SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 302 500-1 V1.1.1 (87 2500) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD) využívajúce technológie ultraširokého pásma (UWB). Zariadenia na sledovanie polohy pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 6 GHz do 8,5 GHz. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 302 500-1 V1.1.1 (87 2500)

Dátum vydania: 01.07.2011

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD) využívajúce technológie ultraširokého pásma (UWB). Zariadenia na sledovanie polohy pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 6 GHz do 8,5 GHz. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 500-1 V1.2.1 (87 2500)

Dátum vydania: 01.12.2008

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD) využívajúce technológie ultraširokého pásma (UWB). Zariadenia na sledovanie polohy pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 6 GHz do 8,5 GHz. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 500-1 V2.1.1 (87 2500)

Dátum vydania: 01.04.2011

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD) využívajúce technológie ultraširokého pásma (UWB). Zariadenia na sledovanie polohy pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 6 GHz do 9 GHz. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 302 500-2 V1.1.1 (87 2500)

Dátum vydania: 01.07.2011

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD) využívajúce technológie ultraširokého pásma (UWB). Zariadenia na sledovanie polohy pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 6 GHz do 8,5 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 500-2 V1.1.1 (87 2500) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD) využívajúce technológie ultraširokého pásma (UWB). Zariadenia na sledovanie polohy pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 6 GHz do 8,5 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 500-2 V1.2.1 (87 2500)

Dátum vydania: 01.12.2008

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD) využívajúce technológie ultraširokého pásma (UWB). Zariadenia na sledovanie polohy pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 6 GHz do 8,5 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 500-2 V2.1.1 (87 2500)

Dátum vydania: 01.04.2011

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD) využívajúce technológie ultraširokého pásma (UWB). Zariadenia na sledovanie polohy pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 6 GHz do 9 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 502 V1.1.1 (87 2502)

Dátum vydania: 01.06.2007

Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN). Pevné širokopásmové dátové prenosové systémy v pásme 5,8 GHz. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 502 V1.2.1 (87 2502)

Dátum vydania: 01.01.2009

Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN). Pevné širokopásmové dátové prenosové systémy v pásme 5,8 GHz. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 502 V2.1.1 (87 2502)

Dátum vydania: 01.02.2018

Bezdrôtové prístupové systémy (WAS). Pevné širokopásmové dátové prenosové systémy v pásme 5,8 GHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 510 V2.1.1 (87 2510)

Dátum vydania: 01.02.2018

Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Aktívne zdravotnícke membránové implantáty s ultranízkym výkonom (ULP-AMI-M) a periférne zariadenia (ULP-AMI-M-P) pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 30 MHz do 37,5 MHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 510-1 V1.1.1 (87 2510)

Dátum vydania: 01.12.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu od 30 MHz do 37,5 MHz pre aktívne zdravotnícke membránové implantáty s ultranízkym výkonom a príslušenstvo. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 510-2 V1.1.1 (87 2510)

Dátum vydania: 01.12.2007

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu od 30 MHz do 37,5 MHz pre aktívne zdravotnícke membránové implantáty s ultranízkym výkonom a príslušenstvo. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 536 V2.1.1 (87 2536)

Dátum vydania: 01.10.2018

Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu od 315 kHz do 600 kHz pre veterinárne implantabilné prostriedky veľmi nízkeho výkonu (ULP-AID) a periférne zariadenia. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 Smernice 2014/53/EU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 536-1 V1.1.1 (87 2536)

Dátum vydania: 01.06.2008

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu od 315 kHz do 600 kHz. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 536-2 V1.1.1 (87 2536)

Dátum vydania: 01.06.2008

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu od 315 kHz do 600 kHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 537 V2.1.1 (87 2537)

Dátum vydania: 01.04.2017

Systémy zdravotníckej dátovej služby s ultranízkym výkonom (MEDS) pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 401 MHz do 402 MHz a od 405 MHz do 406 MHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 537-1 V1.1.2 (87 2537)

Dátum vydania: 01.06.2008

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Systémy zdravotníckej dátovej služby s ultranízkym výkonom pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 401 MHz do 402 MHz a od 405 MHz do 406 MHz. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 537-2 V1.1.2 (87 2537)

Dátum vydania: 01.06.2008

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Systémy zdravotníckej dátovej služby s ultranízkym výkonom pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 401 MHz do 402 MHz a od 405 MHz do 406 MHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 544-1 V1.1.1 (87 2544)

Dátum vydania: 01.08.2009

Širokopásmové dátové prenosové systémy pracujúce vo frekvenčnom pásme od 2 500 MHz do 2 690 MHz. Časť 1: TDD-základňové stanice. Harmonizovaná EN, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 544-1 V1.1.2 (87 2544)

Dátum vydania: 01.07.2010

Širokopásmové dátové prenosové systémy pracujúce vo frekvenčnom pásme od 2 500 MHz do 2 690 MHz. Časť 1: TDD-základňové stanice. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 544-2 V1.1.1 (87 2544)

Dátum vydania: 01.07.2009

Širokopásmové dátové prenosové systémy pracujúce vo frekvenčnom pásme od 2 500 MHz do 2 690 MHz. Časť 2: TDD-stanice používateľských zariadení. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 550-1-1 V1.1.1 (87 2550)

Dátum vydania: 01.08.2010

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Systémy družicového digitálneho rozhlasu (SDR). Časť 1: Fyzická vrstva rádiového rozhrania. Oddiel 1: Vonkajšia fyzická vrstva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 550-1-2 V1.1.1 (87 2550)

Dátum vydania: 01.08.2010

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Systémy družicového digitálneho rozhlasu (SDR). Časť 1: Fyzická vrstva rádiového rozhrania. Oddiel 2: Vnútorná fyzická vrstva s moduláciou s jednou nosnou frekvenciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 550-1-3 V1.1.1 (87 2550)

Dátum vydania: 01.08.2010

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Systémy družicového digitálneho rozhlasu (SDR). Časť 1: Fyzická vrstva rádiového rozhrania. Oddiel 3: Vnútorná fyzická vrstva s moduláciou s viacerými nosnými frekvenciami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 561 V1.1.1 (87 2561)

Dátum vydania: 01.08.2008

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia používajúce moduláciu s konštantnou alebo s nekonštantnou obálkou, pracujúce v kanálových šírkach pásma 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz alebo 150 kHz. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 561 V1.2.1 (87 2561)

Dátum vydania: 01.07.2010

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia používajúce moduláciu s konštantnou alebo s nekonštantnou obálkou, pracujúce v kanálových šírkach pásma 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz alebo 150 kHz. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 561 V1.3.2 (87 2561)

Dátum vydania: 01.05.2015

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia používajúce moduláciu s konštantnou alebo s nekonštantnou obálkou, pracujúce v kanálových šírkach pásma 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz alebo 150 kHz. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 561 V2.1.1 (87 2561)

Dátum vydania: 01.02.2017

Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia používajúce moduláciu s konštantnou alebo s nekonštantnou obálkou, pracujúce v kanálových šírkach pásma 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz alebo 150 kHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 567 V1.1.1 (87 2567)

Dátum vydania: 01.09.2009

Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN). Mnohonásobné gigabitové systémy WAS/RLAN v pásme 60 GHz. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 567 V1.2.1 (87 2567)

Dátum vydania: 01.07.2012

Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN). Mnohonásobné gigabitové systémy WAS/RLAN v pásme 60 GHz. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 567 V2.1.1 (87 2567)

Dátum vydania: 01.10.2018

Rádiové zariadenia pracujúce pri prenosových rýchlostiach násobku gigabitov vo frekvenčnom pásme 60 GHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky článku 3.2 Smernice 2014/53/EU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 567 V2.2.1 (87 2567)

Dátum vydania: 01.10.2021

Rádiové zariadenia pracujúce pri prenosových rýchlostiach násobku gigabitov/s vo frekvenčnom pásme 60 GHz. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 571 V1.1.1 (87 2571)

Dátum vydania: 01.03.2009

Inteligentné dopravné systémy (ITS). Rádiokomunikačné zariadenia pracujúce vo frekvenčnom pásme od 5 855 MHz do 5 925 MHz. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 571 V1.2.1 (87 2571)

Dátum vydania: 01.02.2014

Inteligentné dopravné systémy (ITS). Rádiokomunikačné zariadenia pracujúce vo frekvenčnom pásme od 5 855 MHz do 5 925 MHz. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 571 V2.1.1 (87 2571)

Dátum vydania: 01.02.2018

Inteligentné dopravné systémy (ITS). Rádiokomunikačné zariadenia pracujúce vo frekvenčnom pásme od 5 855 MHz do 5 925 MHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 574-1 V1.1.1 (87 2574)

Dátum vydania: 01.02.2011

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na družicové zemské stanice pre MSS pracujúce vo frekvenčných pásmach od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zem – vesmír) a od 2 170 MHz do 2 200 MHz (vesmír – Zem). Časť 1: Doplnkový pozemný komponent (CGC) pre širokopásmové systémy. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 574-1 V2.1.2 (87 2574)

Dátum vydania: 01.02.2017

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na pohyblivé zemské stanice (MES) pracujúce vo frekvenčných pásmach od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zem – vesmír) a od 2 170 MHz do 2 200 MHz (vesmír – Zem), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ. Časť 1: Doplnkový pozemný komponent (CGC) pre širokopásmové systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 574-2 V1.1.1 (87 2574)

Dátum vydania: 01.02.2011

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na družicové zemské stanice pre MSS pracujúce vo frekvenčných pásmach od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zem – vesmír) a od 2 170 MHz do 2 200 MHz (vesmír – Zem). Časť 2: Používateľské zariadenia (UE) pre širokopásmové systémy. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 574-2 V2.1.2 (87 2574)

Dátum vydania: 01.02.2017

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na pohyblivé zemské stanice (MES) pracujúce vo frekvenčných pásmach od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zem – vesmír) a od 2 170 MHz do 2 200 MHz (vesmír – Zem), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ. Časť 2: Používateľské zariadenia (UE) pre širokopásmové systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 574-3 V1.1.1 (87 2574)

Dátum vydania: 01.02.2011

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na družicové zemské stanice pre MSS pracujúce vo frekvenčných pásmach od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zem – vesmír) a od 2 170 MHz do 2 200 MHz (vesmír – Zem). Časť 3: Používateľské zariadenia (UE) pre úzkopásmové systémy. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 574-3 V2.1.1 (87 2574)

Dátum vydania: 01.03.2017

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na pohyblivé zemské stanice (MES) pracujúce vo frekvenčných pásmach od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zem – vesmír) a od 2 170 MHz do 2 200 MHz (vesmír – Zem), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ. Časť 3: Používateľské zariadenia (UE) pre úzkopásmové systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 583 V1.1.1 (87 2583)

Dátum vydania: 01.09.2008

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Štruktúra rámcovania, kanálové kódovanie a modulácia pre družicové služby pre ručné zariadenia (SH) pod 3 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 583 V1.1.2 (87 2583)

Dátum vydania: 01.08.2010

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Štruktúra rámcovania, kanálové kódovanie a modulácia pre družicové služby pre ručné zariadenia (SH) pod 3 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 302 583 V1.2.1 (87 2583)

Dátum vydania: 01.06.2012

Digitálne televízne vysielanie (DVB). Štruktúra rámcovania, kanálové kódovanie a modulácia pre družicové služby pre ručné zariadenia (SH) pod 3 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 500 (87 2535) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Princípy telekomunikačných služieb podporovaných verejnou pozemnou mobilnou sieťou (PLMN) v systéme GSM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 503 (87 2537) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Všeobecné požiadavky na doplnkové služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 504 (87 2538) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Druhy mobilných staníc (MS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 505 (87 2598) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Vlastnosti mobilných staníc (MS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 507 (87 2540) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Dostupnosť služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 511 (87 2543) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Rozhranie človek - stroj (MMI). Mobilné stanice (MS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 512 (87 2544) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Indikácia postupu výstavby spojenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 515 (87 2546) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Doplnková služba - presmerovanie spojenia (CF) - stupeň 1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 516 (87 2547) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Doplnková služba - čakanie volania (CN) a pridržanie hovoru (HOLD) - stupeň 1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 517 (87 2548) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Doplnková služba - viac účastníkov - stupeň 1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 518 (87 2549) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Doplnková služba - uzavretá uživateľská skupina (CUG) - stupeň 1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 519 (87 2550) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Doplnková služba - oznamovanie poplatkov (AOC) - stupeň 1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 520 (87 2551) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Doplnková služba - zábrana volania - stupeň 1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 522 (87 2553) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Architektúra siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 523 (87 2554) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Očislovanie, adresovanie a identifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 526 (87 2557) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Organizácia účastníckych dát

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 534 (87 2563) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Sieťová bezpečnostná funkcia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 573 (87 2572) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Fyzická vrstva rádiovej cesty. Všeobecný popis

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 574 (87 2573) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Multiplexovanie a viacnásobný prístup na rádiovej ceste

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 575 (87 2574) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Kódovanie kanálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 577 (87 2576) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Rádiové vysielanie a príjem

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 577 (87 2576) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Rádiové vysielanie a príjem (GSM 05.05)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 579 (87 2577) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Synchronizácia rádiového subsystému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 580-6 (87 2578) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Detekcia hlasovej aktivity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 585 (87 2580) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Použitie rozhrania koncové dátové zariadenia - ukončujúce dátové zariadenia (DTE-DCE) pre službu krátkych správ (SMS) a vysielanie pre bunku (CBS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 586 (87 2581) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Použitie rozhrania série V koncové dátové zariadenie - ukončujúce dátové zariadenie (DTE-DCE) pri mobilnej stanici (MS) pre konfiguráciu mobilného koncového zariadenia (MT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 587-2 (87 2582) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Rozhranie systému základňovej stanice - rádiotelefónna ústredňa (BSS-MSC). Princípy rozhrania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 589 (87 2584) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Špecifikácia transportného mechanizmu signalizácie pre rozhranie systému základňovej stanice - rádiotelefónna ústredňa (BSS-MSC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 590 (87 2585) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Rozhranie systému základňovej stanice - rádiotelefónna ústredňa (BSS-MSC). Špecifikácia vrstvy 3

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 591 (87 2586) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Prispôsobenie rýchlosti na rozhraní systému základňovej stanice - rádiotelefónna ústredňa (BSS-MSC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 592 (87 2587) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Rozhranie riadiaci stupeň základňovej stanice - základňová vysielacia a prijímacia stanica (BSC - BTS). Všeobecné hľadiská

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 593 (87 2588) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Rozhranie riadiaci stupeň základňovej stanice - základňová vysielacia a prijímacia stanica (BSC - BTS). Princípy rozhrania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 594 (87 2589) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Rozhranie riadiaci stupeň základňovej stanice - základňová vysielacia a prijímacia stanica (BSC - BTS). Štruktúra fyzických obvodov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 596 (87 2591) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Rozhranie riadiaci stupeň základňovej stanice - základňová vysielacia a prijímacia stanica (BSC - BTS). Špecifikácia vrstvy 3

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ETS 300 597 (87 2592) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Riadenie vzdialených transkóderov a adaptérov prenosovej rýchlosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P I-ETS 300 045-1 (87 2526) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1994

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 1). Špecifikácia rozhrania modul identifikácie účastníka - pohyblivé zariadenie (SIM - ME). Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P I-ETS 300 045-1/A1 (87 2526) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 1). Špecifikácia rozhrania modulu identity účastníka. Mobilné stanice (SIM-ME). Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac