SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EN 12286+A1 (85 1010) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Meranie veličín vo vzorkách biologického pôvodu. Prezentácia referenčných meracích postupov (obsahuje Zmenu A1:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12287 (85 1011) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Meranie veličín vo vzorkách biologického pôvodu. Opis referenčných materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12322 (85 1008)

Dátum vydania: 01.02.2001

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Kultivačné pôdy pre mikrobiológiu. Kritériá vlastností kultivačných pôd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12322/A1 (85 1008)

Dátum vydania: 01.05.2003

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Kultivačné pôdy pre mikrobiológiu. Kritériá vlastností kultivačných pôd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12376 (85 1009)

Dátum vydania: 01.07.2001

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Informácie dodávané výrobcom diagnostických činidiel in vitro na farbenie v biológii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13532 (85 1012)

Dátum vydania: 01.10.2003

Všeobecné požiadavky na diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro na sebakontrolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13612 (85 1013)

Dátum vydania: 01.10.2003

Hodnotenie diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13640 (85 1014) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Skúšanie stálosti diagnostických činidiel in vitro

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13641 (85 1015)

Dátum vydania: 01.10.2003

Vylúčenie alebo zníženie rizika infekcie súvisiacej s diagnostickými činidlami in vitro

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13975 (85 1018)

Dátum vydania: 01.02.2004

Postupy odberu vzoriek používané na preberacie skúšky diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro. Štatistické aspekty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14136 (85 1025) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2004

Použitie schém externého hodnotenia kvality pri posudzovaní výkonu diagnostických vyšetrovacích postupov in vitro

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14136 (85 1025)

Dátum vydania: 01.03.2005

Použitie schém externého hodnotenia kvality pri posudzovaní výkonnosti diagnostických vyšetrovacích postupov in vitro

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14254 (85 1030)

Dátum vydania: 01.01.2005

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Jednorazové odberné súpravy na odber iných ľudských vzoriek ako krv

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1658 (85 1006) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Požiadavky na označovanie diagnostických prístrojov in vitro

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1659 (85 1007)

Dátum vydania: 01.08.2000

Diagnostické systémy in vitro. Kultivačné pôdy pre mikrobiológiu. Názvy a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 375 (85 1001) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Informácie výrobcu pre odborný personál dodávané s diagnostickými činidlami in vitro

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 375 (85 1001) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Diagnostické systémy in vitro. Požiadavky na označovanie diagnostických činidiel in vitro na odborné použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 376 (85 1002) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Informácie výrobcu dodávané s diagnostickými činidlami in vitro na sebakontrolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 376 (85 1002) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Diagnostické systémy in vitro. Požiadavky na označovanie diagnostických činidiel in vitro na sebakontrolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 591 (85 1003) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Návody na používanie diagnostických prístrojov in vitro pre odborný personál

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 591 (85 1003) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Diagnostické systémy in vitro. Požiadavky na návody pre diagnostické prístroje in vitro na odborné použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 592 (85 1004) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Návody na používanie diagnostických prístrojov in vitro na sebakontrolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 592 (85 1004) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Diagnostické systémy in vitro. Požiadavky na návody pre diagnostické prístroje in vitro na domáce použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 829 (85 1005) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Diagnostické systémy in vitro. Obaly na prepravu zdravotníckych a biologických vzoriek. Požiadavky, skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15193 (85 1010)

Dátum vydania: 01.10.2009

Diagnostické zdravotnícke pomôcky a laboratóriá in vitro. Meranie veličín vo vzorkách biologického pôvodu. Požiadavky na obsah a prezentáciu referenčných meracích postupov (ISO 15193: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15194 (85 1011)

Dátum vydania: 01.10.2009

Diagnostické zdravotnícke pomôcky a laboratóriá in vitro. Meranie veličín vo vzorkách biologického pôvodu. Požiadavky na certifikované referenčné materiály a obsah sprievodnej dokumentácie (ISO 15194: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 15197 (85 1020) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Diagnostické testovacie systémy in vitro. Požiadavky na monitorovacie systémy glukózy v krvi na sebakontrolu diabetes melitus (ISO 15197: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15197 (85 1020) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Diagnostické testovacie systémy in vitro. Požiadavky na monitorovacie systémy glukózy v krvi na sebakontrolu diabetes mellitus (ISO 15197: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15197 (85 1020)

Dátum vydania: 01.11.2015

Diagnostické systémy na skúšanie in vitro. Požiadavky na monitorovacie systémy glukózy v krvi na sebakontrolu diabetes melitus (ISO 15197: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15197 (85 1020) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2013

Diagnostické systémy na skúšanie in vitro. Požiadavky na monitorovacie systémy glukózy v krvi na sebakontrolu diabetes melitus (ISO 15197: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15197/AC (85 1020) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2010

Diagnostické testovacie systémy in vitro. Požiadavky na monitorovacie systémy glukózy v krvi na sebakontrolu diabetes melitus (ISO 15197: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16256 (85 1022)

Dátum vydania: 01.05.2013

Klinické laboratórne skúšanie a diagnostické skúšobné systémy in vitro. In vitro referenčná metóda na skúšanie aktivity antimikrobiálnych činidiel proti kvasinkovým hubám pôsobiacich pri infekčných ochoreniach (ISO 16256: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16256 (85 1022)

Dátum vydania: 01.01.2022

Klinické laboratórne skúšanie a diagnostické skúšobné systémy in vitro. Referenčná metóda mikroriedenia bujónu na skúšanie in vitro aktivity antimikrobiálnych činidiel proti kvasinkovým hubám pôsobiacim pri infekčných ochoreniach (ISO 16256: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17511 (85 1017)

Dátum vydania: 01.09.2021

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Požiadavky na zavedenie metrologickej nadväznosti hodnôt priradených kalibračným, skutočným kontrolným materiálom a ľudským vzorkám (ISO 17511: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 17511 (85 1017)

Dátum vydania: 01.05.2004

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Meranie veličín v biologických vzorkách. Metrologická nadväznosť hodnôt priradených kalibračným a kontrolným materiálom (ISO 17511: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17511 (85 1017) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2004

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Meranie veličín v biologických vzorkách. Metrologická nadväznosť hodnôt priradených kalibračným a kontrolným materiálom (ISO 17511: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18113-1 (85 1001)

Dátum vydania: 01.02.2012

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Informácie dodávané výrobcom (označovanie). Časť 1: Termíny, definície a všeobecné požiadavky (ISO 18113-1: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18113-1 (85 1001) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2010

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Informácie dodávané výrobcom (označovanie). Časť 1: Termíny, definície a všeobecné požiadavky (ISO 18113-1: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18113-2 (85 1001) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2010

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Informácie dodávané výrobcom (označovanie). Časť 2: Diagnostické činidlá in vitro na profesionálne používanie (ISO 18113-2: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18113-2 (85 1001)

Dátum vydania: 01.02.2012

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Informácie dodávané výrobcom (označovanie). Časť 2: Diagnostické činidlá in vitro na profesionálne používanie (ISO 18113-2: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18113-3 (85 1001)

Dátum vydania: 01.02.2012

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Informácie dodávané výrobcom (označovanie). Časť 3: Diagnostické prístroje in vitro na profesionálne používanie (ISO 18113-3: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18113-3 (85 1001) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2010

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Informácie dodávané výrobcom (označovanie). Časť 3: Diagnostické prístroje in vitro na profesionálne používanie (ISO 18113-3: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18113-4 (85 1001) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2010

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Informácie dodávané výrobcom (označovanie). Časť 4: Diagnostické činidlá in vitro na samokontrolu (ISO 18113-4: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18113-4 (85 1001)

Dátum vydania: 01.02.2012

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Informácie dodávané výrobcom (označovanie). Časť 4: Diagnostické činidlá in vitro na samokontrolu (ISO 18113-4: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18113-5 (85 1001)

Dátum vydania: 01.02.2012

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Informácie dodávané výrobcom (označovanie). Časť 5: Diagnostické prístroje in vitro na samokontrolu (ISO 18113-5: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18113-5 (85 1001) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2010

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Informácie dodávané výrobcom (označovanie). Časť 5: Diagnostické prístroje in vitro na samokontrolu (ISO 18113-5: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18153 (85 1016) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2004

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Meranie veličín v biologických vzorkách. Metrologická nadväznosť hodnôt katalytickej koncentrácie enzýmov priradených kalibračným a kontrolným materiálom (ISO 18153: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 18153 (85 1016)

Dátum vydania: 01.05.2004

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Meranie veličín v biologických vzorkách. Metrologická nadväznosť hodnôt katalytickej koncentrácie enzýmov priradených kalibračným a kontrolným materiálom (ISO 18153: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19001 (85 1019)

Dátum vydania: 01.07.2013

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Informácie dodávané výrobcom s diagnostickými činidlami in vitro pre farbiace metódy v biológii (ISO 19001: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20186-1 (85 1023)

Dátum vydania: 01.08.2019

Molekulárno-diagnostické vyšetrenia in vitro. Špecifikácie postupov pred vyšetrením krvi. Časť 1: Izolovaná bunková RNA (ISO 20186-1: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20186-2 (85 1023)

Dátum vydania: 01.08.2019

Molekulárno-diagnostické vyšetrenia in vitro. Špecifikácie postupov pred vyšetrením krvi. Časť 2: Opravovaná izolovaná genómová DNA (ISO 20186-2: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20186-3 (85 1023)

Dátum vydania: 01.02.2020

Molekulárno-diagnostické vyšetrenia in vitro. Špecifikácie postupov pred vyšetrením krvi. Časť 3: Izolovaná voľne cirkulujúca bunková DNA z plazmy (ISO 20186-3: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20776-1 (85 1021)

Dátum vydania: 01.10.2020

Skúšanie citlivosti infekčných činiteľov a hodnotenie výkonnosti zariadení na skúšanie antimikrobiálnej citlivosti. Časť 1: Referenčná metóda mikroriedenia bujónu na skúšanie in vitro aktivity antimikrobiálnych látok na rýchlorastúce aeróbne baktérie spôsobujúce infekčné ochorenia (ISO 20776-1: 2019, opravená verzia 2019-12)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 20776-1 (85 1021)

Dátum vydania: 01.08.2007

Klinické laboratórne skúšanie a diagnostické skúšobné systémy in vitro. Skúšanie citlivosti vyvolávateľov infekcií a hodnotenie zariadení na skúšanie antimikrobiálnej citlivosti. Časť 1: Referenčná metóda in vitro na skúšanie pôsobenia antimikrobiálnych látok na rýchlorastúce aeróbne baktérie spôsobujúce infekčné ochorenia (ISO 20776-1: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 20776-2 (85 1021)

Dátum vydania: 01.03.2008

Klinické laboratórne skúšanie a diagnostické skúšobné systémy in vitro. Skúšanie citlivosti vyvolávateľov infekcií a hodnotenie zariadení na skúšanie antimikrobiálnej citlivosti. Časť 2: Hodnotenie zariadení na skúšanie antimikrobiálnej citlivosti (ISO 20776-2: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20776-2 (85 1021)

Dátum vydania: 01.04.2022

Klinické laboratórne skúšanie a diagnostické skúšobné systémy in vitro. Skúšanie citlivosti vyvolávateľov infekcií a hodnotenie výkonnosti zariadení na skúšanie antimikrobiálnej citlivosti. Časť 2: Hodnotenie výkonnosti zariadení na skúšanie antimikrobiálnej citlivosti oproti mikroriedeniu referenčného bujónu (ISO 20776-2: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23118 (85 1026)

Dátum vydania: 01.09.2021

Molekulárno-diagnostické vyšetrenia in vitro. Špecifikácie postupov pred vyšetrením metabolomických látok v moči, venóznom krvnom sére a plazme (ISO 23118: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23640 (85 1014)

Dátum vydania: 01.11.2015

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Skúšanie stability diagnostických činidiel in vitro (ISO 23640: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23640 (85 1014) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2013

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Skúšanie stability diagnostických činidiel in vitro (ISO 23640: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23640 (85 1014) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2012

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Skúšanie stability in vitro diagnostických činidiel (ISO 23640: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6717 (85 1030)

Dátum vydania: 01.01.2022

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Jednorazové nádoby na odber iných ľudských vzoriek ako krv (ISO 6717: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16835-1 (85 1023) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2015

Molekulárne in vitro diagnostické vyšetrenia. Špecifikácie na procesy pred vyšetrením krvi. Časť 1: Bunková RNA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16835-2 (85 1023) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2016

Molekulárne in vitro diagnostické vyšetrenia. Špecifikácie na procesy pred vyšetrením žilovej krvi. Časť 2: Izolovaná genómová DNA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16835-3 (85 1023)

Dátum vydania: 01.03.2016

Molekulárne in vitro diagnostické vyšetrenia. Špecifikácie na procesy pred vyšetrením žilovej krvi. Časť 3: Izolovaná cirkulujúca bunková DNA z plazmy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16945 (85 1026)

Dátum vydania: 01.10.2016

Molekulárne diagnostické vyšetrenia in vitro. Špecifikácie na procesy pred vyšetrovaním metabolitov v moči, sére a plazme

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17390-1 (85 1027)

Dátum vydania: 01.04.2020

Molekulárno-diagnostické vyšetrenia in vitro. Špecifikácie predbežných vyšetrení cirkulujúcich nádorových buniek (CTC) v plnej krvi. Časť 1: Izolovaná RNA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17390-2 (85 1027)

Dátum vydania: 01.04.2020

Molekulárno-diagnostické vyšetrenia in vitro. Špecifikácie predbežných vyšetrení cirkulujúcich nádorových buniek (CTC) v plnej krvi. Časť 2: Izolovaná DNA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17390-3 (85 1027)

Dátum vydania: 01.04.2020

Molekulárno-diagnostické vyšetrenia in vitro. Špecifikácie predbežných vyšetrení cirkulujúcich nádorových buniek (CTC) v plnej krvi. Časť 3: Prípravky na analytické farbenie CTC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17742 (85 1028)

Dátum vydania: 01.07.2022

Molekulárno-diagnostické vyšetrenia in vitro. Špecifikácia postupov predbežného vyšetrenia venóznej plnej krvi. Cirkulujúca bezbunková RNA izolovaná z plazmy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17747 (85 1029)

Dátum vydania: 01.09.2022

Molekulárno-diagnostické vyšetrenia in vitro. Špecifikácie postupov pred vyšetrením exozómov a iných extracelulárnych vezikúl vo venóznej plnej krvi. DNA, RNA a bielkoviny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17811 (85 1024)

Dátum vydania: 01.09.2022

Molekulárno-diagnostické vyšetrenia in vitro. Špecifikácie postupov pred vyšetrením moču a iných telesných tekutín. Izolovaná bezbunková DNA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac