SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 01 3801 (01 3801)

Dátum vydania: 29.08.1990

Reprografia. Názvoslovie v reprografii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 3801 (01 3801) zrušená

Dátum vydania: 21.07.1980

REPROGRAFIE.~NAZVOSLOVI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3805 (01 3805)

Dátum vydania: 23.09.1988

Reprografia. Symboly na mikrografických médiách a technické predlohy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3807 (01 3807) zrušená

Dátum vydania: 16.01.1984

Reprografia. Značky pre technologické schémy v reprografii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3810 (01 3810) zrušená

Dátum vydania: 19.01.1977

Reprografia. Mierky zobrazenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3817 (01 3817) zrušená

Dátum vydania: 04.09.1978

Reprografia. Mikrofilmy a mikrofiše. Záznamy zmien

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 3818 (01 3818) zrušená

Dátum vydania: 05.05.1979

REPROGRAFIE.~NALEZITOSTI~ZHOTOVOVANI~SVITKOVYCH~MIKROFILMU V RIZENI A SPRAVE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3820 (01 3820)

Dátum vydania: 23.11.1987

Reprografia. Skúšobné obrazce čitateľnosti. Stanovenie medzí čitateľnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3821 (01 3821) zrušená

Dátum vydania: 04.09.1978

Reprografia. Etalóny sivej farby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3823 (01 3823) zrušená

Dátum vydania: 16.01.1984

Reprografia. Skúšobné obrazce rozlišovacej schopnosti. Rozmery a technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3824 (01 3824) zrušená

Dátum vydania: 23.02.1987

Reprografia. Skúšobná predloha pre kopírovanie. Základné technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 3824/Z1 (01 3824) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1992

Reprografia. Skúšobná predloha pre kopírovanie. Základné technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3825 (01 3825) zrušená

Dátum vydania: 20.07.1990

Mikrografia. Diazografické duplikáty. Požiadavky na optické hustoty a metódy merania hustôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3826 (01 3826) zrušená

Dátum vydania: 29.06.1990

Reprografia. Skúšobné mikrografické médiá. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3829 (01 3829)

Dátum vydania: 27.03.1987

Reprografia. Technologické kontroly v mikrografii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3830 (01 3830)

Dátum vydania: 15.09.1990

Reprografia. Mikroštítky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 3830 (01 3830) zrušená

Dátum vydania: 16.01.1979

REPROGRAFIE.~MIKROSTITKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 3830/A (01 3830) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1983

REPROGRAFIE.~MIKROSTITKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3831 (01 3831) zrušená

Dátum vydania: 14.09.1981

Reprografia. Mikroštítky pre informácie o vynálezoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 3836 (01 3836) zrušená

Dátum vydania: 07.12.1983

REPROGRAFIE. KAPSOVE MIKROKARTY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3840 (01 3840)

Dátum vydania: 13.10.1986

Reprografia. Mikrofiše

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3841 (01 3841) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1985

Reprografia. Mikrofiše COM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3841/a (01 3841) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1990

Reprografia. Mikrofiše COM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3844 (01 3844)

Dátum vydania: 11.07.1986

Reprografia. Mikrofilmy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3850 (01 3850)

Dátum vydania: 10.08.1987

Reprografia. Ukladanie mikrografických médií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3861 (01 3861) zrušená

Dátum vydania: 02.07.1980

Reprografia. Obálky na mikrofiše

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3870 (01 3870) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1990

Reprografia. Mikrofiše priemyslových katalógov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3872 (01 3872) zrušená

Dátum vydania: 21.12.1988

Reprografia. Mikrofilmy technickej dokumentácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3873 (01 3873) zrušená

Dátum vydania: 08.11.1989

Reprografia. Mikroštítky technickej dokumentácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3874 (01 3874) zrušená

Dátum vydania: 23.09.1988

Reprografia. Titulok mikrofiší kníh a periodických publikácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3875 (01 3875) zrušená

Dátum vydania: 16.02.1989

Reprografia. Mikrofilmy novín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3876 (01 3876) zrušená

Dátum vydania: 24.08.1990

Reprografia. Mikrofiše periodík

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3877 (01 3877) zrušená

Dátum vydania: 13.09.1989

Reprografia. Mikrofiše výskumných správ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3878 (01 3878) zrušená

Dátum vydania: 08.11.1989

Reprografia. Mikrografické médiá v riadení a správe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 3879 (01 3879) zrušená

Dátum vydania: 13.09.1989

Reprografia. Mikrofiše normatívnych dokumentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 10196 (01 3808) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1993

Mikrografia. Odporúčania pre prípravu predlôh

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 8127-1 (01 3836)

Dátum vydania: 01.10.1992

Mikrografia. Vreckové mikrokarty A6. Časť 1: Vrecková mikrokarta s piatimi vreckami pre 16 mm mikrofilm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac