SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EN 1127-1 (38 9700) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana proti účinkom výbuchu. Časť 1: Základné pojmy a metodika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1127-1 (38 9700) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2008

Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana proti účinkom výbuchu. Časť 1: Základné pojmy a metodika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1127-1 (38 9700) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2012

Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Časť 1: Základné pojmy a metodika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1127-1 (38 9700)

Dátum vydania: 01.12.2019

Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Časť 1: Základné pojmy a metodika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1127-2 (38 9700)

Dátum vydania: 01.11.2014

Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Časť 2: Základné termíny a metodika pre baníctvo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1127-2 (38 9700) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Časť 2: Základné termíny a metodika pre baníctvo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1127-2 (38 9700) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Časť 2: Základné termínya metodika pre baníctvo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1127-2+A1 (38 9700) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2008

Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Časť 2: Základné termíny a metodika pre baníctvo (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14756 (38 9726) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2007

Stanovenie medznej koncentrácie kyslíka (MKK) v zmesiach horľavých plynov a pár

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14983 (38 9723) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2007

Prevencia a ochrana pred účinkami výbuchu v podzemných baniach. Zariadenia a ochranné systémy na odvod banského plynu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14983 (38 9723)

Dátum vydania: 01.01.2008

Prevencia a ochrana pred účinkami výbuchu v podzemných baniach. Zariadenia a ochranné systémy na degazáciu banského plynu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14986 (38 9724) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2007

Navrhovanie ventilátorov určených do potenciálne výbušných atmosfér

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14986 (38 9724) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Navrhovanie ventilátorov určených do potenciálne výbušných atmosfér

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14986 (38 9724)

Dátum vydania: 01.06.2017

Navrhovanie ventilátorov určených do potenciálne výbušných atmosfér

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1710 (38 9710) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Zariadenia a súčasti používané v potenciálne výbušných atmosférach v hlbinných baniach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1710+A1 (38 9710) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2008

Zariadenia a súčasti používané v potenciálne výbušných atmosférach v hlbinných baniach (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1710+A1/AC (38 9710) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2011

Zariadenia a súčasti používané v potenciálne výbušných atmosférach v hlbinných baniach (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17348 (38 9731)

Dátum vydania: 01.08.2022

Požiadavky na návrh a skúšanie vysávačov do potenciálne výbušných atmosfér

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1839 (38 9722)

Dátum vydania: 01.06.2017

Stanovenie medzí výbušnosti plynov a pár a stanovenie medznej koncentrácie kyslíka (MKK) pre horľavé plyny a pary

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1839 (38 9722) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2013

Stanovovanie medzí výbušnosti plynov a pár

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1839 (38 9722) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2013

Stanovovanie medzí výbušnosti plynov a pár

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1839 (38 9722) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Stanovovanie medzí výbušnosti plynov a pár

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac