SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EN 1174-1 (85 6534) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1999

Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Odhad populácie mikroorganizmov na výrobku. Časť 1: Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1174-2 (85 6534) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1999

Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Odhad populácie mikroorganizov na výrobku. Časť 2: Návod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1174-3 (85 6534) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1999

Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Odhad populácie mikroorganizmov na výrobku. Časť 3: Návod na použitie metód validácie mikrobiologických postupov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12442-1 (85 6570) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Tkanivá zvierat a ich deriváty používané na výrobu zdravotníckych prostriedkov. Časť 1: Analýzy a riadenie rizika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12442-1 (85 6570) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Živočíšne tkanivá a ich deriváty používané na výrobu zdravotníckych prostriedkov. Časť 1: Analýzy a riadenie rizika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12442-2 (85 6570) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Živočíšne tkanivá a ich deriváty používané na výrobu zdravotníckych prostriedkov. Časť 2: Kontroly získavania, zhromažďovania a manipulácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12442-2 (85 6570) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Tkanivá zvierat a ich deriváty používané na výrobu zdravotníckych prostriedkov. Časť 2: Kontroly získavania, zhromažďovania a manipulácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12442-3 (85 6570) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Tkanivá zvierat a ich deriváty používané na výrobu zdravotníckych prostriedkov. Časť 3: Hodnotenie eliminácie alebo inaktivácie vírusov a prenosných faktorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12442-3 (85 6570) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Živočíšne tkanivá a ich deriváty používané na výrobu zdravotníckych prostriedkov. Časť 3: Hodnotenie eliminácie alebo inaktivácie vírusov a prenosných faktorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13824 (85 6537) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Aseptický proces sterilizácie tekutých zdravotníckych pomôcok. Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13824 (85 6537) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2005

Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Aseptický proces prípravy kvapalných zdravotníckych pomôcok. Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1441 (85 6509) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Zdravotnícke pomôcky. Analýza rizík

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1441/Z1 (85 6509) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2003

Zdravotnícke pomôcky. Analýza rizík

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14683 (85 6551) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2006

Chirurgické masky. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14683 (85 6551) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2014

Chirurgické masky. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14683 (85 6551) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2019

Chirurgické masky. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14683+AC (85 6551)

Dátum vydania: 01.12.2019

Chirurgické masky. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 30993-3 (85 6512) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1999

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 3: Skúšky genotoxicity, karcinogenity a reprodukčnej toxicity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 30993-4 (85 6513) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1998

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 4: Výber skúšok na interakciu s krvou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 30993-5 (85 6514) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1999

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 5: Skúšky cytotoxicity - metódy in vitro

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 30993-6 (85 6515) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1999

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 6: Skúšky lokálnych účinkov po implantácii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 550 (85 6530) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1999

Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Potvrdenie platnosti a rutinná kontrola sterilizácie etylénoxidom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 552 (85 6531)

Dátum vydania: 12.10.1999

Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Potvrdenie platnosti a rutinná kontrola sterilizácie žiarením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 552/A1 (85 6531)

Dátum vydania: 01.06.2001

Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Potvrdenie platnosti a rutinná kontrola sterilizácie žiarením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 552/A2 (85 6531)

Dátum vydania: 01.12.2002

Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Potvrdenie platnosti a rutinná kontrola sterilizácie žiarením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 554 (85 6532) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2000

Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Potvrdenie platnosti a rutinná kontrola sterilizácie vlhkým teplom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 556+A1 (85 6533) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1999

Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Požiadavky na vysterilizované zdravotnícke pomôcky, ktoré sa majú označiť ako sterilné (obsahuje Zmenu A1:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 556-1 (85 6533)

Dátum vydania: 01.09.2003

Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Požiadavky na zdravotnícke pomôcky, ktoré sa majú označiť ako STERILNÉ. Časť 1: Požiadavky na zdravotnícke pomôcky sterilizované v spotrebiteľskom balení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 556-1/AC (85 6533)

Dátum vydania: 01.02.2007

Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Požiadavky na zdravotnícke pomôcky, ktoré sa majú označiť ako STERILNÉ. Časť 1: Požiadavky na zdravotnícke pomôcky sterilizované v spotrebiteľskom balení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 556-2 (85 6533) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2004

Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Požiadavky na zdravotnícke pomôcky, ktoré sa majú označiť ako STERILNÉ. Časť 2: Požiadavky na asepticky spracované zdravotnícke pomôcky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 556-2 (85 6533) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Požiadavky na zdravotnícke pomôcky, ktoré sa majú označiť ako STERILNÉ. Časť 2: Požiadavky na asepticky vyrábané zdravotnícke pomôcky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 556-2 (85 6533) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2016

Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Požiadavky na zdravotnícke pomôcky, ktoré sa majú označiť ako STERILNÉ. Časť 2: Požiadavky na asepticky vyrábané zdravotnícke pomôcky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 556-2 (85 6533)

Dátum vydania: 01.10.2016

Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Požiadavky na zdravotnícke pomôcky, ktoré sa majú označiť ako STERILNÉ. Časť 2: Požiadavky na asepticky spracované zdravotnícke pomôcky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 866-1 (85 6540) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Biologické systémy na skúšanie sterilizátorov a sterilizačných postupov. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 866-2+AC (85 6540) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Biologické systémy na skúšanie sterilizátorov a sterilizačných postupov. Časť 2: Špeciálne systémy na použitie v sterilizátoroch sterilizujúcich etylénoxidom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 866-3 (85 6540) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Biologické systémy na skúšanie sterilizátorov a sterilizačných postupov. Časť 3: Špeciálne systémy na použitie v sterilizátoroch sterilizujúcich vlhkým teplom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 866-4 (85 6540) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2003

Biologické systémy na skúšanie sterilizátorov a sterilizačných postupov. Časť 4: Špeciálne systémy na používanie v sterilizátoroch sterilizujúcich ožarovaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 866-5 (85 6540) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2003

Biologické systémy na skúšanie sterilizátorov a sterilizačných postupov. Časť 5: Špeciálne systémy na používanie v sterilizátoroch sterilizujúcich nízkoteplotnou parou a formaldehydom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 866-6 (85 6540) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2003

Biologické systémy na skúšanie sterilizátorov a sterilizačných postupov. Časť 6: Špeciálne systémy na používanie v sterilizátoroch sterilizujúcich suchým teplom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 866-7 (85 6540) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2003

Biologické systémy na skúšanie sterilizátorov a sterilizačných postupov. Časť 7: Špeciálne požiadavky pre uzavreté biologické indikátorové systémy na používanie v sterilizátoroch sterilizujúcich vlhkým teplom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 866-8 (85 6540) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2003

Biologické systémy na skúšanie sterilizátorov a sterilizačných postupov. Časť 8: Špeciálne požiadavky pre uzavreté biologické indikátorové systémy na používanie v sterilizátoroch sterilizujúcich etylénoxidom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 867-1 (85 6541) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2000

Nebiologické systémy na použitie v sterilizátoroch. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 867-2 (85 6541) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2000

Nebiologické systémy na použitie v sterilizátoroch. Časť 2: Indikátory procesu sterilizácie (trieda A)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 867-3+AC (85 6541) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2000

Nebiologické systémy na použitie v sterilizátoroch. Časť 3: Špecifikácia indikátorov triedy B pre Bowieho-Dickovu skúšku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 867-4 (85 6541) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2003

Nebiologické systémy na používanie v sterilizátoroch. Časť 4: Špecifikácia indikátorov ako alternatíva Bowieho-Dickovej skúšky na dôkaz prieniku pary

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 867-4 (85 6541) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Nebiologické systémy na použitie v sterilizátoroch. Časť 4: Špecifikácia indikátorov, ktoré sa používajú na preukázanie prieniku pary ako alternatíva k Bowieho-Dickovmu testu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 867-5 (85 6541)

Dátum vydania: 01.06.2004

Nebiologické systémy na použitie v sterilizátoroch. Časť 5: Špecifikácia indikátorových systémov a skúšobných telies na overenie výkonnosti malých sterilizátorov typu B a typu S

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 867-5 (85 6541) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2003

Nebiologické systémy na používanie v sterilizátoroch. Časť 5: Špecifikácia indikátorov a skúšobných zariadení pre prevádzkovú skúšku malých sterilizátorov typu B a typu S

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 868-1 (85 6543) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych pomôcok určených na sterilizáciu. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 868-10 (85 6543) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych prostriedkov určených na sterilizáciu. Časť 10: Netkané polyolefínové materiály s vrstvou lepidla používané na výrobu teplom uzavierateľných priesvitných vreciek, hadičiek a vrchnákov. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 868-10 (85 6543) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2009

Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 10: Netkané polyolefínové materiály s vrstvou lepidla. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 868-10 (85 6543)

Dátum vydania: 01.06.2019

Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 10: Netkané polyolefínové materiály s vrstvou lepidla. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 868-2 (85 6543)

Dátum vydania: 01.08.2017

Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 2: Sterilizačný obal. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 868-2 (85 6543) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2009

Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 2: Sterilizačný obal. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 868-2 (85 6543) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych prístrojov určených na sterilizáciu. Časť 2: Sterilizácia. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 868-3 (85 6543) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych prístrojov určených na sterilizáciu. Časť 3: Papier používaný na výrobu papierových vriec (EN 868-4) a na výrobu priesvitných vriec a rúrok (EN 868-5). Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 868-3 (85 6543) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2009

Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 3: Papier používaný na výrobu papierových vreciek (EN 868-4) a na výrobu vreciek a zvitkov (EN 868-5). Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 868-3 (85 6543)

Dátum vydania: 01.08.2017

Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 3: Papier používaný na výrobu papierových vreciek (EN 868-4) a na výrobu vreciek a zvitkov (EN 868-5). Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 868-4 (85 6543)

Dátum vydania: 01.08.2017

Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 4: Papierové vrecká. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 868-4 (85 6543) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2009

Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 4: Papierové vrecká. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 868-4 (85 6543) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych prístrojov určených na sterilizáciu. Časť 4: Papierové vrecia. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 868-5 (85 6543) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych prístrojov určených na sterilizáciu. Časť 5: Teplom uzavierateľné a samolepiace priesvitné vrecia a rúrky z papiera a plastových fólií. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 868-5 (85 6543) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2009

Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 5: Uzavierateľné vrecká a zvitky z pórovitých materiálov a plastových fólií. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 868-5 (85 6543)

Dátum vydania: 01.06.2019

Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 5: Uzavierateľné vrecká a zvitky z pórovitých materiálov a plastových fólií. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 868-5/AC (85 6543) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2005

Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych prístrojov určených na sterilizáciu. Časť 5: Teplom uzavierateľné a samolepiace priesvitné vrecia a rúrky z papiera a plastových fólií. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 868-6 (85 6543) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2009

Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 6: Papier na nízkoteplotné sterilizačné procesy. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 868-6 (85 6543) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych prostriedkov určených na sterilizáciu. Časť 6: Papier na obaly používané v zdravotníctve na sterilizáciu etylénoxidom a žiarením. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 868-6 (85 6543)

Dátum vydania: 01.08.2017

Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 6: Papier na nízkoteplotné sterilizačné procesy. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 868-7 (85 6543)

Dátum vydania: 01.08.2017

Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 7: Papier s vrstvou lepidla na nízkoteplotné sterilizačné procesy. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 868-7 (85 6543) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych prostriedkov určených na sterilizáciu. Časť 7: Papier potiahnutý lepidlom na výrobu teplom uzavierateľných obalov na zdravotnícke účely určených na sterilizáciu etylénoxidom alebo žiarením. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 868-7 (85 6543) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2009

Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 7: Papier s vrstvou lepidla na nízkoteplotné sterilizačné procesy. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 868-8 (85 6543) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2009

Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 8: Kontajnery na opakované použitie pre parné sterilizátory podľa EN 285. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 868-8 (85 6543) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych prostriedkov určených na sterilizáciu. Časť 8: Opätovné použitie kontajnerov na sterilizáciu parou podľa EN 285. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 868-8 (85 6543)

Dátum vydania: 01.06.2019

Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 8: Kontajnery na opakované použitie pre parné sterilizátory podľa EN 285. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 868-9 (85 6543)

Dátum vydania: 01.06.2019

Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 9: Netkané polyolefínové materiály bez povlaku. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 868-9 (85 6543) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych prostriedkov určených na sterilizáciu. Časť 9: Netkané materiály z polyolefínov na výrobu teplom uzavierateľných priesvitných vreciek, hadičiek a vrchnákov. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 868-9 (85 6543) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2009

Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 9: Netkané polyolefínové materiály bez povlaku. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10993-1 (85 6510) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2009

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 1: Hodnotenie a skúšanie (ISO 10993-1: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10993-1 (85 6510) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 1: Hodnotenie a skúšanie (ISO 10993-1: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10993-1 (85 6510) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 1: Hodnotenie a skúšanie (ISO 10993-1: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10993-1 (85 6510) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1999

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 1: Hodnotenie a skúšanie (ISO 10993-1:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10993-1 (85 6510)

Dátum vydania: 01.06.2021

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 1: Hodnotenie a skúšanie v systéme manažérstva rizika (ISO 10993-1: 2018, vrátane opravenej verzie 2018-10)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10993-1 (85 6510) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2010

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 1: Hodnotenie a skúšanie v systéme manažérstva rizika (ISO 10993-1: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10993-1/AC (85 6510) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2010

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 1: Hodnotenie a skúšanie v systéme manažérstva rizika (ISO 10993-1: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10993-10 (85 6510)

Dátum vydania: 01.12.2013

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 10: Skúšky na dráždivosť a precitlivenosť pokožky (ISO 10993-10: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10993-10 (85 6510) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2010

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 10: Skúšky na dráždivosť a precitlivenosť pokožky (ISO 10993-10: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10993-10 (85 6510) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 10: Skúšky na dráždivosť a na oneskorenú precitlivenosť (ISO 10993-10: 2002, vrátane Amd 1:2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10993-10 (85 6519) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 10: Skúšky dráždivosti a precitlivenosti (ISO 10993-10:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10993-10 (85 6519) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 10: Skúšky na dráždivosť a na oneskorenú precitlivenosť (ISO 10993-10: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10993-10/A1 (85 6519) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2007

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 10: Skúšky na dráždivosť a na oneskorenú precitlivenosť (ISO 10993-10: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10993-11 (85 6510) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 11: Skúšky na systémovú toxicitu (ISO 10993-11: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10993-11 (85 6510)

Dátum vydania: 01.11.2018

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 11: Skúšky na systémovú toxicitu (ISO 10993-11: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10993-11 (85 6520) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 11: Skúšky na systémovú toxicitu (ISO 10993-11: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10993-11 (85 6520) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 11: Skúšky na systémovú toxicitu (ISO 10993-11:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10993-12 (85 6510) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 12: Príprava vzorky a referenčné materiály (ISO 10993-12: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10993-12 (85 6510) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2012

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 12: Príprava vzorky a referenčné materiály (ISO 10993-12: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10993-12 (85 6510)

Dátum vydania: 01.09.2021

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 12: Príprava vzorky a referenčné materiály (ISO 10993-12: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10993-12 (85 6521) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2008

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 12: Príprava vzorky a referenčné materiály (ISO 10993-12: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10993-12 (85 6521) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 12: Príprava vzorky a referenčné materiály (ISO 10993-12: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10993-12 (85 6521) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 12: Príprava vzoriek a referenčných materiálov (ISO 10993-12:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>