 2: Kondenzovaný formát na prezentáciu údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 7168-2/O1 (83 5513)

Dátum vydania: 01.05.2005

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Výmena údajov. Časť 2: Kondenzovaný formát na prezentáciu údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 9359 (83 5512)

Dátum vydania: 03.08.1998

Ochrana ovzdušia. Stratifikačná metóda odberu vzoriek na hodnotenie kvality vonkajšieho ovzdušia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17458 (83 5520)

Dátum vydania: 01.05.2021

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Metodológia hodnotenia výkonnosti modelov aplikovaných na zisťovanie príspevkov jednotlivých zdrojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI CR 14377 (83 5515)

Dátum vydania: 01.03.2004

Ochrana ovzdušia. Návod na odhad neistoty pre referenčné metódy zisťovania kvality vonkajšieho ovzdušia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac