SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 83 8301 (83 8301)

Dátum vydania: 01.04.1998

Skúšanie nebezpečných vlastností odpadov. Akútna toxicita. Skúšky akútnej orálnej, dermálnej a inhalačnej toxicity na potkanoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 8302 (83 8302)

Dátum vydania: 01.04.1998

Skúšanie nebezpečných vlastností odpadov. Subakútna toxicita a oneskorený účinok. Skúšky subakútnej orálnej toxicity na potkanoch a Salmonella typhimurium - pokusný systém na reverzné mutácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 8303 (83 8303)

Dátum vydania: 01.01.1999

Skúšanie nebezpečných vlastností odpadov. Ekotoxicita. Skúšky akútnej toxicity na vodných organizmoch a skúšky inhibície rastu rias a vyšších kultúrnych rastlín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14735 (83 8300) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2022

Charakterizácia odpadov. Príprava vzoriek odpadov na ekotoxikologické skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14735 (83 8300)

Dátum vydania: 01.08.2022

Charakterizácia odpadov. Príprava vzoriek odpadov na ekotoxikologické skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14735 (83 8300) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2006

Charakterizácia odpadov. Príprava vzoriek odpadov na ekotoxikologické skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14735 (83 8300) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2006

Charakterizácia odpadov. Príprava vzoriek odpadov na ekotoxikologické skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16110 (83 8304)

Dátum vydania: 01.12.2011

Charakterizácia odpadov. Pokyn na používanie skúšok ekotoxicity vhodných pre odpady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac