SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 92 0400 (92 0400)

Dátum vydania: 01.07.2005

Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0400/Z1 (92 0400)

Dátum vydania: 01.07.2020

Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0405 (92 0405) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Skúšanie izolovaných a obojstranne povrstvených tlakových požiarnych hadíc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0435 (92 0435) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Stabilné hasiace zariadenia. Hasiace zariadenia na ťažkú penu. Ochrana nadzemnej nádrže

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12094-1 (92 0406) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12094-1 (92 0406)

Dátum vydania: 01.08.2004

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12094-1/O1 (92 0406)

Dátum vydania: 01.04.2011

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12094-10 (92 0406)

Dátum vydania: 01.08.2004

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 10: Požiadavky a skúšobné metódy na manometre a tlakové spínače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12094-10 (92 0406) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 10: Požiadavky a skúšobné metódy na manometre a tlakové spínače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12094-11 (92 0406) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 11: Požiadavky a skúšobné metódy na mechanické vážiace zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12094-11 (92 0406)

Dátum vydania: 01.08.2004

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 11: Požiadavky a skúšobné metódy na mechanické vážiace zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12094-12 (92 0406)

Dátum vydania: 01.08.2004

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 12: Požiadavky a skúšobné metódy na poplachové zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12094-12 (92 0406) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 12: Požiadavky a skúšobné metódy na poplachové zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12094-13 (92 0406)

Dátum vydania: 01.06.2003

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 13: Požiadavky a skúšobné metódy na spätné klapky a spätné ventily

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12094-13 (92 0406) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 13: Požiadavky a skúšobné metódy na spätné klapky a spätné ventily

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12094-13/O (92 0406)

Dátum vydania: 01.07.2004

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 13: Požiadavky a skúšobné metódy na spätné klapky a spätné ventily

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12094-16 (92 0406)

Dátum vydania: 01.08.2004

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 16: Požiadavky a skúšobné metódy na odorizačné zariadenia v nízkotlakových zariadeniach na CO2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12094-16 (92 0406) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 16: Požiadavky a skúšobné metódy na odorizačné zariadenia v nízkotlakových zariadeniach na CO2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12094-2 (92 0406)

Dátum vydania: 01.08.2004

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy na neelektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12094-2 (92 0406) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy na neelektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12094-3 (92 0406) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 3: Požiadavky a skúšobné metódy na zariadenia na ručné spúšťanie a zastavovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12094-3 (92 0406)

Dátum vydania: 01.08.2004

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 3: Požiadavky a skúšobné metódy na zariadenia na ručné spúšťanie a zastavovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12094-4 (92 0406)

Dátum vydania: 01.04.2005

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 4: Požiadavky a skúšobné metódy na ventilové zostavy a spúšťače pre nádoby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12094-5 (92 0406)

Dátum vydania: 01.12.2006

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 5: Požiadavky a skúšobné metódy na vysokotlakové a nízkotlakové sekčné ventily a ich ovládače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12094-5 (92 0406) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 5: Požiadavky a skúšobné metódy na vysokotlakové a nízkotlakové sekčné ventily a spúšťacie zariadenia systémov CO2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12094-5 (92 0406) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 5: Požiadavky a skúšobné metódy na vysokotlakové a nízkotlakové sekčné ventily a ich spúšťače v zariadeniach na CO2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12094-6 (92 0406) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Stabilné hasiace zariadenia. Prv-ky plynových hasiacich zariadení. Časť 6: Požiadavky a skúšobné metódy na neelektrické blokovacie zariadenia hasiacich zariadení na CO2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12094-6 (92 0406) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 6: Požiadavky a skúšobné metódy na neelektrické blokovacie zariadenia systémov CO2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12094-6 (92 0406)

Dátum vydania: 01.12.2006

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 6: Požiadavky a skúšobné metódy na neelektrické blokovacie zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12094-7 (92 0406) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 7: Požiadavky a skúšobné metódy na hubice systémov CO2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12094-7 (92 0406)

Dátum vydania: 01.12.2002

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 7: Požiadavky a skúšobné metódy na hubice v zariadeniach na CO2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12094-7/A1 (92 0406)

Dátum vydania: 01.11.2005

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 7: Požiadavky a skúšobné metódy na hubice v zariadeniach na CO2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12094-8 (92 0406)

Dátum vydania: 01.12.2006

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 8: Požiadavky a skúšobné metódy na prípojky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12094-8 (92 0406) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 8: Požiadavky a skúšobné metódy na pružné prípojky zariadení na CO2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12094-9 (92 0406)

Dátum vydania: 01.08.2004

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 9: Požiadavky a skúšobné metódy na špeciálne požiarne hlásiče

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12094-9 (92 0406) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 9: Požiadavky a skúšobné metódy na špeciálne požiarne hlásiče

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12259-1+A1 (92 0407)

Dátum vydania: 01.06.2003

Stabilné hasiace zariadenia. Časti sprinklerových a vodných rozstrekovacích zariadení. Časť 1: Sprinklery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12259-1+A1 (92 0407) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Stabilné hasiace zariadenia. Súčasti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie sústavy. Časť 1: Sprinklery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12259-1+A1/A2 (92 0407)

Dátum vydania: 01.12.2004

Stabilné hasiace zariadenia. Časti sprinklerových a vodných rozstrekovacích zariadení. Časť 1: Sprinklery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12259-1+A1/A3 (92 0407)

Dátum vydania: 01.09.2006

Stabilné hasiace zariadenia. Časti sprinklerových a vodných rozstrekovacích zariadení. Časť 1: Sprinklery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12259-14 (92 0407) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2021

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 14: Sprinklery pre budovy na bývanie a ubytovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12259-14+A1 (92 0407)

Dátum vydania: 01.08.2022

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 14: Sprinklery pre budovy na bývanie a ubytovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12259-2 (92 0407) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Stabilné hasiace zariadenia. Súčasti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie sústavy. Časť 2: Mokré ventilové stanice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12259-2 (92 0407)

Dátum vydania: 01.08.2002

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 2: Mokré ventilové stanice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12259-2/A1 (92 0407) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Stabilné hasiace zariadenia. Súčasti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie sústavy. Časť 2: Mokré ventilové stanice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12259-2/A1 (92 0407)

Dátum vydania: 01.11.2004

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 2: Mokré ventilové stanice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12259-2/A2 (92 0407) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 2: Mokré ventilové stanice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12259-2/A2 (92 0407)

Dátum vydania: 01.08.2006

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 2: Mokré ventilové stanice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12259-2/AC (92 0407)

Dátum vydania: 01.12.2005

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 2: Mokré ventilové stanice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12259-3 (92 0407)

Dátum vydania: 01.08.2002

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 3: Suché ventilové stanice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12259-3 (92 0407) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Stabilné hasiace zariadenia. Súčasti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie sústavy. Časť 3: Suché ventilové stanice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12259-3/A1 (92 0407) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Stabilné hasiace zariadenia. Súčasti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie sústavy. Časť 3: Suché ventilové stanice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12259-3/A1 (92 0407)

Dátum vydania: 01.11.2004

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 3: Suché ventilové stanice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12259-3/A2 (92 0407) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2006

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 3: Suché ventilové stanice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12259-3/A2 (92 0407)

Dátum vydania: 01.12.2006

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 3: Suché ventilové stanice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12259-4 (92 0407)

Dátum vydania: 01.08.2002

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 4: Poplachové zariadenia s vodnou turbínou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12259-4 (92 0407) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Stabilné hasiace zariadenia. Súčasti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie sústavy. Časť 4: Poplachové zvony

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12259-4/A1 (92 0407) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Stabilné hasiace zariadenia. Súčasti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie sústavy. Časť 4: Poplachové zvony

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12259-4/A1 (92 0407)

Dátum vydania: 01.07.2003

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 4: Poplachové zariadenia s vodnou turbínou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12259-5 (92 0407) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2003

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty sprinklerových a vodných rozstrekovacích zariadení. Časť 5: Spínače prietokov vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12259-5 (92 0407)

Dátum vydania: 01.02.2004

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky sprinklerových a vodných rozstrekovacích zariadení. Časť 5: Indikátory prietoku vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12259-9 (92 0407)

Dátum vydania: 01.11.2019

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 9: Zavodňovacie ventilové stanice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12416-1 (92 0420) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2003

Stabilné hasiace zriadenia. Práškové zariadenia. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12416-1 (92 0420) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Stabilné hasiace zariadenia. Práškové sústavy. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na prvky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12416-1/A1 (92 0420) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2004

Stabilné hasiace zriadenia. Práškové zariadenia. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12416-1+A2 (92 0420)

Dátum vydania: 01.12.2007

Stabilné hasiace zariadenia. Práškové zariadenia. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12416-2 (92 0420) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Stabilné hasiace zariadenia. Práškové sústavy. Časť 2: Navrhovanie, konštrukcia a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12416-2 (92 0420) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Stabilné hasiace zariadenia. Práškové zariadenia. Časť 2: Navrhovanie, konštrukcia a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12416-2+A1 (92 0420)

Dátum vydania: 01.12.2007

Stabilné hasiace zariadenia. Práškové zariadenia. Časť 2: Navrhovanie, konštrukcia a údržba (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12845 (92 0408) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Stabilné hasiace zariadenia. Automatické sprinklerové systémy. Návrh, inštalácia a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12845 (92 0408) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Stabilné hasiace zariadenia. Automatické sprinklerové systémy. Návrh, inštalácia a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12845 (92 0408) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2015

Stabilné hasiace zariadenia. Automatické sprinklerové systémy. Návrh, inštalácia a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12845/AC (92 0408) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2016

Stabilné hasiace zariadenia. Automatické sprinklerové systémy. Návrh, inštalácia a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12845+A1 (92 0408) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2020

Stabilné hasiace zariadenia. Automatické sprinklerové systémy. Navrhovanie, inštalovanie a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12845+A1 (92 0408)

Dátum vydania: 01.12.2021

Stabilné hasiace zariadenia. Automatické sprinklerové systémy. Navrhovanie, inštalovanie a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12845+A2 (92 0408) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Stabilné hasiace zariadenia. Automatické sprinklerové systémy. Návrh, inštalácia a údržba (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13565-1 (92 0409) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2004

Stabilné hasiace zariadenia. Penové zariadenia. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13565-1 (92 0409) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Stabilné hasiace zariadenia. Penové zariadenia. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13565-1 (92 0409)

Dátum vydania: 01.10.2019

Stabilné hasiace zariadenia. Penové zariadenia. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13565-1+A1 (92 0409) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2008

Stabilné hasiace zariadenia. Penové zariadenia. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13565-2 (92 0409) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2009

Stabilné hasiace zariadenia. Penové zariadenia. Časť 2: Navrhovanie, konštrukcia a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13565-2 (92 0409) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2019

Stabilné hasiace zariadenia. Penové zariadenia. Časť 2: Navrhovanie, konštrukcia a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13565-2/AC (92 0409) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2011

Stabilné hasiace zariadenia. Penové zariadenia. Časť 2: Navrhovanie, konštrukcia a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13565-2+AC (92 0409) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2019

Stabilné hasiace zariadenia. Penové zariadenia. Časť 2: Navrhovanie, konštrukcia a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13565-2+AC (92 0409)

Dátum vydania: 01.09.2020

Stabilné hasiace zariadenia. Penové zariadenia. Časť 2: Projektovanie, konštrukcia a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13565-2+AC//AC (92 0409)

Dátum vydania: 01.09.2021

Stabilné hasiace zariadenia. Penové zariadenia. Časť 2: Projektovanie, konštrukcia a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14540 (92 0412)

Dátum vydania: 01.02.2016

Požiarne hadice. Nepresakujúce ploché hadice do nástenných hydrantov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14540 (92 0412) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2015

Požiarne hadice. Nepresakujúce ploché hadice do nástenných hydrantov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14540 (92 0412) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2004

Požiarne hadice. Hadice s nepresakujúcou vrstvou pre stabilné hasiace zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14540 (92 0412) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Požiarne hadice. Nepresakujúce ploché hadice do nástenných hydrantov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14540+A1 (92 0412) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2007

Požiarne hadice. Nepresakujúce ploché hadice do nástenných hydrantov (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14604 (92 0425)

Dátum vydania: 01.03.2006

Dymové signalizačné zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14604/AC (92 0425)

Dátum vydania: 01.04.2009

Dymové signalizačné zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14972-1 (92 0440) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2021

Stabilné hasiace zariadenia. Systémy na vodnú hmlu. Časť 1: Navrhovanie, inštalovanie, kontrola a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14972-1 (92 0440)

Dátum vydania: 01.07.2022

Stabilné hasiace zariadenia. Systémy na vodnú hmlu. Časť 1: Projektovanie, inštalovanie, kontrola a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14972-10 (92 0440)

Dátum vydania: 01.08.2022

Stabilné hasiace zariadenia. Systémy na vodnú hmlu. Časť 10: Protokol o skúške systémov s otvorenými stranovými dýzami pre ochranu átrií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14972-14 (92 0440)

Dátum vydania: 01.12.2021

Stabilné hasiace zariadenia. Systémy na vodnú hmlu. Časť 14: Protokol o skúške systémov s otvorenými dýzami pre spaľovacie turbíny s krytom s objemom nad 260 m3

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14972-15 (92 0440)

Dátum vydania: 01.12.2021

Stabilné hasiace zariadenia. Systémy na vodnú hmlu. Časť 15: Protokol o skúške systémov s otvorenými dýzami pre spaľovacie turbíny s krytom s objemom najviac 260 m3

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14972-16 (92 0440)

Dátum vydania: 01.02.2020

Stabilné hasiace zariadenia. Systémy na vodnú hmlu. Časť 16: Skúšobný protokol pre systémy s otvorenou hubicou určené pre priemyselné sporáky s olejom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14972-3 (92 0440)

Dátum vydania: 01.11.2021

Stabilné hasiace zariadenia. Systémy na vodnú hmlu. Časť 3: Protokol o skúške systémov s automatickou dýzou pre kancelárske priestory, školy a hotely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>