SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 83 7000 (83 7000)

Dátum vydania: 14.11.1980

Sústava noriem v oblasti ochrany prírody. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 7005 (83 7005)

Dátum vydania: 11.05.1987

Ochrana prírody. Krajiny. Termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 7006 (83 7006)

Dátum vydania: 05.12.1988

Ochrana prírody. Krajiny. Klasifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 7010 (83 7010)

Dátum vydania: 01.04.2005

Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 7015 (83 7015)

Dátum vydania: 01.09.2010

Technológia vegetačných úprav v krajine. Práca s pôdou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 7016 (83 7016)

Dátum vydania: 01.09.2010

Technológia vegetačných úprav v krajine. Rastliny a ich výsadba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 7017 (83 7017)

Dátum vydania: 01.09.2010

Technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich zakladanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 7018 (83 7018)

Dátum vydania: 01.09.2010

Technológia vegetačných úprav v krajine. Technicko-biologické spôsoby stabilizácie terénu. Stabilizácia výsevom, výsadbami, konštrukciami zo živých a neživých materiálov a stavebných prvkov, kombinovanými konštrukciami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 83 7019 (83 7019)

Dátum vydania: 01.09.2010

Technológia vegetačných úprav v krajine. Rozvojová a udržiavacia starostlivosť o vegetačné plochy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14348 (83 7027)

Dátum vydania: 01.05.2005

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie mykobaktericídnej aktivity chemických dezinfekčných prípravkov na nástrojoch používaných v oblasti medicíny. Skúšobná metóda (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac