SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EN 1040 (85 7010) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2000

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Základná baktericídna aktivita. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1040 (85 7032)

Dátum vydania: 01.04.2006

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie základnej baktericídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12353 (85 7018) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2006

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Uchovávanie mikrobiálnych kmeňov používaných na stanovenie baktericídnej, mykobaktericídnej, sporicídnej a fungicídnej aktivity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12353 (85 7018) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Uchovávanie mikrobiálnych kmeňov používaných na stanovenie baktericídnej a fungicídnej aktivity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12353 (85 7018) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2013

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Uchovávanie mikrobiálnych kmeňov používaných na stanovenie baktericídnej (zahrnujúc Legionellu), mykobaktericídnej, sporicídnej, fungicídnej a virulocídnej aktivity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12353 (85 7018)

Dátum vydania: 01.01.2022

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Uchovávanie mikrobiálnych kmeňov používaných na stanovenie bakteriocídnej (vrátane Legionell), mykobakteriocídnej, sporicídnej, fungicídnej a virulocídnej (vrátane bakteriofágov) aktivity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1275 (85 7011) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2000

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Základná fungicídna aktivita. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1275 (85 7031)

Dátum vydania: 01.04.2006

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie základnej fungicídnej alebo kvasinkocídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1276 (85 7012) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2000

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie baktericídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov používaných v potravinárstve, priemysle, domácnostiach a v inštitucionálnych oblastiach. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1276 (85 7012) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2010

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie baktericídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov používaných v potravinárstve, priemysle, domácnostiach a v inštitucionálnych oblastiach. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1276 (85 7012)

Dátum vydania: 01.01.2020

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie baktericídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov používaných v potravinárstve, priemysle, domácnostiach a v inštitucionálnych oblastiach. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1276/AC (85 7012) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2010

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie baktericídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov používaných v potravinárstve, priemysle, domácnostiach a v inštitucionálnych oblastiach. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12791 (85 7030) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2016

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Dezinfekcia rúk v chirurgii. Skúšobné metódy a požiadavky (fáza 2, krok 2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12791 (85 7030) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2006

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Dezinfekcia rúk v chirurgii. Skúšobné metódy a požiadavky (fáza 2, krok 2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12791+A1 (85 7030)

Dátum vydania: 01.05.2018

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Dezinfekcia rúk v chirurgii. Skúšobné metódy a požiadavky (fáza 2, krok 2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13610 (85 7022)

Dátum vydania: 01.08.2003

Chemické dezinfekčné prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie virucídnej aktivity proti bakteriofágom chemických dezinfekčných prípravkov používaných v potravinárstve a v inom priemysle. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13623 (85 7039) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2011

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie baktericídnej aktivity chemického dezinfekčného prípravku vo vodných systémoch proti Legionelle pneumophile. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13623 (85 7039)

Dátum vydania: 01.02.2021

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie baktericídnej aktivity chemického dezinfekčného prípravku vo vodných systémoch proti Legionelle pneumophile. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13624 (85 7023)

Dátum vydania: 01.02.2022

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie fungicídnej aktivity chemických dezinfekčných prípravkov na nástrojoch používaných v oblasti medicíny. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13624 (85 7023) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2014

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie fungicídnej aktivity chemických dezinfekčných prípravkov na nástrojoch používaných v oblasti medicíny. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13624 (85 7023) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie fungicídnej aktivity chemických dezinfekčných prípravkov na nástrojoch používaných v oblasti medicíny. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13697 (85 7021) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna nepórovitá povrchová skúška na vyhodnotenie baktericídnej a/alebo fungicídnej aktivity chemických dezinfekčných prípravkov používaných v potravinárstve, priemysle, v domácnostiach a inštitúciách. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13697 (85 7021) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2015

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna nepórovitá povrchová skúška na vyhodnotenie baktericídnej a/alebo fungicídnej aktivity chemických dezinfekčných prípravkov používaných v potravinárstve, priemysle, v domácnostiach a inštitúciách. Skúšobná metóda a požiadavky bez mechanického pôsobenia (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13697+A1 (85 7021)

Dátum vydania: 01.12.2019

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna nepórovitá povrchová skúška na vyhodnotenie baktericídnej a/alebo fungicídnej aktivity chemických dezinfekčných prípravkov používaných v potravinárstve, priemysle, v domácnostiach a inštitúciách. Skúšobná metóda a požiadavky bez mechanického pôsobenia (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13704 (85 7019)

Dátum vydania: 01.01.2019

Chemické dezinfekčné prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie sporocídnej aktivity chemických dezinfekčných prípravkov používaných v potravinárstve, priemysle, v domácnostiach a inštitúciách. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13704 (85 7019) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Chemické dezinfekčné prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie sporocídnej aktivity chemických dezinfekčných prípravkov používaných v potravinárstve, priemysle, v domácnostiach a inštitúciách. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13726-1 (85 7020)

Dátum vydania: 01.10.2002

Skúšobné metódy na primárne ošetrenie poranenia. Časť 1: Absorpčné aspekty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13726-2 (85 7020)

Dátum vydania: 01.10.2002

Skúšobné metódy na primárne ošetrenie poranenia. Časť 2: Stupeň priepustnosti vlhkosti cez film

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13726-3 (85 7020)

Dátum vydania: 01.11.2003

Neaktívne zdravotnícke pomôcky. Skúšobné metódy na primárne obväzy. Časť 3: Vodotesnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13726-4 (85 7020)

Dátum vydania: 01.11.2003

Neaktívne zdravotnícke pomôcky. Skúšobné metódy na primárne obväzy. Časť 4: Prispôsobivosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13726-6 (85 7020) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2003

Neaktívne zdravotnícke pomôcky. Skúšobné metódy na primárne obväzy. Časť 6: Kontrola zápachu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13727 (85 7024) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie bakteriocídnej aktivity chemických dezinfekčných prípravkov na nástrojoch používaných v oblasti medicíny. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13727 (85 7024) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2012

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie bakteriocídnej aktivity chemických dezinfekčných prípravkov na nástrojoch používaných v oblasti medicíny. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13727+A1 (85 7024) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2014

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie bakteriocídnej aktivity v oblasti medicíny. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13727+A2 (85 7024)

Dátum vydania: 01.03.2016

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie bakteriocídnej aktivity chemických dezinfekčných prípravkov na nástrojoch používaných v oblasti medicíny. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14204 (85 7025)

Dátum vydania: 01.04.2013

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie mykobakteriocídnej aktivity chemických a antiseptických prípravkov používaných vo veterinárnej oblasti. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14204 (85 7025) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2004

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie mykobaktericídnej aktivity chemických a antiseptických prípravkov používaných vo veterinárnej oblasti. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14347 (85 7028)

Dátum vydania: 01.07.2005

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Základná sporicídna aktivita. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 1, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14349 (85 7026) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2008

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna povrchová skúška na vyhodnotenie bakteriálnej aktivity chemických a antiseptických prípravkov používaných vo veterinárnej oblasti na neporóznych povrchoch bez mechanického pôsobenia. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14349 (85 7026) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2005

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna povrchová skúška na vyhodnotenie bakteriálnej aktivity chemických a antiseptických prípravkov používaných vo veterinárnej oblasti na neporóznych povrchoch bez mechanického pôsobenia. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14349 (85 7026)

Dátum vydania: 01.04.2013

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna povrchová skúška na vyhodnotenie bakteriálnej aktivity chemických a antiseptických prípravkov používaných vo veterinárnej oblasti na neporóznych povrchoch bez mechanického pôsobenia. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14476 (85 7029) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2013

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie virulocídnej aktivity pre chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky používané v oblasti medicíny. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14476 (85 7029) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2005

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Viricídna kvantitatívna suspenzná skúška chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov používaných v oblasti medicíny. Skúšobné metódy a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14476+A1 (85 7029) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna skúška na vyhodnotenie virulocídnej aktivity pre chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky používané v oblasti medicíny. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 2) (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14476+A1 (85 7029) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2016

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna skúška na vyhodnotenie virulocídnej aktivity pre chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky používané v oblasti medicíny. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14476+A2 (85 7029)

Dátum vydania: 01.12.2019

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna skúška na vyhodnotenie virulocídnej aktivity pre chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky používané v oblasti medicíny. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14561 (85 7035)

Dátum vydania: 01.10.2006

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna skúška pomocou nosiča na vyhodnotenie baktericídnej aktivity pre nástroje používané v oblasti medicíny. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14562 (85 7036)

Dátum vydania: 01.10.2006

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna skúška pomocou nosiča na vyhodnotenie fungicídnej alebo kvasinkocídnej aktivity pre nástroje používané v oblasti medicíny. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14563 (85 7038)

Dátum vydania: 01.05.2009

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvalitatívna skúška pomocou nosiča na vyhodnotenie mykobaktericídnej a tuberkulocídnej aktivity chemických dezinfekčných prípravkov používaných na nástroje v oblasti medicíny. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14675 (85 7034) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie virulocídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov používaných vo veterinárstve. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14675 (85 7034)

Dátum vydania: 01.09.2015

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie virulocídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov používaných vo veterinárstve. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14885 (85 7037)

Dátum vydania: 01.06.2019

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Aplikácia európskych noriem na chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14885 (85 7037) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2016

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Aplikácia európskych noriem na chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14885 (85 7037) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Aplikácia európskych noriem na chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1499 (85 7013) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2000

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Hygienické umývanie rúk. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2/krok 2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1499 (85 7013)

Dátum vydania: 01.08.2013

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Hygienické umývanie rúk. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2/krok 2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1500 (85 7014)

Dátum vydania: 01.08.2013

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Hygienická dezinfekcia rúk. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2/krok 2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1500 (85 7014) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2000

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Hygienická dezinfekcia rúk. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2/krok 2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16437 (85 7040) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2014

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna povrchová skúška na vyhodnotenie baktericídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov používaných vo veterinárnej oblasti na pórovitých povrchoch bez mechanického pôsobenia. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16437+A1 (85 7040)

Dátum vydania: 01.02.2020

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna povrchová skúška na vyhodnotenie baktericídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov používaných vo veterinárnej oblasti na pórovitých povrchoch bez mechanického pôsobenia. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16438 (85 7041)

Dátum vydania: 01.08.2014

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna povrchová skúška na vyhodnotenie fungicídnej alebo kvasinkocídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov používaných vo veterinárnej oblasti na nepórovitých povrchoch bez mechanického pôsobenia. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1650 (85 7015)

Dátum vydania: 01.01.2020

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie fungicídnej alebo kvasinkocídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov používaných v potravinárstve, priemysle, domácnostiach a v inštitucionálnych oblastiach. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1650 (85 7015) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2000

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie fungicídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov používaných v potravinárstve, priemysle, domácnostiach a v inštitucionálnych oblastiach. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1650 (85 7015) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2008

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie fungicídnej alebo kvasinkocídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov používaných v potravinárstve, priemysle, domácnostiach a v inštitucionálnych oblastiach. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1650+A1 (85 7015) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2013

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie fungicídnej alebo kvasinkocídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov používaných v potravinárstve, priemysle, domácnostiach a v inštitucionálnych oblastiach. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1656 (85 7016) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2010

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie baktericídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov používaných vo veterinárstve. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2/krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1656 (85 7016)

Dátum vydania: 01.01.2020

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie baktericídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov používaných vo veterinárstve. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1656 (85 7016) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie baktericídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov používaných vo veterinárstve. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2/krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1656/AC (85 7016) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2010

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie baktericídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov používaných vo veterinárstve. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2/krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1657 (85 7017) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie fungicídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov používaných vo veterinárstve. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1657 (85 7033) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2006

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie základnej fungicídnej alebo kvasinkocídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov používaných vo veterinárstve. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1657/AC (85 7033) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2008

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie základnej fungicídnej alebo kvasinkocídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov používaných vo veterinárstve. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16615 (85 7042)

Dátum vydania: 01.09.2015

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna skúšobná metóda na vyhodnotenie bakteriocídnej aktivity na neporéznych povrchoch s mechanickým účinkom zamestnaneckých obrúskov alebo mopov v lekárskej oblasti. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16616 (85 7043)

Dátum vydania: 01.01.2016

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Chemicko-tepelná dezinfekcia bielizne. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16736 (85 7044)

Dátum vydania: 01.03.2016

Hodnotenie zdravotného rizika chemických látok. Požiadavky na poskytovanie zaškolenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16777 (85 7047)

Dátum vydania: 01.06.2019

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna nepórovitá povrchová skúška pre hodnotenie virucídnej aktivity chemických dezinfekčných prípravkov používaných v humánnej medicíne. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2/krok 2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17111 (85 7045)

Dátum vydania: 01.03.2019

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna skúška nosiča na vyhodnotenie virulicídnej aktivity na nástrojoch používaných v medicíne. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17122 (85 7049)

Dátum vydania: 01.03.2020

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna skúška na neporéznom povrchu na vyhodnotenie virulocídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov používaných vo veterinárnej oblasti. Skúšobné metódy a požiadavky. Fáza 2, krok 2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17272 (85 7050)

Dátum vydania: 01.07.2020

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Metódy dezinfekcie vo vzdušných priestoroch automatizovaným postupom. Stanovenie baktericídnej, mykobaktericídnej, sporicídnej, fungicídnej, kvasinkocídnej, virulocídnej a fagocídnej aktivity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17387 (85 7051)

Dátum vydania: 01.01.2022

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna skúška na neporéznom povrchu na vyhodnotenie bakteriocídnej a kvasinkocídnej a/alebo fungicídnej aktivity chemických dezinfekčných prípravkov používaných v zdravotníckej oblasti bez mechanického pôsobenia. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 928 (85 7016) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Diagnostické systémy in vitro. Návod na používanie noriem EN 29001, EN 46001, EN 29002 a EN 46002 v diagnostických lekárskych prostriedkoch in vitro

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10323 (85 7018)

Dátum vydania: 01.06.2013

Stomatológia. Priemery otvorov na disky a kotúče rotačných nástrojov (ISO 10323: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17296 (85 7046)

Dátum vydania: 01.06.2019

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Diferenciácia aktívnych a neaktívnych látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac