SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 83 8101 (83 8101) zrušená

Dátum vydania: 15.02.1998

Skládkovanie odpadov. Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 8101 (83 8101)

Dátum vydania: 01.05.2004

Skládkovanie odpadov. Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 8102 (83 8102)

Dátum vydania: 01.07.2004

Skládkovanie odpadov. Navrhovanie skládok odpadov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 8102 (83 8102) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1998

Skládkovanie odpadov. Navrhovanie skládok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 8103 (83 8103)

Dátum vydania: 01.02.2006

Skládkovanie odpadov. Prevádzka a monitoring skládok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 8103 (83 8103) zrušená

Dátum vydania: 15.02.1998

Skládkovanie odpadov. Prevádzka a monitorovanie skládok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 8104 (83 8104) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1998

Skládkovanie odpadov. Uzavretie a rekultivácia skládok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 8104 (83 8104)

Dátum vydania: 01.05.2004

Skládkovanie odpadov. Uzavretie a rekultivácia skládok odpadov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 8105 (83 8105) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1997

Skládkovanie odpadov. Inžinierskogeologický prieskum na skládky odpadov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 8105 (83 8105)

Dátum vydania: 01.11.2004

Skládkovanie odpadov. Inžinierskogeologický prieskum skládok odpadov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 8106 (83 8106) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1997

Skládkovanie odpadov. Tesnenie skládok. Navrhovanie, zhotovovanie, kontrola a technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 8106 (83 8106)

Dátum vydania: 01.05.2004

Skládkovanie odpadov. Tesnenie skládok odpadov. Navrhovanie, zhotovovanie, kontrola a technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 8106/O1 (83 8106)

Dátum vydania: 01.02.2005

Skládkovanie odpadov. Tesnenie skládok odpadov. Navrhovanie, zhotovovanie, kontrola a technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 8107 (83 8107)

Dátum vydania: 01.09.2004

Skládkovanie odpadov. Nakladanie s priesakovými kvapalinami zo skládok odpadov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 8108 (83 8108)

Dátum vydania: 01.05.2005

Skládkovanie odpadov. Skládkový plyn

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac