SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 00 902 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 27.06.1984

Technické obrazy na výuku. Zásady usporiadania a úpravy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 004 (98 0000)

Dátum vydania: 14.12.1989

Prevádzka a opravy výrobkov vojenskej techniky. Názvy a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 102 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 12.12.1984

Aparatúra, prístroje, zariadenia a vybavenie na vojenské účely. Všeobecné technické požiadavky, kontrolné a skúšobné metódy. Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 103 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 12.12.1984

Aparatúra, prístroje, zariadenia a vybavenie na vojenské účely. Všeobecné technické požiadavky, kontrolné a skúšobné metódy. Požiadavky na spoľahlivosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 104 (98 0000)

Dátum vydania: 12.12.1984

Aparatúra, prístroje, zariadenia a vybavenie na vojenské účely. Všeobecné technické požiadavky, kontrolné a skúšobné metódy. Konštrukčno-technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 105 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 12.12.1984

Aparatúra, prístroje, zariadenia a vybavenie na vojenské účely. Všeobecné technické požiadavky, kontrolné a skúšobné metódy. Požiadavky na odolnosť proti vonkajším vplyvom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 110 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 14.12.1989

Elektronické a elektrotechnické výrobky na vojenské účely, všeobecné technické požiadavky, kontrolné a skúšobné metódy. Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 111 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 14.12.1989

Elektronické a elektrotechnické výrobky na vojenské účely, všeobecné technické požiadavky, kontrolné a skúšobné metódy. Požiadavky na spoľahlivosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 112 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 14.12.1989

Elektronické a elektrotechnické výrobky na vojenské účely, všeobecné technické požiadavky, kontrolné a skúšobné metódy. Konštrukčné a technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 113 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 14.12.1989

Elektronické a elektrotechnické výrobky na vojenské účely, všeobecné technické požiadavky, kontrolné a skúšobné metódy. Klasifikácia podľa podmienok použitia a požiadavky na odolnosť proti vonkajším vplyvom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 114 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 14.12.1989

Elektronické a elektrotechnické výrobky na vojenské účely. Všeobecné technické požiadavky, kontrolné a skúšobné metódy. Požiadavky na zistenie kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 123 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 26.01.1988

Puzdrá rozvádzačových elektrických meracích prístrojov pre vojenskú techniku. Typy a základné rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 02 120 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1996

Katalóg súradníc geodetických bodov. Úprava a obsah (TAJNÁ)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 03 002 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 02.12.1981

Metrologické zabezpečenie výzbroje a vojenskej techniky. Termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 03 200 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1981

Metrologické zabezpečenie výzbroje a vojenskej techniky. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 03 201 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 27.06.1984

Metrologický dozor nad meradlami na vojenské účely. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 04 110 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 26.11.1989

Elektrické zdrojové ústrojenstvá a premiestniteľné elektrocentrály so spaľovacími motormi. Ergonomické požiadavky na priestory pre obsluhu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 04 310 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 12.12.1984

Antropometrické údaje na projektovanie leteckej techniky, výstroje a odevov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 04 330 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 29.06.1982

Základné antropometrické ukazovatele osádky a výsadku obrnených vozidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 06 040 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1983

Ochrana vojenskej techniky proti korózii a starnutiu. Podmienky skladovania vojenskej techniky. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 06 303 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 30.11.1983

Ochrana vojenskej techniky proti korózii a starnutiu. Dočasná ochrana vojenskej techniky. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 06 306 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 27.02.1987

Ochrana vojenskej techniky proti korózii a starnutiu. Nátery výrobkov techniky pozemných vojsk. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 06 307 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 25.10.1988

Ochrana vojenskej techniky proti korózii a starnutiu. Nátery leteckej techniky. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 07 106 (98 0000)

Dátum vydania: 01.12.1987

Obaly na prepravu a skladovanie vojenskej techniky. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 08 100 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 12.12.1984

Aparatúra, prístroje, zariadenia a vybavenie na vojenské účely. Všeobecné technické požiadavky, kontrolné a skúšobné metódy. Všeobecné pravidlá postupu skúšok a prebierky vývojových vzoriek a sériovej výroby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 08 105 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 14.12.1989

Elektronické a elektrotechnické výrobky na vojenské účely, všeobecné technické požiadavky, kontrolné a skúšobné metódy. Kontrola kvality a pravidlá prebierky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 08 920 (98 0000)

Dátum vydania: 14.06.1986

Znak Červeného kríža. Tvar, rozmery a pravidlá používania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 09 103 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 12.12.1984

Aparatúra, prístroje, zariadenia a vybavenie na vojenské účely. Všeobecné technické požiadavky, kontrolné a skúšobné metódy. Metódy hodnotenia spoľahlivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 09 104 (98 0000)

Dátum vydania: 12.12.1984

Aparatúra, prístroje, zariadenia a vybavenie na vojenské účely. Všeobecné technické požiadavky, kontrolné a skúšobné metódy. Metódy hodnotenia podľa konštrukčno-technických požiadaviek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 09 105 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 12.12.1984

Aparatúra, prístroje, zariadenia a vybavenie na vojenské účely. Všeobecné technické požiadavky, kontrolné a skúšobné metódy. Metódy hodnotenia odolnosti proti vonkajším vplyvom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 09 110 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 14.12.1989

Elektronické a elektrotechnické výrobky na vojenské účely, všeobecné technické požiadavky, kontrolné a skúšobné metódy. Metódy hodnotenia zhody s požiadavkami na spoľahlivosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 09 111 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 14.12.1989

Elektronické a elektrotechnické výrobky na vojenské účely, všeobecné technické požiadavky, kontrolné a skúšobné metódy. Metódy hodnotenia súladu s konštrukčno-technickými požiadavkami a požiadavkami na stálosť pri pôsobení vonkajších vplyvov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 10 000 (98 0000)

Dátum vydania: 16.06.1989

Strelecké zbrane. Názvy a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 10 002 (98 0000)

Dátum vydania: 27.02.1987

Granátomety. Názvy a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 10 010 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 16.06.1989

Delostrelecké zbrane. Názvy a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 10 011 (98 0000)

Dátum vydania: 16.06.1985

Delostrelecké zbrane. Balistika a hlavné časti delostreleckých zbraní. Názvy a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 10 015 (98 0000)

Dátum vydania: 26.09.1986

Protitankové raketové komplety. Názvy a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 10 910 (98 0000)

Dátum vydania: 26.01.1988

Protitankové raketové komplety. Metódy skúšania životnosti a pevnosti pri pádoch a preprave

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 10 920 (98 0000)

Dátum vydania: 18.06.1986

Delové hlavne. Metódy merania vnútorného priemeru hlavne a dĺžky nábojovej komory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 10 921 (98 0000)

Dátum vydania: 16.06.1989

Delostrelecké zbrane. Metóda skúšania pevnosti streľbou nábojmi so zosilnenou výmetnou náplňou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 10 930 (98 0000)

Dátum vydania: 18.06.1986

Delostrelecké zbrane. Metódy rektifikácie osí vývrtov hlavní a zameriavacích zariadení diel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 10 940 (98 0000)

Dátum vydania: 01.12.1987

Delostrelecké zbrane. Metóda určenia presnosti streľby na terč

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 10 941 (98 0000)

Dátum vydania: 25.10.1988

Delostrelecké zbrane. Metóda stanovenia diaľky a rozptylu streľby v teréne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 10 942 (98 0000)

Dátum vydania: 01.03.1989

Delostrelecké zbrane. Metóda nastreľovania diel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 11 920 (98 0000)

Dátum vydania: 29.06.1982

Príslušenstvo pre strelné zbrane. Typy a základné rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 11 950 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 28.04.1982

Strelné zbrane. Prvky na upevnenie prístrojov nočného videnia a optických zameriavačov na zbraň. Pripojovacie rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 12 040 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 30.11.1983

Ochrana delostreleckých zbraní proti korózii pri skladovaní. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 12 090 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 20.04.1982

Delostrelecké zbrane. Príslušenstvo na čistenie vývrtu hlavní. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 12 919 (98 0000)

Dátum vydania: 26.09.1986

Mechanické zameriavače delostreleckých zbraní. Všeobecné technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 12 920 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 20.04.1982

Delostrelecké zbrane. Mechanické kvadranty s libelou. Konštrukcia, rozmery, technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 12 921 (98 0000)

Dátum vydania: 28.04.1982

Delostrelecké zbrane. Kontrolná libela. Konštrukcia, rozmery, technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 12 990 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 28.04.1982

Delostrelecké zbrane. Príslušenstvo na čistenie vývrtu hlavní. Vyteráky s oceľovými kefami. Konštrukcia a rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 12 991 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 20.04.1982

Delostrelecké zbrane. Príslušenstvo na čistenie vývrtu hlavní. Vyteráky so štetinami. Konštrukcia a rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 12 992 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 28.04.1982

Delostrelecké zbrane. Príslušenstvo na čistenie vývrtu hlavní. Tyče. Konštrukcia a rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 12 993 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 28.04.1982

Delostrelecké zbrane. Príslušenstvo na čistenie vývrtu hlavní. Vytyčovacie a zameriavacie tyče. Konštrukcia a rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 12 994 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 28.04.1982

Delostrelecké zbrane. Príslušenstvo na čistenie vývrtu hlavní. Vodiace krúžky. Konštrukcia a rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 20 000 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 16.02.1983

Munícia. Názvy a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 20 005 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 16.02.1983

Delostrelecké, mínometné, granátometné náboje a ručné granáty. Názvy a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 20 020 (98 0000)

Dátum vydania: 16.02.1983

Metódy kompletizácie munície výbušninami. Názvy a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 20 040 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1983

Ochrana munície proti korózii pri dlhodobom skladovaní. Všeobecné technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 20 120 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1983

Stopovky pre delostrelecké strely a pre granáty granátometov. Všeobecné technické podmienky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 20 230 (98 0000)

Dátum vydania: 09.06.1983

Delostrelecké strely. Medzné odchýlky priemerov zostreďovacích nákružkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 806 (98 0000)

Dátum vydania: 21.10.1983

Debničky na náboje do streleckých zbraní. Rozmery a technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 20 809 (98 0000)

Dátum vydania: 16.06.1989

Drevený obal na muníciu. Všeobecné technické podmienky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 810 (98 0000)

Dátum vydania: 21.10.1983

Kovový obal na muníciu. Všeobecné technické podmienky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 811 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 26.01.1988

Nože na otváranie kovových obalov na muníciu. Technické podmienky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 903 (98 0000)

Dátum vydania: 10.06.1988

Náboje do streleckých zbraní. Metódy skúšok po dlhodobom skladovaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 20 903/O1 (98 0000)

Dátum vydania: 01.07.2014

Náboje do streleckých zbraní. Metódy skúšok po dlhodobom skladovaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 21 000 (98 0000)

Dátum vydania: 01.06.1989

Náboje do streleckých zbraní. Názvy a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 21 070 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1983

Obaly z plastov na muníciu do streleckých zbraní. Všeobecné technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 21 503 (98 0000)

Dátum vydania: 09.06.1983

Ručné trieštivé granáty. Všeobecné technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 22 004 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 16.02.1983

Delostrelecké a neriadené reaktívne strely. Názvy a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 22 009 (98 0000)

Dátum vydania: 09.06.1983

Delostrelecké nábojnice. Názvy a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 22 012 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 16.02.1983

Zapalovače pre muníciu. Názvy a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 22 020 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 21.10.1983

Munícia. Otvor na zapaľovače. Typy a základné rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 22 085 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 12.12.1985

Delostrelecké náboje. Označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 22 090 (98 0000)

Dátum vydania: 14.12.1989

Prachy a výmetné náplne pre delové, mínometné a granátometné náboje. Metódy balistických skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 22 905 (98 0000)

Dátum vydania: 07.12.1983

Lôžka pre zápalkové skrutky delostreleckých nábojníc. Typy a základné rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 22 906 (98 0000)

Dátum vydania: 01.12.1987

Zápalkové skrutky. Typy a základné rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 22 911 (98 0000)

Dátum vydania: 16.06.1989

Delostrelecké nábojnice a dná pre rozoberateľné delostrelecké nábojnice kalibru 57 mm a väčšieho. Všeobecné technické podmienky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 23 050 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 16.02.1983

Letecké bomby. Názvy a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 23 505 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 26.11.1985

Letecké bomby. Označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 24 000 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 21.10.1983

Ženijná munícia. Názvy a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 24 005 (98 0000)

Dátum vydania: 25.11.1986

Ženijná munícia. Druhy a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 24 040 (98 0000)

Dátum vydania: 21.10.1983

Ženijná munícia. Označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 24 305 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1983

Protitankové míny. Základné rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 24 310 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 12.12.1984

Závitový otvor na roznecovadlo protitankových mín. Základné rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 24 311 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 26.09.1986

Protitankové míny. Kalibre pre oblý závit KP 125x5. Typy a základné rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 24 410 (98 0000)

Dátum vydania: 25.11.1986

Tritolové trhacie náložky o hmotnosti 75, 200 a 400 g. Všeobecné technické podmienky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 25 000 (98 0000)

Dátum vydania: 09.06.1983

Roznecovadlá. Názvy a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 25 200 (98 0000)

Dátum vydania: 09.06.1983

Zápalky k nábojom do streleckých zbraní. Obrysové rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 25 310 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 21.10.1983

Roznetky k roznecovadlám a roznecovadlovým zariadeniam. Obrysové rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 25 410 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1983

Rozbušky pre zapaľovače a zapaľovacie zariadenia. Obrysové rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 25 418 (98 0000)

Dátum vydania: 01.12.1987

Elektrické rozbušky pre ženijnú muníciu. Typy a základné rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 25 440 (98 0000)

Dátum vydania: 18.06.1986

Iniciačné náložky lisované z výbušnín. Všeobecné technické podmienky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 25 530 (98 0000)

Dátum vydania: 01.12.1987

Zápalnice. Typy a základné parametre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 25 540 (98 0000)

Dátum vydania: 07.12.1983

Bleskovice. Všeobecné technické podmienky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 26 000 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 21.10.1980

Výbušniny. Názvy a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 26 010 (98 0000)

Dátum vydania: 25.10.1988

Výmetné náplne. Názvy a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 26 040 (98 0000) zrušená

Dátum vydania: 16.02.1983

Pyrotechnické prostriedky a zlúčeniny. Názvy a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>