SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EN 50419 (01 3760) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2005

Označovanie elektrických a elektronických zariadení podľa článku 11(2) smernice 2002/96/ES (OEEZ)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50419 (01 3760) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Označovanie elektrických a elektronických zariadení podľa článku 11(2) smernice 2002/96/ES (OEEZ)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50419 (01 3760)

Dátum vydania: 01.08.2006

Označovanie elektrických a elektronických zariadení podľa článku 11(2) smernice 2002/96/ES (OEEZ)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50419 (01 3760)

Dátum vydania: 01.09.2022

Označovanie elektrických a elektronických zariadení (EEE) vo vzťahu k separovanému zberu odpadu EEE (WEEE)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60417-1 (01 3760) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2002

Grafické značky používané na zariadeniach. Časť 1: Prehľad a používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60417-1 (01 3760) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Grafické značky používané na zariadeniach. Časť 1: Prehľad a používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60417-1/O1 (01 3760) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Grafické značky používané na zariadeniach. Časť 1: Prehľad a používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60417-2 (01 3760) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2002

Grafické značky používané na zariadeniach. Časť 2: Originály značiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60417-2/A1 (01 3760) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Grafické značky používané na zariadeniach. Časť 2: Originály značiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61346-1 (01 3710) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Zásady štrukturalizácie a referenčné označovanie. Časť 1: Základné pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61346-1/Z1 (01 3710) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Zásady štrukturalizácie a referenčné označovanie. Časť 1: Základné pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61346-2 (01 3710) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Zásady štrukturalizácie a referenčné označovanie. Časť 2: Triedenie objektov a kódy tried

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61346-2 (01 3710) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Zásady štrukturalizácie a referenčné označovanie. Časť 2: Triedenie objektov a kódy tried

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61355 (01 3721) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Triedenie a označovanie dokumentácie pre priemyselné celky, systémy a zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61355-1 (01 3721)

Dátum vydania: 01.12.2008

Klasifikácia a označovanie dokumentácie pre priemyselné celky, systémy a zariadenia. Časť 1: Pravidlá a tabuľky na klasifikáciu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61360-1 (01 3720) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2010

Typy normalizovaných dátových prvkov s klasifikačnou schémou pre elektrické komponenty. Časť 1: Definície. Zásady a metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61360-1 (01 3720) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Typy normalizovaných dátových prvkov s klasifikačnou schémou elektrických komponentov. Časť 1: Definície, zásady a metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61360-1 (01 3720) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Typy normalizovaných dátových prvkov s klasifikačnou schémou elektrických komponentov. Časť 1: Definície, zásady a metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61360-1 (01 3720)

Dátum vydania: 01.05.2018

Typy normalizovaných dátových prvkov s pridruženou klasifikačnou schémou. Časť 1: Definície. Zásady a metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61360-1/A1 (01 3720) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2004

Typy normalizovaných dátových prvkov s klasifikačnou schémou elektrických komponentov. Časť 1: Definície, zásady a metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61360-2 (01 3720)

Dátum vydania: 01.06.2013

Typy normalizovaných dátových prvkov s klasifikačnou schémou pre elektrické komponenty. Časť 2: Adresárová schéma EXPRESS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61360-2 (01 3720) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Typy normalizovaných dátových prvkov s klasifikačnou schémou elektrických komponentov. Časť 2: Adresárová schéma EXPRESS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61360-2 (01 3720) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Typy normalizovaných dátových prvkov s klasifikačnou schémou elektrických komponentov. Časť 2: Adresárová schéma EXPRESS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61360-2/A1 (01 3720) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2004

Typy normalizovaných dátových prvkov s klasifikačnou schémou elektrických komponentov. Časť 2: Adresárová schéma EXPRESS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61360-4 (01 3720) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2005

Typy normalizovaných dátových prvkov s klasifikačnou schémou elektrických komponentov. Časť 4: Referenčný súbor IEC na typy normalizovaných dátových prvkov, triedy komponentov a termíny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61360-4 (01 3720) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Typy normalizovaných dátových prvkov s klasifikačnou schémou elektrických komponentov. Časť 4: Zoznam odkazov IEC na typy normalizovaných dátových prvkov, triedy komponentov a termíny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61360-4/C1 (01 3720) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2006

Typy normalizovaných dátových prvkov s klasifikačnou schémou elektrických komponentov. Časť 4: Referenčný súbor IEC na typy normalizovaných dátových prvkov, triedy komponentov a termíny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61360-5 (01 3720) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2004

Typy normalizovaných dátových prvkov s klasifikačnou schémou elektrických komponentov. Časť 5: Rozšírenie knižnice dát EXPRESS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61360-6 (01 3720)

Dátum vydania: 01.08.2017

Typy normalizovaných dátových prvkov s klasifikačnou schémou pre elektrické komponenty. Časť 6: Spoločný údajový slovník IEC (IEC CDD). Pokyny na zabezpečenie kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61523-1 (01 3740)

Dátum vydania: 01.12.2002

Normalizovaný výpočet oneskorenia a príkonu. Časť 1: Systémy na výpočet oneskorenia a príkonu integrovaných obvodov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61523-2 (01 3740)

Dátum vydania: 01.01.2004

Normalizovaný výpočet oneskorenia a príkonu. Časť 2: Špecifikácia predbežného výpočtu oneskorenia pre knižnice CMOS ASIC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61666 (01 3730)

Dátum vydania: 01.03.2011

Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Označovanie pripájacích miest vo vnútri systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61666 (01 3730) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Označovanie pripájacích miest vo vnútri systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61666/A1 (01 3730)

Dátum vydania: 01.11.2021

Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Označovanie pripájacích miest vo vnútri systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61690-1 (01 3752)

Dátum vydania: 01.11.2001

Elektronické konštruovanie. Formát výmeny dát (EDIF). Časť 1: Verzia 3 0 0

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61690-2 (01 3752)

Dátum vydania: 01.11.2001

Elektronické konštruovanie. Formát výmeny dát (EDIF). Časť 2: Verzia 4 0 0

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61691-1 (01 3750) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Automatizované konštruovanie. Časť 1: Referenčná príručka jazyka VHDL

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61691-2 (01 3750)

Dátum vydania: 01.07.2002

Behavioristické jazyky. Časť 2: Multilogický systém VHDL na modelovanie interoperability

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61691-3-2 (01 3750) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Behavioristické jazyky. Časť 3-2: Matematické operácie vo VHDL

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61691-3-3 (01 3750)

Dátum vydania: 01.07.2002

Behavioristické jazyky. Časť 3-3: Syntéza vo VHDL

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61804-2 (01 3756) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2005

Funkčné bloky (FB) na riadenie procesov. Časť 2: Špecifikácia ponímania funkčných blokov a jazyk opisu elektronických zariadení (EDDL)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61804-2 (01 3756) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2007

Funkčné bloky (FB) na riadenie procesov. Časť 2: Špecifikácia konceptu funkčných blokov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61804-3 (01 3756) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2007

Funkčné bloky (FB) na riadenie procesov. Časť 3: Jazyk na popis elektronických zariadení (EDDL)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61804-3 (01 3756) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2011

Funkčné bloky (FB) na riadenie procesov. Časť 3: Jazyk na popis elektronických zariadení (EDDL)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61804-3 (01 3756)

Dátum vydania: 01.02.2016

Funkčné bloky (FB) na riadenie procesov a jazyk na popis elektronických zariadení (EDDL). Časť 3: Syntax a sémantika EDDL

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61804-4 (01 3756)

Dátum vydania: 01.08.2016

Funkčné bloky (FB) na riadenie procesov a jazyk na popis elektronických zariadení (EDDL). Časť 4: Interpretácia elektronického popisu zariadenia EDD

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61804-5 (01 3756)

Dátum vydania: 01.02.2016

Funkčné bloky (FB) na riadenie procesov a jazyk na popis elektronických zariadení (EDDL). Časť 5: Knižnica preddefinovaných štandardných podprogramov jazyka EDDL

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61926-1 (01 3751)

Dátum vydania: 01.11.2001

Automatizované konštruovanie. Časť 1: Normalizovaný testovací jazyk pre všetky systémy. Spoločný skrátený testovací jazyk pre všetky systémy (C/ATLAS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62014-1 (01 3755) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Knižnica elektronického automatizovaného navrhovania. Časť 1: Špecifikácie informácií o vstupných/výstupných vyrovnávacích pamätiach (IBIS verzia 3.2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 62023 (01 3715) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Štrukturalizácia technických informácií a dokumentácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62023 (01 3715) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Štrukturalizácia technických informácií a dokumentácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62023 (01 3715)

Dátum vydania: 01.06.2012

Štrukturalizácia technických informácií a dokumentácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62027 (01 3715)

Dátum vydania: 01.06.2012

Príprava zoznamov objektov vrátane zoznamov súčastí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62027 (01 3715) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Príprava zoznamov súčastí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62079 (01 3705) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Príprava návodov. Členenie, obsah a opis

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 62079 (01 3782) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Príprava návodov. Členenie, obsah a opis

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 62507-1 (01 3720)

Dátum vydania: 01.11.2011

Identifikačné systémy umožňujúce jednoznačnú výmenu informácií. Požiadavky. Časť 1: Princípy a metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62569-1 (01 3725)

Dátum vydania: 01.05.2018

Všeobecná špecifikácia informácie o produktoch pomocou vlastností. Časť 1: Princípy a metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62656-1 (01 3705)

Dátum vydania: 01.06.2015

Normalizovaná registrácia a prenos ontológií pre výrobky pomocou tabuliek. Časť 1: Logická štruktúra dátových balíkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62656-3 (01 3705)

Dátum vydania: 01.10.2015

Normalizovaná registrácia a prenos ontológií pre výrobky pomocou tabuliek. Časť 3: Rozhranie pre všeobecný informačný model

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62656-5 (01 3705)

Dátum vydania: 01.03.2018

Normalizovaná registrácia a prenos ontológií pre výrobky pomocou tabuliek. Časť 5: Rozhranie na opis aktivity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62744 (01 3760)

Dátum vydania: 01.09.2015

Zobrazenie stavov objektov pomocou grafických značiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 80416-1 (01 3760)

Dátum vydania: 01.12.2009

Základné princípy grafických značiek používaných na zariadeniach. Časť 1: Vytváranie grafických značiek na registráciu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 80416-1 (01 3760) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Základné princípy grafických značiek používaných na zariadeniach. Časť 1: Tvorba originálov značiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 80416-2 (01 3760)

Dátum vydania: 01.08.2002

Základné princípy grafických značiek používaných na zariadeniach. Časť 2: Tvar a používanie šípok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 80416-3 (01 3760)

Dátum vydania: 01.07.2003

Základné princípy grafických značiek používaných na zariadeniach. Časť 3: Pokyny na používanie grafických značiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 80416-3/A1 (01 3760)

Dátum vydania: 01.12.2011

Základné princípy grafických značiek používaných na zariadeniach. Časť 3: Pokyny na používanie grafických značiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 81346-1 (01 3710)

Dátum vydania: 01.04.2010

Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Zásady štrukturalizácie a referenčné označovanie. Časť 1: Základné pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 81346-2 (01 3710) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2010

Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Zásady štrukturalizácie a referenčné označovanie. Časť 2: Triedenie objektov a kódy tried

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 81714-2 (01 3790)

Dátum vydania: 01.10.2007

Návrh grafických značiek na použitie v technickej dokumentácii výrobkov. Časť 2: Špecifikácia grafických značiek v tvare vhodnom pre počítače vrátane grafických značiek pre referenčnú knižnicu a požiadavky na ich vzájomnú výmenu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 81714-2 (01 3790) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Návrh grafických značiek na použitie v technickej dokumentácii výrobkov. Časť 2: Špecifikácia grafických značiek v tvare vhodnom pre počítače vrátane grafických značiek pre referenčnú knižnicu a požiadavky na ich vzájomnú výmenu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 81714-3 (01 3790)

Dátum vydania: 01.08.2002

Návrh grafických značiek na použitie v technickej dokumentácii výrobkov. Časť 3: Klasifikácia spájacích uzlov, sietí a ich kódovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 82045-1 (01 3701) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Spravovanie dokumentov. Časť 1: Princípy a metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 82045-1 (01 3701)

Dátum vydania: 01.07.2003

Spravovanie dokumentov. Časť 1: Zásady a metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 82045-2 (01 3701)

Dátum vydania: 01.08.2005

Spravovanie dokumentov. Časť 2: Metadátové prvky a referenčné modely informácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 82079-1 (01 3783)

Dátum vydania: 01.07.2013

Príprava návodov na používanie. Štruktúra, obsah a prezentácia. Časť 1: Všeobecné zásady a podrobné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60152 (01 3732)

Dátum vydania: 01.12.2021

Identifikácia fázových vodičov trojfázových elektrických systémov prostredníctvom/pomocou hodinového uhla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61804-2 (01 3756)

Dátum vydania: 01.02.2019

Funkčné bloky (FB) na riadenie procesov a jazyk opisu elektronických zariadení (EDDL). Časť 2: Špecifikácia ponímania funkčných blokov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61804-3 (01 3756)

Dátum vydania: 01.12.2020

Zariadenia a integrácia do podnikových systémov. Funkčné bloky (FB) na riadenie procesov a jazyk na popis elektronických zariadení (EDDL). Časť 3: Syntax a sémantika EDDL

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61804-4 (01 3756)

Dátum vydania: 01.12.2020

Zariadenia a integrácia do podnikových systémov. Funkčné bloky (FB) na riadenie procesov a jazyk na popis elektronických zariadení (EDDL). Časť 4: Interpretácia elektronického popisu zariadenia EDD

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61804-5 (01 3756)

Dátum vydania: 01.12.2020

Zariadenia a integrácia do podnikových systémov. Funkčné bloky (FB) na riadenie procesov a jazyk na popis elektronických zariadení (EDDL). Časť 5: Knižnica preddefinovaných štandardných podprogramov jazyka EDDL

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62656-8 (01 3705)

Dátum vydania: 01.12.2020

Normalizovaná registrácia a prenos ontológií pre výrobky pomocou tabuliek. Časť 8: Rozhranie služby web pre dátové balíky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 81346-1 (01 3710)

Dátum vydania: 01.08.2022

Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Zásady štrukturalizácie a referenčné označovanie. Časť 1: Základné pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 81346-2 (01 3710)

Dátum vydania: 01.02.2020

Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Zásady štrukturalizácie a referenčné označovanie. Časť 2: Triedenie objektov a kódy tried

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC/IEEE 82079-1 (01 3783)

Dátum vydania: 01.09.2020

Príprava informácií na používanie (návodu na používanie) výrobkov. Časť 1: Zásady a všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/IEC 11714-1 (01 3790) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Návrh grafických značiek na použitie v technickej dokumentácii výrobkov. Časť 1: Základné pravidlá (ISO 81714-1:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN IEC 81714-3 (01 3790) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Návrh grafických značiek na použitie v technickej dokumentácii výrobkov. Časť 3: Klasifikácia spájacích uzlov, sietí a ich kódovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI IEC/TR3 61360-3 (01 3720)

Dátum vydania: 01.03.2002

Typy normalizovaných dátových prvkov s klasifikačnou schémou elektrických komponentov. Časť 3: Postupy na udržiavanie a overovanie platnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac