SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 83 5707 (83 5707) zrušená

Dátum vydania: 22.06.1987

Ochrana ovzdušia. Meranie a hodnotenie znečistenia ovzdušia automobilovou dopravou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 5711 (83 5711)

Dátum vydania: 24.06.1983

Ochrana ovzdušia. Meranie imisií amoniaku indofenolovou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13528-1 (83 5720)

Dátum vydania: 01.10.2003

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Difúzne vzorkovače na stanovenie koncentrácií plynov a pár. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13528-2 (83 5720)

Dátum vydania: 01.10.2003

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Difúzne vzorkovače na stanovenie koncentrácií plynov a pár. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Špecifické požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13528-3 (83 5720)

Dátum vydania: 01.05.2004

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Difúzne vzorkovače na stanovenie koncentrácií plynov a pár. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 3: Návod na výber, použitie a manipuláciu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14211 (83 5726) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2005

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná chemiluminiscenčná metóda merania koncentrácie oxidu dusičitého a oxidu dusnatého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14211 (83 5726)

Dátum vydania: 01.02.2013

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná chemiluminiscenčná metóda merania koncentrácie oxidu dusičitého a oxidu dusnatého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14212 (83 5727)

Dátum vydania: 01.02.2013

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná ultrafialová fluorescenčná metóda merania koncentrácie oxidu siričitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14212 (83 5727) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2005

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná ultrafialová fluorescenčná metóda merania koncentrácie oxidu siričitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14212/AC (83 5727)

Dátum vydania: 01.07.2014

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná ultrafialová fluorescenčná metóda merania koncentrácie oxidu siričitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14625 (83 5724)

Dátum vydania: 01.04.2013

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná ultrafialová fotometrická metóda merania koncentrácie ozónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14625 (83 5724) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2005

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná ultrafialová fotometrická metóda merania koncentrácie ozónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14626 (83 5725) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2005

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná nedisperzná infračervená spektroskopická metóda merania koncentrácie oxidu uhoľnatého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14626 (83 5725)

Dátum vydania: 01.04.2013

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná nedisperzná infračervená spektroskopická metóda merania koncentrácie oxidu uhoľnatého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14662-1 (83 5728)

Dátum vydania: 01.11.2005

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda na meranie koncentrácií benzénu. Časť 1: Odber vzoriek pomocou čerpadla s následnou tepelnou desorpciou a plynovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14662-2 (83 5728)

Dátum vydania: 01.11.2005

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda na meranie koncentrácií benzénu. Časť 2: Odber vzoriek pomocou čerpadla s následnou desorpciou rozpúšťadlom a plynovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14662-3 (83 5728) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda na meranie koncentrácií benzénu. Časť 3: Automatizovaný odber vzoriek pomocou čerpadla s následnou plynovou chromatografiou in situ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14662-3 (83 5728)

Dátum vydania: 01.07.2016

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda na meranie koncentrácií benzénu. Časť 3: Automatizovaný odber vzoriek pomocou čerpadla s následnou plynovou chromatografiou in situ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14662-4 (83 5728)

Dátum vydania: 01.11.2005

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda na meranie koncentrácií benzénu. Časť 4: Odber vzoriek difúznymi vzorkovačmi s následnou tepelnou desorpciou a plynovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14662-5 (83 5728)

Dátum vydania: 01.11.2005

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda na meranie koncentrácií benzénu. Časť 5: Odber vzoriek difúznymi vzorkovačmi s následnou desorpciou rozpúšťadlom a plynovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15483 (83 5735)

Dátum vydania: 01.04.2009

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Atmosférické merania blízko zeme FTIR-spektroskopom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15549 (83 5734)

Dátum vydania: 01.07.2008

Ochrana ovzdušia. Normalizovaná metóda na meranie koncentrácie benzo[a]pyrénu vo vonkajšom ovzduší

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16253 (83 5737)

Dátum vydania: 01.01.2014

Ochrana ovzdušia. Atmosférické merania v prízemnej vrstve diferenciálnou optickou absorpčnou spektroskopiou (DOAS). Merania vonkajšieho ovzdušia a difúznych emisií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16339 (83 5723)

Dátum vydania: 01.01.2014

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Metóda stanovenia koncentrácie oxidu dusičitého difúznym odberom vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 16017-1 (83 5721)

Dátum vydania: 01.11.2002

Ochrana ovzdušia. Vnútorné, vonkajšie a pracovné ovzdušie. Odber vzoriek a analýza prchavých organických zlúčenín sorpčnou rúrkou/tepelnou desorpciou/kapilárnou plynovou chromatografiou. Časť 1: Odber vzoriek pomocou čerpadla (ISO 16017-1:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 16017-1/O (83 5721)

Dátum vydania: 01.01.2004

Ochrana ovzdušia. Vnútorné, vonkajšie a pracovné ovzdušie. Odber vzoriek a analýza prchavých organických zlúčenín sorpčnou rúrkou/tepelnou desorpciou/kapilárnou plynovou chromatografiou. Časť 1: Odber vzoriek pomocou čerpadla (ISO 16017-1:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16017-2 (83 5721)

Dátum vydania: 01.01.2004

Ochrana ovzdušia. Vnútorné, vonkajšie a pracovné ovzdušie. Odber vzoriek a analýza prchavých organických zlúčenín sorpčnou rúrkou/tepelnou desorpciou/kapilárnou plynovou chromatografiou. Časť 2: Odber vzoriek difúznymi vzorkovačmi (ISO 16017-2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 10498 (83 5730)

Dátum vydania: 01.07.2009

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Meranie oxidu siričitého. Ultrafialová fluorescenčná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 12884 (83 5731)

Dátum vydania: 01.11.2002

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie celkových polycyklických aromatických uhľovodíkov (prítomných v plynnej fáze a sorbovaných na časticiach). Odber na filtre plnené sorbentom a analýza plynovochromatografickou/ hmotnostno-spektrometrickou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 13964 (83 5733)

Dátum vydania: 01.11.2000

Ochrana ovzdušia. Stanovenie ozónu vo vonkajšom ovzduší. Ultrafialová fotometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 14965 (83 5719)

Dátum vydania: 01.04.2003

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie celkovej koncentrácie nemetánových prchavých organických látok. Metóda kryogénnej predkoncentrácie a priamej detekcie plameňovoionizačným detektorom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 15337 (83 5736)

Dátum vydania: 01.05.2010

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Titrácia v plynnej fáze. Kalibrácia analyzátorov ozónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 16362 (83 5732)

Dátum vydania: 01.11.2007

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov sorbovaných na tuhých časticiach vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 4219 (83 5717)

Dátum vydania: 01.05.2001

Ochrana ovzdušia. Stanovenie plynných zlúčenín síry vo vonkajšom ovzduší. Odberové zariadenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 4221 (83 5712)

Dátum vydania: 01.09.1995

Ochrana ovzdušia. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie oxidu siričitého vo vonkajšom ovzduší. Thorinova spektrofotometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 4224 (83 5718)

Dátum vydania: 01.04.2003

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Meranie oxidu uhoľnatého. Metóda nedisperznej infračervenej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 6767 (83 5715)

Dátum vydania: 01.05.2001

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie oxidu siričitého. Tetrachlórortutnatanová (TMC) a pararosanilínová metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 6768 (83 5716)

Dátum vydania: 01.05.2001

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie oxidu dusičitého. Modifikovaná Griessova-Saltzmanova metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 7996 (83 5714)

Dátum vydania: 01.06.1997

Ochrana ovzdušia. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie oxidov dusíka. Chemiluminiscenčná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 8186 (83 5713)

Dátum vydania: 01.06.1997

Ochrana ovzdušia. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie oxidu uhoľnatého vo vonkajšom ovzduší. Plynovochromatografická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17660-1 (83 5740)

Dátum vydania: 01.04.2022

Ochrana ovzdušia. Hodnotenie výkonnosti snímačov kvality ovzdušia. Časť 1: Plynné znečisťujúce látky v okolitom ovzduší

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ISO/DIS 10498 (83 5730) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Ochrana ovzdušia. Meranie oxidu siričitého vo vonkajšom ovzduší. Ultrafialová fluorescenčná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16998 (83 5750)

Dátum vydania: 01.06.2017

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Správa o nitro- a oxyderivátoch polycyklických aromatických uhľovodíkov. Pôvod, toxické koncentrácie a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac