SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 11 3170 (11 3170) zrušená

Dátum vydania: 12.08.1983

Čerpadlá. Odstredivé napájacie čerpadlá. Typy, základné výkonové údaje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 11 3170/a (11 3170) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1984

Čerpadlá. Odstredivé napájacie čerpadlá. Typy, základné výkonové údaje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 11 3171 (11 3171) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1984

Čerpadlá. Odstredivé napájacie čerpadlá. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1151 (11 3150) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Čerpadlá. Hydrodynamické čerpadlá. Obehové čerpadlá s elektrickým príkonom do 200 W pre systémy vykurovania a rozvodov teplej vody v domácnosti. Požiadavky, skúšanie, označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1151-1 (11 3150) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2006

Čerpadlá. Hydrodynamické čerpadlá. Obehové čerpadlá s menovitým elektrickým príkonom do 200 W pre vykurovacie systémy a pre systémy na prípravu teplej úžitkovej vody v domácnosti. Časť 1: Iné ako automatické obehové čerpadlá, požiadavky, skúšanie a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1151-1/AC (11 3150) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2008

Čerpadlá. Hydrodynamické čerpadlá. Obehové čerpadlá s menovitým elektrickým príkonom do 200 W pre vykurovacie systémy a pre systémy na prípravu teplej úžitkovej vody v domácnosti. Časť 1: Iné ako automatické obehové čerpadlá, požiadavky, skúšanie a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1151-2 (11 3150) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2006

Čerpadlá. Hydrodynamické čerpadlá. Obehové čerpadlá s menovitým elektrickým príkonom do 200 W pre vykurovacie systémy a pre systémy na prípravu teplej úžitkovej vody v domácnosti. Časť 2: Skúšobný predpis na meranie hluku prenášaného konštrukciou a kvapalinou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1151-2/AC (11 3150) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2008

Čerpadlá. Hydrodynamické čerpadlá. Obehové čerpadlá s menovitým elektrickým príkonom do 200 W pre vykurovacie systémy a pre systémy na prípravu teplej úžitkovej vody v domácnosti. Časť 2: Skúšobný predpis na meranie hluku prenášaného konštrukciou a kvapalinou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12262 (11 3120)

Dátum vydania: 01.01.2002

Hydrodynamické čerpadlá. Technické dokumenty. Termíny a definície, rozsah dodávok, zhotovenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16297-1 (11 3150)

Dátum vydania: 01.03.2013

Čerpadlá. Hydrodynamické čerpadlá. Bezupchávkové obehové čerpadlá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a postupy pre skúšanie a výpočet indexu energetickej účinnosti (EEI)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16297-2 (11 3150)

Dátum vydania: 01.03.2013

Čerpadlá. Hydrodynamické čerpadlá. Bezupchávkové obehové čerpadlá. Časť 2: Výpočet indexu energetickej účinnosti (EEI) pre samostatne stojace obehové čerpadlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16297-3 (11 3150)

Dátum vydania: 01.03.2013

Čerpadlá. Hydrodynamické čerpadlá. Bezupchávkové obehové čerpadlá. Časť 3: Index energetickej účinnosti (EEI) pre obehové čerpadlá integrované vo výrobkoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16644 (11 3151)

Dátum vydania: 01.06.2015

Čerpadlá. Hydrodynamické čerpadlá. Bezupchávkové obehové čerpadlá s menovitým elektrickým príkonom do 200 W pre vykurovacie systémy a pre systémy na prípravu teplej úžitkovej vody v domácnosti. Skúšobný predpis (vibroakustika) na meranie hluku prenášaného konštrukciou a kvapalinou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 735 (11 3110)

Dátum vydania: 01.04.2000

Pripájacie rozmery odstredivých čerpadiel. Tolerancie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16330 (11 3180)

Dátum vydania: 01.01.2004

Objemové čerpadlá a čerpacie agregáty s kmitavým pohybom. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9905 (11 3172)

Dátum vydania: 01.03.2000

Technické požiadavky na odstredivé čerpadlá. Trieda I (ISO 9905:1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9905/A1 (11 3172)

Dátum vydania: 01.07.2011

Technické požiadavky na odstredivé čerpadlá. Trieda I (ISO 9905:1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9905/AC (11 3172)

Dátum vydania: 01.06.2006

Technické požiadavky na odstredivé čerpadlá. Trieda I (ISO 9905:1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9905/AC/1 (11 3172)

Dátum vydania: 01.07.2014

Technické požiadavky na odstredivé čerpadlá. Trieda I (ISO 9905:1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac