SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 85 5200 (85 5200)

Dátum vydania: 23.05.1988

Voľba klimatických skúšok pre výrobky zdravotníckej techniky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 85 5202 (85 5202)

Dátum vydania: 06.12.1982

Odolnosť výrobkov zdravotníckej techniky proti klimatickým vplyvom. Všeobecné technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 85 5203 (85 5203)

Dátum vydania: 20.04.1984

Odolnosť výrobkov zdravotníckej techniky proti klimatickým vplyvom. Metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 85 5203/a (85 5203)

Dátum vydania: 01.08.1989

Odolnosť výrobkov zdravotníckej techniky proti klimatickým vplyvom. Metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 85 5204 (85 5204) zrušená

Dátum vydania: 02.02.1987

Výrobky zdravotníckej techniky. Požiadavky na odolnosť pri mechanickom pôsobení a metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 85 5204/a (85 5204) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1988

Výrobky zdravotníckej techniky. Požiadavky na odolnosť pri mechanickom pôsobení a metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 85 5210 (85 5210) zrušená

Dátum vydania: 17.03.1981

Lekárske nástroje. Kužele pre injekčné striekačky a ihly. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 85 5210/a (85 5210) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1988

Lekárske nástroje. Kužele pre injekčné striekačky a ihly. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1041 (85 5201) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Informácie poskytované výrobcom pri dodávke zdravotníckej techniky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1041 (85 5201) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2009

Informácie poskytované výrobcom zdravotníckych pomôcok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1041+A1 (85 5201) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2014

Informácie poskytované výrobcom zdravotníckych pomôcok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1060-1 (85 5212) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2000

Neinvazívne tonometre. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1060-1/A1 (85 5212) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Neinvazívne tonometre. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1060-1+A2 (85 5212) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2010

Neinvazívne tonometre. Časť 1: Všeobecné požiadavky (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1060-2 (85 5212) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2000

Neinvazívne tonometre. Časť 2: Osobitné požiadavky na mechanické tonometre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1060-2/O1 (85 5212) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Neinvazívne tonometre. Časť 2: Osobitné požiadavky na mechanické tonometre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1060-2+A1 (85 5212)

Dátum vydania: 01.05.2010

Neinvazívne tonometre. Časť 2: Osobitné požiadavky na mechanické tonometre (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1060-3 (85 5212) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2000

Neinvazívne tonometre. Časť 3: Špecifické požiadavky na elektromechanické systémy na meranie tlaku krvi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1060-3/A1 (85 5212) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Neinvazívne tonometre. Časť 3: Špecifické požiadavky na elektromechanické systémy na meranie tlaku krvi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1060-3+A2 (85 5212) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2010

Neinvazívne tonometre. Časť 3: Špecifické požiadavky na elektromechanické systémy na meranie tlaku krvi (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1060-4 (85 5212) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2005

Neinvazívne tonometre. Časť 4: Skúšobné postupy na určenie celkovej presnosti systému automatických neinvazívnych tonometrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1060-4 (85 5212) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2005

Neinvazívne tonometre. Časť 4: Skúšobné postupy na určenie presnosti celkového systému automatických neinvazívnych tonometrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16274 (85 5269) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2013

Kvantifikácia vyšetrovaných vonných alergénnych látok v spotrebiteľských výrobkoch. Krok 1: GC analýza "ready-to-inject" vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16274 (85 5269)

Dátum vydania: 01.09.2021

Metóda analýzy alergénov. Kvantifikácia rozšíreného zoznamu 57 potenciálnych alergénov priamou analýzou vonných látok metódou plynovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1640 (85 5206) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2004

Stomatológia. Zdravotnícke prostriedky pre stomatológiu. Zariadenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1640 (85 5206) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2001

Stomatológia. Zdravotnícke prostriedky pre stomatológiu. Zariadenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1640 (85 5206)

Dátum vydania: 01.03.2010

Stomatológia. Zdravotnícke pomôcky pre stomatológiu. Zariadenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16442 (85 5219)

Dátum vydania: 01.07.2015

Skladovacie boxy s regulovanou atmosférou na dezinfikované termolabilné endoskopy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1707 (85 5211) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Pripájacie kužele so 6 % (Luer) kužeľovitosťou na striekačky, ihly a niektoré ďalšie lekárske nástroje. Poistné kužele

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 20594-1 (85 5210) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1997

Pripojovacie kužele so 6 % (Luer) kužeľovitosťou pre striekačky, ihly a niektoré ďalšie lekárske nástroje. 1. časť: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 20594-1/A1 (85 5210) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Pripojovacie kužele so 6 % (Luer) kužeľovitosťou pre striekačky, ihly a niektoré ďalšie lekárske nástroje. 1. časť: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 475 (85 5250)

Dátum vydania: 01.03.2001

Zdravotnícke prístroje. Elektricky vytvárané poplachové signály

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 80001-1 (85 5232)

Dátum vydania: 01.08.2011

Aplikovanie manažérstva rizika na siete IT obsahujúce zdravotnícke pomôcky. Časť 1: Úlohy, zodpovednosti a činnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 80369-5 (85 5260)

Dátum vydania: 01.05.2017

Spojky s malým priemerom na kvapaliny a plyny v aplikáciách zdravotnej starostlivosti. Časť 5: Spojky na použitie nafukovacích manžiet končatín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 80369-5/AC (85 5260)

Dátum vydania: 01.06.2017

Spojky s malým priemerom na kvapaliny a plyny v aplikáciách zdravotnej starostlivosti. Časť 5: Spojky na použitie nafukovacích manžiet končatín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 80369-5/AC2 (85 5260)

Dátum vydania: 01.01.2022

Spojky s malým priemerom na kvapaliny a plyny v aplikáciách zdravotnej starostlivosti. Časť 5: Spojky na použitie nafukovacích manžiet končatín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 80001-1 (85 5232)

Dátum vydania: 01.01.2022

Aplikovanie manažérstva rizika na siete IT obsahujúce zdravotnícke pomôcky. Časť 1: Bezpečnosť, efektívnosť a ochrana údajov pri implementácii a používaní integrovaných zdravotníckych pomôcok a integrovaného zdravotníckeho softvéru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11138-7 (85 5261)

Dátum vydania: 01.09.2019

Sterilizácia výrobkov na zdravotnú starostlivosť. Biologické indikátory. Časť 7: Návod na výber, použitie a interpretáciu výsledkov (ISO 11138-7: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14161 (85 5261) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2010

Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Biologické indikátory. Návod na výber, použitie a interpretáciu výsledkov (ISO 14161: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 14161 (85 5261) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Sterilizácia výrobkov zdravotnej starostlivosti. Biologické indikátory. Návod na výber, použitie a interpretáciu výsledkov (ISO 14161:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 14937 (85 5262) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Sterilizácia výrobkov zdravotnej starostlivosti. Všeobecné požiadavky na charakterizáciu sterilizačného činidla a vývoj, validáciu a priebežné overovanie postupu sterilizácie zdravotníckych pomôcok (ISO 14937: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14937 (85 5262)

Dátum vydania: 01.05.2010

Sterilizácia výrobkov zdravotnej starostlivosti. Všeobecné požiadavky na charakterizáciu sterilizačného činidla a na vývoj, validáciu a rutinnú kontrolu sterilizačných procesov na zdravotnícke pomôcky (ISO 14937: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14937/AC (85 5262) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Sterilizácia výrobkov zdravotnej starostlivosti. Všeobecné požiadavky na charakterizáciu sterilizačného činidla a vývoj, validáciu a priebežné overovanie postupu sterilizácie zdravotníckych pomôcok (ISO 14937: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14937/AC1 (85 5262) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2005

Sterilizácia výrobkov zdravotnej starostlivosti. Všeobecné požiadavky na charakterizáciu sterilizačného činidla a vývoj, validáciu a priebežné overovanie postupu sterilizácie zdravotníckych pomôcok (ISO 14937: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14971 (85 5231) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2007

Zdravotnícke pomôcky. Aplikácia manažérstva rizika pri zdravotníckych pomôckach. (ISO 14971: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14971 (85 5231) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2010

Zdravotnícke pomôcky. Aplikácia manažérstva rizika pri zdravotníckych pomôckach (ISO 14971: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14971 (85 5231) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2013

Zdravotnícke pomôcky. Aplikácia manažérstva rizika pri zdravotníckych pomôckach (ISO 14971: 2007, opravená verzia z 1. 10. 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14971 (85 5231) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2020

Zdravotnícke pomôcky. Aplikácia manažérstva rizika pri zdravotníckych pomôckach (ISO 14971: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14971 (85 5231) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2003

Zdravotnícke pomôcky. Aplikácia manažérstva rizika pri zdravotníckych pomôckach (ISO 14971: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14971 (85 5231)

Dátum vydania: 01.04.2021

Zdravotnícke pomôcky. Aplikácia manažérstva rizika pri zdravotníckych pomôckach (ISO 14971: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14971/A1 (85 5231) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Zdravotnícke pomôcky. Aplikácia manažérstva rizika pri zdravotníckych pomôckach (ISO 14971: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14971/A11 (85 5231) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2022

Zdravotnícke pomôcky. Aplikácia manažérstva rizika pri zdravotníckych pomôckach (ISO 14971: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14971/A11 (85 5231)

Dátum vydania: 01.08.2022

Zdravotnícke pomôcky. Aplikácia manažérstva rizika pri zdravotníckych pomôckach (ISO 14971: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14971/AC (85 5231) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2005

Zdravotnícke pomôcky. Aplikácia manažérstva rizika pri zdravotníckych pomôckach (ISO 14971: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15195 (85 5270) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Laboratórna medicína. Požiadavky na referenčné meracie laboratóriá (ISO 15195: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15195 (85 5270)

Dátum vydania: 01.10.2019

Laboratórna medicína. Požiadavky na kompetentnosť kalibračných laboratórií používajúcich referenčné meracie postupy (ISO 15195: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20417 (85 5201)

Dátum vydania: 01.03.2022

Zdravotnícke pomôcky. Informácie poskytované výrobcom (ISO 20417: 2021, opravená verzia 2021-12)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20417 (85 5201) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2021

Zdravotnícke pomôcky. Informácie poskytované výrobcom (ISO 20417: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80369-1 (85 5260)

Dátum vydania: 01.06.2019

Spojky s malým priemerom na kvapaliny a plyny v aplikáciách zdravotnej starostlivosti. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 80369-1: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80369-1 (85 5260) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2011

Spojky s malým priemerom na kvapaliny a plyny v aplikáciách zdravotnej starostlivosti. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 80369-1: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80369-20 (85 5260)

Dátum vydania: 01.11.2015

Spojky s malým priemerom na kvapaliny a plyny v aplikáciách zdravotnej starostlivosti. Časť 20: Všeobecné skúšobné metódy (ISO 80369-20: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80369-3 (85 5260)

Dátum vydania: 01.02.2017

Spojky s malým priemerom na kvapaliny a plyny v aplikáciách zdravotnej starostlivosti. Časť 3: Spojky na enterálne použitie (ISO 80369-3: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80369-6 (85 5260)

Dátum vydania: 01.10.2016

Spojky s malým priemerom na kvapaliny a plyny v aplikáciách zdravotnej starostlivosti. Časť 6: Spojky na epidurálne použitie (ISO 80369-6: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80369-7 (85 5260) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2017

Spojky s malým priemerom na kvapaliny a plyny v zdravotníckych aplikáciách. Časť 7: Spojky pre intravaskulárne alebo hypodermické aplikácie (ISO 80369-7: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80369-7 (85 5260)

Dátum vydania: 01.09.2021

Spojky s malým priemerom na kvapaliny a plyny v zdravotníckych aplikáciách. Časť 7: Spojky na intravaskulárne alebo hypodermické aplikácie (ISO 80369-7: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 81060-1 (85 5212)

Dátum vydania: 01.10.2012

Neinvazívne tonometre. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy tonometrov s neautomatickým meraním (ISO 81060-1: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 81060-2 (85 5212)

Dátum vydania: 01.09.2020

Neinvazívne sfygmomanometre. Časť 2: Klinické vyšetrenie typu prerušovaného automatizovaného merania (ISO 81060-2: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 81060-2 (85 5212)

Dátum vydania: 01.10.2014

Neinvazívne tlakomery (sfygmomanometre). Časť 2: Klinické meranie automatizovaného typu (ISO 81060-2: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 81060-2/A1 (85 5212)

Dátum vydania: 01.03.2021

Neinvazívne sfygmomanometre. Časť 2: Klinické vyšetrenie typu prerušovaného automatizovaného merania (ISO 81060-2: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 8871 (85 5225) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Dielce z elastomérov pre vodné prípravky na parenterálne použitie (ISO 8871:1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 8871/A1 (85 5225) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Dielce z elastomérov pre vodné prípravky na parenterálne použitie (ISO 8871:1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8871-1 (85 5225)

Dátum vydania: 01.02.2005

Dielce z elastomérov na parenterálne použitie a pre farmaceutické prístroje. Časť 1: Vylúhovateľnosť vo vodných autoklávoch (ISO 8871-1: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8871-2 (85 5225) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2005

Dielce z elastomérov na parenterálne použitie a pre farmaceutické prístroje. Časť 2: Identifikácia a charakterizácia (ISO 8871: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8871-2 (85 5225)

Dátum vydania: 01.09.2020

Dielce z elastomérov na parenterálne použitie a pre farmaceutické prístroje. Časť 2: Identifikácia a charakterizácia (ISO 8871-2: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8871-2/A1 (85 5225) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2014

Dielce z elastomérov na parenterálne použitie a pre farmaceutické prístroje. Časť 2: Identifikácia a charakterizácia (ISO 8871: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8871-3 (85 5225)

Dátum vydania: 01.01.2005

Dielce z elastomérov na parenterálne použitie a pre farmaceutické prístroje. Časť 3: Stanovenie výpočtu uvoľnených častíc (ISO 8871-3: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8871-3/A1 (85 5225)

Dátum vydania: 01.08.2019

Dielce z elastomérov na parenterálne použitie a pre farmaceutické prístroje. Časť 3: Stanovenie výpočtu uvoľnených častíc (ISO 8871-3: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8871-4 (85 5225)

Dátum vydania: 01.12.2006

Dielce z elastomérov na parenterálne použitie a pre farmaceutické prístroje. Časť 4: Biologické požiadavky a skúšobné metódy (ISO 8871-4: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8871-5 (85 5225) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2015

Dielce z elastomérov na parenterálne použitie a pre farmaceutické prístroje. Časť 5: Funkčné požiadavky a skúšanie (ISO 8871-5: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8871-5 (85 5225)

Dátum vydania: 01.05.2017

Dielce z elastomérov na parenterálne použitie a pre farmaceutické prístroje. Časť 5: Funkčné požiadavky a skúšanie (ISO 8871-5: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9703-3 (85 5249) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Poplachové signály pri anestézii a respiračnej starostlivosti. Časť 3: Návod na používanie alarmov (ISO 9703-3:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9703-3/Z1 (85 5249) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Poplachové signály pri anestézii a respiračnej starostlivosti. Časť 3: Návod na používanie alarmov (ISO 9703-3:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 9703-1 (85 5249) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2001

Poplachové signály používané pri anestézii a umelej ventilácii pľúc. Časť 1: Optické poplachové signály

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 9703-1/Z1 (85 5249) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Poplachové signály používané pri anestézii a umelej ventilácii pľúc. Časť 1: Optické poplachové signály

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 9703-2 (85 5249) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2001

Poplachové signály používané pri anestézii a umelej ventilácii pľúc. Časť 2: Akustické poplachové signály

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 9703-2/Z1 (85 5249) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Poplachové signály používané pri anestézii a umelej ventilácii pľúc. Časť 2: Akustické poplachové signály

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/TR 20416 (85 5234) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2020

Zdravotnícke pomôcky. Dohľad výrobcov zdravotníckych pomôcok po uvedení na trh (ISO/TR 20416: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI CEN ISO/TR 20416 (85 5234)

Dátum vydania: 01.01.2022

Zdravotnícke pomôcky. Dohľad výrobcov po uvedení zdravotníckych pomôcok na trh (ISO/TR 20416: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac