SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN ISO 10437 (45 1611)

Dátum vydania: 01.12.2003

Naftový a plynárenský priemysel. Parné turbíny na špeciálne používanie (ISO 10437: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10439-1 (45 1621)

Dátum vydania: 01.08.2015

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Axiálne a odstredivé kompresory, expandéry-kompresory. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 10439-1: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10439-2 (45 1621)

Dátum vydania: 01.08.2015

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Axiálne a odstredivé kompresory, expandéry-kompresory. Časť 2: Odstredivé a axiálne kompresory bez integrovanej prevodovky (ISO 10439-2: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10439-3 (45 1621)

Dátum vydania: 01.08.2015

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Axiálne a odstredivé kompresory, expandéry-kompresory. Časť 3: Odstredivé kompresory s integrovanou prevodovkou (ISO 10439-3: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10439-4 (45 1621)

Dátum vydania: 01.08.2015

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Axiálne a odstredivé kompresory, expandéry-kompresory. Časť 4: Expandéry-kompresory (ISO 10439-4: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12211 (45 1632)

Dátum vydania: 01.12.2012

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Špirálovito vinuté doskové výmenníky tepla (ISO 12211: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12212 (45 1631)

Dátum vydania: 01.12.2012

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Rúrkové výmenníky tepla typu U (ISO 12212: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13705 (45 1651)

Dátum vydania: 01.06.2013

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Ohrievače tepla pre všeobecné rafinérske prevádzky (ISO 13705: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15761 (45 1662)

Dátum vydania: 01.03.2021

Oceľové posúvače, guľové ventily a kontrolné ventily veľkosti DN 100 a menej pre ropný a plynárenský priemysel (ISO 15761: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16812 (45 1633)

Dátum vydania: 01.12.2019

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Kotlové výmenníky tepla (ISO 16812: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18796-1 (45 1610)

Dátum vydania: 01.04.2021

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Vnútorný povlak a obklad procesných nádob z uhlíkovej ocele. Časť 1: Technické požiadavky (ISO 18796-1: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23251 (45 1661)

Dátum vydania: 01.03.2021

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Systémy na znižovanie tlaku a odtlakovanie (ISO 23251: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 24817 (45 1671) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2016

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Opravy potrubí pomocou kompozitov. Posúdenie a konštrukčný návrh, inštalovanie, skúšanie a kontrola (ISO 24817: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 24817 (45 1671)

Dátum vydania: 01.03.2018

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Opravy potrubí pomocou kompozitov. Posúdenie a konštrukčný návrh, inštalovanie, skúšanie a kontrola (ISO 24817: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3977-5 (45 1604) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Plynové turbíny. Dodávanie. Časť 5: Použitie v naftovom a plynárenskom priemysle (ISO 3977-5: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6368 (45 1622)

Dátum vydania: 01.05.2022

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Plynové tesniace systémy pre axiálne, odstredivé a rotačné skrutkové kompresory a expandéry (ISO 6368: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac