SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 83 9060 (83 9060) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Pokyny na začlenenie environmentálnych aspektov do noriem na výrobky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 9060 (83 9060)

Dátum vydania: 01.05.2010

Návod ako venovať pozornosť environmentálnym záležitostiam v normách na produkty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 83 9066 (83 9066) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2001

Environmentálne manažérstvo. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce posudzovanie a certifikáciu/registráciu systémov environmentálneho manažérstva (EMS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50614 (83 9062)

Dátum vydania: 01.07.2020

Požiadavky na prípravu pre opätovné využitie odpadu z elektrických a elektronických zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50625-1 (83 9062)

Dátum vydania: 01.12.2014

Požiadavky na zber, logistiku a spracovanie OEEZ. Časť 1: Všeobecné požiadavky na spracovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50625-2-1 (83 9062)

Dátum vydania: 01.07.2015

Požiadavky na zber, logistiku a spracovanie OEEZ. Časť 2-1: Požiadavky na spracovanie svetelných zdrojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50625-2-2 (83 9062)

Dátum vydania: 01.10.2015

Požiadavky na zber, logistiku a spracovanie OEEZ. Časť 2-2: Požiadavky na spracovanie OEEZ obsahujúcich CRT a ploché monitory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50625-2-3 (83 9062)

Dátum vydania: 01.01.2018

Požiadavky na zber, logistiku a spracovanie OEEZ. Časť 2-3: Požiadavky na spracovanie zariadení na tepelnú výmenu a iných OEEZ obsahujúcich VFC a/alebo VHC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50625-2-4 (83 9062)

Dátum vydania: 01.04.2018

Požiadavky na zber, logistiku a spracovanie OEEZ. Časť 2-4: Požiadavky na spracovanie fotovoltických panelov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50693 (83 9062)

Dátum vydania: 01.01.2020

Pravidlá pre kategórie výrobkov pri posudzovaní životného cyklu elektronických a elektrických výrobkov a systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62430 (83 9062)

Dátum vydania: 01.02.2010

Environmentálne hľadiská návrhu elektrických a elektronických výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62430 (83 9062)

Dátum vydania: 01.04.2020

Environmentálne hľadiská návrhu (ECD). Princípy, požiadavky a návody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14001 (83 9001) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14001 (83 9001) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1998

Systémy environmentálneho manažérstva. Špecifikácia s návodom na použitie (ISO 14001:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK/EN
STN EN ISO 14001 (83 9001)

Dátum vydania: 01.04.2016

Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14001/AC (83 9001) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2010

Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14001/Z1 (83 9001) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Systémy environmentálneho manažérstva. Špecifikácia s návodom na použitie (ISO 14001:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14002-1 (83 9002)

Dátum vydania: 01.03.2021

Systémy environmentálneho manažérstva. Usmernenie na používanie ISO 14001 týkajúce sa environmentálnych aspektov a podmienok v rámci environmentálnej oblasti. Časť 1: Všeobecne (ISO 14002-1: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14004 (83 9001)

Dátum vydania: 01.04.2017

Systémy manažérstva environmentu. Všeobecné pokyny na implementáciu (ISO 14004: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14004 (83 9004) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2005

Systémy environmentálneho manažérstva. Všeobecné pokyny obsahujúce zásady, systémy a podporné techniky (ISO 14004: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14004 (83 9004) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2016

Systémy environmentálneho manažérstva. Všeobecné pokyny na implementáciu (ISO 14004: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14004/Z1 (83 9004) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2010

Systémy environmentálneho manažérstva. Všeobecné pokyny obsahujúce zásady, systémy a podporné techniky (ISO 14004: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14005 (83 9005)

Dátum vydania: 01.06.2021

Systémy manažérstva environmentu. Pokyny na pružný prístup k fázovej implementácii (ISO 14005: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14005 (83 9005) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2020

Systémy environmentálneho manažérstva. Pokyny na pružný prístup k fázovej implementácii (ISO 14005: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14006 (83 9006)

Dátum vydania: 01.08.2020

Systémy environmentálneho manažérstva. Pokyny na začleňovanie ekodizajnu (ISO 14006: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14006 (83 9006) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2012

Systémy environmentálneho manažérstva. Pokyny na začleňovanie ekodizajnu (ISO 14006: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14007 (83 9007)

Dátum vydania: 01.02.2021

Environmentálne manažérstvo. Usmernenie na stanovenie environmentálnych nákladov a výhod (ISO 14007: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14008 (83 9008)

Dátum vydania: 01.02.2021

Finančné vyhodnotenie environmentálnych vplyvov a súvisiacich environmentálnych aspektov (ISO 14008: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14010 (83 9010) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1998

Pokyny na environmentálny audit. Všeobecné zásady (ISO 14010:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14011 (83 9011) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1998

Pokyny na environmentálny audit. Postupy auditu. Audit systémov environmentálneho manažérstva (ISO 14011:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14012 (83 9012) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1998

Pokyny na environmentálny audit. Kvalifikačné kritériá na environmentálnych audítorov (ISO 14012:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14015 (83 9015) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Environmentálne manažérstvo. Environmentálne posudzovanie miest a organizácií (EASO) (ISO 14015: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14015 (83 9015)

Dátum vydania: 01.09.2022

Manažérstvo environmentu. Usmernenie k environmentálnemu posúdeniu lokality (EDD) (ISO 14015: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14015/Z1 (83 9015) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2010

Environmentálne manažérstvo. Environmentálne posudzovanie miest a organizácií (EASO) (ISO 14015: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14020 (83 9020)

Dátum vydania: 01.08.2003

Environmentálne značky a vyhlásenia. Všeobecné zásady (ISO 14020:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14021 (83 9021) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Environmentálne značky a vyhlásenia. Vlastné vyhlásenie tvrdení o environmentálnych vlastnostiach (Environmentálne označovanie typu II) (ISO 14021:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14021 (83 9021) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2016

Environmentálne značky a vyhlásenia. Vlastné vyhlásenie tvrdení o environmentálnych vlastnostiach (Environmentálne označovanie typu II) (ISO 14021: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK/EN
STN EN ISO 14021 (83 9021)

Dátum vydania: 01.04.2017

Environmentálne značky a vyhlásenia. Vlastné vyhlásenie tvrdení o environmentálnych vlastnostiach (Environmentálne označovanie typu II) (ISO 14021: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14021/A1 (83 9021)

Dátum vydania: 01.12.2021

Environmentálne značky a vyhlásenia. Vlastné vyhlásenie tvrdení o environmentálnych vlastnostiach (Environmentálne označovanie typu II) (ISO 14021: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14021/A1 (83 9021) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2012

Environmentálne značky a vyhlásenia. Vlastné vyhlásenie tvrdení o environmentálnych vlastnostiach (Environmentálne označovanie typu II) (ISO 14021:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14021/Z1 (83 9021) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Environmentálne značky a vyhlásenia. Vlastné vyhlásenie tvrdení o environmentálnych vlastnostiach (Environmentálne označovanie typu II) (ISO 14021:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14024 (83 9024) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Environmentálne značky a vyhlásenia. Environmentálne označovanie typu I. Zásady a postupy (ISO 14024:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14024 (83 9024) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2018

Environmentálne značky a vyhlásenia. Environmentálne označovanie typu I. Zásady a postupy (ISO 14024: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14024 (83 9024)

Dátum vydania: 01.03.2019

Environmentálne značky a vyhlásenia. Environmentálne označovanie typu I. Zásady a postupy (ISO 14024: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14025 (83 9025)

Dátum vydania: 01.04.2008

Environmentálne značky a vyhlásenia. Environmentálne vyhlásenia typu III. Zásady a postupy (ISO 14025 : 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14025/Z1 (83 9025)

Dátum vydania: 01.11.2010

Environmentálne značky a vyhlásenia. Environmentálne vyhlásenia typu III. Zásady a postupy (ISO 14025 : 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14025/Z1/Oa (83 9025)

Dátum vydania: 01.09.2013

Environmentálne značky a vyhlásenia. Environmentálne vyhlásenia typu III. Zásady a postupy (ISO 14025 : 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14026 (83 9026)

Dátum vydania: 01.04.2019

Environmentálne značky a vyhlásenia. Zásady, požiadavky a usmernenia na komunikáciu informácií o stopách (ISO 14026: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14031 (83 9031)

Dátum vydania: 01.12.2021

Environmentálne manažérstvo. Hodnotenie environmentálneho správania. Pokyny (ISO 14031: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14031 (83 9031) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2014

Environmentálne manažérstvo. Hodnotenie environmentálneho správania. Pokyny (ISO 14031: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14031 (83 9031) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Environmentálne manažérstvo. Hodnotenie environmentálneho správania. Pokyny (ISO 14031:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14034 (83 9034)

Dátum vydania: 01.04.2019

Environmentálne manažérstvo. Verifikácia environmentálnej technológie (ISO 14034: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14040 (83 9040) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1999

Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Princípy a štruktúra (ISO 14040:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14040 (83 9040)

Dátum vydania: 01.08.2007

Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Princípy a štruktúra (ISO 14040: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14040 (83 9040) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2007

Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Princípy a štruktúra (ISO 14040: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14040/A1 (83 9040) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2021

Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Princípy a štruktúra (ISO 14040: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14040/A1 (83 9040)

Dátum vydania: 01.10.2021

Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Princípy a štruktúra (ISO 14040: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14041 (83 9041) zrušená

Dátum vydania: 12.10.1999

Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Definovanie cieľa a predmetu a inventarizačná analýza (ISO 14041:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14042 (83 9042) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Psudzovanie vplyvov životného cyklu (ISO 14042:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14043 (83 9043) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Interpretácia životného cyklu (ISO 14043:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14044 (83 9044) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2007

Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Požiadavky a pokyny (ISO 14044: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14044 (83 9044)

Dátum vydania: 01.08.2007

Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Požiadavky a pokyny (ISO 14044: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14044/A1 (83 9044)

Dátum vydania: 01.06.2019

Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Požiadavky a pokyny (ISO 14044: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14044/A1 (83 9044) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2018

Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Požiadavky a pokyny (ISO 14044: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14044/A2 (83 9044) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2021

Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Požiadavky a pokyny (ISO 14044: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14044/A2 (83 9044)

Dátum vydania: 01.11.2021

Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Požiadavky a pokyny (ISO 14044: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14045 (83 9045)

Dátum vydania: 01.12.2013

Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie environmentálnej výkonnosti systémov produktu. Princípy, požiadavky a pokyny (ISO 14045: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14045 (83 9045) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2012

Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie ekologickej účinnosti systémov produktov. Zásady, požiadavky a pokyny (ISO 14045: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14046 (83 9046) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2016

Environmentálne manažérstvo. Vodná stopa. Princípy, požiadavky a usmernenia (ISO 14046: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14046 (83 9046)

Dátum vydania: 01.12.2018

Environmentálne manažérstvo. Vodná stopa. Princípy, požiadavky a usmernenia (ISO 14046: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14050 (83 9050)

Dátum vydania: 01.02.2021

Environmentálne manažérstvo. Slovník (ISO 14050: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14050 (83 9050) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2010

Environmentálne manažérstvo. Slovník (ISO 14050: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14050/Z1 (83 9050) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2010

Environmentálne manažérstvo. Slovník (ISO 14050: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14051 (83 9051) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2012

Environmentálne manažérstvo. Účtovníctvo nákladov materiálových tokov. Všeobecný rámec (ISO 14051: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14051 (83 9051)

Dátum vydania: 01.08.2012

Environmentálne manažérstvo. Nákladové účtovníctvo materiálového toku. Všeobecný rámec (ISO 14051: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14052 (83 9052)

Dátum vydania: 01.04.2019

Environmentálne manažérstvo. Nákladové účtovníctvo materiálového toku. Návod na praktické implementovanie v dodávateľskom reťazci (ISO 14052: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14063 (83 9063) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2020

Environmentálne manažérstvo. Environmentálna komunikácia. Návod a príklady (ISO 14063: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14063 (83 9063)

Dátum vydania: 01.12.2021

Environmentálne manažérstvo. Environmentálna komunikácia. Návod a príklady (ISO 14063: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14063 (83 9063) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2009

Environmentálne manažérstvo. Environmentálna komunikácia. Návod a príklady (ISO 14063: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14063/Z1 (83 9063) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2010

Environmentálne manažérstvo. Environmentálna komunikácia. Návod a príklady (ISO 14063: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14064-1 (83 9064) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Skleníkové plyny. Časť 1: Pokyny na kvantifikáciu emisií a odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni organizácie (ISO 14064-1: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14064-1 (83 9064)

Dátum vydania: 01.02.2020

Skleníkové plyny. Časť 1: Pokyny na kvantifikáciu emisií a odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni organizácie (ISO 14064-1: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14064-1 (83 9064) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2019

Skleníkové plyny. Časť 1: Pokyny na kvantifikáciu emisií a odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni organizácie (ISO 14064-1: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14064-1/Z1 (83 9064) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2012

Skleníkové plyny. Časť 1: Pokyny na kvantifikáciu emisií a odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni organizácie (ISO 14064-1: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14064-2 (83 9064) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Skleníkové plyny. Časť 2: Pokyny na kvantifikáciu a monitorovanie zníženia emisií alebo zvýšenia odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni projektu (ISO 14064-2: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14064-2 (83 9064) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2019

Skleníkové plyny. Časť 2: Špecifikácia a usmernenie na kvantifikáciu a monitorovanie zníženia emisií alebo zvýšenia odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni projektu (ISO 14064-2: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14064-2 (83 9064)

Dátum vydania: 01.02.2021

Skleníkové plyny. Časť 2: Pokyny na kvantifikáciu a monitorovanie zníženia emisií a zvýšenia odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni projektu (ISO 14064-2: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14064-2/Z1 (83 9064) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2012

Skleníkové plyny. Časť 2: Pokyny na kvantifikáciu a monitorovanie zníženia emisií alebo zvýšenia odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni projektu (ISO 14064-2: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14064-3 (83 9064) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Skleníkové plyny. Časť 3: Pokyny na validáciu a overovanie výrokov o skleníkových plynoch (ISO 14064-3: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14064-3 (83 9064)

Dátum vydania: 01.02.2021

Skleníkové plyny. Časť 3: Pokyny na overovanie a validáciu výrokov o skleníkových plynoch (ISO 14064-3: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14064-3 (83 9064) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2019

Skleníkové plyny. Časť 3: Špecifikácia a usmernenie na validáciu a overovanie výrokov o skleníkových plynoch (ISO 14064-3: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14064-3/Z1 (83 9064) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2012

Skleníkové plyny. Časť 3: Pokyny na validáciu a overovanie výrokov o skleníkových plynoch (ISO 14064-3: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14065 (83 9065) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2013

Skleníkové plyny. Požiadavky na validačné a overovacie orgány na účely ich akreditácie alebo iných foriem uznávania (ISO 14065: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14065 (83 9065) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2008

Skleníkové plyny. Požiadavky na validačné a overovacie orgány na účely ich akreditácie alebo iných foriem uznávania (ISO 14065: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14065 (83 9065)

Dátum vydania: 01.02.2022

Všeobecné princípy a požiadavky na orgány, ktoré overujú a validujú environmentálne informácie (ISO 14065: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14065/Z1 (83 9065) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2012

Skleníkové plyny. Požiadavky na validačné a overovacie orgány na účely ich akreditácie alebo iných foriem uznávania (ISO 14065: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14067 (83 9067)

Dátum vydania: 01.03.2019

Skleníkové plyny. Uhlíková stopa výrobkov. Požiadavky a pokyny na kvantifikáciu (ISO 14067: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14090 (83 9090) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2020

Adaptácia na zmenu klímy. Princípy, požiadavky a pokyny (ISO 14090: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14090 (83 9090)

Dátum vydania: 01.08.2020

Adaptácia na zmenu klímy. Zásady, požiadavky a pokyny (ISO 14090: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14091 (83 9091)

Dátum vydania: 01.07.2021

Adaptácia na zmenu klímy. Usmernenie na posúdenie zraniteľnosti, vplyvov a rizika (ISO 14091: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>