SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 92 0800 (92 0800)

Dátum vydania: 01.04.2002

Požiarna bezpečnosť stavieb. Horľavé kvapaliny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 92 0801 (92 0801) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1996

Tlakové skúšky požiarnych hadíc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13238 (92 0830) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2003

Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Postupy kondicionovania a všeobecné pravidlá pre výber podkladov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13238 (92 0830)

Dátum vydania: 01.08.2010

Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Postupy kondicionovania a všeobecné pravidlá pre výber podkladov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13381-1 (92 0814) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2015

Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 1: Vodorovné ochranné membrány

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13381-1 (92 0814)

Dátum vydania: 01.11.2020

Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 1: Vodorovné ochranné membrány

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13381-10 (92 0814)

Dátum vydania: 01.09.2020

Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 10: Ochrana aplikovaná na oceľové tyče s plným prierezom namáhané ťahom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13381-2 (92 0814)

Dátum vydania: 01.08.2015

Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 2: Zvislé ochranné membrány

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13381-3 (92 0814)

Dátum vydania: 01.08.2015

Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 3: Ochrana aplikovaná na betónové prvky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13381-4 (92 0814)

Dátum vydania: 01.10.2013

Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 4: Pasívna ochrana aplikovaná na oceľové prvky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13381-5 (92 0814)

Dátum vydania: 01.05.2015

Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 5: Ochrana aplikovaná na kompozitné prvky betón/profilovaný oceľový plech

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13381-6 (92 0814)

Dátum vydania: 01.11.2012

Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 6: Ochrana aplikovaná na oceľové duté prvky vyplnené betónom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13381-7 (92 0814)

Dátum vydania: 01.11.2019

Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 7: Ochrana aplikovaná na drevené prvky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13381-8 (92 0814)

Dátum vydania: 01.10.2013

Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 8: Reagujúca ochrana aplikovaná na oceľové prvky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13381-8 (92 0814) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2010

Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 8: Ochrana aplikovaná na oceľové prvky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13381-9 (92 0814)

Dátum vydania: 01.12.2015

Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 9: Ochranné systémy aplikované na oceľové nosníky s otvormi v stojine

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13501-1 (92 0850)

Dátum vydania: 01.11.2019

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13501-1 (92 0850) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2019

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13501-1 (92 0850) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13501-1 (92 0850) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13501-1+A1 (92 0850) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2010

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13501-1+A1/O1 (92 0850) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2012

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13501-1+A1/Z1 (92 0850) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2017

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13501-2 (92 0850) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2016

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13501-2 (92 0850)

Dátum vydania: 01.03.2018

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13501-2 (92 0850) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2008

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13501-2 (92 0850) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13501-2 (92 0850) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13501-2+A1 (92 0850) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2010

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení) (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13501-3 (92 0850) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 3: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti výrobkov používaných v prevádzkových inštaláciách stavieb. Potrubia s požiarnou odolnosťou a požiarne klapky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13501-3 (92 0850) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2006

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 3: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti výrobkov a prvkov používaných v prevádzkových zariadeniach stavieb. Potrubia s požiarnou odolnosťou a požiarne klapky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13501-3+A1 (92 0850)

Dátum vydania: 01.03.2010

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 3: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti výrobkov a prvkov používaných v prevádzkových zariadeniach stavieb. Potrubia s požiarnou odolnosťou a požiarne klapky (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13501-4 (92 0850)

Dátum vydania: 01.03.2018

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 4: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti prvkov zariadení na odvod splodín horenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13501-4 (92 0850) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2016

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 4: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti prvkov zariadení na odvod splodín horenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13501-4 (92 0850) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2007

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 4: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti prvkov zariadení na odvod splodín horenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13501-4+A1 (92 0850) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2010

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 4: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti prvkov zariadení na odvod splodín horenia (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13501-5 (92 0850) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2016

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 5: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok striech namáhaných vonkajším ohňom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13501-5 (92 0850)

Dátum vydania: 01.03.2018

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 5: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok striech namáhaných vonkajším ohňom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13501-5 (92 0850) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2006

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 5: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok striech namáhaných vonkajším ohňom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13501-5 (92 0850) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 5: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok zaťaženia striech vonkajším požiarom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13501-5/AC (92 0850) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2007

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 5: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok striech namáhaných vonkajším ohňom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13501-5/AC2 (92 0850) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2009

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 5: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok striech namáhaných vonkajším ohňom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13501-5+A1 (92 0850) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2010

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 5: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok striech namáhaných vonkajším ohňom (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13501-6 (92 0850) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2014

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 6: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň elektrických káblov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13501-6 (92 0850) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2015

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 6: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie elektrických káblov na oheň

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13501-6 (92 0850) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2019

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 6: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie silnoprúdových káblov, riadiacich káblov a komunikačných káblov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13501-6 (92 0850)

Dátum vydania: 01.11.2019

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 6: Klasifikácia silnoprúdových, riadiacich a komunikačných káblov využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1363-1 (92 0808) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2020

Skúšanie požiarnej odolnosti. Časť 1: Základné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1363-1 (92 0808)

Dátum vydania: 01.02.2021

Skúšanie požiarnej odolnosti. Časť 1: Základné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1363-1 (92 0808) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2013

Skúšanie požiarnej odolnosti. Časť 1: Základné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1363-1 (92 0808) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Skúšanie požiarnej odolnosti. Časť 1: Základné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1363-1/O1 (92 0808)

Dátum vydania: 01.06.2021

Skúšanie požiarnej odolnosti. Časť 1: Základné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1363-2 (92 0808)

Dátum vydania: 01.10.2001

Skúšanie požiarnej odolnosti. Časť 2: Alternatívne a doplnkové postupy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1364-1 (92 0809) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 1: Steny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1364-1 (92 0809)

Dátum vydania: 01.11.2016

Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 1: Steny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1364-1 (92 0809) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2015

Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 1: Steny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1364-2 (92 0809)

Dátum vydania: 01.06.2018

Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 2: Podhľady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1364-2 (92 0809) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 2: Podhľady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1364-3 (92 0809) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 3: Závesné steny. Plná konfigurácia (kompletné zostavy)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1364-3 (92 0809)

Dátum vydania: 01.06.2014

Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 3: Závesné steny. Plná konfigurácia (kompletné zostavy)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1364-4 (92 0809)

Dátum vydania: 01.06.2014

Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 4: Závesné steny. Čiastočné vyhotovenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1364-4 (92 0809) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2007

Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 4: Závesné steny. Čiastočné vyhotovenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1364-5 (92 0809)

Dátum vydania: 01.12.2017

Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 5: Vetracie mriežky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1365-1 (92 0810)

Dátum vydania: 01.05.2013

Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 1: Steny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1365-1 (92 0810) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 1: Steny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1365-1/AC (92 0810)

Dátum vydania: 01.08.2013

Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 1: Steny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1365-2 (92 0810)

Dátum vydania: 01.12.2015

Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 2: Stropy a strechy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1365-2 (92 0810) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2015

Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 2: Stropy a strechy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1365-2 (92 0810) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 2: Stropy a strechy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1365-3 (92 0810)

Dátum vydania: 01.10.2001

Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 3: Nosníky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1365-4 (92 0810)

Dátum vydania: 01.10.2001

Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 4: StÍpy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1365-5 (92 0810)

Dátum vydania: 01.04.2005

Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 5: Balkóny a pavlače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1365-6 (92 0810)

Dátum vydania: 01.04.2005

Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 6: Schodištia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1366-1 (92 0811) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 1: Vzduchotechnické potrubia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1366-1 (92 0811) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2016

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 1: Vzduchotechnické potrubia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1366-1 (92 0811) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2015

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 1: Vzduchotechnické potrubia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1366-1+A1 (92 0811) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2021

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 1: Vzduchotechnické potrubia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1366-1+A1 (92 0811)

Dátum vydania: 01.05.2022

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 1: Vzduchotechnické potrubia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1366-10 (92 0811) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2011

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 10: Dymové klapky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1366-10+A1 (92 0811)

Dátum vydania: 01.09.2017

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 10: Klapky na riadenie pohybu dymu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1366-11 (92 0811) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2018

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 11: Protipožiarne ochranné systémy káblových systémov a súvisiacich komponentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1366-11+A1 (92 0811)

Dátum vydania: 01.04.2022

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 11: Protipožiarne ochranné systémy káblových systémov a súvisiacich komponentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1366-12 (92 0811) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2015

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 12: Pevné uzávery (bez mechanického pohonu) požiarnej ochrany pre vzduchovody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1366-12+A1 (92 0811)

Dátum vydania: 01.08.2020

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 12: Pevné uzávery (bez mechanického pohonu) požiarnej ochrany pre vzduchovody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1366-13 (92 0811)

Dátum vydania: 01.11.2019

Skúšky požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 13: Komíny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1366-2 (92 0811)

Dátum vydania: 01.10.2016

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 2: Požiarne klapky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1366-2 (92 0811) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2015

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 2: Požiarne klapky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1366-2 (92 0811) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 2: Požiarne klapky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1366-3 (92 0811) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 3: Tesnenia prestupov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1366-3 (92 0811) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 3: Tesnenia prestupov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1366-3 (92 0811)

Dátum vydania: 01.04.2022

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 3: Tesnenia prestupov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1366-3/Oa (92 0811) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2015

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 3: Tesnenia prestupov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1366-4 (92 0811) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2006

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 4: Tesnenia lineárnych stykov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1366-4 (92 0811)

Dátum vydania: 01.08.2021

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 4: Tesnenia lineárnych stykov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1366-4+A1 (92 0811) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2010

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 4: Tesnenia lineárnych stykov (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1366-5 (92 0811) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2010

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 5: Inštalačné kanály a šachty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1366-5 (92 0811) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Skúšky požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 5: Inštalačné kanály a šachty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1366-5 (92 0811) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 5: Prevádzkové potrubia a šachty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1366-5 (92 0811) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2021

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 5: Inštalačné kanály a šachty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1366-5 (92 0811)

Dátum vydania: 01.02.2022

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 5: Inštalačné kanály a šachty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>