SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EN 12065 (92 0530)

Dátum vydania: 01.10.2000

Zariadenia a príslušenstvo na skvapalnený zemný plyn. Skúšanie penidiel určených na výrobu strednej a ľahkej peny a hasiacich práškov používaných na požiare skvapalneného zemného plynu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12101-1 (92 0550)

Dátum vydania: 01.04.2006

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 1: Zábrany proti šíreniu splodín horenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12101-1/A1 (92 0550)

Dátum vydania: 01.09.2006

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 1: Zábrany proti šíreniu splodín horenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12101-10 (92 0550)

Dátum vydania: 01.04.2006

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 10: Napájací zdroj

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12101-10/AC (92 0550)

Dátum vydania: 01.02.2008

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 10: Napájací zdroj

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12101-13 (92 0550)

Dátum vydania: 01.08.2022

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 13: Zariadenia na vytvorenie rozdielu tlaku (PDS). Projektovanie a výpočtové metódy, inštalovanie, skúšanie akceptovateľnosti, bežné skúšanie a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12101-2 (92 0550)

Dátum vydania: 01.09.2017

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 2: Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia s prirodzeným odsávaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12101-2 (92 0550) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 2: Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia s prirodzeným odsávaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12101-2 (92 0550) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Zariadenia na odvod dymu a tepla. Časť 2: Požiadavky na zariadenia na odvod tepla a splodín horenia s prirodzeným odsávaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12101-3 (92 0550) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Zariadenia na odvod dymu a tepla. Časť 3: Požiadavky na odsávacie ventilátory dymu a tepla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12101-3 (92 0550) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 3: Požiadavky na odsávacie ventilátory tepla a splodín horenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12101-3 (92 0550)

Dátum vydania: 01.12.2015

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 3: Požiadavky na odsávacie ventilátory tepla a splodín horenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12101-3/AC (92 0550) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2006

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 3: Požiadavky na odsávacie ventilátory tepla a splodín horenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12101-6 (92 0550) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2005

Zariadenia na odvod dymu a splodín horenia. Časť 6: Požiadavky na zostavy vetracích systémov na základe rozdielu tlakov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12101-6 (92 0550)

Dátum vydania: 01.12.2006

Zariadenia na odvod dymu a splodín horenia. Časť 6: Zariadenia na vytvorenie rozdielu tlaku. Zostavy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12101-6 (92 0550)

Dátum vydania: 01.08.2022

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 6: Špecifikácie na zariadenia na vytvorenie rozdielu tlaku. Zostavy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12101-6/AC (92 0550)

Dátum vydania: 01.06.2007

Zariadenia na odvod dymu a splodín horenia. Časť 6: Zariadenia na vytvorenie rozdielu tlaku. Zostavy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12101-7 (92 0550) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2011

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 7: Úseky potrubí na odvod splodín horenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12101-7 (92 0550)

Dátum vydania: 01.08.2012

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 7: Úseky potrubí na odvod splodín horenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12101-8 (92 0550)

Dátum vydania: 01.09.2012

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 8: Dymové klapky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12101-8 (92 0550) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2011

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 8: Klapky na reguláciu odvodu splodín horenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1568-1 (92 0535) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2008

Hasiace látky. Penidlá. Časť 1: Technické podmienky penidiel pre stredné peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1568-1 (92 0535) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2008

Hasiace látky. Penidlá. Časť 1: Technické podmienky penidiel pre stredné peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1568-1 (92 0535) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Hasiace látky. Penidlá. Časť 1: Technické podmienky penidiel pre stredné peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1568-1 (92 0535) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Hasiace látky. Penidlá. Časť 1: Technické podmienky penidiel pre stredné peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1568-1 (92 0535) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2018

Hasiace látky. Penidlá. Časť 1: Technické podmienky penidiel pre stredné peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1568-1 (92 0535)

Dátum vydania: 01.05.2019

Hasiace látky. Penidlá. Časť 1: Technické podmienky penidiel pre stredné peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1568-1/AC (92 0535) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2010

Hasiace látky. Penidlá. Časť 1: Technické podmienky penidiel pre stredné peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1568-2 (92 0535) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2008

Hasiace látky. Penidlá. Časť 2: Technické podmienky penidiel pre ľahké peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1568-2 (92 0535) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2008

Hasiace látky. Penidlá. Časť 2: Technické podmienky penidiel pre ľahké peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1568-2 (92 0535) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Hasiace látky. Penidlá. Časť 2: Technické podmienky penidiel pre ľahké peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1568-2 (92 0535) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Hasiace látky. Penidlá. Časť 2: Technické podmienky penidiel pre ľahké peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1568-2 (92 0535)

Dátum vydania: 01.05.2019

Hasiace látky. Penidlá. Časť 2: Technické podmienky penidiel pre ľahké peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1568-2 (92 0535) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2018

Hasiace látky. Penidlá. Časť 2: Technické podmienky penidiel pre ľahké peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1568-2/AC (92 0535) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2010

Hasiace látky. Penidlá. Časť 2: Technické podmienky penidiel pre ľahké peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1568-3 (92 0535) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2008

Hasiace látky. Penidlá. Časť 3: Technické podmienky penidiel pre ťažké peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1568-3 (92 0535) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2008

Hasiace látky. Penidlá. Časť 3: Technické podmienky penidiel pre ťažké peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1568-3 (92 0535) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Hasiace látky. Penidlá. Časť 3: Technické podmienky penidiel pre ťažké peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1568-3 (92 0535) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Hasiace látky. Penidlá. Časť 3: Technické podmienky penidiel pre ťažké peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1568-3 (92 0535) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2018

Hasiace látky. Penidlá. Časť 3: Technické podmienky penidiel pre ťažké peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1568-3 (92 0535)

Dátum vydania: 01.05.2019

Hasiace látky. Penidlá. Časť 3: Technické podmienky penidiel pre ťažké peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1568-3/AC (92 0535) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2010

Hasiace látky. Penidlá. Časť 3: Technické podmienky penidiel pre ťažké peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1568-4 (92 0535) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2008

Hasiace látky. Penidlá. Časť 4: Technické podmienky penidiel pre ťažké peny na povrchové použitie na kvapaliny miešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1568-4 (92 0535) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2008

Hasiace látky. Penidlá. Časť 4: Technické podmienky penidiel pre ťažké peny na povrchové použitie na kvapaliny miešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1568-4 (92 0535) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Hasiace látky. Penidlá. Časť 4: Technické podmienky penidiel pre ťažké peny na povrchové použitie na kvapaliny miešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1568-4 (92 0535) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Hasiace látky. Penidlá. Časť 4: Technické podmienky penidiel pre ťažké peny na povrchové použitie na kvapaliny miešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1568-4 (92 0535)

Dátum vydania: 01.05.2019

Hasiace látky. Penidlá. Časť 4: Technické podmienky penidiel pre ťažké peny na povrchové použitie na kvapaliny miešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1568-4 (92 0535) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2018

Hasiace látky. Penidlá. Časť 4: Technické podmienky penidiel pre ťažké peny na povrchové použitie na kvapaliny miešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1568-4/AC (92 0535) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2010

Hasiace látky. Penidlá. Časť 4: Technické podmienky penidiel pre ťažké peny na povrchové použitie na kvapaliny miešateľné s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16856 (92 0502)

Dátum vydania: 01.09.2020

Prenosné dávkovacie aerosólové zariadenia na účely hasenia požiarov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17407 (92 0505)

Dátum vydania: 01.02.2021

Prenosné zariadenia na dodávku hasiacich látok hasičskými striekačkami. Zberače a rozdeľovače PN 16

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1866 (92 0510) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Pojazdné hasiace prístroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1866 (92 0510) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Pojazdné hasiace prístroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1866 (92 0510) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2000

Pojazdné hasiace prístroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1866-1 (92 0510)

Dátum vydania: 01.02.2008

Pojazdné hasiace prístroje. Časť 1: Charakteristiky, prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1866-2 (92 0510)

Dátum vydania: 01.02.2016

Pojazdné hasiace prístroje. Časť 2: Požiadavky na konštrukciu, odolnosť proti tlaku a mechanické skúšky hasiacich prístrojov s najvyšším dovolenýmm tlakom 30 bar alebo menším, ktoré spĺňajú požiadavky EN 1866-1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1866-2 (92 0510) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2014

Pojazdné hasiace prístroje. Časť 2:Požiadavky na konštrukciu, odolnosť proti tlaku a mechanické skúšky hasiacich prístrojov pri najvyššom dovolenom tlaku, ktorý sa rovná 30 bar, v súlade s požiadavkami EN 1866-1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1866-3 (92 0510)

Dátum vydania: 01.11.2013

Pojazdné hasiace prístroje. Časť 3: Požiadavky na zostavu, konštrukciu a odolnosť proti tlaku hasiacich prístrojov CO2 v súlade s požiadavkami EN 1866-1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 25923 (92 0521) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1998

Požiarna ochrana. Hasiace látky. Oxid uhličitý

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 27201-1 (92 0522)

Dátum vydania: 01.05.1999

Požiarna ochrana. Hasiace látky. Halogénované uhľovodíky. Časť 1: Požiadavky na halón 1211 a halón 1301

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 27201-2 (92 0522)

Dátum vydania: 01.05.1999

Požiarna ochrana. Hasiace látky. Halogénované uhľovodíky. Časť 2: Zásady bezpečnej manipulácie a postupov prečerpávania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 3-1 (92 0501) zrušená

Dátum vydania: 19.06.1998

Prenosné hasiace prístroje. Časť 1: Druhy, čas činnosti, skúšobné modely požiarov triedy A a B

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 3-10 (92 0501)

Dátum vydania: 01.05.2010

Prenosné hasiace prístroje. Časť 10: Ustanovenia o posudzovaní zhody prenosných hasiacich prístrojov podľa EN 3-7

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 3-2 (92 0501) zrušená

Dátum vydania: 19.06.1998

Prenosné hasiace prístroje. Časť 2: Skúška tesnosti, skúška elektrickej vodivosti, skúška zhutňovania, osobitné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 3-3 (92 0501) zrušená

Dátum vydania: 19.06.1998

Prenosné hasiace prístroje. Časť 3: Konštrukcia, tlaková odolnosť, mechanické skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 3-4 (92 0501) zrušená

Dátum vydania: 19.06.1998

Prenosné hasiace prístroje. Časť 4: Množstvá náplní, minimálne požiadavky na účinnosť hasenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 3-5 (92 0501) zrušená

Dátum vydania: 19.06.1998

Prenosné hasiace prístroje. Časť 5: Doplnkové požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 3-5/AC (92 0501) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2000

Prenosné hasiace prístroje. Časť 5: Doplnkové požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 3-6 (92 0501) zrušená

Dátum vydania: 19.06.1998

Prenosné hasiace prístroje. Časť 6: Ustanovenia o potvrdení zhody prenosných hasiacich prístrojov podľa EN 3. Časť 1 až Časť 5

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 3-6/A1 (92 0501) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2000

Prenosné hasiace prístroje. Časť 6: Ustanovenia o potvrdení zhody prenosných hasiacich prístrojov podľa EN 3. Časť 1 až Časť 5

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 3-7 (92 0501) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Prenosné hasiace prístroje. Časť 7: Charakteristiky, prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3-7 (92 0501) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2004

Prenosné hasiace prístroje. Časť 7: Charakteristiky, prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 3-7+A1 (92 0501)

Dátum vydania: 01.03.2008

Prenosné hasiace prístroje. Časť 7: Charakteristiky, požiadavky na vlastnosti a skúšobné metódy (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 3-8 (92 0501) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2007

Prenosné hasiace prístroje. Časť 8: Dodatočné požiadavky k EN 3-7 na konštrukciu, odolnosť proti tlaku a mechanické skúšky hasiacich prístrojov pri najvyššom dovolenom tlaku, ktorý sa rovná 30 bar alebo je nižší

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3-8 (92 0501) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2021

Prenosné hasiace prístroje. Časť 8: Požiadavky k EN 3-7 na konštrukciu, odolnosť proti tlaku a mechanické skúšky hasiacich prístrojov pri najvyššom dovolenom tlaku, ktorý sa rovná 30 bar alebo je nižší

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 3-8 (92 0501)

Dátum vydania: 01.04.2022

Prenosné hasiace prístroje. Časť 8: Požiadavky na konštrukciu, odolnosť proti tlaku a mechanické skúšky hasiacich prístrojov, ktoré vyhovujú požiadavkám EN 3-7, pri maximálnom dovolenom tlaku, ktorý sa rovná alebo je nižší ako 30 barov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 3-8/AC (92 0501) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2008

Prenosné hasiace prístroje. Časť 8: Dodatočné požiadavky k EN 3-7 na konštrukciu, odolnosť proti tlaku a mechanické skúšky hasiacich prístrojov pri najvyššom dovolenom tlaku, ktorý sa rovná 30 bar alebo je nižší

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 3-9 (92 0501)

Dátum vydania: 01.07.2007

Prenosné hasiace prístroje. Časť 9: Dodatočné požiadavky k EN 3-7 na tlakovú odolnosť hasiacich prístrojov CO2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 3-9/AC (92 0501)

Dátum vydania: 01.03.2008

Prenosné hasiace prístroje. Časť 9: Dodatočné požiadavky k EN 3-7 na tlakovú odolnosť hasiacich prístrojov CO2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 615 (92 0540)

Dátum vydania: 01.10.2009

Požiarna ochrana. Hasiace látky. Požiadavky na prášky (okrem práškov triedy D)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 615 (92 0540) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Požiarna ochrana. Hasiace látky. Požiadavky na prášky (okrem práškov triedy D)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 615/A1 (92 0540) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Požiarna ochrana. Hasiace látky. Požiadavky na prášky (okrem práškov triedy D)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 615/AC (92 0540) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2006

Požiarna ochrana. Hasiace látky. Požiadavky na prášky (okrem práškov triedy D)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5923 (92 0521)

Dátum vydania: 01.03.2013

Zariadenia na ochranu pred požiarmi a na hasenie požiarov. Hasiace látky. Oxid uhličitý (ISO 5923: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 12101-4 (92 0550)

Dátum vydania: 01.04.2009

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 4: Inštalované vetracie systémy na odvod tepla a splodín horenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 12101-5 (92 0550)

Dátum vydania: 01.04.2006

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 5: Návody na hodnotenie funkčných požiadaviek a výpočtové postupy pre vetracie systémy na odvod tepla a splodín horenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15642 (92 0501)

Dátum vydania: 01.06.2011

Jednotné skúšobné metódy na skúšky podľa EN 3-7

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15642 (92 0501) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2008

Jednotné skúšobné metódy na skúšky podľa EN 3-7

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI CR 13934 (92 0501) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Interpretácia normy EN 3. Prenosné hasiace prístroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac