Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 09 7704 (09 7704) zrušená

Dátum vydania: 08.11.1989

Vznetové motory priemyslové, lodné a železničné. Čerpadlá pre chladiace systémy. Metóda výpočtu dopravovaného množstva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 09 7712 (09 7712) zrušená

Dátum vydania: 22.06.1987

Piestové spaľovacie motory. Chladiče voda-olej a voda-voda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11102-1 (09 7701) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2001

Piestové spaľovacie motory. Spúšťacie zariadenie s ručnou kľukou. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky a skúšky (ISO 11102-1:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11102-1 (09 7701)

Dátum vydania: 01.01.2010

Piestové spaľovacie motory. Spúšťacie zariadenie s ručnou kľukou. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky a skúšky (ISO 11102-1: 1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11102-2 (09 7701) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2001

Piestové spaľovacie motory. Spúšťacie zariadenie s ručnou kľukou. Časť 2: Metóda skúšania uhla vypnutia (ISO 11102-2:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11102-2 (09 7701)

Dátum vydania: 01.06.2009

Piestové spaľovacie motory. Spúšťacie zariadenie s ručnou kľukou. Časť 2: Metóda skúšania uhla vypnutia (ISO 11102-2:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac