SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN EN 13220 (85 2765) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Prístroje na meranie prietoku pripájané k terminálovým jednotkám potrubných rozvodov lekárskych plynov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13221 (85 2768) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2002

Vysokotlakové flexibilné spojenia na používanie s lekárskymi plynmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14931 (85 2740)

Dátum vydania: 01.12.2006

Hyperbarické komory pre ľudí. Viacmiestne hyperbarické komory na terapeutické účely. Bezpečnostné požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15546-1 (85 2757)

Dátum vydania: 01.10.2008

Spojky s malým priemerom na kvapaliny a plyny v aplikáciách zdravotnej starostlivosti. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16081 (85 2741) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2012

Hyperbarické komory. Špecifické požiadavky na hasiace systémy. Funkčná spôsobilosť, inštalácia a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16081+A1 (85 2741)

Dátum vydania: 01.01.2014

Hyperbarické komory. Špecifické požiadavky na hasiace systémy. Funkčná spôsobilosť, inštalácia a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 737-1 (85 2751) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2000

Rozvody lekárskeho plynu. Časť 1: Terminálové jednotky na stlačené lekárske plyny a podtlak

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 737-2 (85 2751) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Rozvody lekárskych plynov. Časť 2: Odsávacie systémy anestetických plynov. Základné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 737-2/A1 (85 2751) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Rozvody lekárskych plynov. Časť 2: Odsávacie systémy anestetických plynov. Základné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 737-3 (85 2751) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Rozvody lekárskych plynov. Časť 3: Rozvody na stlačené lekárske plyny a podtlak

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 737-3/A1 (85 2751) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Rozvody lekárskych plynov. Časť 3: Rozvody na stlačené lekárske plyny a podtlak

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 737-4 (85 2751) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Rozvody lekárskych plynov. Časť 4: Terminálové jednotky na systémy odvodu anestetických plynov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 738-1 (85 2750) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1999

Regulátory tlaku pre lekárske plyny. Časť 1: Regulátory tlaku so zariadením na meranie prietoku a bez zariadenia na meranie prietoku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 738-1/A1 (85 2750) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Regulátory tlaku pre lekárske plyny. Časť 1: Regulátory tlaku so zariadením na meranie prietoku a bez zariadenia na meranie prietoku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 738-1/Z1 (85 2750) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2007

Regulátory tlaku pre lekárske plyny. Časť 1: Regulátory tlaku so zariadením na meranie prietoku a bez zariadenia na meranie prietoku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 738-2 (85 2750) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Regulátory tlaku na lekárske plyny. Časť 2: Hlavné a vedľajšie regulátory tlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 738-2/Z1 (85 2750) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2007

Regulátory tlaku na lekárske plyny. Časť 2: Hlavné a vedľajšie regulátory tlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 738-3 (85 2750) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Regulátory tlaku na lekárske plyny. Časť 3: Regulátory tlaku pripojené k ventilom fliaš na plyny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 738-3/A1 (85 2750) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Regulátory tlaku na lekárske plyny. Časť 3: Regulátory tlaku pripojené k ventilom fliaš na plyny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 738-3/Z1 (85 2750) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2007

Regulátory tlaku na lekárske plyny. Časť 3: Regulátory tlaku pripojené k ventilom fliaš na plyny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 738-4 (85 2750) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Regulátory tlaku na lekárske plyny. Časť 4: Nízkotlakové regulátory tlaku určené na zabudovanie do lekárskych prístrojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 738-4/A1 (85 2750) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Regulátory tlaku na lekárske plyny. Časť 4: Nízkotlakové regulátory tlaku určené na zabudovanie do lekárskych prístrojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 850+AC (85 2755) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Prepravné fľaše na plyny. Strmeňové výstupné ventilové pripojenie so zaisťovacími kolíkmi na lekárske účely (obsahuje zmenu AC:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 850+AC/A1 (85 2755) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Prepravné fľaše na plyny. Strmeňové výstupné ventilové pripojenie so zaisťovacími kolíkmi na lekárske účely (obsahuje zmenu AC:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 850+AC/A1 (85 2755) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Prepravné fľaše na plyny. Strmeňové výstupné ventilové pripojenie so zaisťovacími kolíkmi na lekárske účely (obsahuje zmenu AC:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10524-1 (85 2750) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2006

Regulátory tlaku medicinálnych plynov. Časť 1: Regulátory tlaku a regulátory tlaku so zariadeniami na meranie prietoku (ISO 10524-1: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10524-1 (85 2750)

Dátum vydania: 01.07.2019

Regulátory tlaku medicinálnych plynov. Časť 1: Regulátory tlaku a regulátory tlaku so zariadeniami na meranie prietoku (ISO 10524-1: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10524-1/O1 (85 2750) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Regulátory tlaku medicinálnych plynov. Časť 1: Regulátory tlaku a regulátory tlaku so zariadeniami na meranie prietoku (ISO 10524-1: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10524-2 (85 2750)

Dátum vydania: 01.07.2019

Regulátory tlaku medicinálnych plynov. Časť 2: Hlavné regulátory tlaku a jednocestné regulátory tlaku (ISO 10524-2: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10524-2 (85 2750) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2006

Regulátory tlaku medicinálnych plynov. Časť 2: Hlavné regulátory tlaku a jednocestné regulátory tlaku (ISO 10524-2: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10524-2/O1 (85 2750) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Regulátory tlaku medicinálnych plynov. Časť 2: Hlavné regulátory tlaku a jednocestné regulátory tlaku (ISO 10524-2: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10524-3 (85 2750)

Dátum vydania: 01.07.2019

Regulátory tlaku medicinálnych plynov. Časť 3: Regulátory tlaku vo ventiloch fliaš na plyny (ISO 10524-3: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10524-3 (85 2750) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2006

Regulátory tlaku medicinálnych plynov. Časť 3: Regulátory tlaku vo ventiloch fliaš na plyny (ISO 10524-3: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10524-3/A1 (85 2750) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2013

Regulátory tlaku medicinálnych plynov. Časť 3: Regulátory tlaku vo ventiloch fliaš na plyny (ISO 10524-3: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10524-3/O1 (85 2750) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Regulátory tlaku medicinálnych plynov. Časť 3: Regulátory tlaku vo ventiloch fliaš na plyny (ISO 10524-3: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10524-4 (85 2750)

Dátum vydania: 01.11.2008

Regulátory tlaku medicinálnych plynov. Časť 4: Nízkotlakové regulátory (ISO 10524-4: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15002 (85 2765)

Dátum vydania: 01.11.2008

Prístroje na meranie prietoku pripájané ku koncovým jednotkám potrubných rozvodov medicinálnych plynov (ISO 15002: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15002/A1 (85 2765) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2020

Prístroje na meranie prietoku pripájané ku koncovým jednotkám potrubných rozvodov medicinálnych plynov (ISO 15002: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18777 (85 2754)

Dátum vydania: 01.06.2009

Prenosné systémy na kvapalný kyslík na zdravotnícke použitie. Osobitné požiadavky (ISO 18777: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18777 (85 2754) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2005

Prenosné systémy na kvapalný kyslík na zdravotnícke použitie. Osobitné požiadavky (ISO 18777: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18779 (85 2756) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2005

Zariadenia na uchovávanie kyslíka a kyslíkových zmesí v zdravotníctve. Osobitné požiadavky (ISO 18779: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21969 (85 2768) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2006

Vysokotlakové flexibilné spojenia na používanie s medicinálnymi plynmi (ISO 21969: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21969 (85 2768)

Dátum vydania: 01.04.2010

Vysokotlakové flexibilné spojenia používané s medicinálnymi plynmi (ISO 21969: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 7396-1 (85 2751) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2007

Potrubné systémy medicinálnych plynov. Časť 1: Potrubné systémy na stlačené plyny a vákuum (ISO 7396-1: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 7396-1 (85 2751)

Dátum vydania: 01.07.2016

Potrubné systémy medicinálnych plynov. Časť 1: Potrubné systémy na stlačené plyny a vákuum (ISO 7396-1: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 7396-1/A1 (85 2751)

Dátum vydania: 01.07.2019

Potrubné systémy medicinálnych plynov. Časť 1: Potrubné systémy na stlačené plyny a vákuum (ISO 7396-1: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 7396-1/A1 (85 2751) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2010

Potrubné systémy medicinálnych plynov. Časť 1: Potrubné systémy na stlačené plyny a vákuum (ISO 7396-1: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 7396-1/A2 (85 2751) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2010

Potrubné systémy medicinálnych plynov. Časť 1: Potrubné systémy na stlačené plyny a vákuum (ISO 7396-1: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 7396-1/A3 (85 2751) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2013

Potrubné systémy medicinálnych plynov. Časť 1: Potrubné systémy na stlačené plyny a vákuum (ISO 7396-1: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 7396-2 (85 2751)

Dátum vydania: 01.10.2007

Potrubné systémy medicinálnych plynov. Časť 2: Odsávacie systémy odpadových anestetických plynov (ISO 7396-2: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80601-2-67 (85 2753)

Dátum vydania: 01.06.2021

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-67: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti zariadení na uchovávanie kyslíka (ISO 80601-2-67: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80601-2-69 (85 2753)

Dátum vydania: 01.06.2021

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-69: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti koncentrátorov kyslíka (ISO 80601-2-69: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80601-2-69 (85 2753) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2015

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-69: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti koncentrátorov kyslíka (ISO 80601-2-69: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80601-2-70 (85 2753)

Dátum vydania: 01.06.2021

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-70: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prístroja na dýchanie počas spánkového apnoe (ISO 80601-2-70: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80601-2-74 (85 2753) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2020

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-74: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti dýchacích zvlhčovacích prístrojov (ISO 80601-2-74: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80601-2-74 (85 2753)

Dátum vydania: 01.10.2021

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-74: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti zvlhčovacieho prístroja na dýchanie (ISO 80601-2-74: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80601-2-79 (85 2753)

Dátum vydania: 01.01.2020

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-79: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prístrojov na podpornú ventiláciu pri zhoršení dýchania (ISO 80601-2-79: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80601-2-80 (85 2753)

Dátum vydania: 01.01.2020

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-80: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prístrojov na podpornú ventiláciu pri nedostatočnosti dýchania (ISO 80601-2-80: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80601-2-85 (85 2753)

Dátum vydania: 01.09.2021

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-85: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prístroja na oximetrické vyšetrenie mozgového tkaniva (ISO 80601-2-85: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80601-2-87 (85 2753)

Dátum vydania: 01.09.2021

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-87: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti vysokofrekvenčných ventilátorov (ISO 80601-2-87: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80601-2-90 (85 2753)

Dátum vydania: 01.01.2022

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-90: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti dýchacích prístrojov vysokoprúdovej terapie (ISO 80601-2-90: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8359 (85 2753) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2009

Koncentrátory kyslíka na zdravotnícke účely. Požiadavky na bezpečnosť (ISO 8359: 1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8359 (85 2753) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Koncentrátory kyslíka na zdravotnícke účely. Požiadavky na bezpečnosť (ISO 8359:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8359/A1 (85 2753) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2012

Koncentrátory kyslíka na zdravotnícke účely. Požiadavky na bezpečnosť (ISO 8359: 1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9170-1 (85 2751)

Dátum vydania: 01.12.2008

Koncové jednotky na potrubné systémy medicinálnych plynov. Časť 1: Koncové jednotky na stlačené medicinálne plyny a vákuum (ISO 9170-1: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9170-1 (85 2751)

Dátum vydania: 01.09.2020

Koncové jednotky na potrubné systémy medicinálnych plynov. Časť 1: Koncové jednotky na stlačené medicinálne plyny a vákuum (ISO 9170-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9170-2 (85 2751)

Dátum vydania: 01.12.2008

Koncové jednotky na potrubné systémy medicinálnych plynov. Časť 2: Koncové jednotky na odsávacie systémy anestetických plynov (ISO 9170-2: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9360-1 (85 2769)

Dátum vydania: 01.10.2009

Anestetické a respiračné zariadenia. Výmenníky tepla a vlhkosti na zvlhčovanie vdychovaných plynov u ľudí. Časť 1: Výmenníky tepla a vlhkosti na používanie pri respiračných objemoch nad 250 ml (ISO 9360-1: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9360-1 (85 2769) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2002

Anestetické a respiračné zariadenia. Výmenníky tepla a vlhkosti na zvlhčovanie vdychovaných plynov u ľudí. Časť 1: Výmenníky tepla a vlhkosti na používanie pri respiračných objemoch nad 250 ml (ISO 9360- 1:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9360-2 (85 2769) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2003

Anestetické a respiračné zariadenia. Výmenníky tepla a vlhkosti (HMEs) na zvlhčovanie vdychovaných plynov. Časť 2: HMEs pre pacientov s tracheotómiou s minimálnym objemom vdychovaného vzduchu 250 ml (ISO 9360-2: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9360-2 (85 2769)

Dátum vydania: 01.09.2009

Anestetické a respiračné zariadenia. Výmenníky tepla a vlhkosti (HMEs) na zvlhčovanie vdychovaných plynov. Časť 2: HMEs pre pacientov s tracheotómiou s minimálnym objemom vdychovaného vzduchu 250 ml (ISO 9360-2: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 10083 (85 2752) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2007

Zásobovacie systémy s koncentrátormi kyslíka používané v rozvodoch medicinálneho plynu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ENV 737-6 (85 2751) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Rozvody lekárskych plynov. Časť 6: Rozmery a skúšobné umiestnenie terminálových jednotiek na stlačené lekárske plyny a podtlak

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac