SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 94 5050 (94 5050) zrušená

Dátum vydania: 06.09.1983

Smaltované povrchy. Skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14430 (94 5056) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2005

Sklené a porcelánové smalty. Skúška nízkym napätím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14431 (94 5057) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2005

Sklené a porcelánové smalty. Charakteristiky smaltových povlakov aplikovaných na oceľové tabule používané v architektúre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14483-1 (94 5055) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2004

Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii. Časť 1: Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii spôsobenej kyselinami pri laboratórnej teplote

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14483-2 (94 5055) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2004

Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii. Časť 2: Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii spôsobenej vriacimi kyselinami, neutrálnymi kvapalinami a (alebo) ich parami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14483-3 (94 5055) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2004

Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii. Časť 3: Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii spôsobenej alkalickými kvapalinami použitím prístroja s hexagonálnou nádobou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14483-4 (94 5055) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2004

Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii. Časť 4: Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii spôsobenej alkalickými kvapalinami použitím prístroja s cylindrickou nádobou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14483-5 (94 5055) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2004

Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii. Časť 5: Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii v uzavretých systémoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14863 (94 5058) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Sklené a porcelánové smalty. Určenie krytia hrany smaltovanej oceľovej dosky používanej vo výmenníkoch tepla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14864 (94 5059) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2006

Sklené a porcelánové smalty. Smaltované povlaky na oznamovacie plochy aplikované na oceľové povrchy. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14864+A1 (94 5059) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2008

Sklené a porcelánové smalty. Smaltované povlaky na oznamovacie plochy aplikované na oceľové povrchy. Špecifikácia (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14866 (94 5060) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Sklené a porcelánové smalty. Rekuperačné, smaltované panely a panely s výplňou pre výmenníky tepla vzduch-plyn a plyn-plyn. Špecifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15159-1 (94 5066) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Sklené a porcelánové smalty. Technologické zariadenia na smaltovanie. Časť 1: Kvalitatívne požiadavky na zariadenia, časti zariadení, montážne dielce a príslušenstvo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15159-2 (94 5066) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Sklené a porcelánové smalty. Technologické zariadenia na smaltovanie. Časť 2: Označovanie a špecifikácia odolnosti proti chemickému poškodeniu a tepelnému šoku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15159-3 (94 5066) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Sklené a porcelánové smalty. Technologické zariadenia na smaltovanie. Časť 3: Odolnosť proti tepelnému šoku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15206 (94 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2007

Sklené a porcelánové smalty. Príprava skúšobných vzoriek na skúšanie posmaltovaných oceľových alebo hliníkových plechov a výrobkov z liatiny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15282 (94 5062) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Sklené a porcelánové smalty. Navrhovanie zoskrutkovaných oceľových nádrží slúžiacich ako zásobníky alebo na úpravu vody alebo na komunálne alebo priemyselné odpadové vody a kaly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15711 (94 5070) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2009

Sklené a porcelánové smalty. Technologické prírubové oceľové rúry a prírubové oceľové armatúry vyložené sklom. Požiadavky na kvalitu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15771 (94 5071)

Dátum vydania: 01.09.2010

Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie vrypovej tvrdosti povrchu podľa Mohsa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15826 (94 5040) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2010

Sklené a porcelánové smalty. Terminológia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11177 (94 5080) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2016

Sklené a porcelánové smalty. Obojstranne smaltované armatúry a tvarovky tlakových potrubí na zásobovanie neupravenou a pitnou vodou. Kvalitatívne požiadavky a skúšanie (ISO 11177: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11177 (94 5080)

Dátum vydania: 01.11.2019

Sklené a porcelánové smalty. Obojstranne smaltované armatúry a tvarovky tlakových potrubí na zásobovanie neupravenou a pitnou vodou. Kvalitatívne požiadavky a skúšanie (ISO 11177: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13805 (94 5068)

Dátum vydania: 01.06.2009

Sklené a porcelánové smalty pre hliník. Stanovenie súdržnosti smaltov na hliníku vystavených účinku elektrolytu (skúška odlupovaním) (ISO 13805: 1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13807 (94 5069)

Dátum vydania: 01.06.2009

Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie teploty tvorby trhlín skúškou teplotným šokom smaltov určených pre chemický priemysel (ISO 13807: 1999 + Cor. 1: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 15695 (94 5065)

Dátum vydania: 01.12.2002

Smalty. Stanovenie odolnosti smaltovaných povrchov proti oteru (ISO 15695:2000, ISO 15695:2000/Cor.1:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 19496-1 (94 5040)

Dátum vydania: 01.11.2018

Sklené a porcelánové smalty. Terminológia. Časť 1: Termíny a definície (ISO 19496-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19496-1 (94 5040) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2017

Sklené a porcelánové smalty. Terminológia. Časť 1: Termíny a definície (ISO 19496-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19496-2 (94 5040)

Dátum vydania: 01.09.2017

Sklené a porcelánové smalty. Terminológia. Časť 2: Vizuálne zobrazenia a opisy (ISO 19496-2: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20274 (94 5072)

Dátum vydania: 01.02.2018

Sklené a porcelánové smalty. Príprava vzoriek a stanovenie súčiniteľa teplotnej rozťažnosti (ISO 20274: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2746 (94 5056)

Dátum vydania: 01.04.2016

Sklené a porcelánové smalty. Skúška vysokým napätím (ISO 2746: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28706-1 (94 5055)

Dátum vydania: 01.11.2011

Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii. Časť 1: Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii spôsobenej kyselinami pri laboratórnej teplote (ISO 28706-1: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28706-2 (94 5055) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2011

Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii. Časť 2: Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii spôsobenej vriacimi kyselinami, neutrálnymi kvapalinami a (alebo) ich parami (ISO 28706-2: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28706-2 (94 5055)

Dátum vydania: 01.08.2017

Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii. Časť 2: Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii spôsobenej vriacimi kyselinami, neutrálnymi kvapalinami a (alebo) ich parami (ISO 28706-2: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28706-3 (94 5055) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2011

Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii. Časť 3: Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii spôsobenej alkalickými kvapalinami použitím prístroja s hexagonálnou nádobou (ISO 28706-3: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28706-3 (94 5055)

Dátum vydania: 01.09.2018

Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii. Časť 3: Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii spôsobenej alkalickými kvapalinami použitím prístroja s hexagonálnou nádobou alebo s tetragonálnou sklenenou fľašou (ISO 28706-3: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28706-4 (94 5055) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2011

Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii. Časť 4: Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii spôsobenej alkalickými kvapalinami použitím prístroja s cylindrickou nádobou (ISO 28706-4: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28706-4 (94 5055)

Dátum vydania: 01.07.2016

Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii. Časť 4: Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii spôsobenej alkalickými kvapalinami použitím prístroja s cylindrickou nádobou (ISO 28706-4: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28706-5 (94 5055)

Dátum vydania: 01.01.2012

Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii. Časť 5: Stanovenie odolonosti proti chemickej korózii v uzavretých systémoch (ISO 28706-5: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28721-1 (94 5066)

Dátum vydania: 01.04.2020

Sklené a porcelánové smalty. Technologické zariadenia na smaltovanie. Časť 1: Kvalitatívne požiadavky na zariadenie, časti zariadení, montážne dielce a príslušenstvo (ISO 28721-1: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28721-1 (94 5066)

Dátum vydania: 01.10.2011

Sklené a porcelánové smalty. Technologické zariadenia na smaltovanie. Časť 1: Kvalitatívne požiadavky na zariadenie, časti zariadení, montážne dielce a príslušenstvo (ISO 28721-1: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28721-2 (94 5066) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2011

Sklené a porcelánové smalty. Technologické zariadenia na smaltovanie. Časť 2: Označovanie a špecifikácia odolnosti proti chemickému poškodeniu a tepelnému šoku (ISO 28721-2: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28721-2 (94 5066)

Dátum vydania: 01.07.2016

Sklené a porcelánové smalty. Technologické zariadenia na smaltovanie. Časť 2: Označovanie a špecifikácia odolnosti proti chemickému poškodeniu a tepelnému šoku (ISO 28721-2: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28721-3 (94 5066)

Dátum vydania: 01.10.2011

Sklené a porcelánové smalty. Technologické zariadenia na smaltovanie. Časť 3: Odolnosť proti tepelnému šoku (ISO 28721-3: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28721-4 (94 5066)

Dátum vydania: 01.05.2016

Sklené a porcelánové smalty. Technologické zariadenia na smaltovanie. Časť 4: Kvalitatívne požiadavky na smaltované oceľové rúry s prírubami a oceľové tvarovky s prírubami (ISO 28721-4: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28721-4 (94 5066) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2013

Sklené a porcelánové smalty. Technologické zariadenia na smaltovanie. Časť 4: Kvalitatívne požiadavky na smaltované oceľové rúry s prírubami a oceľové tvarovky s prírubami (ISO 28721-4: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28721-5 (94 5066)

Dátum vydania: 01.09.2016

Sklené a porcelánové smalty. Technologické zariadenia na smaltovanie. Časť 5: Vyhodnocovanie a charakterizácia chýb (ISO 28721-5: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28722 (94 5057)

Dátum vydania: 01.10.2011

Sklené a porcelánové smalty. Charakteristiky smaltových povlakov aplikovaných na oceľové tabule používané v architektúre (ISO 28722: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28723 (94 5058)

Dátum vydania: 01.10.2011

Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie krytia hrany smaltovanej oceľovej dosky používanej vo výmenníkoch tepla (ISO 28723: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28762 (94 5059)

Dátum vydania: 01.05.2011

Sklené a porcelánové smalty. Smaltované povlaky na oznamovacie plochy aplikované na oceľové povrchy. Špecifikácia (ISO 28762: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28763 (94 5060)

Dátum vydania: 01.03.2020

Sklené a porcelánové smalty. Rekuperačné, smaltované panely a panely s výplňou pre výmenníky tepla vzduch-plyn a plyn-plyn. Špecifikácie (ISO 28763: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28763 (94 5060) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2011

Sklené a porcelánové smalty. Rekuperačné, smaltované panely a panely s výplňou pre výmenníky tepla vzduch-plyn a plyn-plyn. Špecifikácie (ISO 28763: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28764 (94 5061) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2011

Sklené a porcelánové smalty. Príprava skúšobných vzoriek na skúšanie posmaltovaných oceľových alebo hliníkových plechov a výrobkov z liatiny (ISO 28764: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28764 (94 5061)

Dátum vydania: 01.05.2016

Sklené a porcelánové smalty. Príprava skúšobných vzoriek na skúšanie smaltov na oceľových plechoch, hliníkových plechoch a výrobkoch z liatiny (ISO 28764: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28765 (94 5062)

Dátum vydania: 01.08.2016

Sklené a porcelánové smalty. Navrhovanie zoskrutkovaných oceľových nádrží slúžiacich ako zásobníky alebo na úpravu vody alebo na komunálne alebo priemyselné odpadové vody a kaly (ISO 28765: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28765 (94 5062) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2011

Sklené a porcelánové smalty. Navrhovanie zoskrutkovaných oceľových nádrží slúžiacich ako zásobníky alebo na úpravu vody alebo na komunálne alebo priemyselné odpadové vody a kaly (ISO 28765: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4528 (94 5067) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2009

Úpravy sklenými a porcelánovými smaltami. Výber skúšobných metód na hodnotenie povrchov predmetov upravených sklenými a porcelánovými smaltami (ISO 4528: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4528 (94 5067) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2015

Úpravy sklenými a porcelánovými smaltami. Návod na výber skúšobných metód na hodnotenie povrchov predmetov upravených sklenými a porcelánovými smaltami (ISO 4528: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4528 (94 5067)

Dátum vydania: 01.10.2022

Úpravy sklenými a porcelánovými smaltami. Návod na výber skúšobných metód na hodnotenie povrchov predmetov upravených sklenými a porcelánovými smaltami (ISO 4528: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4531 (94 5064)

Dátum vydania: 01.08.2022

Sklené a porcelánové smalty. Uvoľňovanie zo smaltovaných predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami. Skúšobné metódy a medzné hodnoty (ISO 4531: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4531 (94 5064) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2019

Sklené a porcelánové smalty. Uvoľňovanie zo smaltovaných predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami. Skúšobné metódy a medzné hodnoty (ISO 4531: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4534 (94 5063)

Dátum vydania: 01.05.2011

Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie správania sa v kvapalnom stave. Skúška toku taveniny (ISO 4534: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 4535 (94 5050) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Smalty. Prístroj na stanovenie odolnosti proti horúcim roztokom detergentov používaným pri praní bielizne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 4535/Z1 (94 5050) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Smalty. Prístroj na stanovenie odolnosti proti horúcim roztokom detergentov používaným pri praní bielizne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6370-1 (94 5070)

Dátum vydania: 01.01.2022

Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie odolnosti proti obrusovaniu. Časť 1: Prístroj na skúšanie obrusovania (ISO 6370-1: 1991)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6370-2 (94 5070)

Dátum vydania: 01.01.2022

Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie odolnosti proti obrusovaniu. Časť 2: Strata hmotnosti po podpovrchovom obrusovaní (ISO 6370-2: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 8289 (94 5054)

Dátum vydania: 01.12.2002

Smalty. Skúška nízkym napätím na zistenie a lokalizáciu chýb (ISO 8289:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8289-1 (94 5054)

Dátum vydania: 01.07.2020

Sklené a porcelánové smalty. Skúška nízkym napätím na zistenie a lokalizáciu chýb. Časť 1: Skúška s tampónom pre neprofilované povrchy (ISO 8289-1: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8289-2 (94 5054)

Dátum vydania: 01.11.2019

Sklené a porcelánové smalty. Skúška nízkym napätím na zistenie a lokalizáciu chýb. Časť 2: Skúška profilu povrchov s použitím suspenzie (ISO 8289-2: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8290 (94 5053) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie odolnosti proti kyseline sírovej pri laboratórnej teplote (ISO 8290:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 2723 (94 5051) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1993

Smalty na oceľový plech. Príprava skúšobných vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 2724 (94 5052) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1993

Smalt na liatinu. Príprava skúšobných vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 4530 (94 5050)

Dátum vydania: 01.09.1992

Smaltované výrobky. Stanovenie odolnosti proti teplu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 4532 (94 5050)

Dátum vydania: 01.10.1992

Smalty. Stanovenie odolnosti smaltovaných výrobkov proti nárazu. Skúška nastreľovaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 4533 (94 5050) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1992

Smalty. Stanovenie odolnosti proti horúcim roztokom detergentov používaným pri praní bielizne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 8291 (94 5050)

Dátum vydania: 01.10.1992

Smalty. Metóda skúšania samočistiacich schopností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac