SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 12457-1 (83 8231) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Charakterizácia odpadov. Vylúhovanie. Overovacia skúška na vylúhovanie granulovaných odpadových materiálov a kalov. Časť 1: Jednostupňová dávková skúška pri pomere kvapaliny a tuhej látky 2 l/kg pre materiály s vysokým obsahom tuhej látky a s veľkosťou častíc pod 4 mm (bez zmenšovania veľkosti alebo so zmenšovaním veľkosti)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12457-1 (83 8231)

Dátum vydania: 01.04.2006

Charakterizácia odpadov. Vylúhovanie. Overovacia skúška na vylúhovanie zrnitých odpadových materiálov a kalov. Časť 1: Jednostupňová dávková skúška pri pomere kvapaliny a tuhej látky 2 l/kg materiálov s vysokým obsahom tuhej látky a s veľkosťou častíc menšou ako 4 mm (bez zmenšovania alebo so zmenšovaním veľkosti)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12457-2 (83 8231)

Dátum vydania: 01.04.2006

Charakterizácia odpadov. Vylúhovanie. Overovacia skúška na vylúhovanie zrnitých odpadových materiálov a kalov. Časť 2: Jednostupňová dávková skúška pri pomere kvapaliny a tuhej látky 10 l/kg materiálov s veľkosťou častíc menšou ako 4 mm (bez zmenšovania alebo so zmenšovaním veľkosti)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12457-2 (83 8231) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Charakterizácia odpadov. Vylúhovanie. Overovacia skúška na vylúhovanie granulovaných odpadových materiálov a kalov. Časť 2: Jednostupňová dávková skúška pri pomere kvapaliny a tuhej látky 10 l/kg pre materiály s veľkosťou častíc pod 4 mm (bez zmenšovania veľkosti alebo so zmenšovaním veľkosti)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12457-3 (83 8231) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Charakterizácia odpadov. Vylúhovanie. Overovacia skúška na vylúhovanie granulovaných odpadových materiálov a kalov. Časť 3: Dvojstupňová dávková skúška pri pomere kvapaliny a tuhej látky 2 l/kg a 8 l/kg pre materiály s vysokým obsahom tuhej látky a s veľkosťou častíc pod 4 mm (bez zmenšovania veľkosti alebo so zmenšovaním veľkosti)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12457-3 (83 8231)

Dátum vydania: 01.04.2006

Charakterizácia odpadov. Vylúhovanie. Overovacia skúška na vylúhovanie zrnitých odpadových materiálov a kalov. Časť 3: Dvojstupňová dávková skúška pri pomere kvapaliny a tuhej látky 2 l/kg a 8 l/kg materiálov s vysokým obsahom tuhej látky a s veľkosťou častíc menšou ako 4 mm (bez zmenšovania alebo so zmenšovaním veľkosti)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12457-4 (83 8231)

Dátum vydania: 01.04.2006

Charakterizácia odpadov. Vylúhovanie. Overovacia skúška na vylúhovanie zrnitých odpadových materiálov a kalov. Časť 4: Jednostupňová dávková skúška pri pomere kvapaliny a tuhej látky 10 l/kg materiálov s veľkosťou častíc menšou ako 10 mm (bez zmenšovania alebo so zmenšovaním veľkosti)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12457-4 (83 8231) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Charakterizácia odpadov. Vylúhovanie. Overovacia skúška na vylúhovanie granulovaných odpadových materiálov a kalov. Časť 4: Jednostupňová dávková skúška pri pomere kvapaliny a tuhej látky 10 l/kg pre materiály s veľkosťou častíc pod 10 mm (bez zmenšovania veľkosti alebo so zmenšovaním veľkosti)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12506 (83 8270) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Charakterizácia odpadov. Analýza eluátov. Stanovenie pH, As, Ba, Cd, Cl-, Co, Cr, CrVI, Cu, Mo, Ni, NO2-, Pb, celkovej S, SO42-, V a Zn

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12920 (83 8201) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2006

Charakterizácia odpadov. Metodika na stanovenie vylúhovateľnosti odpadov pri špecifikovaných podmienkach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12920+A1 (83 8201)

Dátum vydania: 01.02.2009

Charakterizácia odpadov. Metodika na stanovenie vylúhovateľnosti odpadov pri špecifikovaných podmienkach (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13137 (83 8261)

Dátum vydania: 01.01.2003

Charakterizácia odpadov. Stanovenie celkového organického uhlíka (TOC) v odpadoch, kaloch a sedimentoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13370 (83 8271) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Charakterizácia odpadov. Analýza eluátov. Stanovenie amoniaku, AOX, vodivosti, Hg, fenolového indexu, TOC, ľahko uvoľniteľných CN-, F-

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13656 (83 8221) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2003

Charakterizácia odpadov. Mineralizácia zmesou kyseliny fluorovodíkovej (HF), dusičnej (HNO3) a chlorovodíkovej (HCl) pomocou mikrovlnnej pece na následné stanovenie prvkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13656 (83 8221)

Dátum vydania: 01.03.2021

Zemina, upravené bioodpady, kaly a odpady. Mineralizácia zmesou kyseliny chlorovodíkovej (HCl), dusičnej (HNO3) a tetrafluóroboritej (HBF4) alebo fluorovodíkovej (HF) na následné stanovenie prvkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13657 (83 8222)

Dátum vydania: 01.07.2003

Charakterizácia odpadov. Mineralizácia na následné stanovenie prvkov rozpustných v lúčavke kráľovskej

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13965-1 (83 8200) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Charakterizácia odpadov. Terminológia. Časť 1: Termíny a definície týkajúce sa materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13965-2 (83 8200) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Charakterizácia odpadov. Terminológia. Časť 2: Termíny a definície týkajúce sa manažérstva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13965-2 (83 8200)

Dátum vydania: 01.04.2011

Charakterizácia odpadov. Terminológia. Časť 2: Termíny a definície týkajúce sa manažérstva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14039 (83 8263)

Dátum vydania: 01.03.2005

Charakterizácia odpadov. Stanovenie obsahu uhľovodíkov v rozmedzí od C10 do C40 plynovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14345 (83 8262)

Dátum vydania: 01.03.2005

Charakterizácia odpadov. Stanovenie obsahu uhľovodíkov gravimetricky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14346 (83 8241) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2007

Charakterizácia odpadov. Výpočet sušiny pomocou stanovenia suchého zvyšku alebo obsahu vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14405 (83 8238)

Dátum vydania: 01.09.2017

Charakterizácia odpadov. Skúšky správania sa pri vylúhovaní. Perkolačná skúška so stúpajúcim prietokom (pri špecifikovaných podmienkach)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14429 (83 8236)

Dátum vydania: 01.08.2015

Charakterizácia odpadov. Skúška vylúhovateľnosti. Vplyv pH na vylúhovanie pri počiatočnom pridaní kyseliny/zásady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14582 (83 8252)

Dátum vydania: 01.02.2017

Charakterizácia odpadov. Obsah halogénov a síry. Spaľovanie kyslíkom v uzatvorených systémoch a metódy stanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14582 (83 8252) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2007

Charakterizácia odpadov. Obsah halogénov a síry. Spaľovanie kyslíkom v uzatvorených systémoch a metódy stanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14742 (83 8206)

Dátum vydania: 01.11.2015

Charakterizácia odpadov. Postup na chemickú úpravu v laboratóriu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14899 (83 8202)

Dátum vydania: 01.11.2006

Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek odpadových materiálov. Rámec prípravy a použitia plánu odberu vzorky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14899 (83 8202) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek odpadových materiálov. Rámcový program prípravy a použitia plánu odberu vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14997 (83 8235)

Dátum vydania: 01.08.2015

Charakterizácia odpadov. Skúška vylúhovateľnosti. Vplyv pH na vylúhovanie s kontinuálnou kontrolou pH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15002 (83 8203)

Dátum vydania: 01.09.2015

Charakterizácia odpadov. Príprava skúšobných vzoriek z laboratórnej vzorky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15002 (83 8203) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2006

Charakterizácia odpadov. Príprava skúšobných častí z laboratórnej vzorky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15169 (83 8242) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Charakterizácia odpadov. Stanovenie straty žíhaním v odpade, kale a sedimentoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15192 (83 8251) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2007

Charakterizácia odpadov a zeminy. Stanovenie chrómu(VI) v tuhých materiáloch alkalickou mineralizáciou a iónovou chromatografiou so spektrofotometrickou detekciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15216 (83 8244) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2008

Charakterizácia odpadov. Stanovenie celkových rozpustených látok (TDS) vo vode a výluhoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15216 (83 8244)

Dátum vydania: 01.03.2022

Tuhé environmentálne matrice. Stanovenie celkového obsahu rozpustených látok (TDS) vo vode a výluhoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15308 (83 8265) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2008

Charakterizácia odpadov. Stanovenie vybratých polychlórovaných bifenylov (PCB) v tuhých odpadoch kapilárnou plynovou chromatografiou s detekciou elektrónovým záchytom alebo hmotnostnou spektrometriou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15308 (83 8265) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2009

Charakterizácia odpadov. Stanovenie vybraných polychlórovaných bifenylov (PCB) v tuhom odpade kapilárnou plynovou chromatografiou s detektorom elektrónového záchytu alebo hmotnostnou spektrometriou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15308 (83 8265) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2017

Charakterizácia odpadov. Stanovenie vybraných polychlórovaných bifenylov (PCB) v tuhom odpade plynovou chromatografiou s detektorom elektrónového záchytu alebo hmotnostnou spektrometriou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15309 (83 8243)

Dátum vydania: 01.11.2007

Charakterizácia odpadov a zeminy. Stanovenie elementárneho zloženia röntgenovou fluorescenciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15527 (83 8264) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2009

Charakterizácia odpadov. Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) v odpadoch plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15863 (83 8233)

Dátum vydania: 01.08.2015

Charakterizácia odpadov. Skúška vylúhovateľnosti na základnú charakterizáciu. Dynamická skúška vylúhovania s pravidelnou obnovou vylúhovadla za stabilných podmienok skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15875 (83 8270)

Dátum vydania: 01.04.2012

Charakterizácia odpadov. Statická skúška na stanovenie potenciálu tvorby kyselín a neutralizačného potenciálu odpadov obsahujúcich sulfidy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16123 (83 8210) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2013

Charakterizácia odpadov. Pokyny na výber a používanie skríningových metód

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16192 (83 8283) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2012

Charakterizácia odpadov. Analýza výluhov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16377 (83 8240)

Dátum vydania: 01.01.2014

Charakterizácia odpadov. Stanovenie brómovaných spomaľovačov horenia v tuhých odpadoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16424 (83 8249)

Dátum vydania: 01.04.2015

Charakterizácia odpadov. Skríningové metódy na stanovenie elementárneho zloženia prenosnými röntgenovými fluorescenčnými prístrojmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16457 (83 8211)

Dátum vydania: 01.09.2014

Charakterizácia odpadov. Základný rámec na prípravu a použitie plánu skúšok. Ciele, plánovanie a protokol

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17322 (83 8265)

Dátum vydania: 01.12.2020

Tuhé environmentálne matrice. Stanovenie polychlórovaných bifenylov (PCB) plynovou chromatografiou – hmotnostným spektrometrom (GC-MS) alebo s detektorom elektrónového záchytu (GC-ECD)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12404 (83 8210)

Dátum vydania: 01.10.2021

Pôda a odpady. Návod na výber a používanie skríningových metód (ISO 12404: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15192 (83 8251)

Dátum vydania: 01.10.2021

Pôda a odpady. Stanovenie chrómu(VI) v tuhých materiáloch alkalickou mineralizáciou a iónovou chromatografiou so spektrofotometrickou detekciou (ISO 15192: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 14405 (83 8238) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2008

Charakterizácia odpadov. Skúšky správania sa pri vylúhovaní. Perkolačná skúška so stúpajúcim prietokom (pri špecifikovaných podmienkach)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 14429 (83 8236) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2008

Charakterizácia odpadov. Skúšky správania sa pri vylúhovaní. Vplyv pH na vylúhovanie pri začiatočnom prídavku kyseliny/zásady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 14997 (83 8235) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2007

Charakterizácia odpadov. Skúšky správania sa pri vylúhovaní. Vplyv pH na vylúhovanie s kontinuálnou kontrolou pH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 15364 (83 8237)

Dátum vydania: 01.10.2008

Charakterizácia odpadov. Skúšky správania sa pri vylúhovaní. Skúška kyselinovej a zásadovej neutralizačnej kapacity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 15862 (83 8232)

Dátum vydania: 01.03.2013

Charakterizácia odpadov. Overovacia skúška vylúhovania. Jednostupňová dávková skúška pre monolitické odpady pri konštantnom pomere kvapaliny a plochy povrchu (L/A) pre skúšobné časti s konštantnými minimálnymi rozmermi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 15863 (83 8233) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2013

Charakterizácia odpadov. Skúška správania sa pri vylúhovaní pre základnú charakterizáciu. Dynamická skúška vylúhovania monolitických odpadov s pravidelnou obnovou vylúhovadla za stabilných podmienok skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 15864 (83 8234) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2013

Charakterizácia odpadov. Skúška správania sa pri vylúhovaní pre základnú charakterizáciu. Dynamická skúška vylúhovania monolitických odpadov s kontinuálnou obnovou vylúhovadla za špecifických podmienok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 15864 (83 8234)

Dátum vydania: 01.04.2016

Charakterizácia odpadov. Skúška vylúhovateľnosti na základnú charakterizáciu. Dynamická skúška vylúhovania monolitických odpadov s kontinuálnou obnovou vylúhovadla za špecifických podmienok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16023 (83 8220)

Dátum vydania: 01.04.2014

Charakterizácia odpadov. Stanovenie spalného tepla a výpočet výhrevnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16229 (83 8285)

Dátum vydania: 01.11.2011

Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek a analýza kyanidov uvoľniteľných slabou kyselinou vypúšťaných do odkalísk

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16660 (83 8239)

Dátum vydania: 01.08.2015

Charakterizácia odpadov. Skúška vylúhovateľnosti. Stanovenie redukčných vlastností a redukčnej kapacity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16675 (83 8207) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2016

Charakterizácia odpadov. Verifikácia monolitického stavu odpadu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16675 (83 8207)

Dátum vydania: 01.01.2019

Odpady. Skúšobné metódy na určovanie monolitického stavu odpadu na skládku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16800 (83 8215)

Dátum vydania: 01.05.2021

Pokyny na validáciu fyzikálno-chemických analytických metód

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ENV 12506 (83 8210) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Charakterizácia odpadov. Analýza eluátov. Stanovenie pH, As, Cd, Cr (VI), Cu, Ni, Pb, Zn, Cl|exp(-)|, NO|ind(2)||exp(-)|, SO|ind(4)||exp (2-)|

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 12920 (83 8201) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Charakterizácia odpadov. Metodika na stanovenie vylúhovateľnosti odpadov pri špecifikovaných podmienkach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ENV 13370 (83 8271) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Charakterizácia odpadov. Analýza eluátov. Stanovenie amoniakálneho dusíka, AOX, vodivosti, Hg, fenolového indexu, TOC, ľahko uvoľniteľných CN|exp(-)|, F|exp(-)|

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15310-1 (83 8204)

Dátum vydania: 01.10.2008

Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek odpadových materiálov. Časť 1: Pokyny na výber a aplikáciu kritérií odberu vzoriek za rôznych podmienok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15310-2 (83 8204)

Dátum vydania: 01.10.2008

Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek odpadových materiálov. Časť 2: Pokyny na techniky odberu vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15310-3 (83 8204)

Dátum vydania: 01.10.2008

Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek odpadových materiálov. Časť 3: Pokyny na postupy odberu čiastkových vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15310-4 (83 8204)

Dátum vydania: 01.10.2008

Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek odpadových materiálov. Časť 4: Pokyny na postupy balenia, skladovania, konzervácie, dopravy a dodania vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15310-5 (83 8204)

Dátum vydania: 01.10.2008

Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek odpadových materiálov. Časť 5: Pokyny na proces definovania plánu odberu vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15522-1 (83 8290)

Dátum vydania: 01.08.2013

Identifikácia únikov oleja/ropy. Vodorozpustná ropa a ropné produkty. Časť 1: Odber vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15522-2 (83 8290)

Dátum vydania: 01.08.2013

Identifikácia únikov oleja/ropy. Vodorozpustná ropa a ropné produkty. Časť 2: Analytické metódy a interpretácia výsledkov založených na GC-FID a GC-MS analýze s nízkym rozlíšením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16130 (83 8205)

Dátum vydania: 01.12.2011

Charakterizácia odpadov. Overovanie na mieste

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16176 (83 8248)

Dátum vydania: 01.01.2013

Charakterizácia odpadov. Skríningové metódy na zisťovanie elementárneho zloženia röntgenovou fluorescenčnou spektrometriou pri overovaní na mieste

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16184 (83 8272)

Dátum vydania: 01.12.2011

Charakterizácia odpadov. Dokument o súčasnom stave analýzy výluhov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16192 (83 8283)

Dátum vydania: 01.08.2020

Odpady. Pokyny na analýzu výluhov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16363 (83 8280)

Dátum vydania: 01.08.2013

Charakterizácia odpadov. Kinetické skúšanie na posúdenie potenciálu tvorby kyselín sulfidových odpadov z ťažobného priemyslu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16365 (83 8281)

Dátum vydania: 01.08.2013

Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek odpadov z ťažobného priemyslu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16376 (83 8282)

Dátum vydania: 01.08.2013

Charakterizácia odpadov. Všeobecný riadiaci dokument na charakterizáciu odpadov z ťažobného priemyslu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17309 (83 8291)

Dátum vydania: 01.11.2019

Metódy skúšania tuhých matríc z hľadiska environmentálnych vlastností. Odporúčania na skúšanie bodu vzplanutia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17345 (83 8253)

Dátum vydania: 01.07.2019

Odpady. Dokument o doterajšom stave techniky. Analýza halogénov a síry oxidačným pyrohydrolytickým spaľovaním detekciou iónovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac