SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 17161 (85 4003) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2019

Bezbariérová prístupnosť produktov, tovarov a služieb podľa princípov "Navrhovania pre všetkých". Rozšírenie okruhu užívateľov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 17161 (85 4003)

Dátum vydania: 01.03.2020

Bezbariérová prístupnosť produktov, tovarov a služieb na základe princípu "Dizajn pre všetkých". Rozširovanie okruhu používateľov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 540 (85 4001) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2000

Klinické skúšky prostriedkov zdravotníckej techniky na pokusných osobách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61223-2-4 (85 4012)

Dátum vydania: 01.12.2000

Hodnotenie a prevádzkové skúšky pri spracovaní lekárskych obrazových informácií. Časť 2-4: Skúšky stálosti. Kamery na trvalý záznam

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61223-2-5 (85 4012)

Dátum vydania: 01.12.2000

Hodnotenie a prevádzkové skúšky pri spracovaní lekárskych obrazových informácií. Časť 2-5: Skúšky stálosti. Obrazové displeje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61223-2-6 (85 4012) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Hodnotenie a prevádzkové skúšky pri spracovaní lekárskych obrazových informácií. Časť 2-6: Skúšky stálosti. Röntgenové zariadenia na výpočtovú tomografiu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61223-2-6 (85 4012)

Dátum vydania: 01.12.2007

Hodnotenie a prevádzkové skúšky pri spracovaní lekárskych obrazových informácií. Časť 2-6: Skúšky stálosti. Zobrazovacie vlastnosti röntgenových zariadení na výpočtovú tomografiu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61223-3-1 (85 4012)

Dátum vydania: 01.03.2002

Hodnotenie a prevádzkové skúšky pri spracovaní lekárskych obrazových informácií. Časť 3-1: Preberacie skúšky. Zobrazovací proces röntgenových zariadení pre skiagrafické a skiaskopické systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61223-3-2 (85 4012) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Hodnotenie a prevádzkové skúšky pri spracovaní lekárskych obrazových informácií. Časť 3-2: Preberacie skúšky. Zobrazovací proces pri mamografických röntgenových zariadeniach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61223-3-2 (85 4012) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2009

Hodnotenie a prevádzkové skúšky pri spracovaní lekárskych obrazových informácií. Časť 3-2: Preberacie skúšky. Zobrazovacie vlastnosti mamografických röntgenových zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61223-3-2 (85 4012)

Dátum vydania: 01.07.2010

Hodnotenie a prevádzkové skúšky pri spracovaní lekárskych obrazových informácií. Časť 3-2: Preberacie skúšky. Zobrazovací proces pri mamografických röntgenových prístrojoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61223-3-3 (85 4012)

Dátum vydania: 01.12.2000

Hodnotenie a prevádzkové skúšky pri spracovaní lekárskych obrazových informácií. Časť 3-3: Preberacie skúšky. Zobrazovací proces röntgenových zariadení na digitálnu subtrakčnú angiografiu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61223-3-4 (85 4012)

Dátum vydania: 01.06.2002

Hodnotenie a prevádzkové skúšky pri spracovaní lekárskych obrazových informácií. Časť 3-4: Preberacie skúšky. Zobrazovací proces stomatologických röntgenových zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61223-3-4 (85 4012) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Hodnotenie a prevádzkové skúšky pri spracovaní lekárskych obrazových informácií. Časť 3-4: Preberacie skúšky. Zobrazovací proces stomatologických röntgenových zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61223-3-5 (85 4012) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Hodnotenie a prevádzkové skúšky pri spracovaní lekárskych obrazových informácií. Časť 3-5: Preberacie skúšky. Zobrazovací proces röntgenových zariadení na výpočtovú tomografiu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61223-3-5 (85 4012)

Dátum vydania: 01.11.2005

Hodnotenie a prevádzkové skúšky pri spracovaní lekárskych obrazových informácií. Časť 3-5: Preberacie skúšky. Zobrazovací proces röntgenových zariadení na výpočtovú tomografiu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61223-3-5 (85 4012)

Dátum vydania: 01.08.2020

Hodnotenie a prevádzkové skúšky v oddeleniach určených na lekárske zobrazovanie. Časť 3-5: Preberacie skúšky a skúšky stálosti. Zobrazovacie vlastnosti röntgenových zariadení na výpočtovú tomografiu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61223-3-5/AC (85 4012)

Dátum vydania: 01.10.2022

Hodnotenie a prevádzkové skúšky v oddeleniach určených na lekárske zobrazovanie. Časť 3-5: Preberacie skúšky a skúšky stálosti. Zobrazovacie vlastnosti röntgenových zariadení na výpočtovú tomografiu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61223-3-6 (85 4012)

Dátum vydania: 01.10.2020

Hodnotenie a prevádzkové skúšky v oddeleniach určených na lekárske zobrazovanie. Časť 3-6: Preberacie skúšky a skúšky stálosti. Charakteristiky zobrazovania mamografických röntgenových prístrojov pracujúcich v režime mamografická tomosyntéza

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61223-3-7 (85 4012)

Dátum vydania: 01.04.2022

Hodnotenie a prevádzkové skúšky v oddeleniach určených na lekárske zobrazovanie. Časť 3-7: Preberacie skúšky a kontrola kvality stomatologických extraorálnych röntgenových prístrojov používaných so stomatologickou výpočtovou tomografiou s kužeľovým lúčom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14155 (85 4001) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2020

Klinické skúšanie zdravotníckych pomôcok na humánne použitie. Správna klinická prax (ISO 14155: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14155 (85 4001) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2012

Klinické skúšanie zdravotníckych pomôcok na humánne použitie. Správna klinická prax (ISO 14155: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14155 (85 4001)

Dátum vydania: 01.02.2022

Klinické skúšanie zdravotníckych pomôcok na humánne použitie. Správna klinická prax (ISO 14155: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14155 (85 4001) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2011

Klinické skúšanie zdravotníckych pomôcok na humánne použitie. Správna klinická prax (ISO 14155: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14155/AC (85 4001) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2011

Klinické skúšanie zdravotníckych pomôcok na humánne použitie. Správna klinická prax (ISO 14155: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14155-1 (85 4001) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2003

Klinické skúšanie zdravotníckych pomôcok na humánne použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 14155-1: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14155-1 (85 4001) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2009

Klinické skúšanie zdravotníckych pomôcok na humánne použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 14155-1: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14155-2 (85 4001) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2003

Klinické skúšanie zdravotníckych pomôcok na humánne použitie. Časť 2: Plány klinického skúšania (ISO 14155-2:2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14155-2 (85 4001) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2009

Klinické skúšanie zdravotníckych pomôcok na humánne použitie. Časť 2: Plány klinického skúšania (ISO 14155-2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21801-1 (85 4004)

Dátum vydania: 01.09.2021

Kognitívna prístupnosť. Časť 1: Všeobecné návody (ISO 21801-1: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21802 (85 4005)

Dátum vydania: 01.01.2022

Technické pomôcky. Návody na kognitívnu prístupnosť. Manažérstvo denného času (ISO 21802: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CWA 16642 (85 4002)

Dátum vydania: 01.12.2013

Služby zdravotnej starostlivosti. Kritériá kvality zdravotných prehliadok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
TNI IEC/TR2 61223-1 (85 4012)

Dátum vydania: 01.07.2002

Hodnotenie a prevádzkové skúšky pri spracovaní lekárskych obrazových informácií. Časť 1: Všeobecné hľadiská

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
TNI IEC/TR2 61223-2-1 (85 4012)

Dátum vydania: 01.07.2002

Hodnotenie a prevádzkové skúšky pri spracovaní lekárskych obrazových informácií. Časť 2-1: Skúšky stálosti. Vyvolávacie automaty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
TNI IEC/TR2 61223-2-2 (85 4012)

Dátum vydania: 01.07.2002

Hodnotenie a prevádzkové skúšky pri spracovaní lekárskych obrazových informácií. Časť 2-2: Skúšky stálosti. Skiagrafické kazety a meniče filmov. Kontakt fólia-film a relatívna citlivosť kazety s kombináciou film-fólia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
TNI IEC/TR2 61223-2-3 (85 4012)

Dátum vydania: 01.07.2002

Hodnotenie a prevádzkové skúšky pri spracovaní lekárskych obrazových informácií. Časť 2-3: Skúšky stálosti. Podmienky bezpečného osvetlenia v tmavej komore

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac