SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 94 0302 (94 0302) zrušená

Dátum vydania: 11.05.1962

Telocvičné náradie. Metacie telocvičné náradie. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 94 0305 (94 0305) zrušená

Dátum vydania: 11.01.1961

Telocvičné náradie. Hrazdy. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 94 0310 (94 0310) zrušená

Dátum vydania: 11.05.1962

Metacie telocvičné náradie. Telocvičný kôň. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 94 0313 (94 0313) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1957

Telocvičné náradie. Telocvičná koza. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 94 0315 (94 0315) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1957

Telocvičné náradie. Metací stôl. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 94 0317 (94 0317) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1957

Telocvičné náradie. Švédska debna. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 94 0323 (94 0323) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1961

Telocvičné náradie. Prenosná kladina

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 94 0340 (94 0340) zrušená

Dátum vydania: 26.06.1963

Telocvičné náradie. Bradlá. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 94 0341 (94 0341) zrušená

Dátum vydania: 26.06.1963

Telocvičné náradie. Bradlá súmerné. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 94 0351 (94 0351) zrušená

Dátum vydania: 11.01.1961

Telocvičné náradie. Prenosná hrazda. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 94 0352 (94 0352) zrušená

Dátum vydania: 11.01.1961

Telocvičné náradie. Poloprenosná hrazda. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 94 0353 (94 0353) zrušená

Dátum vydania: 11.01.1961

Telocvičné náradie. Pojazdné hrazdy. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 94 0370 (94 0370) zrušená

Dátum vydania: 28.04.1969

Telocvičné náradie. Telocvičné kruhy. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12196 (94 0314) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Vybavenie telocviční. Kone a kozy. Požiadavky na funkčnosť a bezpečnosť, skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12196 (94 0314)

Dátum vydania: 01.01.2004

Vybavenie telocviční. Kone a kozy. Požiadavky na funkčnosť a bezpečnosť, skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12197 (94 0306)

Dátum vydania: 01.09.2001

Vybavenie telocviční. Hrazdy. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12346 (94 0346)

Dátum vydania: 01.04.2002

Vybavenie telocviční. Rebriny, mriežkové rebríky a šplhacie rámy. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12432 (94 0348)

Dátum vydania: 01.04.2002

Vybavenie telocviční. Kladiny. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12503-1 (94 0330) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Športové žinenky. Časť 1: Žinenky na gymnastiku. Bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12503-1 (94 0330) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2003

Športové žinenky. Časť 1: Žinenky na gymnastiku. Bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12503-1 (94 0330)

Dátum vydania: 01.08.2013

Športové žinenky. Časť 1: Žinenky na gymnastiku. Bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12503-2 (94 0330)

Dátum vydania: 01.11.2016

Športové žinenky. Časť 2: Matrace na skok o žrdi a skok vysoký. Bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12503-2 (94 0330) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2003

Športové žinenky. Časť 2: Matrace na skok o žrdi a skok vysoký. Bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12503-2 (94 0330) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Športové žinenky. Časť 2: Matrace na skok o žrdi a skok vysoký. Bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12503-3 (94 0330) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Športové žinenky. Časť 3: Žinenky na judo. Bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12503-3 (94 0330)

Dátum vydania: 01.07.2003

Športové žinenky. Časť 3: Žinenky na judo. Bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12503-4 (94 0330) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Športové žinenky. Časť 4: Stanovenie tlmenia nárazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12503-4 (94 0330)

Dátum vydania: 01.11.2016

Športové žinenky. Časť 4: Stanovenie tlmenia nárazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12503-4 (94 0330) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2013

Športové žinenky. Časť 4: Stanovenie tlmenia nárazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12503-5 (94 0330)

Dátum vydania: 01.12.2001

Športové žinenky. Časť 5: Stanovenie trenia spodnej strany

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12503-6 (94 0330)

Dátum vydania: 01.12.2001

Športové žinenky. Časť 6: Stanovenie trenia vrchnej strany

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12503-7 (94 0330)

Dátum vydania: 01.12.2001

Športové žinenky. Časť 7: Stanovenie statickej tuhosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12655 (94 0347)

Dátum vydania: 01.07.2002

Gymnastické náradie. Kruhy. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12655 (94 0347) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Gymnastické náradie. Kruhy. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13219 (94 0331)

Dátum vydania: 01.04.2009

Gymnastické náradie. Trampolíny. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13219 (94 0331) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2003

Gymnastické náradie. Trampolíny. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14468-1 (94 0382) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Stolný tenis. Časť 1: Stoly na stolný tenis, funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14468-1 (94 0382)

Dátum vydania: 01.09.2015

Stolný tenis. Časť 1: Stoly na stolný tenis, funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14468-2 (94 0382)

Dátum vydania: 01.09.2015

Stolný tenis. Časť 2: Stojky sieťových zostáv. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14468-2 (94 0382) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2005

Stolný tenis. Časť 2: Stojky sieťových zostáv. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 913 (94 0324) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2009

Gymnastické náradie. Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 913 (94 0324) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Gymnastické náradie. Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 913 (94 0324) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2019

Gymnastické náradie. Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 913+A1 (94 0324)

Dátum vydania: 01.01.2022

Gymnastické náradie. Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 914 (94 0325)

Dátum vydania: 01.11.2020

Gymnastické náradie. Paralelné bradlá a bradlá s odlišnou výškou žrdí. Požiadavky a skúšobné metódy vrátane bezpečnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 914 (94 0325) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Gymnastické náradie. Paralelné bradlá a bradlá s nerovnakou výškou žrdí. Požiadavky na funkčnosť a bezpečnosť, skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 914 (94 0325) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2009

Gymnastické náradie. Paralelné bradlá a bradlá s odlišnou výškou žrdí. Požiadavky a skúšobné metódy vrátane bezpečnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 915 (94 0326)

Dátum vydania: 01.04.2009

Gymnastické náradie. Bradlá s odlišnou výškou žrdí. Požiadavky a skúšobné metódy vrátane bezpečnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 915 (94 0326) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Gymnastické náradie. Bradlá s nerovnakou výškou žrdí. Požiadavky na funkčnosť a bezpečnosť, skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 916 (94 0327) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Gymnastické náradie. Gymnastické debny. Požiadavky na funkčnosť a bezpečnosť, skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 916 (94 0327)

Dátum vydania: 01.01.2004

Gymnastické náradie. Gymnastické debny. Požiadavky a skúšobné metódy vrátane bezpečnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac