Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 73 0128 (73 0128) zrušená

Dátum vydania: 07.11.1977

Vytyčovacie výkresy v stavebníctve

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 0180 (73 0180) zrušená

Dátum vydania: 29.11.1973

VYKRESY~MELIORACI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 0185 (73 0185) zrušená

Dátum vydania: 05.10.1967

VYKRESY HYDROTECHNICKYCH A HYDROENERGETICKYCH~STAVEB. STAVEBNI CAST

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 0185/A (73 0185) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1975

VYKRESY HYDROTECHNICKYCH A HYDROENERGETICKYCH~STAVEB. STAVEBNI CAST

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 0185/B (73 0185) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1978

VYKRESY HYDROTECHNICKYCH A HYDROENERGETICKYCH~STAVEB. STAVEBNI CAST

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14383-1 (73 0101)

Dátum vydania: 01.02.2007

Predchádzanie zločinnosti. Územné plánovanie a navrhovanie budov. Časť 1: Definície špecifických termínov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17210 (73 0120)

Dátum vydania: 01.07.2021

Prístupnosť a použiteľnosť zastavaného prostredia. Funkčné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ENV 14383-2 (73 0101) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2004

Predchádzanie zločinnosti. Územné plánovanie a navrhovanie. Časť 2: Územné plánovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 14383-2 (73 0101)

Dátum vydania: 01.04.2023

Predchádzanie zločinnosti prostredníctvom navrhovania budov, územného plánovania a údržby mesta. Časť 2: Zásady a postup

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 14383-3 (73 0101)

Dátum vydania: 01.02.2008

Predchádzanie zločinnosti. Územné plánovanie a navrhovanie budov. Časť 3: Obytné priestory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 14383-4 (73 0101)

Dátum vydania: 01.02.2008

Predchádzanie zločinnosti. Územné plánovanie a navrhovanie. Časť 4: Obchodné a administratívne priestory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 14383-6 (73 0101)

Dátum vydania: 01.11.2022

Predchádzanie zločinnosti. Územné plánovanie a navrhovanie budov. Časť 6: Školy a vzdelávacie inštitúcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 14383-2 (73 0101) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2008

Predchádzanie zločinnosti. Územné plánovanie a navrhovanie budov. Časť 2: Územné plánovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 14383-5 (73 0101)

Dátum vydania: 01.05.2010

Predchádzanie zločinnosti. Územné plánovanie a navrhovanie budov. Časť 5: Čerpacie stanice pohonných hmôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 14383-7 (73 0101)

Dátum vydania: 01.11.2009

Predchádzanie zločinnosti. Územné plánovanie a navrhovanie budov. Časť 7: Navrhovanie a manažérstvo zariadení a priestorov verejnej dopravy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 14383-8 (73 0101)

Dátum vydania: 01.12.2011

Predchádzanie zločinnosti. Územné plánovanie a navrhovanie. Časť 8: Ochrana budov a priestorov proti kriminálnym útokom vozidlami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16705 (73 0110)

Dátum vydania: 01.05.2015

Perimetrická ochrana. Metodika klasifikácie účinnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17621 (73 0121)

Dátum vydania: 01.09.2021

Prístupnosť a použiteľnosť zastavaného prostredia. Kritéria a špecifikácie technických parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17622 (73 0122)

Dátum vydania: 01.09.2021

Prístupnosť a použiteľnosť zastavaného prostredia. Posudzovanie zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac