SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 92 0201-1 (92 0201)

Dátum vydania: 01.12.2000

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0201-1/Z1 (92 0201)

Dátum vydania: 01.04.2002

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0201-1/Z2 (92 0201)

Dátum vydania: 01.06.2006

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0201-1/Z3 (92 0201)

Dátum vydania: 01.07.2020

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0201-1/Z3/Oa (92 0201)

Dátum vydania: 01.12.2020

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0201-2 (92 0201)

Dátum vydania: 01.07.2017

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0201-2 (92 0201) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0201-2 (92 0201) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2007

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0201-2/O1 (92 0201)

Dátum vydania: 01.08.2020

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0201-2/Z1 (92 0201) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0201-3 (92 0201)

Dátum vydania: 01.12.2000

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0201-3/Z1 (92 0201)

Dátum vydania: 01.04.2002

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0201-3/Z2 (92 0201)

Dátum vydania: 01.11.2010

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0201-3/Z3 (92 0201)

Dátum vydania: 01.01.2013

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0201-3/Z4 (92 0201)

Dátum vydania: 01.07.2020

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0201-4 (92 0201)

Dátum vydania: 01.12.2000

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4: Odstupové vzdialenosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0201-4/Z1 (92 0201)

Dátum vydania: 01.04.2002

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4: Odstupové vzdialenosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0201-4/Z2 (92 0201)

Dátum vydania: 01.06.2006

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4: Odstupové vzdialenosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0201-4/Z3 (92 0201)

Dátum vydania: 01.07.2020

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4: Odstupové vzdialenosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0201-4/Z3/Oa (92 0201)

Dátum vydania: 01.12.2020

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4: Odstupové vzdialenosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0202-1 (92 0202)

Dátum vydania: 01.06.1999

Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0203 (92 0203) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2010

Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0203 (92 0203)

Dátum vydania: 01.01.2013

Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0203/O1 (92 0203)

Dátum vydania: 01.04.2013

Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0204 (92 0204)

Dátum vydania: 01.03.2012

Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0205 (92 0205) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2012

Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky a klasifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0205 (92 0205)

Dátum vydania: 01.02.2014

Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky, klasifikácia a aplikácia výsledkov skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0205 (92 0205) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2010

Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických káblových systémov. Požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0205 (92 0205) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Správanie sa stavebných materiálov a výrobkov v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických káblových systémov. Požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0205/Z1 (92 0205) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2008

Správanie sa stavebných materiálov a výrobkov v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických káblových systémov. Požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0205/Z1 (92 0205)

Dátum vydania: 01.05.2019

Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky, klasifikácia a aplikácia výsledkov skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0205/Z2 (92 0205) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2008

Správanie sa stavebných materiálov a výrobkov v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických káblových systémov. Požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0205/Z3 (92 0205) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2009

Správanie sa stavebných materiálov a výrobkov v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických káblových systémov. Požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0206 (92 0206)

Dátum vydania: 01.09.2015

Správanie sa požiarnych konštrukcií. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických rozvádzačov nízkeho napätia. Požiadavky, skúšky, klasifikácia a aplikácia výsledkov skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0206 (92 0206) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2012

Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických rozvádzačov nízkeho napätia. Požiadavky, skúšky a klasifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0241 (92 0241)

Dátum vydania: 01.01.2012

Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0241/Z1 (92 0241)

Dátum vydania: 01.12.2012

Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13823 (92 0213) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Stavebné výrobky okrem podláh vystavené tepelnému pôsobeniu jednotlivého horiaceho prvku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13823 (92 0213) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2011

Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Stavebné výrobky okrem podláh vystavené tepelnému pôsobeniu jednotlivého horiaceho prvku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13823 (92 0213) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2011

Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Stavebné výrobky okrem podlahových krytín, vystavené tepelnému pôsobeniu osamelo horiaceho predmetu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13823 (92 0213) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2020

Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Stavebné výrobky okrem podlahových krytín, vystavené tepelnému pôsobeniu osamelo horiaceho predmetu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13823 (92 0213)

Dátum vydania: 01.11.2021

Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Stavebné výrobky okrem podlahových krytín, vystavené tepelnému pôsobeniu osamelo horiaceho predmetu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13823+A1 (92 0213) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2015

Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Stavebné výrobky okrem podlahových krytín, vystavené tepelnému pôsobeniu osamelo horiaceho predmetu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13823+A1 (92 0213) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2015

Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Stavebné výrobky okrem podlahových krytín, vystavené tepelnému pôsobeniu osamelo horiaceho predmetu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14390 (92 0215)

Dátum vydania: 01.06.2007

Skúšky reakcie na oheň. Veľkorozmerová referenčná izbová skúška výrobkov na povrchovú úpravu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15080-12 (92 0222)

Dátum vydania: 01.09.2011

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Časť 12: Nosné murované steny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15080-8 (92 0222)

Dátum vydania: 01.02.2010

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Časť 8: Nosníky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15254-2 (92 0220)

Dátum vydania: 01.01.2010

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Časť 2: Murivo a sadrové tvárnice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15254-3 (92 0220)

Dátum vydania: 01.03.2020

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Časť 3: Ľahké priečky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15254-4 (92 0220)

Dátum vydania: 01.11.2019

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Časť 4: Zasklené konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15254-4 (92 0220) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2019

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Časť 4: Zasklené konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15254-4 (92 0220) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2008

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Časť 4: Zasklené konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15254-4+A1 (92 0220) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2012

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Časť 4: Zasklené konštrukcie (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15254-5 (92 0220) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2010

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Časť 5: Sendvičové panely s kovovým plášťom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15254-5 (92 0220)

Dátum vydania: 01.11.2018

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Časť 5: Sendvičové panely s kovovým plášťom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15254-6 (92 0220)

Dátum vydania: 01.06.2014

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Časť 6: Závesné steny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15254-7 (92 0220) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2012

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné podhľady. Časť 7: Sendvičové panely s kovovým plášťom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15254-7 (92 0220)

Dátum vydania: 01.11.2018

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné podhľady. Časť 7: Konštrukcie z kovových sendvičových panelov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15269-1 (92 0223)

Dátum vydania: 01.11.2019

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 1: Základné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15269-1 (92 0223) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2010

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 1: Základné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15269-1/AC (92 0223)

Dátum vydania: 01.09.2020

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 1: Základné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15269-10 (92 0223)

Dátum vydania: 01.10.2011

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 10: Požiarna odolnosť zostáv oceľových rolovacích uzáverov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15269-11 (92 0223) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2018

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 11: Požiarna odolnosť otváracích textilných roliet

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15269-11+AC (92 0223)

Dátum vydania: 01.08.2019

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 11: Požiarna odolnosť otváracích textilných roliet

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15269-2 (92 0223)

Dátum vydania: 01.01.2013

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 2: Požiarna odolnosť otočných oceľových dverových zostáv so závesmi alebo čapmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15269-20 (92 0223) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2010

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 20: Tesnosť proti prieniku dymu zasklených otočných dverových zostáv so závesmi alebo čapmi, s oceľovou, drevenou a kovovou rámovou konštrukciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15269-20 (92 0223)

Dátum vydania: 01.04.2021

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 20: Tesnosť proti prieniku dymu dverí, uzáverov, posuvných textilných roliet a otváracích okien

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15269-3 (92 0223)

Dátum vydania: 01.01.2013

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 3: Požiarna odolnosť otočných dverových zostáv so závesmi alebo čapmi vyrobených z dreva a otváravých okien s dreveným rámom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15269-5 (92 0223) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2014

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 5: Požiarna odolnosť zasklených otočných dverových zostáv so závesmi alebo čapmi s kovovou rámovou konštrukciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15269-5+A1 (92 0223)

Dátum vydania: 01.03.2017

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 5: Požiarna odolnosť zasklených otočných dverových zostáv so závesmi alebo čapmi s kovovou rámovou konštrukciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15269-7 (92 0223)

Dátum vydania: 01.05.2010

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 7: Požiarna odolnosť oceľových posuvných dverových zostáv

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15725 (92 0224)

Dátum vydania: 01.11.2010

Protokoly o rozšírenej aplikácii požiarnej odolnosti stavebných výrobkov a častí stavieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15725/AC (92 0224)

Dátum vydania: 01.05.2012

Protokoly o rozšírenej aplikácii požiarnej odolnosti stavebných výrobkov a častí stavieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15882-1 (92 0221) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2012

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 1: Vzduchotechnické potrubia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15882-1+A1 (92 0221)

Dátum vydania: 01.05.2018

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 1: Vzduchotechnické potrubia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15882-2 (92 0221)

Dátum vydania: 01.09.2015

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 2: Klapky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15882-3 (92 0221) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2009

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 3: Tesnenie prestupov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15882-3 (92 0221)

Dátum vydania: 01.12.2009

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 3: Tesnenia prestupov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15882-4 (92 0221)

Dátum vydania: 01.09.2012

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 4: Tesnenia lineárnych stykov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15882-5 (92 0221)

Dátum vydania: 01.01.2022

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 5: Kombinované tesnenia prestupov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15998 (92 0225)

Dátum vydania: 01.02.2021

Sklo v stavebníctve. Bezpečnosť v prípade požiaru, požiarna odolnosť. Metodika skúšania pre zatriedenie skla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15998 (92 0225) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2011

Sklo v stavebníctve. Bezpečnosť v prípade požiaru, požiarna odolnosť. Metodika skúšania pre zatriedenie skla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16733 (92 0217)

Dátum vydania: 01.02.2017

Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Hodnotenie schopnosti stavebných výrobkov horieť postupujúcim tlením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17020-4 (92 0226)

Dátum vydania: 01.08.2021

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok trvanlivosti samouzatvárania dverových zostáv a otváracích okien s požiarnou odolnosťou a/alebo tesných proti prieniku dymu. Časť 4: Trvanlivosť samouzatvárania zasklených otočných dverových zostáv so závesmi alebo čapmi s kovovou rámovou konštrukciou a otváracích okien s požiarnou odolnosťou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 357 (92 0204) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Sklo v stavebníctve. Zasklené prvky s požiarnou odolnosťou. S priehľadnými alebo priesvitnými sklenými výrobkami. Klasifikácia odolnosti proti požiaru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11925-2 (92 0211) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Skúšky reakcie na oheň. Zápalnosť stavebných výrobkov vystavených priamemu pôsobeniu plameňového horenia. Časť 2: Skúška jednoplameňovým zdrojom (ISO 11925-2: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11925-2 (92 0211) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2011

Skúšky reakcie na oheň. Zápalnosť stavebných výrobkov vystavených priamemu pôsobeniu plameňového horenia. Časť 2: Skúška jednoplameňovým zdrojom (ISO 11925-2: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11925-2 (92 0211) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2011

Skúšky reakcie na oheň. Zapáliteľnosť stavebných výrobkov vystavených priamemu pôsobeniu plameňového horenia. Časť 2: Skúška jednoplameňovým zdrojom (ISO 11925-2: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11925-2 (92 0211) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2020

Skúšky reakcie na oheň. Zapáliteľnosť stavebných výrobkov vystavených priamemu pôsobeniu plameňového horenia. Časť 2: Skúška jednoplameňovým zdrojom (ISO 11925-2: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9239-1 (92 0212)

Dátum vydania: 01.03.2011

Skúšky reakcie podlahových krytín na oheň. Časť 1: Určovanie správania sa pri horení s použitím zdroja sálavého tepla (ISO 9239-1: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9239-1 (92 0212) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Skúšky reakcie podláh na oheň. Časť 1: Určovanie správania pri horení pri použití zdroja sálavého tepla (ISO 9239-1: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9239-1 (92 0212) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2010

Skúšky reakcie podláh na oheň. Časť 1: Určovanie správania pri horení pri použití zdroja sálavého tepla (ISO 9239-1: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 13785-1 (92 0214)

Dátum vydania: 01.02.2010

Skúšky reakcie vonkajších obkladov stien na oheň. Časť 1: Skúška na vzorke stredných rozmerov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 13785-2 (92 0214)

Dátum vydania: 01.08.2014

Skúšky reakcie vonkajších obkladov stien na oheň. Časť 2: Skúška na vzorke veľkých rozmerov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5657 (92 0200) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1996

Skúšky horľavosti. Reakcia na oheň. Zápalnosť stavebných výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5660-1 (92 0203) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1997

Požiarne skúšky. Reakcia na oheň. 1. časť: Rýchlosť uvoľňovania tepla zo stavebných výrobkov. (Metóda kónického kalorimetra)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P CEN/TS 15447 (92 0210)

Dátum vydania: 01.03.2007

Spôsob zostavenia a upevnenia pri skúškach reakcie na oheň podľa smernice o stavebných výrobkoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P CEN/TS 15447/Oa (92 0210)

Dátum vydania: 01.06.2012

Spôsob zostavenia a upevnenia pri skúškach reakcie na oheň podľa smernice o stavebných výrobkoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16988 (92 0216)

Dátum vydania: 01.12.2016

Odhad neistoty merania pri skúškach osamelo horiacim predmetom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac